Personel

Araştırma Görevlisi Hatice Hasanhocaoğlu Yapıcı
Araştırma Görevlisi
Hatice Hasanhocaoğlu Yapıcı
@ E-posta
hatice_gokce@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü / İşleme Teknolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Trakya Universitesi Ziraat Fakultesi Gıda Mühendisliği Haziran 2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Ocak 2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taşkaya Latif, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Alparslan Yunus, 2018. The effect of lavender (Lavandula stoechas) on the shelf life of a traditional food: hamsi kaygana. Food Science and Technology
2-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, Günlü Ali, Baygar Tuba, 2017. Combined effect of orange peel essential oil and gelatin coating on the quality and shelf life of shrimps. JOURNAL OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY
3-) Alparslan.,Y., Yapıcı.,H., Metin.,C., Baygar.,T., Günlü.,A., Baygar.,T., 2016. Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin. LWT - Food Science and Technology
4-) Aplarslan.,Y., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Metin.,C., Baygar.,T., 2014. Determination of meat quality of sea bass (Dicentrarchus labrax) sold at different selling areas. Emirates Journal of Food and Agriculture
5-) Alparslan.,Y., Baygar.,T., Baygar.,T., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Metin.,C., 2014. Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage. Food Technology and Biotechnology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Yapıcı.,S., Ağdamar.,S., Acar.,Ü., 2015. Occurrence of the Erythrean invader Pteragoguspelycus Randall, 1981 (Teleostei: Labridae) in the eastern Aegean sea. Journal of Applied Ichthyology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, 2017. DETERMINATION OF SENSORY, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DIFFERENT MULLET (MUGILIDAE) SPECIES CAUGHT FROM KÖYCEĞİZ LAGOON. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research
2-) Taşkaya.,L., Alparslan.,Y., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Metin.,C., Baygar.,T., 2016. Determination of shelf life of Gibel Carp (Carassius gibelio, Bloch 1782) marinades in different sauces stored at 4 ºC. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
3-) Yabanlı.,M., Alparslan.,Y., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Yapıcı.,S., Yozukmaz.,A., 2016. Determination of Heavy Metal Content in Commercial Marine Fish Hunted From South East of Aegean Sea and Their Potential Risk For Public Health. Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES)
4-) Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Baygar.,T., Alparslan.,Y., Metin.,C., 2015. Günlük Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde Edilen Ekstraktın Kültür Levreğinin (Dicentrarchus labrax) Raf Ömrü Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi. Journal of Food and Health Science
5-) Alparslan.,Y., Baygar.,T., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Metin.,C., 2013. Effects of scale and skin on chemical and sensory quality of marinated sea bass filets (Dicentrarchus labrax, L. 1758) in sunflower oil during storage at 4ºC. Emirates Journal of Food Agriculture
6-) Alparslan.,Y., Gürel.,Ç., Metin.,C., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Baygar.,T., 2012. Determination of Sensory and Quality Changes at Treated Sea Bass (Dicentrarchus labrax) During Cold-Storage. Journal of Food Processing & Technology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Alparslan.,Y., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Baygar.,T., 2013. Ortam Şartlarında (23 ±4°C) Birden Fazla Uygulanan Çözündürme İşleminin Levrek Balığı (Dicentrarchus labrax, L., 1758) nın Et Kalitesine Etkisi. Journal of FisheriesSciences.com

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Çetin Esra, 2018. The Evalation pf Physico-Chemical and Microbiological Water Quality of İztuzu Beach (Caretta caretta Beach). MarFresh
2-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Baygar Tuba, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, 2018. Total henolic Components and Antioxidant Properties of Grape (Vitis vinifero L.) Seed Oil Comibined with Gelatin and Effect on Peroxide Value of Shrimp. 3rd International Congress on Applied Ichtylogy Aquatic Environment

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Ekşi Zerrin, Baygar Taçnur, 2018. The Effect of Reapeated Freeze-thaw Cycles Process on the Fattyacid Profile of Seabream (Sparus aurata). International Agricultural Science Congress
2-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Öner Süleyman, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, 2018. Risk Assessment of Consumer Health by Determination of Heavy Metals Concentrations in Marinated and Smoked Seafood. The 4th International Symposium on Eurosian Biodiversity
3-) Baygar Taçnur, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Tuba, 2018. Evaluating the Effects of Freezing and Thawing Under Different Conditions on the Skin and Meat Color of Seabass. International Agricultural Science Congress
4-) Baygar Taçnur, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Ekşi Zerrin, 2018. The Effect of Freezing and Thawing Under Different Conditions on the Skin and Meat Color of Seabream. International GAP Agriculture and Livestock Congress
5-) Kara Demet, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, 2017. Fish Meatball From By-product of Sea bass (Dicentrarchus labrax L.1758) Fillet Processing.. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)
6-) Metin Cansu, Baygar Taçnur, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, 2017. Nutritional composition of a green macroalgae and ist usage potantial as seaweed tea. 4. International Conference on Cocoa Coffee and Tea
7-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Taşkaya Latif, Metin Cansu, Alparslan Yunus, 2017. Usage of bacteria and their metabolites in seafood processing technology. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB)
8-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Alparslan Yunus, Taşkaya Latif, 2017. Akıllı Ambalajların Su Ürünlerinde Kullanımı.. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
9-) Baygar Tuba, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, 2017. Su Ürünleri Gıda Kalitesi Üzerine Patojenik Bakterilerin Etkisi veMoleküler İdentifikasyon Yöntemleri.. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
10-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, 2017. Yenilebilir Jelatin ve Esansiyel Yağların Su Ürünlerinde Kullanımı.. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Baygar Tuba, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, 2017. Farklı Çözündürme Metotlarının Jelatin ile Glaze Edilmiş Karideslerin Kalitesi Üzerine Etkisi.. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
12-) Metin Cansu, Alparslan Yunus, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, Ateş Ümran, Ekşi Zerrin, 2016. Proximate and Fatty Acid Composition of Mullet Species Catched from Köyceğiz Lagoon. FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Science
13-) Alparslan Yunus, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2016. Effects of Orange Peel Citrus sinensis L Osbeck Essential Oil Combined with Gelatin Coatings On the Quality and Shelf Life of Shrimp Parapenaeus longirostris L 1846. FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Science
14-) Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, 2016. Do Not Afraid Of Jellyfish Blooms Use It For Healthy Eating. 5th International Jellyfish Bloom Symposium
15-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Tuba, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2016. Evaluating The Industrial Waste Products Of Orange A Natural Preservative On Shrimp Melanosis. Symposium on Euroasian Biodiversity
16-) Alparslan Yunus, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Baygar Taçnur, Yabanlı Murat, 2014. Production Of Meatball Of Silver Crucian Carp Carassius gibelio Bloch 1782 And Sensory Evaluation Of The Product. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology
17-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Alparslan Yunus, Taşkaya Latif, 2013. Su Ürünleri Sektöründe Gıda Güvenliği. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
18-) Alparslan Yunus, Baygar Tuba, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Baygar Taçnur, 2013. Farklı Soslarda Buzdolabı Şartlarında 4 1 C Depolanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius gibelio Bloch 1782 Marinatlarında Meydana Gelen Kalite Değişimleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
19-) Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, 2013. Balığa Güvenmiyor Musunuz. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
20-) Alparslan Yunus, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Baygar Taçnur, Yabanlı Murat, 2013. Determination Of Meat Quality Of Sea Bass Dicentrarchus labrax Sold At Different Salesroom Of Fish İn Mugla Province Turkey. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus
21-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Alparslan Yunus, 2013. Antioxidant and seafood. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus
22-) Türk N, Yabanlı Murat, Alparslan Yunus, Aydın Ma, Baygar Taçnur, Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, 2013. Isolation Of Listeria Monocytogenes From Bivalve Molluscs And Sea Waters. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus
23-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, 2012. Why We Consume Seafood Insufficient. Turkey-Japan Marine Forum, Harmonization of Biodiversity and Marine Industries
24-) Alparslan Yunus, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Demirtaş Ayşe, 2010. Status Of Fisheries İn Turkish Food Sector. 1st International Congress on Food Technology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Alparslan Yunus, Günlü Ali, Baygar Tuba, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, 2015. Portakal Yaprağı Esansiyel Yağı İçeren Jelatin Film Kaplamaların Karideslerin Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, 2015. Denizel Kaynaklı Kozmesötikler. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Taşkaya Latif, Metin Cansu, Alparslan Yunus, 2015. Balıklarda Mikrobiyolojik Bozulma Ve Gıda Zehirlenmeleri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Yapıcı Sercan, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Taşkaya Latif, Filiz Halit, 2015. Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetimi Ve Gıda Güvenliği Açısından Eko etiket Uygulamaları. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
5-) Metin Cansu, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, 2013. Bazı Makro Alglerin Endüstriyel Alanda Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
6-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Metin Cansu, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, Taşkaya Latif, 2013. Günlük Ağacından Liquidambar orientalis Elde Edilen Sığlanın Kültür Levreğinin Dicentrarchus labrax Raf Ömrü ve Et Kalitesi Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Alparslan Yunus, Baygar Taçnur, Yıldız Duygu, 2011. Muğla İlinde Farklı Satış Yerlerinde Satılan Kupes Boops boops Balıklarının Kalitelerinin Tespiti. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Essential Oil Bearing Plants.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
2-) Determination of Sensory and Quality Changes at Treated Sea Bass (Dicentrarchus labrax) During Cold-Storage - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
4-) Combined effect of orange peel essential oil and gelatin coating on the quality and shelf life of shrimps - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) Determination of Sensory and Quality Changes at Treated Sea Bass (Dicentrarchus labrax) During Cold-Storage - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
6-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:7
7-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
8-) Determination of Sensory and Quality Changes at Treated Sea Bass (Dicentrarchus labrax) During Cold-Storage - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Günlük Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde Edilen Ekstraktın Kültür Levreğinin (Dicentrarchus labrax) Raf Ömrü Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
11-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
12-) Determination of Sensory and Quality Changes at Treated Sea Bass (Dicentrarchus labrax) During Cold-Storage - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
13-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
14-) Determination of meat quality of sea bass (Dicentrarchus labrax) sold at different selling areas - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
16-) Determination of Sensory and Quality Changes at Treated Sea Bass (Dicentrarchus labrax) During Cold-Storage - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) DETERMINATION OF SENSORY, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DIFFERENT MULLET (MUGILIDAE) SPECIES CAUGHT FROM KÖYCEĞİZ LAGOON - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Determination of shelf life of Gibel Carp (Carassius gibelio, Bloch 1782) marinades in different sauces stored at 4 ºC. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Determination of meat quality of sea bass (Dicentrarchus labrax) sold at different selling areas - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
8-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Günlük Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde Edilen Ekstraktın Kültür Levreğinin (Dicentrarchus labrax) Raf Ömrü Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
11-) Effects of scale and skin on chemical and sensory quality of marinated sea bass filets (Dicentrarchus labrax, L. 1758) in sunflower oil during storage at 4ºC - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Gelatin-Based Edible Films Enriched with Laurel Essential Oil on the Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets During Refrigerated Storage - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Mikrobiyolojik Metabolitlerin Çipuranın Spesifik Bozulma Organizmaları ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri. 2019--1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Üzüm Çekirdeği Yağı İçeren Jelatin Solüsyonu ile Glaze Edilmiş Karideslerin Kalite ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Köyceğiz Dalyanındaki Kefal Balığı (Mugilidae) Türlerinin Et Kalitesi Ve Besin Kompozisyonunun Belirlenmesi . 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu Dalyanı’nın Fiziko-Kimyasal ve Mikrobiyal Su Kalitesinin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çipuranın (Sparus aurata) Spesifik Bozulma Organizmalarının Tespit Edilmesi. 2016-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çipura (Sparus aurata Lin. 1758) Balığı Üzerine Uygulanan Pişirme Yöntemleri ve Depolanmasına Bağlı Kalite değişimleri. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kültür Sarıağız Balığı (Argyrosomus regius)’nın Ölüm Sonrası Kas Proteinlerindeki Değişimlerinin SDSPAGE Kullanılarak Belirlenmesi. 2013-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yöresel "Hamsi Kaygana"'nın Üretimi ve Üretiminde Kullanılan Kurutulmuş Ot ve Baharatların Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 2013-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Portakal Kabuğundan Elde Edilen Esansiyel Yağ İle Zenginleştirilmiş Yenilebilir Kaplamaların Karideslerin Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 2012-2014
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. GÜNLÜK AĞACINDAN (Liquidambar orientalis) ELDE EDİLEN SIĞLANIN KÜLTÜR LEVREĞİNİN (Dicentrarchus labrax) RAF ÖMRÜ VE ET KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. 2012-2013
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gümüşi Havuz Balığı (Carasius gibelio, Bloch, 1782)’ nın Farklı İşleme Yöntemleri İle Değerlendirilerek Ekonomiye Kazandırılması. 2012-2014
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güney Ege’de Avlanan Ekonomik Değere Sahip Deniz Balıklarında Ağır Metal İçeriğinin Tespiti ve Halk Sağlığı Açısından Olası Risklerin Saptanması . 2012-2014