Personel

Prof.Dr. Ali Osman Gündoğan
Prof.Dr.
Ali Osman Gündoğan
@ E-posta
gundogan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1624

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 1982

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI 1988

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI 1991

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal.,N., Gündoğan.,O., Turhan Tuna.,S., 2015. Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dil, Düşünce ve Varlık İlişkisi, Türk Yurdu, 2002, sayı: 178, ss. 18-22. - 2002
2-) Ben ve Başkası İlişkisi, Türk Yurdu, sayı: 121, ss. 40-42. - 2002
3-) Çoğulculuk ve Değer Bunalımı, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, sayı: 8 - 2002
4-) Devlet ve Milliyetçilik, Doğu-Batı, 2002, sayı: 21, ss. 181-193. - 2002
5-) Dil ve Dil-Anlam İlişkisi, Atatürk Üniversitesi KKEF Dergisi, 2000, sayı: 4, ss. 47-58. - 2000
6-) Nurettin Topçu, Doğu-Batı, 2000, sayı: 11, ss. 89-106. - 2000
7-) De L’Absurde a la Morale de la Révolte, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 17(1), ss. 27-32. - 2000
8-) Dogmatizm ve Dogmatik Tutumlar, Fefsefe Tartışmaları: Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı, Yayına Hazırlayanlar: Doğan Özlem-Hayrettin Ökçesiz, İstanbul: 2000, ss. 224-234. - 2000
9-) Dogmatizm ve Felsefe, Adım, 1999, sayı: 1, ss. 21-26. - 1999
10-) Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Üzerine, Akademik Araştırmalar, 1996, sayı: 2, ss. 1-6. - 1996
11-) Bilim Dili Olarak Türkçe, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 8, ss. 7-12. - 1996
12-) Bilgi Toplumu ve Bilgi Üretme Sorunu, Akademik Araştırmalar, 1996, sayı: 1, ss. 3-7. - 1996
13-) Saçmadan Başkaldırı Ahlâkına, Akademik Araştırmalar, 1996, sayı: 3, ss. 1-3. - 1996
14-) Descartes’ta Mekanizm, Felsefe Dünyası, 1995, sayı: 16, ss. 49-55. - 1995
15-) Sartre-Camus Çatışması, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, sayı: 22, ss. 123-130. - 1995
16-) Tarihin Sonunun Eleştirisi, Felsefe Dünyası, 1994, sayı: 13, ss. 17-23. - 1994
17-) Aksiyon Felsefesi, Felsefe Dünyası, 1994, sayı: 11, ss. 36-42. - 1994
18-) Felsefe ve Filozof Hakkında, Felsefe Dünyası, 1993, sayı: 10, ss. 40-45. - 1993
19-) Yalnızlık ve Dayanışma, Felsefe Dünyası, 1992-2, sayı: 30, ss. 35-43. - 1992
20-) Yalnızlık ve Dayanışma, Felsefe Dünyası, 1992-2, sayı: 30, ss. 35-43. - 1992
21-) Bergson’un Zaman Anlayışı, Milli Eğitim Dergisi, Ağustos-1989, ss. 31-37. - 1989

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gündoğan.,O., 2014. Türk Düşüncesi İçin Yeni Bir Zemin. Türk Miliiyetçiliği Çalıştayı

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gündoğan.,O., 2015. Varoluş ve Ahlak. Ahlak Felsefesi
2-) Gündoğan.,O., 2014. Kendimi Bilişim ve Varoluşum İçin Başkası Ne İfade Eder?. Birlikte Yaşamak
3-) Değer Sorunu, MAE Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Panel, 13 Kasım 2008, Burdur. - 2008
4-) Eylemde Sorumluluk-Özgürlük İlişkisi, Sorumluluk Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 29 Nisan-1Mayıs 2004, Kocaeli. - 2004
5-) Albert Camus, Dokuz Eylül Üniversitesi 3. Tiyatro Şenliği, 11Mayıs 2004, İzmir. - 2004
6-) Çoğulculuk ve Değer Bunalımı, Mersin Felsefe Günleri, Mersin Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2002, Mersin. - 2002
7-) Türkiye’de Bergsonculuk Sorunu, Sivas 1. Felsefe Günleri Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 3-4 Ekim 2002, Sivas. - 2002
8-) İnsan Hakları ve İnsan Haklarını Tehdit Eden Tehlikeler, Milas Kaymakamlığı, 4 Nisan 2002, Milas-Muğla. - 2002
9-) Din ve Dogmatizm, Felsefe ve Din Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi, 23-24 Mayıs 2002, Van. - 2002
10-) Felsefe ve Dogmatizm, Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi, Nisan-2001, Muğla. - 2001
11-) Demokrasi ve Hoşgörü, Salı Konferansları, Muğla Üniversitesi, 6 Kasım 2001, Muğla. - 2001
12-) Felsefe Eğitimi ve Sorunları, Felsefe Grubu Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 16-17 Nisan 1998, Adana. - 1998
13-) Yalnızlık ve Dayanışma, İnsan Felsefesi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Mayıs-1998, Erzurum. - 1998
14-) Topçu ve Aksiyon Felsefesi, Topçu Semineri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık-1998, İstanbul. - 1998
15-) Camuscü Ahlakın İki Cephesi, Ahlâk Felsefesi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 1997, Denizli. - 1997

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Albert Camus Hayatı Yapıtları Felsefesi, Bursa: MKM, 2012 - 2012
2-) Ahlaktan Siyasete, Bursa: MKM, 2012. - 2012
3-) Felsefeye Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2007. - 2007
4-) Bergson, İstanbul: Say Yayınları, 2007. - 2007
5-) Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi, İstanbul: Birey Yayıcılık, 1. baskı 1995, 2. baskı 1997. - 1997

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gündoğan.,O., . 2015. Erzurum'un Yüzleri Nurettin Topçu. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Yayınları
2-) Gündoğan.,O., . 2015. "Albert Camus" Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi. Yayın Evi: İnsan Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Doğan Özlem Armağan Kitabına Giriş, Doğan Özlem Armağan Kitabı, Hazırlayanlar: A. Kadir Çüçen, H. Nur Erkızan, Güçlü Ateşoğlu, İstanbul: İnkılap Yayınları, 2004, ss. 11-17. - 2004
2-) Din ve Dogmatizm, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Yayına Hazırlayan: Ali Osman Gündoğan, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, ss. 204-216. - 2002
3-) Ahlâki Hayatımızın Kaynağında Bireycilik-Toplumculuk Tartışması, Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri, Editör: Şehabettin Yalçın, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, ss. 254-263. - 2002
4-) Nurettin Topçu ve Sosyoloji, Sorgulanan Sosyoloji, Yayına Hazırlayan: M. Çağatay Özdemir, Ankara: Eylül Yayınları, 2002, ss. 145-156. - 2002

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Felsefe ve Edebiyat.

Verdiği Dersler

FEL4004 2014-2015 Yaz

Çağdaş Felsefe II

FEL4503 2014-2015 Yaz

Kültür Felsefesi

FEL3502 2014-2015 Yaz

Felsefi Tartışmalar

FEL 5700 2014-2015 Yaz

Uzmanlık Alan dersi

FEL4003 2014-2015 Yaz

Çağdaş Felsefe I

FEL 6507 2018-2019 Güz

Nietzsche

FEL 5513 2018-2019 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL4003 2018-2019 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4003 2018-2019 Güz

Çağdaş Felsefe I

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL4004 2017-2018 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL4504 2017-2018 Bahar

Varoluşçu Felsefe

FEL4004 2017-2018 Bahar

Çağdaş Felsefe II

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5512 2017-2018 Bahar

Varoluşçu Filozoflar

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL4003 2017-2018 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4504 2017-2018 Güz

Varoluşçu Felsefe

FEL4004 2017-2018 Güz

Çağdaş Felsefe II

FEL4003 2017-2018 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 6099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

FEL 6529 2017-2018 Güz

Heidegger

FEL 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

FEL 5513 2017-2018 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 6530 2016-2017 Bahar

Metafizik

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL4004 2016-2017 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 5516 2016-2017 Bahar

Felsefe ve Edebiyat

FEL2002 2016-2017 Bahar

Varlık Felsefesi

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL2002 2016-2017 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL4004 2016-2017 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL4504 2016-2017 Bahar

Varoluşçu Felsefe

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL4503 2016-2017 Güz

Kültür Felsefesi

FEL4003 2016-2017 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 6529 2016-2017 Güz

Heidegger

FEL 5513 2016-2017 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL4003 2016-2017 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4004 2015-2016 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL4504 2015-2016 Bahar

Varoluşçu Felsefe

FEL2002 2015-2016 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL4004 2015-2016 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 5512 2015-2016 Bahar

Varoluşçu Filozoflar

FEL2002 2015-2016 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 6529 2015-2016 Güz

Heidegger

FEL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5513 2015-2016 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL4003 2015-2016 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL4503 2015-2016 Güz

Kültür Felsefesi

FEL4003 2015-2016 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL4004 2014-2015 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL3502 2014-2015 Bahar

Felsefi Tartışmalar

FEL4004 2014-2015 Bahar

Çağdaş Felsefe II

FEL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5512 2014-2015 Bahar

Varoluşçu Filozoflar

FEL 6502 2014-2015 Bahar

Sartre

FEL 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL4003 2014-2015 Güz

Çağdaş Felsefe I

FEL 5513 2014-2015 Güz

Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri

FEL 5090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 6529 2014-2015 Güz

Heidegger

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL4003 2014-2015 Güz

Çağdaş Felsefe I

KAY4501 2014-2015 Güz

Kamu Yönetiminde Etik

KAY4501 2014-2015 Güz

Kamu Yönetiminde Etik