Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hanzade Aslan Yılmaz
Doktor Öğretim Üyesi
Hanzade Aslan Yılmaz
@ E-posta
hanzadeaslan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5752

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Yılmaz Hanzade, 2019. ROMANTİK İLİŞKİLERDE İZLENİM AYARLAMACILIĞI VE ÖZBİLİNÇ: YATIRIM MODELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uludağ Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Aslan Yılmaz Hanzade, 2016. Bir Derleme: Benlik Kavramına İlişkin Bazı Yaklaşımlar ve Tanımlamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Aslan Yılmaz Hanzade, Hovardaoğlu Selim, 2015. Yakın İlişkilerde Yatırım Modeli unsurlarının ve bazı değişkenlerin yüksek ve düşük izlenim ayarlamacılığı ile ilgisi.. International Journal of Human Sciences
4-) Aslan Yılmaz Hanzade, Dönmez Ali, 2013. İş Doyumunu tayin Eden Bazı Psikolojik ve Demografik Değişkenler.. Türk Psikoloji Yazıları

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan Yılmaz Hanzade, 2018. SOCIAL MEDIA AND SELF RELATIONSHIP. ICONASH 2018
2-) Aslan Yılmaz Hanzade, 2018. Akademik Erteleme Davranışı ve Denetim Odağı İlişkisi. Ress Congress Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan Yılmaz Hanzade, 2014. Kadınların İlişki Türlerine Göre İzlenim Ayarlamacılığı Tercihleri ve Beyaz Yalanlar. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi

Verdiği Dersler

PSİ1802 2018-2019 Bahar

Psikolojiye Giriş II

PSİ1802 2018-2019 Bahar

Psikolojiye Giriş II

PSİ1004 2018-2019 Bahar

Psikoloji İçin İstatistiğe Giriş II

PSİ1003 2018-2019 Güz

Psikoloji İçin İstatistiğe Giriş I

PSİ1801 2018-2019 Güz

Psikolojiye Giriş I

PSİ1802 2017-2018 Bahar

Psikolojiye Giriş II

PSİ2902 2017-2018 Bahar

Sosyal Psikoloji

PSİ2902 2017-2018 Bahar

Sosyal Psikoloji

PSİ1802 2017-2018 Bahar

Psikolojiye Giriş II

PSİ2901 2017-2018 Güz

Öğrenme Psikolojisi

PSİ4903 2017-2018 Güz

Psikolojide Seçme Konular

PSİ2901 2017-2018 Güz

Öğrenme Psikolojisi

PSİ2801 2017-2018 Güz

Psikolojiye Giriş I

PSİ1801 2017-2018 Güz

Psikolojiye Giriş I

PSİ4903 2017-2018 Güz

Psikolojide Seçme Konular

PSİ4902 2016-2017 Bahar

Adli Psikoloji

PSİ3902 2016-2017 Bahar

Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri

PSİ1802 2016-2017 Bahar

Psikolojiye Giriş II

PSİ4902 2016-2017 Bahar

Adli Psikoloji

PSİ2902 2016-2017 Bahar

Sosyal Psikoloji

PSİ1802 2016-2017 Bahar

Psikolojiye Giriş II

PSİ2902 2016-2017 Bahar

Sosyal Psikoloji

PSİ3902 2016-2017 Bahar

Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri

PSİ2901 2016-2017 Güz

Öğrenme Psikolojisi

PSİ4903 2016-2017 Güz

Psikolojide Seçme Konular

PSİ4905 2016-2017 Güz

Psikolojide Çağdaş Akımlar

PSİ1801 2016-2017 Güz

Psikolojiye Giriş I

HEM1007 2016-2017 Güz

Psikoloji