Personel

Araştırma Görevlisi Güler Göçen Kabaran
Araştırma Görevlisi
Güler Göçen Kabaran
@ E-posta
gulergocen@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1800

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretimi Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Billimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 06.02.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Duman.,B., GÖÇEN.,G., 2015. The Effect of the Digital Storytelling Method on Pre-Service Teachers’ Creative Writing Skills. The Anthropologist
2-) Duman.,B., Göçen.,G., Duran.,V., 2013. İlköğretim öğretmenlerinin kolektif yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) KABARAN.,H., GÖÇEN KABARAN.,G., ALTINTAŞ.,S., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri . Turkish Studies
2-) GÖÇEN KABARAN.,G., GÖRGEN.,İ., 2016. Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) KABARAN.,H., ALTINTAŞ.,S., GÖÇEN KABARAN.,G., 2016. Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançları İle Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları
4-) GÖÇEN KABARAN.,G., ALTINTAŞ.,S., KABARAN.,H., SİDEKLİ.,S., 2016. ANALİTİK VE HOLİSTİK DÜŞÜNEN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) ÖZAYDINLIK.,K., KABARAN.,H., ALTINTAŞ.,S., GÖÇEN KABARAN.,G., 2016. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi
6-) ALTINTAŞ.,S., KABARAN.,H., GÖÇEN KABARAN.,G., 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Durum Araştırması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) ASLAN ALTAN.,B., GÖÇEN KABARAN.,G., KABARAN.,H., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Eğitiminde Mitik ve Romantik Anlamaya Yönelik Ders Anlatım Etkinlikleri. Cumhuriyet International Journal of Education
8-) Duman.,B., Göçen.,G., Yakar.,A., 2014. Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Süreç ve Ortamlarında Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
9-) Özaydınlık.,K., Kabaran.,H., Göçen.,G., Altıntaş.,S., 2014. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA BULUNAN ÖĞRETMENLİK NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Electronic Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Göçen.,G., Kabaran.,H., 2013. Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Fen eğitimi ve araştırmaları dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göçen.,G., Aldan Karademir.,Ç., 2015. Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme Deneyimleri: Bir Eylem Araştırması.. II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) Altıntaş.,S., Göçen.,G., Kabaran.,H., 2015. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi. II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Kabaran.,H., Altıntaş.,S., Göçen.,G., 2015. Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançları İle Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) DUMAN Bilal, GÖÇEN Güler (2014). Dijital Öyküleme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi - 2014
5-) DUMAN Bilal, GÖÇEN Güler, DURAN Volkan (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Kolektif Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ASLAN.,B., GÖÇEN KABARAN.,G., KABARAN.,H., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Mitik ve Romantik Anlamaya Yönelik Ders Anlatım Eğilimleri . 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
2-) GÖÇEN KABARAN.,G., DUMAN.,B., 2016. Dijital Öyküleme Yönteminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutuma Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
3-) GÖÇEN KABARAN.,G., KABARAN.,H., 2016. İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
4-) UŞUN.,S., GÖÇEN KABARAN.,G., ALTINTAŞ.,S., 2016. Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algıları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) GÖÇEN KABARAN.,G., KABARAN.,H., 2016. Ortaokul Öğrencilerinin Teknolojiye İlişkin Metaforları. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
6-) UŞUN.,S., GÖÇEN KABARAN.,G., 2016. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarına Yönelik Algı ve Beklentileri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
7-) GÖÇEN KABARAN.,G., UŞUN.,S., 2016. Eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin metaforları. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
8-) KABARAN.,H., GÖÇEN KABARAN.,G., 2016. Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kavramına ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göçen.,G., Altıntaş.,S., Kabaran.,H., Sidekli.,S., 2015. Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. . 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Kabaran.,H., Göçen.,G., Altıntaş.,S., 2015. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Altıntaş.,S., Kabaran.,H., Göçen.,G., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Durum Araştırması. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
4-) ÖZAYDINLIK Kevser, KABARAN Hasret, GÖÇEN Güler, ALTINTAŞ Sedat (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi - 2014
5-) ÖZAYDINLIK Kevser, KABARAN Hasret, ALTINTAŞ Sedat, GÖÇEN Güler (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi - 2014
6-) DUMAN Bilal, KAYALI Dinçer, GÖÇEN Güler (2014). Görsel Programlamaya Dayalı (Scratch) Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Proje Hazırlama Becerilerine Etkisi. 3. Ulusal Eğitim PRogramları ve Öğretim Kongresi - 2014
7-) DUMAN Bilal, GÖÇEN Güler, DURAN Volkan (2013). Sınıf öğretmeni Adaylarının Kişilik Tipleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu - 2013
8-) DUMAN Bilal, DURAN Volkan, GÖÇEN Güler (2013). Öğrenmeyi Stratejik Olarak Öğrenme: Oyun Teorisi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Uluslararası Katılımlı - 2013
9-) GÖÇEN Güler, KABARAN Hasret (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi - 2013
10-) Duman, B., Yakar, A. & Göçen, G. (2012). Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Tarihsel Süreçte Öğelerine Göre Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 31 Mayıs – 2 Haziran 2012, Muğla Üniversitesi. - 2012 - 2012
11-) Duman, B., Yakar, A. & Göçen, G. (2012). Öğrenme Kulüplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. - 2012 - 2012
12-) Duman, B., Yakar, A. & Göçen, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. - 2012 - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
2-) İlköğretim öğretmenlerinin kolektif yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARINDA BULUNAN ÖĞRETMENLİK NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Dijital Öyküleme Yöntemi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dijital Öykü Atölyesi. 2016-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dijital Öyküleme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ile Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerine Etkisi-Araştırmacı. 2014-2015

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ. 2015
2-) Kurum Adı: Sıtkı Koçman Vakfı. Sıtkı Koçman Vakfı Yayın Teşvik Ödülü. 2015
3-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Nisan. Türkiye. 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Bir Aktif Öğretim Yöntemi: Dijital Öyküleme (2015). Kardeş Okul Projesi- Cumhuriyet Ortaokulu, Muğla.. Haziran. Türkiye. 2015
2-) Öğretim Sürecini Aktifleştirme (2014). Kardeş Okul Projesi- Yeşilyurt Ortaokulu, Muğla.. Mayıs. Türkiye. 2014