Personel

Öğretim Görevlisi Hilmi Tekin
Öğretim Görevlisi
Hilmi Tekin
@ E-posta
hilmitekin@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü / Çocuk Gelişimi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü/Anaokulu Öğretmenliği Anabilim Dalı 2006

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 07.08.2018

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İnal Kızıltepe Gözde, Öztürk Samur Ayşe, Tekin Hilmi, 2018. Çocuk Kitapları Yoluyla Matematik Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tekin, H., "Değerler Eğitimi Uygulamalarına Aile Merkezli Bir Bakış", 2015, Kırıkkale Üniversitesi 2. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı - 2015

Verdiği Dersler

ÇGP2006 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP2006 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1006 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1013 2017 Bahar Ek Sınav 2

TEMELTASARIM

ÇGP1007 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGE217 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK

ÇGP1002 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1007 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1007 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1013 2017 Bahar Ek Sınav 1

TEMELTASARIM

ÇGP1002 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP2006 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1006 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGE217 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK

ÇGP2006 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1007 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1013 2018-2019 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1007 2018-2019 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP2001 2018-2019 Güz

OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-I

ÇGP1013 2018-2019 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1011 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP1007 2018-2019 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP2505 2018-2019 Güz

KİŞİSEL GELİŞİM

RTV2801 2018-2019 Güz

İLETİŞİM

ÇGP1011 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP1007 2017-2018 Yaz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP2006 2017-2018 Yaz

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1010 2017-2018 Yaz

AİLE EĞİTİMİ

ÇGP1006 2017-2018 Yaz

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1002 2017-2018 Yaz

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

RTV2801 2017-2018 Yaz

İLETİŞİM

ÇGP2505 2017-2018 Yaz

KİŞİSEL GELİŞİM

ÇGP1013 2017-2018 Yaz

TEMELTASARIM

ÇGP1011 2017-2018 Yaz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP1013 2017-2018 Yaz

TEMELTASARIM

ÇGP2505 2017-2018 Yaz

KİŞİSEL GELİŞİM

RTV2801 2017-2018 Yaz

İLETİŞİM

ÇGP1002 2017-2018 Yaz

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1006 2017-2018 Yaz

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1010 2017-2018 Yaz

AİLE EĞİTİMİ

ÇGP2006 2017-2018 Yaz

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1007 2017-2018 Yaz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1011 2017-2018 Yaz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP2006 2017-2018 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP2006 2017-2018 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1010 2017-2018 Bahar

AİLE EĞİTİMİ

ÇGP1002 2017-2018 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1010 2017-2018 Bahar

AİLE EĞİTİMİ

ÇGP1002 2017-2018 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1006 2017-2018 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1006 2017-2018 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1007 2017-2018 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1011 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP1013 2017-2018 Güz

TEMELTASARIM

RTV2801 2017-2018 Güz

İLETİŞİM

ÇGP2505 2017-2018 Güz

KİŞİSEL GELİŞİM

RTV2801 2017-2018 Güz

İLETİŞİM

ÇGP2505 2017-2018 Güz

KİŞİSEL GELİŞİM

ÇGP1013 2017-2018 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1007 2017-2018 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1011 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP2511 2016-2017 Yaz

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

ÇGP2511 2016-2017 Yaz

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

ÇGP1006 2016-2017 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP2006 2016-2017 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1008 2016-2017 Bahar

SANAT VE YARATICILIK

ÇGP1006 2016-2017 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1002 2016-2017 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1008 2016-2017 Bahar

SANAT VE YARATICILIK

ÇGP2006 2016-2017 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1002 2016-2017 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1013 2016-2017 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1013 2016-2017 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1011 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP1007 2016-2017 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1003 2016-2017 Güz

ÇOCUK GELİŞİMİ-I

ÇGP1011 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE MÜZİK

ÇGP1007 2016-2017 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1003 2016-2017 Güz

ÇOCUK GELİŞİMİ-I

ÇGP2511 2016-2017 Güz

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

ÇGP2511 2016-2017 Güz

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

ÇGP1006 2015-2016 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP2006 2015-2016 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1002 2015-2016 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1006 2015-2016 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP1008 2015-2016 Bahar

SANAT VE YARATICILIK

ÇGP1002 2015-2016 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP2006 2015-2016 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1008 2015-2016 Bahar

SANAT VE YARATICILIK

ÇGP2511 2015-2016 Güz

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

ÇGP1003 2015-2016 Güz

ÇOCUK GELİŞİMİ-I

ÇGP1007 2015-2016 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1013 2015-2016 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1013 2015-2016 Güz

TEMELTASARIM

ÇGP1003 2015-2016 Güz

ÇOCUK GELİŞİMİ-I

ÇGP2511 2015-2016 Güz

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

ÇGP1007 2015-2016 Güz

ÇOCUK BESLENMESİ

ÇGP1002 2014-2015 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP2006 2014-2015 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1002 2014-2015 Bahar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇGP1006 2014-2015 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA

ÇGP2006 2014-2015 Bahar

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

ÇGP1008 2014-2015 Bahar

SANAT VE YARATICILIK

ÇGP1008 2014-2015 Bahar

SANAT VE YARATICILIK

ÇGP1006 2014-2015 Bahar

ÇOCUK VE DRAMA