Personel

Prof.Dr. Ali Osman Gündoğan
Prof.Dr.
Ali Osman Gündoğan
@ E-posta
gundogan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1624

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 1982

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI 1988

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI 1991

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal.,N., Gündoğan.,O., Turhan Tuna.,S., 2015. Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal Mehmet Naci, Gündoğan Ali Osman, Turhan Tuna Sibel, 2015. Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
2-) Gündoğan Ali Osman, 2000. Nurettin Topçu. Doğu Batı Düşünce Dergisi
3-) Gündoğan Ali Osman, 1999. Yalnızlık ve Dayanışma. Felsefe Dünyası
4-) Gündoğan Ali Osman, 1993. Filozof ve Felsefe Hakkında. Felsefe Dünyası

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gündoğan Ali Osman, Turhan Tuna Sibel, 2018. ”Köroğlu ve Albert Camus’ta Başkaldırı”. SOBBİAD- Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Gündoğan Ali Osman, 2017. Ahlak Üzerine Düşünceler. Türk Yurdu
3-) Gündoğan Ali Osman, 2017. Referandumun Düşündürdükleri: Sorular ve Tartışmalar. Türk Yurdu
4-) Gündoğan Ali Osman, 2016. Felsefe mi O da Ne Demek Dememek için. Türk Yurdu
5-) Gündoğan Ali Osman, 2006. Topçu ve Hareket Felsefesi. Hece
6-) Gündoğan Ali Osman, 2002. Dil-Düşünce ve Varlık İlişkisi. Türk Yurdu
7-) Dil, Düşünce ve Varlık İlişkisi, Türk Yurdu, 2002, sayı: 178, ss. 18-22. - 2002
8-) Ben ve Başkası İlişkisi, Türk Yurdu, sayı: 121, ss. 40-42. - 2002
9-) Çoğulculuk ve Değer Bunalımı, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 8 - 2002
10-) Devlet ve Milliyetçilik, Doğu-Batı, 2002, sayı: 21, ss. 181-193. - 2002
11-) Dil ve Dil-Anlam İlişkisi, Atatürk Üniversitesi KKEF Dergisi, 2000, sayı: 4, ss. 47-58. - 2000
12-) Nurettin Topçu, Doğu-Batı, 2000, sayı: 11, ss. 89-106. - 2000
13-) De L’Absurde a la Morale de la Révolte, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 17(1), ss. 27-32. - 2000
14-) Dogmatizm ve Dogmatik Tutumlar, Fefsefe Tartışmaları: Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı, Yayına Hazırlayanlar: Doğan Özlem-Hayrettin Ökçesiz, İstanbul: 2000, ss. 224-234. - 2000
15-) Gündoğan Ali Osman, 1999. Edebiyat ile Felsefe İlişkisi Üzerine. A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi
16-) Dogmatizm ve Felsefe, Adım, 1999, sayı: 1, ss. 21-26. - 1999
17-) Gündoğan Ali Osman, 1997. Bilim Dili Olarak Türkçe. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
18-) Gündoğan Ali Osman, 1996. Saçmadan Başkaldırı Ahlakına. Akademik Araştırmalar
19-) Gündoğan Ali Osman, 1996. Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Üzerine. Akademik Araştırmalar Dergisi
20-) Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Üzerine, Akademik Araştırmalar, 1996, sayı: 2, ss. 1-6. - 1996
21-) Bilim Dili Olarak Türkçe, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 8, ss. 7-12. - 1996
22-) Bilgi Toplumu ve Bilgi Üretme Sorunu, Akademik Araştırmalar, 1996, sayı: 1, ss. 3-7. - 1996
23-) Saçmadan Başkaldırı Ahlâkına, Akademik Araştırmalar, 1996, sayı: 3, ss. 1-3. - 1996
24-) Descartes’ta Mekanizm, Felsefe Dünyası, 1995, sayı: 16, ss. 49-55. - 1995
25-) Sartre-Camus Çatışması, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, sayı: 22, ss. 123-130. - 1995
26-) Tarihin Sonunun Eleştirisi, Felsefe Dünyası, 1994, sayı: 13, ss. 17-23. - 1994
27-) Aksiyon Felsefesi, Felsefe Dünyası, 1994, sayı: 11, ss. 36-42. - 1994
28-) Felsefe ve Filozof Hakkında, Felsefe Dünyası, 1993, sayı: 10, ss. 40-45. - 1993
29-) Yalnızlık ve Dayanışma, Felsefe Dünyası, 1992-2, sayı: 30, ss. 35-43. - 1992
30-) Yalnızlık ve Dayanışma, Felsefe Dünyası, 1992-2, sayı: 30, ss. 35-43. - 1992
31-) Bergson’un Zaman Anlayışı, Milli Eğitim Dergisi, Ağustos-1989, ss. 31-37. - 1989

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gündoğan Ali Osman, 2018. Türkiye’de Bilim Felsefesi Yapma İmkanı Üzerine Bir Tartışma. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Gündoğan Ali Osman, 2017. Felsefe ve Yerellik Sorunu. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Gündoğan Ali Osman, 2017. Evrensellik, Tekillik ve Değer Sorunu: Nasıl Bir Eğitim?. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Gündoğan Ali Osman, 2016. FELSEFE TEKNOLOJİ VE EĞİTİM. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) Gündoğan Ali Osman, 2016. Dayanışma Bir Başkaldırı Biçimi Midir. Fourth International Philosophy Congress
6-) Gündoğan.,O., 2014. Türk Düşüncesi İçin Yeni Bir Zemin. Türk Miliiyetçiliği Çalıştayı
7-) Gündoğan Ali Osman, 2014. Ahlak Filozofu Olarak Nurettin Topçu. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gündoğan Ali Osman, 2016. Bilim Hayatı Anlar mı. Bilim tarihi ve felsefesi sempozyumu
2-) Gündoğan Ali Osman, 2015. Varoluş ve Ahlak. Ahlak Felsefesi
3-) Gündoğan.,O., 2015. Varoluş ve Ahlak. Ahlak Felsefesi
4-) Gündoğan.,O., 2014. Kendimi Bilişim ve Varoluşum İçin Başkası Ne İfade Eder?. Birlikte Yaşamak
5-) Gündoğan Ali Osman, 2014. Felsefe ve Hayat Arasında Edebiyat. Felsefe-Edebiyat Sempozyumu
6-) Gündoğan Ali Osman, 2014. Felsefe-Edebiyat İlişkisi Sorunu. İzmir Felsefe Günleri
7-) Gündoğan Ali Osman, 2009. Bir İsyan Ahlakı Mümkün Müdür?. Kocaeli Üniversitesi Sempozyum
8-) Değer Sorunu, MAE Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Panel, 13 Kasım 2008, Burdur. - 2008
9-) Eylemde Sorumluluk-Özgürlük İlişkisi, Sorumluluk Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 29 Nisan-1Mayıs 2004, Kocaeli. - 2004
10-) Albert Camus, Dokuz Eylül Üniversitesi 3. Tiyatro Şenliği, 11Mayıs 2004, İzmir. - 2004
11-) Gündoğan Ali Osman, 2003. Hak ve Adalet. Muğla Üniversitesi Felsefe Günleri
12-) Çoğulculuk ve Değer Bunalımı, Mersin Felsefe Günleri, Mersin Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2002, Mersin. - 2002
13-) Türkiye’de Bergsonculuk Sorunu, Sivas 1. Felsefe Günleri Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 3-4 Ekim 2002, Sivas. - 2002
14-) İnsan Hakları ve İnsan Haklarını Tehdit Eden Tehlikeler, Milas Kaymakamlığı, 4 Nisan 2002, Milas-Muğla. - 2002
15-) Din ve Dogmatizm, Felsefe ve Din Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi, 23-24 Mayıs 2002, Van. - 2002
16-) Felsefe ve Dogmatizm, Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi, Nisan-2001, Muğla. - 2001
17-) Demokrasi ve Hoşgörü, Salı Konferansları, Muğla Üniversitesi, 6 Kasım 2001, Muğla. - 2001
18-) Felsefe Eğitimi ve Sorunları, Felsefe Grubu Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 16-17 Nisan 1998, Adana. - 1998
19-) Yalnızlık ve Dayanışma, İnsan Felsefesi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Mayıs-1998, Erzurum. - 1998
20-) Topçu ve Aksiyon Felsefesi, Topçu Semineri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık-1998, İstanbul. - 1998
21-) Camuscü Ahlakın İki Cephesi, Ahlâk Felsefesi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 1997, Denizli. - 1997

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Albert Camus Hayatı Yapıtları Felsefesi, Bursa: MKM, 2012 - 2012
2-) Ahlaktan Siyasete, Bursa: MKM, 2012. - 2012
3-) Felsefeye Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2007. - 2007
4-) Bergson, İstanbul: Say Yayınları, 2007. - 2007
5-) Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi, İstanbul: Birey Yayıcılık, 1. baskı 1995, 2. baskı 1997. - 1997

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Felsefeye Giriş/. Yayın Evi: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
2-) . 2018. Arafta Bir Düşünür: Nurettin TOPÇU/. Yayın Evi: Altınordu Yayınları
3-) Gündoğan.,O., . 2015. Erzurum'un Yüzleri Nurettin Topçu. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Yayınları
4-) Gündoğan.,O., . 2015. "Albert Camus" Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi. Yayın Evi: İnsan Yayınları
5-) . 2015. Erzurum un Yüzleri Nurettin Topçu/. Yayın Evi: Atatürk üniversitesi Yayınları
6-) . 2011. Ahlaktan Siyasete/. Yayın Evi: MKM
7-) . 2010. Bergson. Yayın Evi: Say Yayınları
8-) . 2010. Felsefeye Giriş. Yayın Evi: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
9-) . 1997. Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi. Yayın Evi: Birey
10-) . 1995. Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi/. Yayın Evi: Birey Yayıncılık

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Eğitim, Gençlik ve Gelecek/60’lı ve 70’li Yıllardan 2000’li Yıllara Türk Gençliği Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing
2-) Doğan Özlem Armağan Kitabına Giriş, Doğan Özlem Armağan Kitabı, Hazırlayanlar: A. Kadir Çüçen, H. Nur Erkızan, Güçlü Ateşoğlu, İstanbul: İnkılap Yayınları, 2004, ss. 11-17. - 2004
3-) Din ve Dogmatizm, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Yayına Hazırlayan: Ali Osman Gündoğan, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, ss. 204-216. - 2002
4-) Ahlâki Hayatımızın Kaynağında Bireycilik-Toplumculuk Tartışması, Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri, Editör: Şehabettin Yalçın, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, ss. 254-263. - 2002
5-) Nurettin Topçu ve Sosyoloji, Sorgulanan Sosyoloji, Yayına Hazırlayan: M. Çağatay Özdemir, Ankara: Eylül Yayınları, 2002, ss. 145-156. - 2002

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Türk Felsefesi: İmkan ve Ufku/Türk Felsefesi. Yayın Evi: Kırmızılar yayınevi
2-) . 2018. Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan/Platon’a Neden İhtiyaç Duyarız?. Yayın Evi: Aktif Düşünce Yayınları
3-) . 2017. Milliyetçilik Soruşturması/İslamcılığın ve Ümmetçiliğin Zemin Bulduğu Yerde Milliyetçilik Zemini Daralır. Yayın Evi: Karaağaç Yayıncılık
4-) . 2017. URLA FELSEFE GÜNLERİ/Trajik İnsan: Apollon - Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu. Yayın Evi: Etki Yayınları
5-) . 2016. 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Nurettin Topçu Bize Bugün Ne Söyler/Hareket, Muharrik ve Şahsiyet: Nurattin Topçu'da Ahlakın Yeniden İnşası. Yayın Evi: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları
6-) . 2016. Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar/Savaş Üzerine. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi
7-) . 2016. Hikmetin İzinde Kenan Görsoy a Armağan/Kenan Hoca İçin: Topçu'da Mesuliyet ve Hürriyet Meselesi. Yayın Evi: Aktif Düşünce Yayınları
8-) . 2016. KÜLTÜR DÜNYAMIZIN MİMARLARI/Topçu İsyan ve Ahlak. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI
9-) . 2015. Birlikte Yaşamak/Kendimi Bilişim ve Varoluşum İçin Başkası Ne İfade Eder?. Yayın Evi: Hece Yayınları
10-) . 2015. Ahlak Felsefesi Yazıları/Varoluş ve Ahlak. Yayın Evi: Elis Yayınları
11-) . 2015. Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi/Albert Camus. Yayın Evi: İnsan Yayınları
12-) . 2014. Felsefe ve Edebiyat/Felsefe İle Edebiyat İlişkisi Üzerine. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
13-) . 2004. Felsefe Ansiklopedisi/Bırakılmışlık. Yayın Evi: Etik Yayınları
14-) . 2002. Ethem Ruhi Fığlalı ya Armağan/Din ve Dogmatizm. Yayın Evi: Vadi Yayınları

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) . 2017. Adana Felsefe Festivali Kitabı/Hayata Davet Eden Felsefe. Yayın Evi: Adana Kent Konseyi/Kartal Ajans

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Uluslararası Türkbilim Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Felsefe ve Edebiyat.

Verdiği Dersler

FEL4003 2014-2015 Yaz

Çağdaş Felsefe I

FEL4503 2014-2015 Yaz

Kültür Felsefesi

FEL4004 2014-2015 Yaz

Çağdaş Felsefe II

FEL3502 2014-2015 Yaz

Felsefi Tartışmalar

FEL 5700 2014-2015 Yaz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5516 2018-2019 Bahar

Felsefe ve Edebiyat

FEL 6502 2018-2019 Bahar

Sartre

FEL4004 2018-2019 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 6507 2018-2019 Güz

Nietzsche

FEL4003 2018-2019 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4003 2018-2019 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 5513 2018-2019 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL4004 2017-2018 Bahar

Çağdaş Felsefe II

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL4004 2017-2018 Bahar

Çağdaş Felsefe II

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5512 2017-2018 Bahar

Varoluşçu Filozoflar

FEL4504 2017-2018 Bahar

Varoluşçu Felsefe

FEL4003 2017-2018 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4504 2017-2018 Güz

Varoluşçu Felsefe

FEL4004 2017-2018 Güz

Çağdaş Felsefe II

FEL4003 2017-2018 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 6099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

FEL 6529 2017-2018 Güz

Heidegger

FEL 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

FEL 5513 2017-2018 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 6530 2016-2017 Bahar

Metafizik

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL4004 2016-2017 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 5516 2016-2017 Bahar

Felsefe ve Edebiyat

FEL2002 2016-2017 Bahar

Varlık Felsefesi

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL2002 2016-2017 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL4004 2016-2017 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL4504 2016-2017 Bahar

Varoluşçu Felsefe

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL4503 2016-2017 Güz

Kültür Felsefesi

FEL4003 2016-2017 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 6529 2016-2017 Güz

Heidegger

FEL 5513 2016-2017 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL4003 2016-2017 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4004 2015-2016 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL4504 2015-2016 Bahar

Varoluşçu Felsefe

FEL2002 2015-2016 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL4004 2015-2016 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 5512 2015-2016 Bahar

Varoluşçu Filozoflar

FEL2002 2015-2016 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 6529 2015-2016 Güz

Heidegger

FEL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5513 2015-2016 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL4003 2015-2016 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4503 2015-2016 Güz

Kültür Felsefesi

FEL4003 2015-2016 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL4004 2014-2015 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL3502 2014-2015 Bahar

Felsefi Tartışmalar

FEL4004 2014-2015 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5512 2014-2015 Bahar

Varoluşçu Filozoflar

FEL 6502 2014-2015 Bahar

Sartre

FEL 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL4003 2014-2015 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 5513 2014-2015 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL 5090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 6529 2014-2015 Güz

Heidegger

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL4003 2014-2015 Güz

Çağdaş Felsefe I

KAY4501 2014-2015 Güz

Kamu Yönetiminde Etik

KAY4501 2014-2015 Güz

Kamu Yönetiminde Etik