Personel

Öğretim Görevlisi Halit Büyüksakallı
Öğretim Görevlisi
Halit Büyüksakallı
@ E-posta
halitb@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3268

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü / Ormancılık Ve Orman Ürünleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 05.10.2005

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Anabilimdalı 10.08.2010

Doktora

Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taş İnanç, Büyüksakallı Halit, Akay Abdullah Emin, 2018. Analysis of Noise Level Influencing Farm Tractor Operators during Forest Harvesting Operation. European Journal of Forest Engineering
2-) Gülci Sercan, Büyüksakallı Halit, Taş İnanç, Akay Abdullah Emin, 2018. Productivity Analysis of Timber Skidding Operation with Farm Tractor. European Journal of Forest Engineering
3-) Sıcak Yusuf, Büyüksakallı Halit, Malkoçoğlu Salih, Özler Mehmet Ali, Öztürk Mehmet, 2017. Antioxidant, Anticholinesterase Inhibitory and Tyrosinase Inhibitory Activities of Iris Xanthospuria Extracts Growing in Köyceğiz Region. Journal of ongoing Chemical Research
4-) Türkoğlu.,T., Gavcar.,E., Büyüksakallı.,H., 2013. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi Umyos Özel Sayısı, Vol:3, No:04 Yıl:2013, 98-106. - 2013. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi (EJOVOC)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akay, A.E., N. Yenilmez, H. Büyüksakallı, D. Şakar., ''Mekanik Ormancılık Araçlarının Birim Maliyetlerinin Microsoft Excel Tabanlı Program İle Hesaplanması'', 2009, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 2009(1):59-71. - 2009

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güvendi Engin, Büyüksakallı Halit, Karahan Selim, Kahyaoğlu Nuray, 2017. Comparison of Higher Educatıon Input Indicators of Students Settled in Forestry and Forest Products Programs By 2015 OSYM Data. International Vocational Science Symposium
2-) Güvendi Engin, Büyüksakallı Halit, Kahyaoğlu Nuray, Karahan Selim, 2017. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Mezunlarının İstihdamı. 6th International Vocational Schools Symposium,
3-) Büyüksakallı Halit, Malkoçoğlu Salih, Türkoğlu Türkay, Güvendi Engin, 2017. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ormancılık Bölümünü Tercih Sebepleri ve Ormancılık Mesleğine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu
4-) AKAY.,E., ERDAŞ.,O., BÜYÜKSAKALLI.,H., ŞAKAR.,D., 2015. Assessing Productivity of Ground-based Logging Operation in Mediterranean City of Osmaniye in Turkey. 38th Council on Forest Engineering (COFE) Annual Meeting Engineering Solutions for Non-industrial Private Forest Operations
5-) AKAY.,E., ERDAŞ.,O., BÜYÜKSAKALLI.,H., ŞAKAR.,D., 2015. Assessment of Winter Harvesting Operation in Mediterranean City of Kahramanmaras in Turkey. FORMEC 2015
6-) Hatice.,U., Türkay.,T., Halit.,B., Salih.,M., 2014. Ormanlardan çok yönlü yararlanmanın işletme düzeyinde değerlendirilmesi (Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). II. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu
7-) Büyüksakallı.,T., Büyüksakallı.,H., Hatice.,U., Yıldıztekin.,M., 2014. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Zaman Serileri Analizi ile Öngörüsü. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güvendi Engin, Büyüksakallı Halit, 2018. 2016 ÖSYM VERILERINE GÖRE ORMANCILIK BÖLÜMÜNE YERLEŞEN ÖĞRENCILERIN YÜKSEKÖĞRETIM GIRDIGÖSTERGELERININ KARŞILAŞTIRILMASI. 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
2-) Güvendi Engin, Büyüksakallı Halit, 2018. SINAVSIZ GEÇIŞ VE YGS SINAVI ILE ORMANCILIK BÖLÜMÜNE YERLEŞEN ÖĞRENCILERIN AKADEMIKBAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
3-) Güvendi Engin, Büyüksakallı Halit, 2018. ORMANCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERINE YÖNELIK BIR ANKET ÇALIŞMASI (KÜRTÜN MYO ÖRNEĞI). 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
4-) Yıldıztekin Mahmut, Tuna Atilla Levent, Yıldıztekin Fatma, Nadeem Said, Türkoğlu Türkay, Büyüksakallı Halit, Özler Mehmet Ali, 2017. Biological Activities of Sternbergia candida: a Forgotten Endemic Plant of Muğla-Turkey. ımcofe-2017
5-) Yıldıztekin Mahmut, Nadeem Saıd, Yıldıztekin Fatma, Tuna Atilla Levent, Büyüksakallı Halit, Türkoğlu Türkay, Özler Mehmet Ali, 2017. Biological activities of Colchicum balansae: medicinal and aromatic plant collected from Muğla region of Turkey. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia
6-) Türkoğlu.,T., Büyüksakallı.,H., Tolunay.,A., 2014. Muğla bölgesi çam balı piyasasının üretici, perakendeci ve tüketici boyutunda değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
7-) Büyüksakallı.,H., Türkoğlu.,T., 2014. Ormancılık Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Sağladığı Faydaların Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Düzeyinde İncelenmesi. Coğrafyacılar Derneği II. Uluslararası Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Türkoğlu.,T., Gavcar.,E., Büyüksakallı.,H., 2013. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKAY.,E., ERDAŞ.,O., BÜYÜKSAKALLI.,H., ŞAKAR.,D., 2015. Kış Üretimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Andırın-Kahramanmaraş Örneği. . Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) BÜYÜKSAKALLI.,H., MALKOÇOĞLU.,S., SICAK.,Y., TÜRKOĞLU.,T., GÜVENDİ.,E., 2015. Orman Muhafaza Memurlarının İstihdamlarının Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
2-) KAHVECİ.,E., YILMAZ.,M., USTA.,A., MALKOÇOĞLU.,S., BÜYÜKSAKALLI.,H., 2015. Kahveci, E.,Yılmaz,M.,Usta,A.,Malkoçoğlu,S., Büyüksakallı, H.,Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt. Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ile Edafik Faktörler Arasındaki İlişkiler,, 2-4 Eylül 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2015. I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). İklim Değişikliğinin Ankara İli ve Endemik Türlerini Barındıran Habitatlar Üzerindeki Üzerindeki Etkileri ve Adaptasyon Eylem Planı. 2017-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yangın Sahasına Ulaşım olanaklarının CBS Karar Destek Sistemi İle Belirlenmesi: Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ağla Yöresinde Yetişme Ortamı Etmenlerinin Kızılçam'ın Verimliliği ve Odun Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğu Akdeniz yöresinde kış üretimi (erken üretim) olanakları, uygulamaları ve geliştirilmesi. 2008-2010

Verdiği Dersler

ORP2006 2017-2018 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP1014 2017-2018 Bahar

Orman Botaniği

ORP1012 2017-2018 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP1002 2017-2018 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP1014 2017-2018 Bahar

Orman Botaniği

ORP1012 2017-2018 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP1002 2017-2018 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP2006 2017-2018 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP2009 2017-2018 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2019 2017-2018 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP2019 2017-2018 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP2009 2017-2018 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2003 2017-2018 Güz

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

ORP1003 2017-2018 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP1003 2017-2018 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP1012 2016-2017 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP1002 2016-2017 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP1014 2016-2017 Bahar

Orman Botaniği

ORP2006 2016-2017 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP1014 2016-2017 Bahar

Orman Botaniği

ORP2016 2016-2017 Bahar

Orman Yolları

ORP1002 2016-2017 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP1012 2016-2017 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP2006 2016-2017 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP1003 2016-2017 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP2003 2016-2017 Güz

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

ORP2009 2016-2017 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2019 2016-2017 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP2009 2016-2017 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2019 2016-2017 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP1003 2016-2017 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP2006 2015-2016 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP2026 2015-2016 Bahar

Ormancılıkta Sertifikasyon

ORP2016 2015-2016 Bahar

Orman Yolları

ORP2006 2015-2016 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP1014 2015-2016 Bahar

Orman Botaniği

ORP2016 2015-2016 Bahar

Orman Yolları

ORP1002 2015-2016 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP1014 2015-2016 Bahar

Orman Botaniği

ORP1012 2015-2016 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP1002 2015-2016 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP2004 2015-2016 Bahar

Biyodizel

ORP1012 2015-2016 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP2031 2015-2016 Güz

Sürdürülebilir Orman Yönetimi

ORP2027 2015-2016 Güz

Sel ve Çığ Kontrolü

ORP2019 2015-2016 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP2019 2015-2016 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP2009 2015-2016 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2003 2015-2016 Güz

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

ORP1003 2015-2016 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP1003 2015-2016 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP2003 2015-2016 Güz

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

ORP1003 2015-2016 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP2009 2015-2016 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2006 2014-2015 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP1012 2014-2015 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP1002 2014-2015 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP2026 2014-2015 Bahar

Ormancılıkta Sertifikasyon

ORP2022 2014-2015 Bahar

Ormancılıkta Kırsal Kalkınma

ORP2016 2014-2015 Bahar

Orman Yolları

ORP2006 2014-2015 Bahar

Mesleki Proje Hazırlama

ORP1014 2014-2015 Bahar

Orman Botaniği

ORP1012 2014-2015 Bahar

Orman Bakımı ve Koruma

ORP1002 2014-2015 Bahar

Coğrafi Bilgi Sistemi

ORP1014 2014-2015 Bahar

Orman Botaniği

ORP2016 2014-2015 Bahar

Orman Yolları

ORP2003 2014-2015 Güz

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

ORP2031 2014-2015 Güz

Sürdürülebilir Orman Yönetimi

ORP2009 2014-2015 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP1009 2014-2015 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP2027 2014-2015 Güz

Sel ve Çığ Kontrolü

ORP2009 2014-2015 Güz

Mekanizasyon ve Transport Tekniği

ORP2003 2014-2015 Güz

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

ORP1009 2014-2015 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP1003 2014-2015 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi

ORP1003 2014-2015 Güz

Harita ve Ölçme Bilgisi