Personel

Doktor Öğretim Üyesi Güray Ünver
Doktor Öğretim Üyesi
Güray Ünver
@ E-posta
gunver@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5474

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Eskiçag Dilleri ve Kültürleri, Latin Dili ve Edebiyatı 1999

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri 2005

Doktora

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarikcioglu, L. - Ozsoy, U. - Unver, G. “Tapetum Corporis Callosi: Carpet of the Brain” Journal of the History of the Neurosciences, 16, 4 (2007) 432–434 (SCI – Expanded). - 2007

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünver.,G., 2016. New Inscriptions from Ergili and its Environs: Ergili ve Çevresinden Yeni Yazıtlar. Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
2-) Ünver, G. - Yaman, A. New Funerary Stelae and Inscriptions from the Territory of Idyma, Gephyra 10 (2013) 138-145 - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünver, G. “Agoras, Theaters, Baths and Gymnasia: A Case Study on the Urban Redevelopment Choices of Carian Benefactors in the Roman Age” Proceedings of the 17th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2013, 25 - 27 April, 2013 Moscow - 2013
2-) Ünver, G. Bodrum Yarımadası İlkçağ Yerleşimleri ve Yeni Belgeler Işığında Lokalizasyon Sorunları, 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 1-4 Kasım 2013, Bodrum - 2013
3-) Oğuz Ünver, A. - Arabacıoğlu, S. - Ünver, G. “Atom in Ancient Times: Evolution Process of Atomic Idea in Antiquity” in: HSCI 2012 Proceedings of the 9th International Conference on Hands on Science. Science Education, Environment and Society; Reconnecting Society with Nature through Hands-on Science, 17-21 October 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey, 85-88. - 2012

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Diler, A. - Ünver, G. “Pedasa” şurada: A. Diler (ed.) Muğla Kültür Envanteri III: Bordum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2013, 128 - 2013
2-) Ünver, G. “Yarımadanın İlk Çağ Tarihine Genel Bir Bakış” şurada: A. Diler (ed.) Muğla Kültür Envanteri III: Bordum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2013, 98-101 - 2013
3-) Ünver, G. Telmissos (Telmessos)” şurada: A. Diler (ed.) Muğla Kültür Envanteri III: Bordum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2013, 324 - 2013
4-) Ünver, G. “Myndos” şurada: A. Diler (ed.) Muğla Kültür Envanteri III: Bordum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2013, 702 - 2013
5-) Ünver, G. “Yazıtlar” şurada: A. Diler (ed.) Kedreai: Sedir Adası (Muğla Üniversitesi, 2007 SMAP III Avrupa Birliği Gökova Projesi) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007, 64–66 [ = “Inscriptions” in: A. Diler (ed.) Çiğdem Pala Mull (tr.) Kedreai: Sedir Island. (Muğla University, 2007 SMAP III European Union, Gökova Project) Archaeology and Art Publications, İstanbul 2007, 64–66.] - 2007
6-) Baran, K. – Çimen, L. - Ünver, G. “Halikarnassos Tarihi” şurada: A. Diler – Ş. Gümüş (ed.) Muğla Kültür Envanteri I: Bodrum Kentsel Sit Halikarnassos, Muğla Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muğla 2007, 18-31. - 2007

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Cedrus - 2014
2-) Mediterranean Journal of Humanities - 2013
3-) Mediterranean Journal of Humanities - 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Roma Dönemi'nde Karia Kentlerinde Dağıtımlar. Konu: Tarih Epigrafi. Esra-Güler. 2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Daskyleion Kazılarında Ele Geçen Seramikler Üzerinde Eski Yunanca Graffiti ve Dippinti Araştırmaları. 2015--1

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2016. Pedasa Kazısı
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2016. Knidos Kazısı
3-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2016. Muğla Menteşe İlçesi, Pisye - Pladasa Koinonu Yüzey Araştırması

Verdiği Dersler

ARK1010 2018-2019 Bahar

Eski Yunanca II

ARK 5524 2018-2019 Bahar

Batı Anadolu ve Roma

ARK 5515 2018-2019 Bahar

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK1010 2018-2019 Bahar

Eski Yunanca II

ARK2508 2018-2019 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK2006 2018-2019 Bahar

Eski Yunanca IV

ARK3508 2018-2019 Bahar

Latince II

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK1111 2018-2019 Güz

Eski Yunanca I

ARK2505 2018-2019 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK2005 2018-2019 Güz

Eski Yunanca III

ARK3507 2018-2019 Güz

Latince I

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK2505 2018-2019 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK2505 2017-2018 Yaz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK3508 2017-2018 Bahar

Latince II

ARK3006 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ARK1010 2017-2018 Bahar

Eski Yunanca II

ARK2508 2017-2018 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK2006 2017-2018 Bahar

Eski Yunanca IV

ARK2508 2017-2018 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK4510 2017-2018 Bahar

Latince IV

ARK2505 2017-2018 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK2505 2017-2018 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK2005 2017-2018 Güz

Eski Yunanca III

ARK 5526 2017-2018 Güz

Yunan Yazını: Seçme Metinler

ARK 5524 2017-2018 Güz

Batı Anadolu ve Roma

ARK 5521 2017-2018 Güz

Yazıtbilim: Seçme Metinler

ARK 5515 2017-2018 Güz

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK3507 2017-2018 Güz

Latince I

ARK1111 2017-2018 Güz

Eski Yunanca I

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK 5524 2016-2017 Bahar

Batı Anadolu ve Roma

ARK1010 2016-2017 Bahar

Eski Yunanca II

ARK3508 2016-2017 Bahar

Latince II

ARK2508 2016-2017 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK2006 2016-2017 Bahar

Eski Yunanca IV

ARK2508 2016-2017 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK1111 2016-2017 Güz

Eski Yunanca I

ARK2005 2016-2017 Güz

Eski Yunanca III

ARK2505 2016-2017 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK3507 2016-2017 Güz

Latince I

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK2005 2016-2017 Güz

Eski Yunanca III

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5515 2016-2017 Güz

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK 5521 2016-2017 Güz

Yazıtbilim: Seçme Metinler

ARK 5524 2016-2017 Güz

Batı Anadolu ve Roma

ARK 5526 2016-2017 Güz

Yunan Yazını: Seçme Metinler

ARK1111 2016-2017 Güz

Eski Yunanca I

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK2508 2015-2016 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK2508 2015-2016 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK2006 2015-2016 Bahar

Eski Yunanca IV

ARK1010 2015-2016 Bahar

Eski Yunanca II

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5515 2015-2016 Bahar

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK2505 2015-2016 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK3507 2015-2016 Güz

Latince I

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 5515 2015-2016 Güz

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK 5524 2015-2016 Güz

Batı Anadolu ve Roma

ARK 5526 2015-2016 Güz

Yunan Yazını: Seçme Metinler

ARK2005 2015-2016 Güz

Eski Yunanca III

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5506 2015-2016 Güz

Koruma Kültürü ve Mevzuatı

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK3509 2015-2016 Güz

Yazıt Bilim I

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5521 2015-2016 Güz

Yazıtbilim: Seçme Metinler

ARK1111 2015-2016 Güz

Eski Yunanca I

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK2508 2014-2015 Bahar

Anadolu Tarihi Coğrafyası II

ARK2006 2014-2015 Bahar

Eski Yunanca IV

ARK1010 2014-2015 Bahar

Eski Yunanca II

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK 5521 2014-2015 Bahar

Yazıtbilim: Seçme Metinler

ARK 5526 2014-2015 Bahar

Yunan Yazını: Seçme Metinler

ARK 5524 2014-2015 Bahar

Batı Anadolu ve Roma

ARK 5515 2014-2015 Bahar

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK 5001 2014-2015 Bahar

Bilimsel Araştırma ve Uygulama Yöntemleri

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK2505 2014-2015 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK2505 2014-2015 Güz

Anadolu Tarihi Coğrafyası I

ARK 5001 2014-2015 Güz

Bilimsel Araştırma ve Uygulama Yöntemleri

ARK 5515 2014-2015 Güz

Karia'da Tanrılar ve Kültler

ARK2005 2014-2015 Güz

Eski Yunanca III

ARK 5526 2014-2015 Güz

Yunan Yazını: Seçme Metinler

ARK 5524 2014-2015 Güz

Batı Anadolu ve Roma

ARK 5521 2014-2015 Güz

Yazıtbilim: Seçme Metinler

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK1111 2014-2015 Güz

Eski Yunanca I

ARK3509 2014-2015 Güz

Yazıt Bilim I

ARK3507 2014-2015 Güz

Latince I

ARK2005 2014-2015 Güz

Eski Yunanca III

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II