Personel

Doç.Dr. Gülşen Uluköy
Doç.Dr.
Gülşen Uluköy
@ E-posta
gulukoy@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1519

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Hastalıklar Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi (Süleyman Demirel Üniversitesi) Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu Su Ürünleri 05.06.1987

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu Su Ürünleri 07.01.1992

Doktora

Clemson University, USA College of Agriculture, Forestery and Life Science Biological Sciences, Zoology 02.08.1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gümüş Erkan, Kubilay Ayşegül, Güney Şefik, Seydim Zeynep Banu, Kök Taş Tuğba, Metin Seçil, Uluköy Gülşen, 2017. Effect of dietary kefir on the growth performance feed utilization and fatty acid profile of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Aquaculture Nutrition
2-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Öntaş Canan, 2016. Effect of Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus Extract on Hemato Immunological Parameters of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss OYSTER MUSHROOM EXTRACT AS AN İMMUNOSTİMULANT. Journal of the World Aquaculture Society
3-) Uluköy Gülşen, Metin Seçil, Kubilay Ayşegül, Güney Şefik, Yıldırım Pınar, Seydim Zeynep Banu, Kök Taş Tuğba, Gümüş Erkan, 2016. The Effect of Kefir as a Dietary Supplement on Nonspecific Immune Response and Disease Resistance in Juvenile Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. Journal of the World Aquaculture Society
4-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Seydim Zeynep Banu, Gümüş Erkan, Şefik Güney, Kök Taş Tuğba, Metin Seçil, Diler Öznur, 2015. Effect of storage temperature on beneficial microbial load in rainbowtrout feed supplemented with kefir. Indian Journal of Fisheries
5-) Baba.,E., Uluköy.,G., Öntaş.,C., 2015. Effects of feed supplemented with Lentinula edodes mushroom extract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae. Aquaculture
6-) BABA.,E., ULUKÖY.,G., Mammadov.,R., 2014. Effects of Muscari comosum extract on nonspecific immune parameters in gilthead seabream, Sparus aurata (L. 1758). J. World Aquaculture Society
7-) ÇOLAKOĞLU.,S., ULUKÖY.,G., ORMANCI.,B., ARIK ÇOLAKOĞLU.,F., 2012. Metal levels in economically important bivalve species from Turkey . Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance
8-) KUBİLAY.,A., ALTUN.,S., ULUKÖY.,G., EKİCİ.,S., DİLER.,Ö., 2008. Immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Lactococcus garvieae using vaccine mixtures . The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh (IJA)
9-) MADETOJA.,J., G.,L., BJÖRKBLOM.,C., ULUKÖY.,G., BYLUND.,G., SYVERTSEN.,C., GRAVNİNGEN.,K., A.,E., WIKLUND.,T., 2006. Efficacy of injection vaccines against Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases
10-) KUBİLAY.,A., ULUKÖY.,G., 2005. First isolation of Staphylococcus epidermidis from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata, L. 1758) in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologist
11-) KUBİLAY.,A., ULUKÖY.,G., 2002. The Effects of Acute Stress on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) . Turkish Journal of Zoology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ULUKÖY.,G., WOURMS.,P., 2003. Ecdysis of the trophotaenial placenta in neonates of viviparous goodeid fishes",2003, , Vol.43,6: 1002.Ulukoy,G. J.P. Wourms,". Integrative and Comperative Biology
2-) WOURMS.,P., ULUKÖY.,G., 1999. A developmental model for the evoluation of trophotaeniae in viviparous fishes. American Zoologist

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Didinen Behire Işıl, Metin Seçil, Altun Soner, Diler Öznur, Mammadov Ramazan, Dulluç Arife, 2018. Immunostimulant effects of geophyte plant extract on non-specific defence mechanisms of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özay Cennet, Uluköy Gülşen, Mammadov Ramazan, Sayın Zeynep, 2018. Radical scavenging activity and antibacterial effect of three cyclamen L. tuber extracts on some fish pathogens. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Sayın Zeynep, 2016. Gökkuşağı alabalığından Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 izole edilen Listonella anguillarum ve Yersinia ruckeri patojenleri üzerine mantar ve bitki ekstraktlarının antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi . İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
3-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Sayın Zeynep, 2013. Listonella anguillarum ve Yersiniaruckeri Balık Patojenleri Üzerine Mantar ve Bitki Ekstraktlarının In vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Dergisi (Journal of Fisheries and Aquatic Sciences)
4-) KUBİLAY.,A., ALTUN.,S., ULUKÖY.,G., DİLER.,Ö., 2005. Lactococus garvieae suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
5-) Uluköy Gülşen, 2003. Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşıların önemi ve kullanımı. Muğlada Tarım
6-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, 2002. Kuruma karidesinde Penaeus japonicus kan hücre tipleri ve özellikleri S D Ü Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Sayı 8 71 79. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Dergisi
7-) Uluköy Gülşen, Timur Metin, 1993. Sudak (Stizestedion lucioperca L. 1758) balıklarında farklı konsantrasyonlardaki bazı pestisitlerin oluşturabileceği hematolojik ve histopatolojik değişimlerin incelenmesi üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ulukoy.,G., Yildirim.,P., Kubilay.,A., 2016. Present Status of Bacterial Diseases of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, in Turkey. Fish & Shellfish Immunology
2-) Besler.,A., Kılınç.,B., Uluköy.,G., 2016. Bacteriological hazards in production chain of fish. FABA2016
3-) Besler.,A., Uluköy.,G., Kılınç.,B., 2016. Determination of opportunistic pathogens of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) and European sea bass (Dicentrarchus labrax) in the southern Aegean sea, Turkey: Vibrio vulnificus and Vibrio alginolyticus. FABA2016
4-) Uluköy.,G., Baba.,E., Kubilay.,A., 2016. Major immunoglobulins in teleost fish. FABA 2016
5-) Kubilay.,A., Yildirim.,P., Duru.,A., Ulukoy.,G., Wiklund.,T., 2016. Antibiotic susceptibility of Flavobacterium psychrophilum isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Fish & Shellfish Immunology
6-) Sayın Zeynep, Uluköy Gülşen, 2016. In vitro antibacterial activity of Arisarum vulgare plant extract against some fish pathogens. Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016)
7-) KUBİLAY.,A., METİN.,S., YILDIRIM.,P., BUDAK.,N., ULUKÖY.,G., GÜMÜŞ.,E., GÜZEL SEYDİM.,Z., 2015. In vitro Antibacterial Activities of Pomegranate (Punica granatum L.) and Grape (Vitis vinifera) vinegar Against Bacterial Fish Pathogens . 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EADP 2015)
8-) Güney Şefik, Metin Seçil, Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Gümüş Erkan, Seydim Zeynep Banu, Kök Taş Tuğba, Diler Öznur, Yıldırım Pınar, 2013. Kefir ilaveli Yemle Beslenen Gökkuşağı Alabalığında Oncorhynchus mykiss Spesifik Olmayan İmmun Sistem Parametreleri . 17.Ulusal su ürünleri sempozyumu
9-) Kubilay Ayşegül, Seydim Zeynep Banu, Gümüş Erkan, Kök Taş Tuğba, Metin Seçil, Güney Şefik, Uluköy Gülşen, Diler Öznur, 2012. Effects of different storage temperatures on microflora of rainbow trout feed supplemented with kefir ANINUE 2012-Sözlü sunum birincilik ödülü. The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012)
10-) Bulut Serkan, Uluköy Gülşen, 2011. Muğla Milas bölgesinde toprak havuzlarda yetiştiriciliği yapılan levrek Dicentrarchus labrax L 1781 balığında Diplectanum aequans Wagener 1857 parazitinin mevsimsel dağılımının incelenmesi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Akdeniz Üniversitesi
11-) Ulukoy, G. R. Mammadov, E. Baba, S.A. Yüksel,"Investigation on the effects of geophyte plant Urginea maritima L. (Baker) on the nonspesific immunity of sea bass (Dicentrarachus labrax L. 1758)", 2010,, IV. Uluslararası Organik Bileşenlerin ekstraksiyonu konferansı (EOS-2010) (oral Presentation) Voronej-Rusya - 2010
12-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Diler Öznur, Didinen Behire Işıl, Altun Soner, Mammadov Ramazan, Metin Seçil, Dulluç Arife, 2007. Immunostımulant effects of Muscarı commosum L Mıller plant extrackt In rainbow trout Oncorhynchus mykiss. 13th International Conference of the EAFP
13-) Uluköy, G., A.Kubilay, Ö. Diler, B. I. Didinen, S. Altun, R. Mammadov, S. Ekici, and A. Duluç, "İmmunostimulant effects of Muscari comosum (L.) Miller plant extract in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)",2007, 13th international conference of the EAFP, 17-22 September 2007, Grado-Italy (oral presentation) - 2007
14-) ULUKÖY.,G., WOURMS.,P., 2004. Ecdysis of the Trophotaenial Placenta in Neonates of Viviparous Goodeid Fishes. The annual meeting of the society of integrative and comparative biology at New Orleans (
15-) Wourms,J.P. and G. Uluköy, "A developmental model for evolution of trophotaeniae in viviparous fishes",2000, The annual meeting of the society of integrative and comparative biology at Atlanta, Georgia, USA. (oral presentation) - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kubilay Ayşegül, Didinen Behire Işıl, Metin Seçil, Bahadır Koca Seval, Uluköy Gülşen, 2018. Isolation and Identification of Aeromonas sobria in yellowtail cichlid, Pseudotropheus acei. IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS)
2-) Baba Esin, Uluköy Gülşen, Mammadov Ramazan, 2018. Immunostimulation of non-spesific immun system in gilthead sea bream by a geophyte plant, Urginea maritima. IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS)
3-) Kubilay Ayşegül, Metin Seçil, Onuk Ertan Emek, Uluköy Gülşen, Doğan Mustafa, Didinen Behire Işıl, 2017. Lactococcus garvieae pathogen caused an out break in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss,Walbaum) broodstocks in Turkey. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
4-) Besler Aysu, Uluköy Gülşen, 2017. Control of Microflora in Seafood Plant by Chemical Disinfectants. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
5-) Besler Aysu, Kılınç Berna, Uluköy Gülşen, 2016. Bacteriological hazards in production chain of fish. FABA 2016
6-) Kubilay,A, ,Z. Güzel-Seydim, E.Gümüş, T.Kök-Taş, S.Metin, Ş.Güney, G.Uluköy, Ö.Diler, "Effects of different storage temperature on microflora of rainbow trour feed supplemented with Kefir",2012, The 1st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE) September 14-15, Khon Kaen, Thailand (Oral Presentation) - 2012
7-) Kubilay.,A., Güzel.,Z., Gümüş.,E., Kök.,T., Metin.,S., Güney.,Ş., Uluköy.,G., Diler.,Ö., 2012. Effects of different storage temperature on microflora of rainbow trour feed supplemented with Kefir Khon Kaen, Thailand (Oral Presentation) . Indian Journal of Fisheries
8-) Uluköy, G. and J.P.Wourms, 2004, Ecdysis of the Trophotaenial Placenta in Neonates of Viviparous Goodeid Fishes. The annual meeting of the society of integrative and comparative biology at New Orleans (January 5-9, 2004) , USA (oral presentation) - 2004
9-) J.P.Wourms and G. Uluköy, 2000, A developmental model for evolution of trophotaeniae in viviparous fishes. The annual meeting of the society of integrative and comparative biology at Atlanta, Georgia, USA. (oral presentation) - 2000
10-) Wourms, J. P. and G. Uluköy, "A study of the ultrastructure, function and differentiation of trophotaeniae", 1999,An Abstract, American Zoologist, vol. 39. - 1999

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Baba Esin, Uluköy Gülşen, 2018. Evaluation of some natural products on non-specific immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS)
2-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Baba Esin, 2017. Complement system and functions in teleost fishes. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
3-) Didinen Behire Işıl, Kubilay Ayşegül, Diler Öznur, Metin Seçil, Görmez Öznur, Uluköy Gülşen, 2017. Isparta İlinde Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) İşletmesinde Yersinia ruckeri İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Baba Esin, 2017. Complement System and Functions in Teleost Fishes. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
5-) Uluköy Gülşen, Besler Aysu, Kılınç Berna, 2017. Fish Antifreeze Proteins and Applications. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (IC
6-) Uluköy.,G., Baba.,E., Birincioğlu.,S., 2016. Effects of dietary lentinula edodes extract on liver and gut histology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792). Fish & Shellfish Immunology
7-) Mammadov.,R., Sayın.,Z., Özay.,C., Uluköy.,G., 2016. Radical Scavenging Activity and Antibacterial Effect of Three Cyclamen l. Tuber Extracts on some Fish Pathogens. Second Symposium on Euroasian Biodiversity
8-) Sayın.,Z., Uluköy.,G., 2016. Antimicrobial Effects of Plants on Pathogens of rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Second Symposium on Euroasian Biodirversity (SEAB)
9-) Kubilay.,A., Yıldırım.,P., Fakir.,H., Uluköy.,G., Didinen.,I., Metin.,S., 2016. Determination of in vitro antibacterial activity of Calamintha nepeta subsp. nepeta, C. nepeta subsp. glandulosa and Eucalyptus camaldulensis essential oils on fish pathogenic bacteria. FABA2016
10-) Kubilay Ayşegül, Yıldırım Pınar, Fakir Hüseyin, Uluköy Gülşen, Didinen Behire Işıl, Metin Seçil, 2016. Determination of in vitro antibacterial activity of Calamintha nepeta subsp nepeta C nepeta subsp glandulosa and Eucalyptus camaldulensis essential oils on fish pathogenic bacteria. FABA2016
11-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Kubilay Ayşegül, 2016. Major immunoglobulins in teleost fish. FABA 2016
12-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Birincioğlu Sümbül Serap, 2016. Effects of dietary Lentinula edodes extract on liver and gut histology of rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. 2nd International Conference of Fish and Shellfish Immunology
13-) Kubilay Ayşegül, Yıldırım Pınar, Duru Ahmet, Uluköy Gülşen, Wıklund Tom, 2016. Antibiotic Susceptibility of Flavobacterium psychrophilum Isolated from rainbow trout Oncorhynchus mykiss in Turkey. 2nd International Conference of Fish and Shellfish Immunology
14-) Uluköy Gülşen, Yıldırım Pınar, Kubilay Ayşegül, 2016. Present status of bacterial diseases of rainbow trout Oncorhynchus mykiss in Turkey. 2nd International Conference of Fish and Shellfish Immunology
15-) Sayın Zeynep, Uluköy Gülşen, 2016. Antimicrobial effects of plants on pathogens of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Second Symposium on EuroAsian Biodiversity. (SEAB 2016)
16-) Sayın Zeynep, Uluköy Gülşen, Baba Esin, 2016. Antibacterial activity of sea squill Urginea maritima against fish pathogens. Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016)
17-) Kubilay Ayşegül, Metin Seçil, Yıldırım Pınar, Budak Havva Nilgün, Uluköy Gülşen, Gümüş Erkan, Seydim Zeynep Banu, 2015. In vitro Antibacterial Activities of Pomegranate Punica granatum L and Grape Vitis vinifera vinegar Against Bacterial Fish Pathogens. 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EADP 2015
18-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, 2015. Rasyona ilave edilen Pleurotus ostreatus mantar ekstraktının gökkuşağı alabalığında Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 karaciğer ve bağırsak histolojisine etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
19-) Sayın Zeynep, Uluköy Gülşen, Baba Esin, 2015. Farklı çözücülerde hazırlanan bitki ekstraktlarının bazı balık patojenleri üzerine antibakteriyel aktiviteleri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2015, Ege Üniversitesi
20-) Baba Esin, Sayın Zeynep, Uluköy Gülşen, 2013. Bitki ekstraktlarının bazı balık patojenleri üzerine antimikrobiyal etkileri. 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
21-) Bulut Serkan, Uluköy Gülşen, 2013. Muğla Milas Salih Ada sı Çevresinde Yetiştirilen Levrek Dicentrarchus labrax L 1781 Balığında Ceratothoa oestroides Isopoda Cymothoidae Parazit Türünün Dağılımı. 17. Ulusal Su Ürünleri sempozyumu
22-) Baba Esin, Kubilay Ayşegül, Uluköy Gülşen, 2013. Gram negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sistemi. 17.Ulusal Su ürünleri sempozyumu
23-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Mammadov Ramazan, 2009. Çipura Balığına (Sparus aurata L. 1758) Uygulanan Geofit Bitki Ekstraktlarının (Muscari comosum (L.) Mill., Urginea maritima (L.) Baker) Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi.. 15. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu
24-) Baba Esin, Uluköy Gülşen, 2007. Balık yetiştiriciliğinde kullanılan bazı sentetik immunostimulantlar ve önemi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
25-) Uluköy, G., J. Madetoja, C. Kippasto, L Lönnström, C. Syvertsen, G. Bylund and T. Wiklund, 2003, Laboratory experiments with oil-adjuvanted vaccines against Flavobacterium psychrophilum. September 21st-26th 2003, 11th International Conference on "Diseases of Fish and Shellfish), Malta. (poster) - 2003

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Sayın Zeynep, 2013. Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 ndan izole edilen Listonella anguillarum ve Yersinia ruckeri patojenleri üzerine mantar ve bitki ekstraktlarının antibakteriyel aktivitesi. 17.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu
2-) Gümüş Erkan, Kubilay Ayşegül, Güney Şefik, Metin Seçil, Seydim Zeynep Banu, Uluköy Gülşen, Kök Taş Tuğba, 2013. Kefir içeren yemlerle beslenen Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss ında büyüme performansı. FABA (Fisheries and Aquatic Sciences), Atatürk Üniversitesi
3-) Kubilay Ayşegül, Güney Şefik, Kök Taş Tuğba, Gümüş Erkan, Seydim Zeynep Banu, Metin Seçil, Uluköy Gülşen, Yıldız Ecem, 2013. Farklı formlarda normal santrifüj ve liyofilize kefir ilave edilen gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss yemlerinde mikrobiyal içeriğin belirlenmesi. 3.Ulusal Alabalık Sempozyumu
4-) ULUKÖY.,G., BABA.,E., SAYIN.,Z., 2013. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’ndan İzole Edilen Listonella anguillarum ve Yersinia ruckeri Patojenleri Üzerine Mantar ve Bitki Ekstraktlarının Antibakteriyel Aktivitesi . 17. Ulusal Su Ürünleri sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 3-6 Eylül, İstanbul (Sözlü Sunum)
5-) Bulut S., G.Uluköy,"Muğla-Milas Bölgesinde Toprak Havuzlarda Yetiştiriciliği Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1781) Balığında Diplectanum aequans (Wagener, 1857) Parazitinin Mevsimsel Dağılımının İncelenmesi",2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Akdeniz Üniversitesi, 25-27 Ekim 2011, Antalya (Sözlü Sunum). - 2012
6-) Şeker Mustafa, Uluköy Gülşen, Demirhan Hayal, 2011. Muğla Milas bölgesinde toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği ve görülen balık hastalıkları. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi
7-) Şeker, M, G.Uluköy, H.Demirhan "Muğla-Milas Bölgesinde Toprak Havuzlarda deniz balıkları Yetiştiriciliği ve Görülen Balık Hastalıkları"2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Akdeniz Üniversitesi, 25-27 Ekim 2011, Antalya (Sözlü Sunum). - 2011
8-) Uluköy, G., Özdemir, E., Mamamdov, R. , 2009, Çipura Balığına (Sparus aurata L. 1758) Uygulanan Geofit Bitki Ekstraktlarının (Muscari comosum (L.) Mill., Urginea maritima (L.) Baker) Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster Sunum). - 2010
9-) Bulut, S. ve G. Uluköy, "Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan bazı kültür balıklarında tespit edilen parazitler ve etkileri",2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster Sunum). - 2010
10-) Öntaş C. ve G. Uluköy, "Balık Hastalıkları Teşhisinde Kullanılan PCR Metotları ve Karşılaştırılması",2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster Sunum) - 2010
11-) ULUKÖY.,G., KUBİLAY.,A., GÜZEL SEYDİM.,Z., GÜMÜŞ.,E., GÜNEY.,Ş., KÖK TAŞ.,T., METİN.,S., DİLER.,Ö., Mammadov.,R., 2008. Gökkuşağı alabalıklarının spesifik olmayan immune sistemi üzerine Sternbergia candida Mathew&T. Baytop ekstraktının etkilerinin araştırılması, (Sözlü Sunum) . 1. Ulusal alabalık Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Isparta
12-) Uluköy, G., Özdemir, E., Şahin, N., Mammadov, R., "Bazı Balık Patojenleri Üzerine Geofit Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkileri",2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sayfa; 129. , 4-7 Eylül 2007, Muğla. (Sözlü Sunum,), - 2008
13-) Uluköy, G., A. Kubilay, B. I. Didinen, S. Ekici, S. Altun , Ö. Diler , R. Mammadov, "Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) larının Spesifik Olmayan İmmün Sistem Üzerine Urginea maritima (L.) Baker Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması" 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mugla Universitesi Sayfa; 134. Mugla. (Sözlü Sunum) - 2008
14-) Uluköy, G., A. Kubilay, B. I. Didinen, S. Ekici, S. Altun , Ö. Diler , R. Mammadov, "Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) larının Spesifik Olmayan İmmün Sistem Üzerine Urginea maritima (L.) Baker Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması" 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mugla Universitesi Sayfa; 134. Mugla. (Sözlü Sunum) - 2008
15-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Metin Seçil, Altun Soner, Kabak Tuğba, Arife Dulluç, Didinen Behire Işıl, Diler Öznur, Mammadov Ramazan, 2008. Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Sternbergia candida Mathew T Baytop Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması 14 16 Ekim 2008 Isparta. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu
16-) Çolakoğlu, F., Uluköy, G., Ormancı, H. B., Çakır, F., "Bazı bitki ekstraktlarının deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax) et kalitesi üzerine etkisi" 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mugla Universitesi Sayfa; 185. Mugla. (Sözlü Sunum), - 2008
17-) Uluköy, G., Özdemir, E., Kubilay, A., "Balık Yetiştiriciliğinde İmmunostimulant Olarak Bitki Ekstraktı Kullanımı ve Önemi",2007, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri. Sayı; 5-8, Sayfa; 651. 19-23 Mayıs 2007, Antalya. (Poster) - 2008
18-) Özdemir E., G. Uluköy," İmmunostimulantların Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanımı",2006, 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,22-24 Mayıs 2006, Muğla (Sözlü Sunum) - 2007
19-) Çolakoğlu Fatma, Uluköy Gülşen, Ormancı Hasan Basri, Çakır Fikret, 2007. Bazı bitki ekstraktlarının deniz levreğinin Dicentrarchus labrax et kalitesi üzerine etkisi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mugla Universitesi
20-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Şahin Nurettin, Mammadov Ramazan, 2007. Bazı balık patojenleri üzerine geofit bitki ekstraktlarının antimikrobiyal etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Muğla Üniversitesi
21-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Didinen Behire Işıl, Metin Seçil, Aybal Nalan, Altun Soner, Diler Öznur, Mammadov Ramazan, 2007. Gökkuşağı alabalık Oncorhynchus mykiss larının spesifik olmayan immün sistemi üzerine Urginea maritima L Baker ekstraktının etkilerinin araştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
22-) Baba Esin, Uluköy Gülşen, 2006. Immunostimulantların su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımı. 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
23-) Kubilay,A, Altun,S., Uluköy, G., Diler,Ö. "Suşlarının antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi",2005. XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.01-04 Eylül 2005. Çanakkale Onsekiz mart Üniv. Su ürünleri Fakültesi, Çanakkale. (Sözlü Sunum) - 2006
24-) Ulukoy, G., Kubilay, A.,"Yetiştiriciliği yapılan avrupa deniz levreklerinde (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Caligus minimus enfestasyonu",2005, Ulusal Su Günleri, Trabzon, (Poster-Sunum) - 2006
25-) G. Timur, M. Timur, F. Arık, G. Uluköy, ”Bazı Alabalık ve Sazan İşletmelerinde Yüksek Mortaliteye neden olan Paraziter Hastalıklar Üzerinde Bir Araştırma” 1993, Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu. Erzurum - 1993
26-) Timur Gülşen, Timur Metin, Çolakoğlu Fatma, Uluköy Gülşen, 1993. Bazı alabalık ve sazan işletmelerimizde yüksek mortaliteye neden olan paraziter hastalıklar üzerinde bir araştırma. 1. Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güney.,Ş., Metin.,S., Uluköy.,G., Kubilay.,A., Gümüş.,E., Güzel.,Z., Kök.,T., Diler.,Ö., Yıldırım.,P., 2013. Kefir ilaveli Yemle Beslenen Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Spesifik Olmayan İmmun Sistem Parametreleri . 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Baba.,E., Kubilay.,A., Uluköy.,G., 2013. Gram-negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sistemi. 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Kubilay.,A., Güney.,Ş., Kök.,T., Gümüş.,E., Güzel.,Z., Metin.,S., Uluköy.,G., Yıldız.,E., 2013. Farklı formlarda (Normal, santrifüj ve lyofilize) kefir ilave edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde mikrobiyal içeriğin belirlenmesi. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu
4-) Şeker, M, G.Uluköy, H.Demirhan "Muğla-Milas Bölgesinde Toprak Havuzlarda deniz balıkları Yetiştiriciliği ve Görülen Balık Hastalıkları", 2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Akdeniz Üniversitesi, 25-27 Ekim 2011, Antalya (Sözlü Sunum). - 2011
5-) Bulut S., G.Uluköy, "Muğla-Milas Bölgesinde Toprak Havuzlarda Yetiştiriciliği Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1781) Balığında Diplectanum aequans (Wagener, 1857) Parazitinin Mevsimsel Dağılımının İncelenmesi", 2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Akdeniz Üniversitesi, 25-27 Ekim 2011, Antalya (Sözlü Sunum). - 2011
6-) Uluköy, G., Kubilay, A., S. Ekici, S. Altun, T. Kabak, A. Dulluç, B.I. Didinen,Ö. Diler, R. Mammadov, "Gökkuşağı alabalıklarının spesifik olmayan immune sistemi üzerine Sternbergia candida Mathew&T. Baytop ekstraktının etkilerinin araştırılması", 2008, 1. Ulusal alabalık Sempozyumu (uluslararası katılımlı) 14-16 Ekim 2008 syf.34. SDÜ. Isparta (Sözlü Sunum) - 2008
7-) Uluköy, G., Özdemir, E., Şahin, N., Mammadov, R.," Bazı Balık Patojenleri Üzerine Geofit Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkileri", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sayfa; 129. , 4-7 Eylül 2007, Muğla. (Sözlü Sunum,), - 2007
8-) Uluköy, G., A. Kubilay, B. I. Didinen, S. Ekici, S. Altun , Ö. Diler , R. Mammadov, "Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) larının Spesifik Olmayan İmmün Sistem Üzerine Urginea maritima (L.) Baker Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mugla Universitesi Sayfa; 134. Mugla. (Sözlü Sunum) - 2007
9-) Çolakoğlu, F., Uluköy, G., Ormancı, H. B., Çakır, F., "Bazı bitki ekstraktlarının deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax) et kalitesi üzerine etkisi", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Mugla Universitesi Sayfa; 185. Mugla. (Sözlü Sunum), - 2007
10-) Uluköy, G., Özdemir, E., Şahin, N. ve Mammadov, R., "Bazı Balık Patojenleri Üzerine Geofit Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkileri", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Muğla Üniversitesi, Sayfa; 129. (Sözlü Sunum, 4-7 Eylül 2007).Muğla - 2007
11-) Özdemir-Baba, E., G.Uluköy, "İmmunostimulantların Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanımı, 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Sözlü Sunum 22-24 Mayıs 2006). - 2006
12-) Özdemir, E. ve Uluköy, G. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik Kullanımı", 2006, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 1. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu. (Sözlü Sunum 26-27 Mayıs 2006) - 2006
13-) Özdemir E., G. Uluköy, "İmmunostimulantların Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanımı",2006, 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,22-24 Mayıs 2006, Muğla (Sözlü Sunum) - 2006
14-) Kubilay,A, Altun,S., Uluköy, G., Diler,Ö.,"Suşlarının antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi", 2005, XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.01-04 Eylül 2005. Çanakkale Onsekiz mart Üniv. Su ürünleri Fakültesi, Çanakkale. (Sözlü Sunum) - 2005
15-) Ulukoy, G., Kubilay, A., "Yetiştiriciliği yapılan avrupa deniz levreklerinde (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Caligus minimus enfestasyonu",2005, Ulusal Su Günleri, Trabzon, (Poster-Sunum) - 2005

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) BABA.,E., ULUKÖY.,G., 2015. Rasyona İlave Edilen Pleurotus ostreatus Mantar Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Karaciğer ve Bağırsak Histolojisine Etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 4-7 Eylül 2015, İzmir
2-) Bulut.,S., Uluköy.,G., 2013. Muğla - Milas - Salih Ada’sı Çevresinde Yetiştirilen Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1781) Balığında Ceratothoa oestroides (Isopoda: Cymothoidae) Parazit Türünün Dağılımı. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul
3-) Baba.,E., Sayın.,Z., Uluköy.,G., 2013. Bitki Ekstraktlarının Bazı Balık Patojenleri Üzerine Antimikrobiyal Etkileri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul
4-) Uluköy, G., Özdemir, E., Mamamdov, R. , "Çipura Balığına (Sparus aurata L. 1758) Uygulanan Geofit Bitki Ekstraktlarının (Muscari comosum (L.) Mill., Urginea maritima (L.) Baker) Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi",2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster Sunum). - 2009
5-) Bulut, S. ve G. Uluköy, "Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan bazı kültür balıklarında tespit edilen parazitler ve etkileri", 2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster Sunum). - 2009
6-) Öntaş C. ve G. Uluköy, "Balık Hastalıkları Teşhisinde Kullanılan PCR Metotları ve Karşılaştırılması", 2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., 1-4 Temmuz 2009, Rize (Poster Sunum) - 2009
7-) Uluköy Gülşen, Bulut Serkan, Baba Esin, Erdem Mustafa, 2008. Muğla Gökova körfezinde avlanan Akdeniz karidesinde Penaeus kerathurus L 1758 görülen bir parazit Orthione griffenis enfestasyonu.An ectoparasite (Orthione griffenis Markham 2004) infestation, which being seen on caramote prawn (Melicertus kerathurus, Forskål 1775) in Gökova Bay. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
8-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, 2008. Balık sağlığında probiyotiklerin önemi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
9-) Uluköy, G., Bulut, S., Özdemir, E. ve Erdem, M.,"Muğla-Gökova Körfezinde Avlanan Akdeniz Karidesinde (Penaeus kerathurus, L1758) Görülen Bir Parazit, Orthione griffenis, Enfestasyonu", (Poster Sunum), 2008, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Sayfa 306. 23-17 Haziran 2008, Trabzon - 2008
10-) Uluköy, G. ve Özdemir, E. "Balık Sağlığında Probiyotiklerin Önemi" (poster Sunum), 2008, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Sayfa 307, 23-17 Haziran 2008, Trabzon - 2008
11-) Özdemir E., G. Uluköy. "Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Sentetik İmmunostimulantlar ve Önemi",2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sayfa; 391., 4-7 Eylül 2007, Mugla. (Poster) - 2007
12-) Özdemir, E. ve Uluköy, G., "Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Sentetik İmmunostimulantlar ve Önemi", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sayfa; 391.(Poster, 4-7 Eylül 2007). - 2007
13-) Uluköy, G., Özdemir, E., Kubilay, A., "Balık Yetiştiriciliğinde İmmunostimulant Olarak Bitki Ekstraktı Kullanımı ve Önemi", 2007, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri. Sayı; 5-8, Sayfa; 651. 19-23 Mayıs 2007, Antalya. (Poster) - 2007
14-) Kubilay Ayşegül, Altun Soner, Didinen Behire Işıl, Diler Öznur, Uluköy Gülşen, 2007. Gökkuşağı alabalığı Oncorhyncus mykiss işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum izolasyonu. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.
15-) Uluköy Gülşen, Baba Esin, Kubilay Ayşegül, 2007. Balık Yetiştiriciliğinde İmmunostimulant Olarak Bitki Ekstraktı Kullanımı Ve Önemi. Ulusal Su Günleri
16-) Altun Soner, Kubilay Ayşegül, Diler Öznur, Uluköy Gülşen, Metin Seçil, 2005. Gökkuşağı alabalıklarından Oncorhynchus mykiss izole edilen Lactococcus garvieae suşlarının antijenik özellikleri ve balıkların immunizasyonu. Ulusal Su Günleri 2005
17-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, 2005. Yetiştiriciliği yapılan Avrupa deniz levreklerinde Dicentrarchus labrax L 1758 Caligus minimus enfestasyonu. Ulusal Su Günleri
18-) Altun, S., Kubilay, A, Diler, Ö, Uluköy, G., Ekici, S.,"Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Izole Edilen Lactococcus garvieae Suşlarının Antijenik Özellikleri ve Balıkların İmmunizasyonu", 2005, Ulusal Su Günleri, Trabzon, (Poster-Sunum) - 2005
19-) Altun, S., Kubilay, A, Diler, Ö, Uluköy, G., Ekici, S., "Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Izole Edilen Lactococcus garvieae Suşlarının Antijenik Özellikleri ve Balıkların İmmunizasyonu",2005, Ulusal Su Günleri, Trabzon, (Poster-Sunum) - 2005

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Dergisi.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Dergisi.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi İngilizce yayın Editörü.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Aquaculture Nutrition.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of feed supplemented with Lentinula edodes mushroom extract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:10
2-) Effects of Muscari comosum extract on nonspecific immune parameters in gilthead seabream, Sparus aurata (L. 1758) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) The Effects of Acute Stress on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
4-) First isolation of Staphylococcus epidermidis from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata, L. 1758) in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Effect of Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus Extract on Hemato Immunological Parameters of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss OYSTER MUSHROOM EXTRACT AS AN İMMUNOSTİMULANT - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) The Effect of Kefir as a Dietary Supplement on Nonspecific Immune Response and Disease Resistance in Juvenile Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Metal levels in economically important bivalve species from Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Efficacy of injection vaccines against Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
9-) Immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Lactococcus garvieae using vaccine mixtures - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Muscari comosum extract on nonspecific immune parameters in gilthead seabream, Sparus aurata (L. 1758) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of feed supplemented with Lentinula edodes mushroom extract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Efficacy of injection vaccines against Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Lactococcus garvieae using vaccine mixtures - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Bazı Geofit Bitki Türlerinin Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. Konu: Bazı Geofit Bitki Türlerinin Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. Zeynep-SAYIN. 2016
2-) Tez Adı: “Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nda Bazı Mantar Türlerinin Spesifik Olmayan İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması“ . Konu: Bazı Şapkalı Mantar Türlerinin Gökkuşağı alabalığında Spesifik Olmayan İmmün Sistem Üzerine Etkileri araştırıldı.. Esin . 2014

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: “Muğla İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) ve Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Görülen Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi” . Konu: Muğla ilinde yer alan gökkuşağı ve levrek işletmelerinin yapısal analizi yapılarak görülen hastalıklar belirlendi. Mustafa . 2012
2-) Tez Adı: "Muğla-Milas Bölgesinde Yetiştirilen Levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) Balıklarında Bulunan Parazit Türlerinin Tespiti“ . Konu: Muğla Milas ilçesinde yer alan deniz balıkları işletmelerinde yetiştirilen levrek balıklarında görülen parazitlerin türleri belirlendi.. Serkan . 2011
3-) Tez Adı: “Muscari comosum (L.) Mill. Bitkisinin Çipura Balığının (Sparus aurata L. 1758) Spesifik Olmayan İmmun Sistem Üzerine Etkisinin Araştırılması” . Konu: Geofit bitki türlerinden Muscari comosum ekstraktının çipura balığında spesifik olmayan immün sistem üzerine olan etkisi incelendi.. Esin . 2008
4-) Tez Adı: “Crocus cancellatus (Herbert) Mathew Bitkisinin Levrek Balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) Spesifik Olmayan İmmün Sitem Üzerine Etkisinin Araştırılması” . Konu: Geofit bitki türlerinden Crocus cancellatus ekstraktının levrek balığında spesifik olmayan immün sistem üzerine olan etkisi incelendi.. Canan. 2008
5-) Tez Adı: “Hisarönü Körfezi (Muğla/Marmaris) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma ”. Konu: Muğla -mMarmaris Hisarönü körfezinde bulunan balık faunası incelenerek yakalanan türlerin sistematiği yapılmıştır.. Devrim Dilek. 2003

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: üç farlı balık türünde on farklı bitki ekstraktının spesifik olmayan immün sistemi üzerine etkileri incelendi.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Çipura ( Sparus aurata), Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) ve Gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) larının spesifik olmayan immün sistem üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması” TUBİTAK No: 104V126 Kariyer Projesi . 2005-2010
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu proje çaışmasında, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss ), çipura (Sparus aurata) and Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) balıklarında bazı geofit bitki ekstraktları kullanılarak, oluşabilecek spesifik olmayan immun sistem üzerindeki etkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma da alabalıkla ilgili denemeler S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tesislerinde, çipura ve Avrupa deniz levreği ile ilgili denemeler de Muğla Bölgesinde yer alan özel bir işletmede yürütülmüştür. Doğal bileşikler olan bitkilerin balıklarda kullanımı üzerine birçok çalışma mevcuttur. Ancak geofit bitkilerin alabalık, çipura ve deniz levreği üzerinde uygulamalarıyla spesifik olmayan immun sistem üzerine etkileri ilk kez bu proje ile gerçekleşmiştir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede, toplam 3 balık türünde 10 farklı geofit bitki türü ekstraktı balıklara ayrı denemeler planlanarak intraperitoneal yolla verilmiştir. Spesifik olmayan immün sistemde meydana gelen değişimler yapılan testlerle analiz edilmiştir.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Çipura Sparus aurata, Avrupa deniz levreği Dicentrarchus labrax ve Gökkuşağı alabalık Oncorhynchus mykiss larının spesifik olmayan immün sistem üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması 104V126. 2005-2010

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Proje için belirlenen bitki ve mantar ekstraklarının bazı balık patojenleri üzerindeki antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Proje Türü: Diğer(Ulusal). "Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitki Ve Mantar Ekstraktlarının İn Vitro Ortamda Gökkuşağı Alabalığı Patojenlerinden Vibrio anguillarum, Yersinia ruckeri Ve Aeromonas hydrophila Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi". 2014--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: kefir gökkuağı alabalığı yemine ilave edilerek balıklar beslendi. balıklarda meydana gelen hastalıklara Direnç, Spesifik Olmayan İmmun Sistem ve Büyüme Parametreleri araştırıldı.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kefir İle Zenginleştirilmiş Yem Kullanımının Hastalıklara Direnç, Spesifik Olmayan İmmun Sistem ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması” TUBİTAK No: 111 O 326 Araştırma Projesi . 2011--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu projede çok çeşitli probiyotik mikroorganizmaları doğal olarak içeren kefirin yeme ilave edilmesiyle beslenen gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) oluşan hastalıklara karşı direnç ölçülerek, meydana gelen spesifik olmayan immün sistem parametreleri belirlenmiş ve büyüme kriterleri araştırılmıştır.Bu çalışmada kefir daneleri kullanılarak üretilen kefir kültürü üç farklı formda hazırlanarak (Normak kefir-NK, santrifüj edilerek konsantre edilmiş kefir-SK ve liyofilize edilmiş kefir kültürü-LK) ve üç farklı oranda ( 2, 5 ve 10) ticari alabalık yemi içerisine ilave edilmiştir. Bu çalışmada, kontrol ve 3 deneme grubu olmak üzere toplam 4 deneme grubu oluşturulmuştur. Bağışıklık parametreleri belirlenmiş ve eprüvasyon denemesi yapılmıştır. Deneme grubu balıklarının besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak protein ( 45) ve enerji (4.325 kcal/kg) miktarını içeren ticari alabalık yemine 0 (kontrol), 2, 5 ve 10 oranlarında kefir ilave edilerek balıklar 90 gün süreyle günde üç kez vücut ağırlıklarının 3’ü oranında beslenmiştir. Gökkuşağı alabalıklarında kefirin spesifik olmayan immun sisteme etkisi belirlenirken, Lactococcus garvieae ve Yersinia ruckeri patojenlerine karşı oluşabilecek direnç 35. günde yapılan iki ayrı eprüvasyon uygulamasıı ile saptanmıştır. Ayrıca kefirin büyüme, yem değerlendirme, yaşama oranı ve kondüsyon faktörü üzerine etkileri de belirlenmiştir.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Gökkuşağı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 kefir İle zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması TUBİTAK-TOVAG 111O326. 2011-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bazı Geofit Bitki Türlerinin Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Geofit Bitki Türlerinin Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. 2016-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışma da, Muğla ili içerisinde yer alan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) ve levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizleri ve görülen hastalıklar açısından değerlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Toplam 136 balık yetiştiriciliği yapan isletme ziyaret edilmiş ve yüz yüze anket uygulanmış ve durumları değerlendirilmiştir. Muğla ilinde yer alan 12 ilçenin 9’ unda su ürünleri yetiştiriciliğinin yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği, toprak havuzlarda ve ağ kafeslerde levrek yetiştiriciliği yapan işletmeler olmak üzere toplam üç bölümden oluşmaktadır. 2011 yılı verilerine göre üretimdeki projeli gökkuşağı alabalığı işletmelerinin 75, toprak havuzlarda levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin 135 ve ağ kafeslerde levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin ise 90 adet olduğu tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde yer alan toplam 40 adet gökkuşağı alabalığı, 55 adet toprak havuz ve 41 adet ağ kafeslerde levrek yetiştiriciliği yapan işletmeler değerlendirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, Muğla ilinde gökkuşağı alabalığı işletmelerinin yetiştiriciliği genellikle beton havuzlarda gerçekleştirdiği, 2006 yılından itibaren ise Bereket baraj gölünde ağ kafeslerde de gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin yapılmakta olduğu belirlenmiştir. Havuzlarda yapılan gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde su kaynağı olarak bölgede mevcut akarsulardan yararlanıldığı saptanmıştır. Toprak havuzlarda levrek yetiştiriciliğinde su kaynağı olarak yeraltı sularının kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Toprak havuzlarda levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin genellikle aile işletmesi şeklinde faaliyet göstermekte oldukları saptanmıştır. Gökkuşağı alabalıklarında Kok Enfeksiyonları ve Yersiniosis gibi bakteriyel hastalıkların bölgede yaygın görüldüğü tespit edilmiştir. Toprak havuzlarda yetiştiriciliği yapılan levrek balıklarında Oodiniosis ve Trichodiniosis gibi paraziter hastalıkların, ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan levrek balıklarında ise Vibriosis ve Pasteurellosis gibi bakteriyel hastalıkların daha yüksek oranda görüldüğü ancak paraziter hastalıklarında mevcut olduğu tespit edilmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla ilindeki gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss W 1792 ve levrek Dicentrarchus labrax L 1758 işletmelerinin yapısal analizi ve görülen hastalıklar açısından değerlendirilmesi. 2010-2012
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışmada Muğla Milas Bölgesinde yetiştirilen levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) balıklarında bulunan parazit türlerinin tespiti yapılmıştır. Çalışma Güllük Körfezi Salih Ada’xxsı civarında kafeslerde yetiştiricilik yapan işletmeler ile Milas ilçesinde Ekinambarı, Avşar ve Savran köylerini içine alan bölgede toprak havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmelerden aylık örnekleme yapılarak iki farklı yetiştiricilik sisteminde ve farklı bölgelerde yürütülmüştür. Kafeslerden alınan ortalama 283 g ağırlık ve 28 cm vücut uzunluğuna sahip toplam 132 adet balık incelenmiştir. Balıklarda Monogenea sınıfına ait Diplectanidae ailesi içinde bulunan Diplectanum aequans Wagener, 1857 Crustacea sınıfına ait Lernanthropidae ailesi içinde bulunan Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851 ve Cymothoidae ailesine ait Ceratothoa oestroides Risso, 1816 tespit edilirken, toprak havuzdan alınan ortalama 262 g ağırlık ve 26 cm vücut uzunluğuna sahip toplam 91 adet balık incelenmiştir. Bu balıklarda ise Monogenea sınıfına ait Diplectanidae ailesi içinde bulunan Diplectanum aequans Wagener, 1857 parazit türleri teşhis edilmiştir.Kafeslerde yetiştiriciliği yapılan levrek (D. labrax) balığında tespit edilen D. aequans parazit türü ortalama enfeksiyon yoğunluğu (28,9 adet) ve enfeksiyon yaygınlığı (95) en yüksek olarak bulunmuştur. L. kroyeri ortalama enfeksiyon yoğunluğu (16,9 adet) ve enfeksiyon yaygınlığı (87) ile ikinci sırada bulunurken C. oestroides parazit türü ortalama enfeksiyon yoğunluğu (5,2 adet) ve enfeksiyon yaygınlığı (10,9) en düşük parazit türü olarak bulunmuştur. Toprak havuzlarda yetiştiriciliği yapılan balıklarda ise tespit edilen D. aequans parazit türü ortalama enfeksiyon yoğunluğu (21,2 adet) ve enfeksiyon yaygınlığı (48,3) değerleri hesaplanmış olup aynı türün kafeslerde daha yaygın ve yoğun olduğu tespit edilmiştir.Parazit türlerinin mevsimsel dağılımına bakıldığında kafeslerde alınan örneklerde tespit edilen D. aequans 20,34 ºC sıcaklıkta 55,8 ortalama enfeksiyon yoğunluğu ile ekim ayı, L. kroyeri 21,68 ºC sıcaklıkta 41,5 ortalama enfeksiyon yoğunluğu ile mayıs ayı, C. oestroides 18,98 ºC sıcaklıkta 7 ortalama enfeksiyon yoğunluğu ile nisan ayı parazit türlerinin en yoğun olduğu aylar olarak tespit edilmiştir. Toprak havuzlardan alınan örneklerde tespit edilen D. aequans 16,5 ºC sıcaklıkta 53,8 ortalama enfeksiyon yoğunluğu ile eylül ayı parazitin en yoğun olduğu ay olarak bulunmuştur.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Milas bölgesinde yetiştirilen levrek Dicentrarchus labrax L 1758 balıklarında bulunan parazit türlerinin tespiti. 2010-2011
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla İlinde bulunan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) ve levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) işletmelerinin yapısal analizi yapılarak balıklarda görülen hastalıklar Değerlendirildi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Muğla İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) ve Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Görülen Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi”. 2010--1
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bazı geofit bitki ekstraktlarının Levrek balığının spesifik olmayan immün sistemi üzerine etkileri incelendi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Bazı bitki ekstraktlarının Levrek Balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) Spesifik Olmayan İmmün Sitem Üzerine Etkisinin Araştırılması”. 2009-2011
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: levreklerde görülen bazı balık parazitleri tespit edildi. mevsimlere göre dağılım oranları tespit edildi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Muğla-Milas Bölgesinde Yetiştirilen Levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) Balıklarında Bulunan Parazit Türlerinin Tespiti" . 2009-2011
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kullanılan immunostimulant ve probiotiklerin tilapia yavrularının immün sistemi üzerine etkisi incelendi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Bazı ticari probiotik ve immunostimulantların Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının İmmün Sistemleri Üzerine Etkileri”. 2004-2005

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfı . Sıtkı Koçman Vakfı Aratırma Ödülü. 2014

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı (19-21 Nisan 2016). Türkiye-Muğla. . 2016
2-) Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı (Water quality and Fish Health in Aquaculture. 28-29 Haziran. Eğirdir-Isparta-Türkiye. 2010
3-) XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül. Muğla-Türkiye. 2007
4-) 3. Ulusal Su ürünleri Öğrenci Sempozyumu. Mayıs. Muğla-Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

SÜM4510 2018-2019 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM3002 2018-2019 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM4009 2018-2019 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3506 2017-2018 Bahar

Su Ürünleri Patolojisi

SÜM5523 2017-2018 Bahar

BALIK İMMUNOLOJİSİ

SÜM5524 2017-2018 Bahar

BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR

SÜM6516 2017-2018 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE İMMUNOSTİMULANTLAR

SÜM3002 2017-2018 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM4009 2017-2018 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3513 2017-2018 Güz

Su Ürünleri Histolojisi

SÜM5554 2017-2018 Güz

UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ

SÜM4503 2017-2018 Güz

Balıklarda Aşı ve Tipleri

SÜM3504 2016-2017 Bahar

Balık Serolojisi ve İmmünoloji

SÜM3002 2016-2017 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM5523 2016-2017 Bahar

BALIK İMMUNOLOJİSİ

SÜM5524 2016-2017 Bahar

BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR

SÜM4522 2016-2017 Bahar

Su Ürünleri Farmakolojisi

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3506 2016-2017 Bahar

Su Ürünleri Patolojisi

SÜM4510 2016-2017 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM2008 2016-2017 Bahar

Genel Mikrobiyoloji

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6523 2016-2017 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK SAĞLIĞI

SÜM6525 2016-2017 Güz

BALIK HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

SÜM6549 2016-2017 Güz

BALIKLARDA STRES YÖNETİMİ

SÜM5554 2016-2017 Güz

UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ

SÜM5523 2016-2017 Güz

BALIK İMMUNOLOJİSİ

SÜM1001 2016-2017 Güz

Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş

SÜM4510 2015-2016 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5544 2015-2016 Bahar

BALIKLARDA İMMUNOLOJİK TEKNİKLER

SÜM5554 2015-2016 Bahar

UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ

SÜM4510 2015-2016 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM3504 2015-2016 Bahar

Balık Serolojisi ve İmmünoloji

SÜM3504 2015-2016 Bahar

Balık Serolojisi ve İmmünoloji

SÜM3002 2015-2016 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM3002 2015-2016 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM4008 2015-2016 Bahar

Seminer

SÜM5523 2015-2016 Bahar

BALIK İMMUNOLOJİSİ

SÜM1001 2015-2016 Güz

Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş

SÜM4503 2015-2016 Güz

Balıklarda Aşı ve Tipleri

SÜM1001 2015-2016 Güz

Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş

SÜM4009 2015-2016 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6523 2015-2016 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK SAĞLIĞI

SÜM5523 2015-2016 Güz

BALIK İMMUNOLOJİSİ

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM6516 2015-2016 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE İMMUNOSTİMULANTLAR

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4503 2015-2016 Güz

Balıklarda Aşı ve Tipleri

SÜM5554 2015-2016 Güz

UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM3504 2014-2015 Bahar

Balık Serolojisi ve İmmünoloji

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5544 2014-2015 Bahar

BALIKLARDA İMMUNOLOJİK TEKNİKLER

SÜM5542 2014-2015 Bahar

BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ

SÜM5554 2014-2015 Bahar

UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ

SÜM4510 2014-2015 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM3002 2014-2015 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM3504 2014-2015 Bahar

Balık Serolojisi ve İmmünoloji

SÜM3002 2014-2015 Bahar

Balık Hastalıkları

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM4510 2014-2015 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM4510 2014-2015 Güz

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM3504 2014-2015 Güz

Balık Serolojisi ve İmmünoloji

SÜM3002 2014-2015 Güz

Balık Hastalıkları

SÜM5554 2014-2015 Güz

UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ

SÜM6516 2014-2015 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE İMMUNOSTİMULANTLAR

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5517 2014-2015 Güz

BALIK HİSTOPATOLOJİSİ

SÜM6523 2014-2015 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK SAĞLIĞI

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ