Personel

Öğretim Görevlisi Hande Akyurt Kurnaz
Öğretim Görevlisi
Hande Akyurt Kurnaz
@ E-posta
handekurnaz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu / Seyahat-turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Rehberliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 16.02.2009

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 21.02.2013

Doktora

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BOSTAN.,A., TÜRK.,Z., AKYURT KURNAZ.,H., 2015. The Importance of Marmaris Tourism Industry on Development and the Causes That Influence the Russian Tourists Coming to Marmaris . CHINESE BUSINESS REWIEV
2-) KURNAZ.,A., ÖZGÜREL.,G., AKYURT KURNAZ.,H., 2015. Evaluation Of Roadside Businesses In Terms Of The Use Of Local Products In Rural Tourism: Osmaniye Rural Breakfast Stop In Marmaris. IJSES International Journal of Social and Economic Sciences
3-) AKYURT KURNAZ.,H., ÇEKEN.,H., KILIÇ.,B., 2013. Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi . İşletme Araştırmaları Dergisi,
4-) AKYURT KURNAZ.,H., TÜRK.,Z., BOSTAN.,A., 2013. Marmaris İlçesinin Turizm Sektörünün Gelişimi. Reforma İktisadi Bilimler Dergisi
5-) KILIÇ.,B., AKYURT.,H., 2011. Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) AKYURT KURNAZ.,H., KURNAZ.,A., KIRLI.,G., 2016. MARMARİS YÖRESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SEYAHAT ACENTELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. TURAN-SAM
2-) AKYURT KURNAZ.,H., KILIÇ.,B., 2016. İTİCİ VE ÇEKİCİ FAKTÖRLERİN HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONLARINDA MEMNUNİYET VE SADAKATE ETKİSİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ. ÇANKIRI KARATEKİN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
3-) KURNAZ.,A., AKYURT KURNAZ.,H., KILIÇ.,B., 2014. Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Muğla Sıtkı kOçman Üniversitesi, SBE Dergisi,
4-) BALDEMİR.,E., AKYURT KURNAZ.,H., 2013. İlçelerin Turizm Potansiyellerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Sıralanması: Muğla Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, SBE Dergisi
5-) UÇAR.,M., UÇAR.,H., KURNAZ.,A., AKYURT KURNAZ.,H., 2012. Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomi·k Araştırmalar Dergi·si

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) AKYURT KURNAZ.,H., 2011. V. TURİZMDE OKUL-SEKTÖR BULUŞMASI’NIN ARDINDAN…. SOİD

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akyurt Kurnaz, H. ve Türk, Z. "Marmaris İlçesinin Turizm Sektörünün Gelişimi, 2013, Uluslararası Ekonomi, Finans ve Bankacılık Kongresi, 26.06-29.06 2013. - 2013
2-) Bostan, A., Türk, Z. ve Akyurt Kurnaz, H. "The Importance Of Marmaris Tourism Industry On Development And Determine The Causes That Influence The Russian Tourists Coming To Marmaris", 2013, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September 2013 - St. Petersburg, Russıa. - 2013
3-) Kılıç, B., Kurnaz, A. ve Akyurt Kurnaz, H. "HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEMOGRAFİK VERİLERİN ETKİSİ VARMIDIR? 2011, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, 2518-2528 - 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKYURT KURNAZ.,H., YÜCEL.,M., KURNAZ.,A., 2015. Akyurt Kurnaz H.; Yücel, M. ve Kurnaz, A. SAVAŞ ALANLARI TURİZMİNİN COĞRAFİ İŞARETLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ SAVAŞ ALANLARI ÖRNEĞİ, 2015, . 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, ÇANAKKALE
2-) KURNAZ.,A., ÖZGÜREL.,G., AKYURT KURNAZ.,H., 2015. Kırsal Turizmde Yöresel Ürünlerin Kullanımı Açısından Yol Üstü İşletmelerin Değerlendirilmesi Marmaris Osmaniye Kırsalındaki Kahvaltı Durakları, . 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Afyon
3-) Kurnaz, A., Akyurt Kurnaz, H. ve Kılıç, B. "ÖNLİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM ALAN AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, 2013, 14. Ulusal Turizm Kongresi-Kayseri - 2013
4-) Kurnaz, A. ve Akyurt Kurnaz, H. "RİZE TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ BİR ALTERNATİF: RİZE MUTFAĞI". 2013, II. Rize Kalkınma Sempozyumu - 2013
5-) Kurnaz, A. ve Akyurt Kurnaz, H. "Önlisans Düzeyinde Egitim Veren Asçılık Programı Mutfak Teknik Dersliklerinin Ergonomik Özelliklerinin Belirlenmesi", 2012, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, Gaziantep - 2012
6-) Kılıç, B., Sop, S. A. ve Akyurt Kurnaz, H., "Destinasyon Kişiliği Ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma", 2012, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya - 2012
7-) Akyurt Kurnaz, H. ve Kurnaz, A. "Ekoturizm Kapsamında Endüstriyel İşletmelere Bir Örnek: Olive Farm", 2012, 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu-Aksaray - 2012
8-) Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H. ve Sop, S. A., "Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi ve Hüzün Turizmi", 2011, 12. Ulusal Turizm Kongresi-Düzce - 2011
9-) Baldemir,E., Fırat, A., Metin, İ. ve Akyurt Kurnaz, H., "İlçelerin Turizm Potansiyellerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Sıralanması: Muğla Örneği", 2011, 12. Ulusal Turizm Kongresi-Düzce - 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKYURT KURNAZ.,H., KURNAZ.,A., KIRLI.,G., 2016. MARMARİS YÖRESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SEYAHAT ACENTELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. 5. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU
2-) KURNAZ.,A., ÖZDOĞAN.,N., AKYURT KURNAZ.,H., 2016. Gastronomi Turizmi İçin Bir Destinasyon Önerisi: Datça Örneği. Gastronomi Turizmi Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) AKYURT KURNAZ.,H., KURNAZ.,A., . 2015. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar. Yayın Evi: BETA

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: 5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ. 2016-2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 5. ulusal kırsal turizm sempozyumu. türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

İKR2019 2017-2018 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TRP2019 2017-2018 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2017-2018 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP1013 2017-2018 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP2019 2017-2018 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2017-2018 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP2019 2017-2018 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP1013 2017-2018 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP1013 2017-2018 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP2021 2017-2018 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP1013 2017-2018 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP2019 2017-2018 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2017-2018 Güz

ANADOLU DİNLERİ

İKR2019 2017-2018 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TRP1498 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1016 2016-2017 Bahar

TURİZM REHBERLİĞİ

TRP1018 2016-2017 Bahar

SANAT TARİHİ

TRP2022 2016-2017 Bahar

BİZANS SANATI

TRP1018 2016-2017 Bahar

SANAT TARİHİ

TRP2022 2016-2017 Bahar

BİZANS SANATI

TRP2506 2016-2017 Bahar

ÖZEL İLGİ TURİZMİ

TRP1016 2016-2017 Bahar

TURİZM REHBERLİĞİ

TRP2506 2016-2017 Bahar

ÖZEL İLGİ TURİZMİ

TRP2019 2016-2017 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2016-2017 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP1013 2016-2017 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TOİ 2009 2016-2017 Güz

Turizm Coğrafyası I

TOİ 2009 2016-2017 Güz

Turizm Coğrafyası I

TRP2021 2016-2017 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP2019 2016-2017 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2022 2016-2017 Güz

BİZANS SANATI

TRP1018 2016-2017 Güz

SANAT TARİHİ

TRP1016 2016-2017 Güz

TURİZM REHBERLİĞİ

TRP1013 2016-2017 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP2022 2015-2016 Bahar

BİZANS SANATI

TRP2022 2015-2016 Bahar

BİZANS SANATI

TRP1016 2015-2016 Bahar

TURİZM REHBERLİĞİ

TRP1018 2015-2016 Bahar

SANAT TARİHİ

TRP1016 2015-2016 Bahar

TURİZM REHBERLİĞİ

TRP1018 2015-2016 Bahar

SANAT TARİHİ

TRP1013 2015-2016 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP1013 2015-2016 Güz

REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ

TRP2001 2015-2016 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TRP2019 2015-2016 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI

TRP2021 2015-2016 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP2001 2015-2016 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TRP2021 2015-2016 Güz

ANADOLU DİNLERİ

TRP2019 2015-2016 Güz

ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI