Personel

Doktor Öğretim Üyesi Gülsine Uzun
Doktor Öğretim Üyesi
Gülsine Uzun
@ E-posta
gulsine@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1549

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1993

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD 1998

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD 2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) UZUN, G.; “Doğu Türkistan Kırgız Türkçesine Arapça ve Farsçadan Geçen Kelimelerde Fonetik Değişmeler”, Journal of Turkish Linguistics, Volume 2, Number 1, March, p. 95-106, 2008, Skopje, Macedonia. - 2008
2-) UZUN, G. “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of Internatıonal Socıal Research, Volume 1, Issue 3, Spring, p. 424-434, 2008. - 2008
3-) UZUN, G.; “Doğu Türkistan Kırgız Türkleri”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Türkiye Dışındaki Türkler Dosyası, Volume 3/7, Fall, S. 13,, (Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 632-661, 2008. - 2008
4-) UZUN, G.; “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Yaratılış ve Türeyiş Sembolizmi”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Osman Nedim Tuna Armağanı, Volume 2/2, Spring, S. 2, , (Ed. Prof. Dr. Gurer GULSEVİN- Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 723-735, 2007. - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) UZUN, G.; “Doğu Türkistan Kırgız Türklerinin Atasözleri ve Türk Kültüründeki Yeri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir, Bildiri Kitabı-V, Ankara, 2007, s. 2245-2256. - 2007

Alanında kitap çevirisi

1-) TÜRKMEN, F.; UZUN G.; HANÇA B. B.; Kırgız Destanları III- Kococaş Destanı; Türk Dil Kurumu, Ankara 2007. - 2007

Verdiği Dersler

TLE1004 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE1004 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE1001 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE1001 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE3003 2018-2019 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE1001 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

ÇTL1001 2018-2019 Güz

OSMANLI TÜRKÇESİ I

ÇTL 5529 2018-2019 Güz

Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE2515 2018-2019 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE4521 2018-2019 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE4521 2018-2019 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

ÇTL1001 2018-2019 Güz

OSMANLI TÜRKÇESİ I

ÇTL1001 2018-2019 Güz

OSMANLI TÜRKÇESİ I

TLE1001 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE3003 2018-2019 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE2515 2018-2019 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE1004 2017-2018 Yaz

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE1001 2017-2018 Yaz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE 5544 2017-2018 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE 5526 2017-2018 Bahar

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE 5623 2017-2018 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE2518 2017-2018 Bahar

Türk Kültürü

TLE1004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE2518 2017-2018 Bahar

Türk Kültürü

TLE3504 2017-2018 Bahar

Kırgız Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4526 2017-2018 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE4526 2017-2018 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE1004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE3504 2017-2018 Bahar

Kırgız Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5546 2017-2018 Güz

Altayistik

TLE 5521 2017-2018 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları I

TLE 5526 2017-2018 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE2515 2017-2018 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE4521 2017-2018 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE1001 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE 5623 2017-2018 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE4521 2017-2018 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE 5544 2017-2018 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE1001 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE2515 2017-2018 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE3003 2017-2018 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE 5577 2017-2018 Güz

Kırgız Türkçesi Dilbilgisi

TLE3003 2017-2018 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE4526 2016-2017 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE2518 2016-2017 Bahar

Türk Kültürü

TLE4526 2016-2017 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE 5526 2016-2017 Bahar

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE1004 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE1004 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE2518 2016-2017 Bahar

Türk Kültürü

TLE 5544 2016-2017 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE 5623 2016-2017 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE 5544 2016-2017 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE 5546 2016-2017 Güz

Altayistik

TLE 5623 2016-2017 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE 5526 2016-2017 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE 5521 2016-2017 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları I

TLE4521 2016-2017 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE2515 2016-2017 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE1001 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE 5577 2016-2017 Güz

Kırgız Türkçesi Dilbilgisi

TLE4521 2016-2017 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE3003 2016-2017 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE2515 2016-2017 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE3003 2016-2017 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE1001 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE 5623 2015-2016 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE1004 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE2518 2015-2016 Bahar

Türk Kültürü

TLE4526 2015-2016 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE 5521 2015-2016 Bahar

Kırgız Dil Aktarmaları I

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE1004 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE 5544 2015-2016 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE4526 2015-2016 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TLE2518 2015-2016 Bahar

Türk Kültürü

TLE 5526 2015-2016 Bahar

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TLE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TLE1001 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE4521 2015-2016 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5623 2015-2016 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE 5577 2015-2016 Güz

Kırgız Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5521 2015-2016 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları I

TLE4521 2015-2016 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE2515 2015-2016 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE 5526 2015-2016 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE 5544 2015-2016 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE 5546 2015-2016 Güz

Altayistik

TLE3003 2015-2016 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE3003 2015-2016 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE1001 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE2515 2015-2016 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE4526 2014-2015 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE3504 2014-2015 Bahar

Kırgız Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE2518 2014-2015 Bahar

Türk Kültürü

TLE3504 2014-2015 Bahar

Kırgız Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5521 2014-2015 Bahar

Kırgız Dil Aktarmaları I

TLE 5526 2014-2015 Bahar

Kırgız Dil Aktarmaları II

TLE 5623 2014-2015 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE 5577 2014-2015 Bahar

Kırgız Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5544 2014-2015 Bahar

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II

TLE 5546 2014-2015 Bahar

Altayistik

TLE1004 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE4526 2014-2015 Bahar

Bugünkü Kıpçak Türkçesi II

TLE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TLE 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TLE2518 2014-2015 Bahar

Türk Kültürü

TLE1004 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi Grameri

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE3003 2014-2015 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE3003 2014-2015 Güz

Kırgız Türkçesi

TLE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TLE1001 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE2515 2014-2015 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama

TLE4521 2014-2015 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE4521 2014-2015 Güz

Bugünkü Kıpçak Türkçesi I

TLE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TLE 5521 2014-2015 Güz

Kırgız Dil Aktarmaları I

TLE 5577 2014-2015 Güz

Kırgız Türkçesi Dilbilgisi

TLE1001 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesine Giriş

TLE 5623 2014-2015 Güz

Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I

TLE2515 2014-2015 Güz

Osmanlıca Okuma- Anlama