Personel

Doktor Öğretim Üyesi Gülşah Türkmen
Doktor Öğretim Üyesi
Gülşah Türkmen
@ E-posta
gulsahturkmen@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5735

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çakır Sinem, Türkmen Gülşah, Türkmen Hayati, 2018. Palladium(II) complexes bearing N -alkylpiperidoimidazolin-2-ylidene derivatives: Effect of alkyl chain length of ligands on catalytic activity. Applied Organometallic Chemistry
2-) Türkmen Gülşah, Atik Aylin, Şahin Zarife Sibel, Türkmen Hayati, 2015. Di and tri nuclear palladium complexes bearing piperidoimidazolin 2 ylidenes synthesis characterization and catalytic applications. Tetrahedron
3-) Turkmen.,G., Sarica.,H., Erten.,S., 2014. The performance studies on swallow-tailed naphthalene diimide derivatives in solution processed inverted bulk heterojunction solar cells. Solid-State Electronics
4-) Erten.,S., Turkmen.,G., 2011. Perylene imide dyes for solid-state dye-sensitized solar cells: Spectroscopy, energy levels and photovoltaic performance. Renewable Energy
5-) Erten.,S., Cogal.,S., Turkmen.,G., Icli.,S., 2010. Hybrid solar cells using nanorod zinc oxide electrodes and perylene monoimide–monoanhydride dyes. Current Applied Physics
6-) Artok.,L., Kus.,M., Urer.,N., Turkmen.,G., Aksın.,O., 2010. Rhodium catalysed chemo- and stereoselective arylative and alkenylative cyclisation reactions of unsymmetric diynes containing a terminal alkyne moiety with organoboronic acids . Organic & Biomolecular Chemistry
7-) Türkmen.,G., Erten.,S., Icli.,S., 2009. Highly soluble perylene dyes: Synthesis, photophysical and electrochemical characterizations. Dyes and Pigments
8-) Zafer.,C., Kus.,M., Turkmen.,G., Dincalp.,H., Demic.,S., Kuban.,B., Teoman.,Y., Icli.,S., 2007. New perylene derivative dyes for dye-sensitized solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells
9-) Sıngh.,B., Erten.,S., Günes.,S., Zafer.,C., Türkmen.,G., Kuban.,B., Yıldırım.,T., Sarıciftci.,S., Icli.,S., 2006. Soluble derivatives of perylene and naphthalene diimide for n-channel organic field-effect transistors. Organic Electronics

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Turkmen.,G., 2016. Ketonların Suda Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonları İle Alkole İndirgenmeleri. III Ulusal Organik Kimya Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Rhodium catalysed chemo- and stereoselective arylative and alkenylative cyclisation reactions of unsymmetric diynes containing a terminal alkyne moiety with organoboronic acids - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Highly soluble perylene dyes: Synthesis, photophysical and electrochemical characterizations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
3-) New perylene derivative dyes for dye-sensitized solar cells - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
4-) Soluble derivatives of perylene and naphthalene diimide for n-channel organic field-effect transistors - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
5-) Di and tri nuclear palladium complexes bearing piperidoimidazolin 2 ylidenes synthesis characterization and catalytic applications - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) The performance studies on swallow-tailed naphthalene diimide derivatives in solution processed inverted bulk heterojunction solar cells - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) Perylene imide dyes for solid-state dye-sensitized solar cells: Spectroscopy, energy levels and photovoltaic performance - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Hybrid solar cells using nanorod zinc oxide electrodes and perylene monoimide–monoanhydride dyes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Verdiği Dersler

KİM1003 2018-2019 Güz

Temel Kimya