Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hatice Ulusoy
Doktor Öğretim Üyesi
Hatice Ulusoy
@ E-posta
haticeulusoy@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü / Ormancılık Ve Orman Ürünleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 01.07.1994

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı 12.02.1998

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı 15.11.2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ULUSOY.,H., 2016. Muğla İli Av Turizminin İlin Ekonomisi ve Kırsal Kalkınması Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi. İnternational Journal of Social and Economic Sciences
2-) ULUSOY.,H., ATILGAN.,A., PEKER.,H., 2016. Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
3-) ULUSOY.,H., ATILGAN.,A., PEKER.,H., 2016. Utilization of Tea Waste Extract Dyes with Different Mordant-Water Solvent-Borne Varnishes on Wood and impact on Gloss Change. International Journal and Engineering Sciences
4-) ULUSOY.,H., 2015. Av Turizminin Kırsal Turizm Açısından Kırsal Kalkınma Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
5-) ATILGAN.,A., PEKER.,H., ULUSOY.,H., 2012. Effects of Different Impregnation Chemicals on Combustion Characteristics and Decay Resistance of Wood. International Journal of The Physical Sciences
6-) PEKER.,H., ATILGAN.,A., ULUSOY.,H., GÖKTAŞ.,O., 2012. Usage Opportunities of The Naturel Dye Extracted from Acorn (Quercus ithaburensis Decaisne) in The Furniture İndustry Upper Surface Treatment. International Journal of Physical Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ulusoy Hatice, Ay Nurgül, Peker Hüseyin, 2017. Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Research Journal of Agricultural Sciences
2-) Atılgan Abdi, Ulusoy Hatice, Tan Hüseyin, Peker Hüseyin, 2017. Ahşap Endüstrisinde Kullanılan Taşıma Sistemleri. Turkish Journal of Scientific Reviews
3-) Atılgan Abdi, Ulusoy Hatice, Peker Hüseyin, 2017. Bazı Odun Türlerinde Bitki Ekstrakt Boyasının Eğilme Direnci/Elastiklik Modülüne Etkisi. Research Journal of Biology Sciences
4-) Tan Hüseyin, Ulusoy Hatice, Peker Hüseyin, 2017. The Effects of Impregnation with Barite (BaSO4) on the Physical and Mechanical Properties of Wood Materials. Journal of Bartin Faculty of Forestry
5-) ULUSOY.,H., PEKER.,H., ATILGAN.,A., 2013. Mobilya ve Tasarım. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi,
6-) ULUSOY.,H., BAHAROĞLU.,M., TAN.,H., PEKER.,H., 2013. Some Modification Techniques Applied in Wood-Based Composite Panel Manufacturing. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
7-) ÖZALP.,M., ALTINOK.,M., KARAKAŞ.,İ., PEKER.,H., ULUSOY.,H., 2013. Isıl İşlemin Orta Yoğunluktaki Lif Levha (MDF)’ nin Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
8-) ULUSOY.,H., PEKER.,H., ATILGAN.,A., 2013. Karaçam Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi . Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
9-) PEKER.,H., TAN.,H., ULUSOY.,H., 2002. Borlu Bileşikler ve Su İtici Maddelerin Kokarağaç (Ailanthus Altissima) Odununun Daralma Miktarlarına Etkisi. Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
10-) ULUSOY.,H., 2001. Ökseotu (Viscum album L.)'nun Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odunun Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi . Güneydoğu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
11-) Ulusoy Hatice, Şahin Ayşegül, 2000. Ayı Üzümü Vaccinium myrtillus un Tıbbi Kullanım Alanları Orman Mühendisliği Dergisi. Orman Mühendisliği Dergisi
12-) YÜKSEL.,B., ULUSOY.,H., 1999. Yüksel, B., Ulusoy, H.,Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ladin Örücü Akarı (Oligonychus ununguis (Jacobi))'nin Zararı ve Mücadelesi, Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı:9, . Orman Mühendisliği

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ULUSOY.,H., 2016. Muğla İli Av Turizminin İlin Ekonomisi ve Kırsal Kalkınması Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi. 5.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu
2-) ULUSOY.,H., ATILGAN.,A., PEKER.,H., 2016. Effects Of Envıronmentaly-Frıendly Impregnatıon Materıals Of Stabılıty Of Dımensıonal Of Some Wood Specıes. Internatıonal Furnıture Congress
3-) ULUSOY.,H., ATILGAN.,A., PEKER.,H., 2016. Effects On Bendıng Strength And Modulus Of Elastıcıty Of Some Wood Specıes To Natural Dye Obtaıned From Plant Extracts (Tea). Internatıonal Furnıture Congress
4-) ULUSOY.,H., ATILGAN.,A., PEKER.,H., 2016. Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanılan Malzeme Taşıma Sistemleri. Ahşabın Tasarım Serüveni Sempozyumu 2016
5-) YAZICI.,B., ERSEN.,N., ULUSOY.,H., AKYÜZ.,İ., AKYÜZ.,C., PEKER.,H., 2016. Artvin İlindeki Tüketicilerin Panel Mobilya Ve Genel Şikayetleri. Ahşabın Tasarım Serüveni 2016
6-) ULUSOY.,H., PEKER.,H., ATILGAN.,A., 2015. Av Turizminin Kırsal Turizm Açısından İrdelenmesi. 4. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu
7-) ULUSOY.,H., PEKER.,H., ATILGAN.,A., ERSEN.,N., BARDAK.,S., 2014. Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi. Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu
8-) TÜRKOĞLU.,T., ULUSOY.,H., BÜYÜKSAKALLI.,H., YILDIZTEKİN.,M., 2014. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Zaman Serileri Analizi ile Öngörüsü. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu
9-) ATILGAN.,A., ERSEN.,N., ULUSOY.,H., BARDAK.,S., PEKER.,H., 2013. Possibility of Using Wood Protection-Furniture Industry Waste Teas and Effect on Gloss. Artvin Coruh University International Caucasian Forestry Symposium

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ulusoy Hatice, Atılgan Abdi, Peker Hüseyin, 2017. Emprenyede Vakum/Difüzyon Süresinin Ahşapta Özgül Ağırlık Değişimine Etkisi. 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
2-) Ulusoy Hatice, Atılgan Abdi, Peker Hüseyin, 2017. Doğal Boya ve Ahşapta Yüzey Pürüzlülüğü. 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
3-) Ulusoy Hatice, Atılgan Abdi, Peker Hüseyin, 2017. Çevreyle Dost Ekolojik Ahşap Boya Üretimi Ve Özgül Ağırlık Değişimine Etkisi. 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
4-) Atılgan Abdi, Ay Nurgül, Köroğlu Musa, Ulusoy Hatice, Peker Hüseyin, 2017. Basınç Direnci Değişiminde Barit Emprenyesi. 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
5-) Ulusoy Hatice, Ay Nurgül, Atılgan Abdi, Peker Hüseyin, 2017. Effect of Mistletoe(Viscum Album l.) On Some Physical Properties On Pinus Sylvestris Wood. International Symposium On New Horizons İn Forestry ISFOR 2017
6-) Tan Hüseyin, Ulusoy Hatice, Köroğlu Musa, Atılgan Abdi, Peker Hüseyin, 2017. Barit Use In Wood Impregnatıon and Dynamic Bending Strength. International Forestry Environment Symposium IFES 2017
7-) Baybuğa Subaşı Media, Ulusoy Hatice, Gökbel Sönmez Serap, 2017. Ecocentric, Anthropocentric And Antipathetic Attitudes Of Forestry Department Students Towards The Environment. International Forestry Environment Symposium

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Malkoçoğlu Salih, Yıldız Tuğba, Ulusoy Hatice, Yıldız İbrahim, 2017. Analysis Of Forest Publıc Relations and Forest Crimes in District Directorate. International Symposiıum On New Horizons İn Forestry ISFOR 2017
2-) Tan Hüseyin, Ulusoy Hatice, Morkan Bülent, Atılgan Abdi, Peker Hüseyin, 2017. Propertıes Of Impregnatıon In The Spruce Wood(Picea Orientalis (L.) Link.) Of Pyrite (FeS2) Material and Effect Of Bending Strength / Modulus Of Elasticity. International Forestry Environment Symposium

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ULUSOY.,H., TÜRKOĞLU.,T., BÜYÜKSAKALLI.,H., MALKOÇOĞLU.,S., 2014. Ormanlardan çok yönlü yararlanmanın işletme düzeyinde değerlendirilmesi (Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). II. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu
2-) AY.,N., ŞAHİN.,H., TIRAŞ.,H., 1998. Ökseotu (Viscum album L.)'nun Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, 531-537 s, İstanbul, Ekim, . Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Subaşı.,M., Ulusoy.,H., 2015. Subaşı, Baybuğa, M., Ulusoy, H., Rekreasyon Açısından Kent Ormanları ve Sağlık, 12.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2015. Poster

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ULUSOY.,H., EKTİREN.,R., ŞAHİN.,C., . 2012. Şanlıurfa İlinde Doğa Turizmi Master Planı. Yayın Evi: Şanlıurfa Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
2-) YILDIZBAKAN.,A., GÜNDOĞDU.,E., FAKİR.,H., AKGÜN.,C., ULUSOY.,H., . 2010. Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:433, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayın No:59, Teknik Bülten No:37,Tarsus. . Yayın Evi: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Tüm Yaşam Bilimleri Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Usage Opportunities of The Naturel Dye Extracted from Acorn (Quercus ithaburensis Decaisne) in The Furniture İndustry Upper Surface Treatment - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Different Impregnation Chemicals on Combustion Characteristics and Decay Resistance of Wood - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Usage Opportunities of The Naturel Dye Extracted from Acorn (Quercus ithaburensis Decaisne) in The Furniture İndustry Upper Surface Treatment - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Muğla İli Av Turizminin İlin Ekonomisi ve Kırsal Kalkınması Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:433, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayın No:59, Teknik Bülten No:37,Tarsus. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Av Turizminin Kırsal Turizm Açısından Kırsal Kalkınma Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:0

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı,. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı. 2010--1

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)-1. 2012
2-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)-2 . 2012

Verdiği Dersler

ORP2034 2017-2018 Bahar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

ORP2018 2017-2018 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2017-2018 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2002 2017-2018 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP2002 2017-2018 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP1024 2017-2018 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP2018 2017-2018 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2017-2018 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP1024 2017-2018 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP2025 2017-2018 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2029 2017-2018 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2015 2017-2018 Güz

Odun Anatomisi

ORP2001 2017-2018 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP1015 2017-2018 Güz

Zooloji

ORP2015 2017-2018 Güz

Odun Anatomisi

ORP2001 2017-2018 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP1015 2017-2018 Güz

Zooloji

ORP2035 2017-2018 Güz

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

ORP2029 2017-2018 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2025 2017-2018 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP1024 2016-2017 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP2002 2016-2017 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP2032 2016-2017 Bahar

Yangın Ekolojisi

ORP1024 2016-2017 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP2002 2016-2017 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP2014 2016-2017 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2018 2016-2017 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2032 2016-2017 Bahar

Yangın Ekolojisi

ORP2034 2016-2017 Bahar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

ORP2018 2016-2017 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2016-2017 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2001 2016-2017 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP2015 2016-2017 Güz

Odun Anatomisi

ORP2021 2016-2017 Güz

Ormancılık Politikası

ORP2025 2016-2017 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2001 2016-2017 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP2015 2016-2017 Güz

Odun Anatomisi

ORP2021 2016-2017 Güz

Ormancılık Politikası

ORP2025 2016-2017 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2029 2016-2017 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2029 2016-2017 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2035 2016-2017 Güz

Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği

ORP2030 2015-2016 Bahar

Sosyal Ormancılık

ORP2034 2015-2016 Bahar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

ORP2018 2015-2016 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2015-2016 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2002 2015-2016 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP1024 2015-2016 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP1024 2015-2016 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP2018 2015-2016 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2015-2016 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2002 2015-2016 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP2001 2015-2016 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP2001 2015-2016 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP2021 2015-2016 Güz

Ormancılık Politikası

ORP2021 2015-2016 Güz

Ormancılık Politikası

ORP2015 2015-2016 Güz

Odun Anatomisi

ORP2025 2015-2016 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2025 2015-2016 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2005 2015-2016 Güz

Kalite Kontrol

ORP2015 2015-2016 Güz

Odun Anatomisi

ORP2029 2015-2016 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2029 2015-2016 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP1024 2014-2015 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP2002 2014-2015 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP2030 2014-2015 Bahar

Sosyal Ormancılık

ORP2018 2014-2015 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2014-2015 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2002 2014-2015 Bahar

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

ORP1024 2014-2015 Bahar

Orman Ürünleri Kimyası

ORP1018 2014-2015 Bahar

Orman Entomolojisi

ORP2018 2014-2015 Bahar

Ormancılık Hukuku

ORP2014 2014-2015 Bahar

Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi

ORP2034 2014-2015 Bahar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

ORP2005 2014-2015 Güz

Kalite Kontrol

ORP2001 2014-2015 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP2001 2014-2015 Güz

Ağaç Malzeme Teknolojisi

ORP2025 2014-2015 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2025 2014-2015 Güz

Ormancılıkta Yaban Hayatı

ORP2015 2014-2015 Güz

Odun Anatomisi

ORP2021 2014-2015 Güz

Ormancılık Politikası

ORP2015 2014-2015 Güz

Odun Anatomisi

ORP2029 2014-2015 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2029 2014-2015 Güz

Silvikültür Tekniği

ORP2021 2014-2015 Güz

Ormancılık Politikası