Personel

Doç.Dr. Hüseyin Şaşı
Doç.Dr.
Hüseyin Şaşı
@ E-posta
hsasi@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1894

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü / İç Sular Biyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri 21.01.1992

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şaşı Hüseyin, Yozukmaz Aykut, Yabanlı Murat, 2018. Heavy metal contamination in the muscle of Aegean chub (Squalius fellowesii) and potential risk assessment. Environmental Science and Pollution Research
2-) Şaşı Hüseyin, Demır Hatice, Akzıypak Reyhan, Saıdu Mohammed, 2017. Determination of Water Quality and Effect of Aquaculture Facilities in Bafa Lake From Buyuk Menderes Basin of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin
3-) Şaşı Hüseyin, Özay Gülçin Gizem, 2017. Age, Growth, Length-Weight Relationship and Reproduction of Chub, Squalius cephalus (L., 1758) in Upper Akcay River, Turkey. Pakistan Journal of Zoology
4-) Şaşı Hüseyin, Gıannetto Daniela, 2016. First record of adult Nematomorpha Gordius sp from western Anatolia Turkey. Turkish Journal of Zoology
5-) BERBER, S. and ŞAŞI, H., "Freshwater Fish Fauna and Restock Fish Activities of Reservoir in the Dardanelles (Canakkale – Turkey)", 2013, Journal of Central European Agriculture 13,2, 368-379. - 2013
6-) ŞAŞI, H., and BERBER, S., "Age, Growth and Some Biological Characteristics of White Bream (Blicca bjoerkna (L. 1758) in Uluabat Lake, in Northwestern of Anatolia", 2012, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 7, 262-267. - 2012
7-) Şaşı Hüseyin, Berber Selçuk, 2012. Age growth and some biological characteristics of white bream Blicca bjoerkna L 1758 in Uluabat Lake in Northwestern of Anatolia. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
8-) ŞAŞI, H., "A Review and New Locality of Threatened Fish. Pseudophoxinus anatolicus (Hanko, 1924) (Cyprinidae) From Anatolia", 2011, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 6,3, 238-241. - 2011
9-) Şaşı Hüseyin, 2011. A review and new locality of threatened fish, Pseudophoxinus anatolicus (Hanko, 1924) (Cyprinidae) from anatolia. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
10-) Şaşı Hüseyin, Berber Selçuk, 2010. Some biological characteristics of monkey goby in Anatolia. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
11-) ŞAŞI, H., "Some Biological Characteristics of Monkey Goby in Anatolia", 2010, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 5,3, 229-233. - 2010
12-) ŞAŞI, H., "The Length and Weight Relations of Some Reproduction Characteristics of Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in the South Aegean Region (Aydın-Turkey)", 2008, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8, 87-92. - 2008
13-) Şaşı Hüseyin, 2008. The length and weight relations of somereproduction characteristics of Prussian carp Carassiusgibelio Bloch 1782 in the South Aegean Region Aydın Turkey. Turk. J. Fish. aquat. Sci.
14-) ŞAŞI, H., "The Reproduction Biology of Prussian Carp in Turkey", 2006, Indian Veterinary Journal, 83, 1280-1282. - 2006
15-) ŞAŞI, H., "Incidence of Ligula intestinalis from Transcaucasian Barb", 2005, Indian Veterinary Journal 82, 790-791. - 2005
16-) ŞAŞI, H. and BERBER, S. "Prevalence of Epistylis sp. Ehrenberg, 1832 (Peritrichia, Sessilida) on the Narrow-clawed Crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) from Manyas Lake in Turkey", 2005, Journal of Animal and Veterinary Advances 4,9, 789-793 - 2005
17-) Şaşı Hüseyin, Berber Selçuk, 2005. Prevalence of Epistylis sp Ehrenberg 1832 Peritrichia Sessilida on thenarrow clawed crayfish Astacusleptodactylus Eschscholtz 1823 fromManyas Lake in Turkey. Journal ofAnimal and Veterinary Advances
18-) Şaşı Hüseyin, 2004. The reproduction biology of chub Leuciscus cephalus L 1758 in Topçam Dam Lake Aydın Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci.
19-) ŞAŞI, H. "The Reproduction Biology of Chub (Leuciscus cephalus L. 1758) in Topçam Dam Lake (Aydın, Turkey)", 2004, Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 28, 693-699. - 2004
20-) Şaşı Hüseyin, Balık Süleyman, 2003. The distribution of threeexotic fishes in Anatolia. Turkish Journal of Zoology
21-) Şaşı Hüseyin, Suleyman Balık, 2002. The first record of the Brown hydra Hydra oligactis Cnidaria in Turkey. Zoology in the Middle East
22-) Sasi, H., Balık, S.,"The First Record of the Brown Hydra, Hydra oligactis (Cnidaria) in Turkey", Zoology in the Middle East, 27, 120. - 2002

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şaşı Hüseyin, Saıdu Mohammed, 2018. CHARACTERISTICS OF MEAT PRODUCTIIVITY OF CHUB, SQUALIUS CEPHALUS (L., 1758) FROM UPPER AKCAY RIVER, BUYUK MENDERES BASIN (TURKEY). Mugla Journal of Science and Technology
2-) Berber Selçuk, Şaşı Hüseyin, Topkara Esat Tarık, Cengiz Özgür, 2011. Apolyont Gölü Bursa Balık Faunasının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
3-) Şaşı Hüseyin, Balık Süleyman, 2003. Age, Growth and Sex Ratio of Chub ( Leuciscus cephalus L. 1758) in Topcam Dam Lake. Ege University J. of Fisheries and Aquatic Sciencies
4-) Şaşı Hüseyin, Balık Süleyman, 2003. Şaşı, H. ve Balık, S., The investigation of fish species in Topçam Dam Lake(Çine-Aydın), Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Şaşı Hüseyin, 2015. GROWTH AND CONDITION OF INVASIVE SPECIES PRUSSIAN CARP CARASSIUS GIBELIO BLOCH 1782 IN A DAM LAKES FROM BUYUK MENDERES BASIN TURKEY. Mugla Journal of Science and Technology
2-) ŞAŞI, H., and BERBER, S., "The indigenous and invasive fishes in two main reservoirs in the southwestern Anatolia (Aydin)", 2013, Cuadernos de Investigación UNED (ISSN: 1659-4266), 5, 1, 97-101. - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ŞAŞI.,H., 2015. GROWTH AND CONDITION OF INVASIVE SPECIES PRUSSIAN CARP, CARASSIUS GIBELIO (BLOCH, 1782) IN A DAM LAKES FROM BUYUK MENDERES BASIN (TURKEY). Mugla Journal of Science and Technology
2-) Şaşı Hüseyin, Tuzkaya Tuna, 2012. Şaşı, H. Tuzkaya, T. (2012). Güney Ege BölgesiSavran Mevkii’nde (Milas-Muğla) BalıkYetiştiriciliği Yapılan Suların Bazı FizikoKimyasal Özellikleri ve Yetiştiricilik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Eğirdir Su ÜrünleriFakültesi Dergisi,
3-) ŞAŞI, H., and TUZKAYA, T., "Güney Ege Savran Mevkii'nde (Milas-Muğla) Balık Yetiştiriciliği yapılan Suların Bazı Fizko-Kimyasal Özellikleri ve Yetiştiricilik faaliyetlerinin İncelenmes", 2012, Egridir Su Ürünleri Fak., Dergisi, 8, 2, 25-37. - 2012
4-) ŞAŞI.,H., TUZKAYA.,T., 2012. Güney Ege Bölgesi Savran Mevkii'nde (Milas-Muğla) Balık Yetiştiriciliği Yapılan Suların Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Yetiştiricilik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Egirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
5-) ŞAŞI, H., BERBER, S., "Uluabat Gölü’ndeki (Marmara Bölgesi) Tahta Balığının, Blicca björkna (L., 1758) Et Verimliliği Özellikleri", 2011, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 43, 48, 32-36. - 2011
6-) BERBER, S., ŞAŞI, H., TOPKARA, E.T. and CENGIZ, O., "Apolyont Gölü (Bursa) Balık Faunasının Belirlenmesi", 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 26, 25-53. - 2011
7-) ŞAŞI, H., "Güney Ege Bölgesi’ndeki Topçam Baraj Gölü’nde Yaşayan Siraz Balığının (Capoeta bergamae Karaman, 1969) Et Veriminin Belirlenmesi", 2009, Ege Universitesi, Su Ürünleri Dergisi, 26,1, 35–38 - 2009
8-) ŞAŞI, H., "Güney Ege Bölgesi’ndeki Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L. 1758) Et Verimi İle İlgili Özellikler", 2004, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 17, 1-7 - 2004
9-) TURAN, D., ŞAŞI, H. and ÖZKAN, M., "New Record of Torrenticola Species (Torrenticolidae, Acari) From the Black Sea Region Turkish Fauna", 2003, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 17, 1-5 - 2003
10-) ŞAŞI, H., "Topçam Baraj Gölündeki (Aydın - Türkiye) Siraz Balığı (Capoeta capoeta bergamae KARAMAN, 1971)’nın Üreme Biyolojisi", 2003, Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9, 16-22. - 2003
11-) ŞAŞI, H. ve BALIK, S., "Topçam Baraj Gölü’nün (Çine-Aydın) Balık Faunasının İncelenmesi", 2003, Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9, 46-50 - 2003
12-) ŞAŞI, H. and BALIK, S., "Topçam Baraj Gölü’ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları", 2003, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 20, 3-4, 503–515 - 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şaşı Hüseyin, Akziypak Reyhan, 2016. DISTRIBUTION OF MOLLUSCA FROM BAFA LAKE NEAR AEGEAN SEA TURKEY AND WATER QUALITY. LAKE ECOSYSTEMS: BIOLOGICAL PROCESSES, ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION, WATER QUALITY
2-) ŞAŞI, H., "Some Biological Characteristics of a Exotic Fish, Tilapia zillii (Gervais, 1848) in a Lagoon, Koycegiz Lake, in the Southwestern of Anatolia", 2011, IV. International Scientific Conferences; Lake Ecosystems: Biological Processes, Antropogenic Transformation, Water Quality. Belarus State University, Scientific Conference Book of Abstract (s. 150). September, 12-17, Naroch, BELARUS - 2011
3-) ŞAŞI, H., "The Structure of Fisheries and Fish Fauna in a Lagoon, Koycegiz Lake in the Southwestern Anatolia", 2010, The International Scientific Conference Nature Management: Ecology, Economy, Tecnologies. The Institute for Nature Management of National, Academy of Sciences of Belarus, Scientific Conference Book (s. 343-347). October, 6-8 Ekim, Minsk, BELARUS - 2010
4-) ŞAŞI, H. and BERBER, S., "The Indigenous and Invasion Fishes in Two Resoirvoir in the Southern Anatolia. I.st Conference on Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes", 2009, Hydrobiological Institute, COMBAFF Conference Abstract Book (s. 16). 20-24 Mayıs, Ohrid, MAKEDONYA - 2009
5-) BERBER, S. and ŞAŞI, H., "Freshwater fish Fauna and Restock Fish Activities of Reservoir in the Dardanelles (Canakkale-Turkey)", 2009, I.st Conference on Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes, Hydrobiological Institute, COMBAFF Conference Abstract Book (s. 35). 20-24 Mayıs, Ohrid, MAKEDONYA - 2009
6-) ŞAŞI, H., TUZKAYA, T. and GUCLU, K., "The Pond-Fish farming in the South-Western Region", 2008, European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC), Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture, Symposium Abstract (s. 56). 21-24 Mayıs, Antalya-TURKİYE. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şaşı Hüseyin, 2018. Native and Alien Fish Species in Dalaman River System (Mugla, TURKEY). The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev - UKRAINE
2-) Şaşı Hüseyin, 2017. The Structure of Fish Fauna in Dalyan-Iztuzu (Mugla, TURKEY). 3. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Şaşı Hüseyin, Akziypak Reyhan, 2017. Bentic Macroinvertebrates of Bafa Lake in Buyuk Menderes Basin (Mugla, TURKEY). 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Şaşı Hüseyin, Akman Mine, 2017. Benthic Macroinvertebrate of Koycegiz Lake (Mugla, TURKEY). 3. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
5-) Şaşı Hüseyin, Giannetto Daniela, 2017. Some Population Parameters of Aegean Chub, Squalius fellowesii (GÜNTHER, 1868)in Dalaman River (Mugla, TURKEY). 3. International Symposium on EuroAsian Biodiversity
6-) Şaşı Hüseyin, Gıannetto Danıela, 2017. Some Population Parameters Of Aegean Chub Squalius Fellowesii Günther 1868 in Dalaman River Muğla Turkey. SEAB 2017
7-) Şaşı Hüseyin, Demir Hatice, 2016. AGE GROWTH THINLIP GREY MULLET LIZA RAMADA RISSO 1827 FROM LAGOON BAFA LAKE TURKEY. LAKE ECOSYSTEMS: BIOLOGICAL PROCESSES, ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION, WATER QUALITY

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) ŞAŞI, H., OZAY, G.G., "Age, Growth, Length-Weight Relationship and Reproduction of Chub, Squalius cephalus (L., 1758) in Akcay Stream (MUGLA–DENIZLI)", 2014, FABA: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Central Fisheries Research Institute, Trabzon, 25-27, September, 2014, Poster sunumu, p. 198 - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ŞAŞI.,H., DEMİR.,H., 2015. Bafa Gölü’ndeki İstilacı Karas Balığının, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Büyüme ve Kondisyon Özelliklerinin İncelenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) ŞAŞI, H. ve TUZKAYA, T., "Güney Ege Bölgesi Savran Mevkii’nde Balık Yetiştiriciliği Yapılan Suların Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", 2012, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fak., 27-29 Ağustos, 2012, ISPARTA - 2012
3-) ŞAŞI, H., "Yenice Sulama Göleti’ndeki (ÇANAKKALE) Tatlı Su Kefalinin (Squalius cephalus L., 1758) Yaş, Eşey ve Büyüme Oranları", 2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri (s. 147). Sözlü Sunum. 25-27 Ekim, 2011, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ANTALYA - 2011
4-) ŞAŞI, H., "Topçam Baraj Gölü’ndeki (AYDIN) Siraz Balığının (Capoeta capoeta bergamae KARAMAN, 1970) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sözlü Sunumları (s. 57). 4-7 Eylül, 2007, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, MUĞLA - 2007
5-) ŞAŞI, H., BERBER, S., "Ulubat Gölü’ndeki (Güney Marmara Bölgesi) Tahta Balığının, Blicca bjoerkna (L., 1758) Et Verimliliği Özellikleri", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sözlü Sunumları (s. 58). 4-7 Eylül, 2007, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, MUĞLA - 2007
6-) ŞAŞI, H., "Baraj Göllerinin Bazı Sorunları ve Yönetim Stratejileri", 2006, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Muğla Üniversitesi, 7-11 Kasım, 2006, 469-478. MUĞLA - 2006
7-) ŞAŞI, H. ve BALIK, S., "Topçam Baraj Gölü’ndeki (Aydın) Karas Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1783) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları", 2004, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji–Ekoloji Seksiyonu Sözlü Bildirileri. Çukurova Üniversitesi, 21-24 Haziran 2004, ADANA - 2004
8-) ŞAŞI H. ve BARAN, İ., "Güney Ege Bölgesi’nde Çipura (Sparus aurata L. 1758) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerdeki Balıkların Gelişimi", 2001, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Kitabı, pp. 29-36. 04-06 Eylül, 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Antakya/ HATAY - 2001

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ŞAŞI, H. "Köyceğiz Gölü’nde (Muğla) Dağılım Gösteren Su Bitkileri Üzerine Bir Çalışma", 2012, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fak., 27-29 Ağustos, 2012, ISPARTA - 2012
2-) ŞAŞI, H., "Köyceğiz Gölü’nde (MUĞLA) Dağılım Gösteren Bir Mesogastropod, Melenoides tuberculata’nın Bazı Biyolojik Özellikleri", 2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri (s. 198). Poster Sunumu. 25-27 Ekim, 2011, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ANTALYA - 2011
3-) ŞAŞI, H., "Balıklıdere (KÖYCEĞİZ, MUĞLA)’si Balıklarının Bazı Biyolojik Özellikleri ve Habitat Tercihleri", 2011, XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri (s. 199). Poster Sunumu. 25-27 Ekim, 2011, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ANTALYA. - 2011
4-) ŞAŞI, H., BAYINDIR, A. "Güney Ege Bölgesi’nde (MUĞLA) Dağılım Gösteren Tatlısu Karidesi, Palaemonetes antennarius’un Bazı Biyolojik Özellikleri ve Önemi", 2011, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri (s. 272). 04-07 Ekim, 2011, Çanakkaleonsekizmart Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale - 2011
5-) ŞAŞI, H. ve BERBER, S., "Manyas Gölü’ndeki Tatlısu Kaya Balığının (Neogobius fluviatilis (PALLAS, 1814)) Yaş, Cinsiyet ve Büyüme Özellikleri", 2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri (s. 476), 1-4 Temmuz, 2009, Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, RİZE - 2009
6-) ŞAŞI, H., "Hasanlar Baraj Gölü’ndeki (Düzce) Balıkçılık Faaliyetleri", 2009, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri (s. 477). 1-4 Temmuz, 2009, Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, RİZE - 2009
7-) BERBER, S., ŞAŞI, H. ve TOPKARA, E.T., "Apolyont Gölü (Marmara Bölgesi) Balık Faunasının İncelenmesi", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Poster Sunumları (s. 306). 4-7 Eylül, 2007, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, MUĞLA - 2007
8-) ONARAN, M.A., ŞAŞI, H. ve YILMAZ, F., "Eşen Çayı (Fethiye - Muğla)’nın Su Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, s. 300, 4-7 Eylül, 2007, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, MUĞLA - 2007
9-) ŞAŞI, H., "Gödet Baraj Gölü’ndeki (Karaman) Balıkçılık Faaliyetleri", 2007, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Poster Sunumları (s. 297). 4-7 Eylül, 2007, Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, MUĞLA - 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) ŞAŞI.,H., AKZİYPAK.,R., 2015. Bafa Gölü’nün Makrobentik Omurgasızlarının ve Su Kalitesinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Natural and Applied Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TurkJ Zoology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ege journal of fisheries and aquatic sciences.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The distribution of threeexotic fishes in Anatolia - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:22

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The distribution of threeexotic fishes in Anatolia - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:31
2-) Age, Growth and Sex Ratio of Chub ( Leuciscus cephalus L. 1758) in Topcam Dam Lake - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) The first record of the Brown hydra Hydra oligactis Cnidaria in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The distribution of threeexotic fishes in Anatolia - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: BAFA GÖLÜ’NÜN BALIK FAUNASI VE BAZI EKONOMİK TÜRLERİN BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Konu: Bafa Gölü, Balık fauna, Populasyon, Boy Ağırlık, Balıkçılık, Egzotik balık türleri, Gölde sürdürülebilirlik. Hatice . 2016
2-) Tez Adı: BAFA GÖLÜ’NÜN MAKROBENTİK OMURGASIZLARININ BELİRLENMESİ. Konu: Bafa Gölü, Bentik, omurgasızlar, su kalitesi, Dağılım. Reyhan. 2016
3-) Tez Adı: Akçay (Muğla-Denizli)'daki Tatlısu Kefali (Squalius cephalus L., 1758)'nin Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi,. Konu: Akcay, Balık faunası, Buyuk Menderes Havzası, Populasyon, . Gülçin Gizem. 2014
4-) Tez Adı: Güney Ege Bölgesi’nde Savran Mevkiinde Balık Yetiştiriciği Yapılan Kaynakların Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Konu: Akuakültür, Çipuara, Levrek, su kalitesi, Toprak havuz, Büyüme, Güney Ege. Tuna. 2013
5-) Tez Adı: Köyceğiz Gölü’nün Makro - Bentik Omurgasızları ve Su Kalitesinin Belirlenmesi. Konu: Köycegiz Gölü, Bentik omurgasızlar, su kalitesi, sulak alanlar. Mine. 2011

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ekoturizm Bafa Gölü sulak alanlar Balıkçılık Su Kalitesi. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Bafa Gölü ve Çevresinde Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bafa Gölü, sulak alanlar, Su kalitesi, Balık ve Balıkçılık, Gölün sürdürülebilirliği. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Bafa Gölü ve Çevresinde Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Balık faunası, Göl ekolojisi, Su kaltesi, Balık populasyonu, Baraj Göl yönetimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. BALIK, S., SARI, H. M ve ŞAŞI, H., 2002. Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın)’nün Balık Türleri ve Bazı Ekonomik Türlerin Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Proje No: TÜBİTAK – YDABÇAG - 199Y0072, Ankara, S. 61. . 2001-2002

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Balık faunası, Plankton, Bentik, Ekoloji, Hidrobiyoloji. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu (Ortaca, Muğla)’xxnun Sucul Doğal Çevre (Fauna ve Flora), Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Hidrobiyoloji, Nehir ekolojisi, Endemik balıklar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kocaalan Deresi (Marmaris-Muğla)’xxnin Balık Faunası ve Bazı Türlerin Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi’xx. 2016-2018
3-) ŞAŞI, H., ÖZAY, G.G. 2014. Akçay (Muğla-Denizli)'daki Tatlısu Kefali (Squalius cephalus L., 1758)'nin Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi, BAP Projesi, MUĞLA. s. 100. - 2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: bafa Gölü, Bentik, Omurgasızlar, Su kalitesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAFA GÖLÜ’NÜN MAKROBENTİK OMURGASIZLARININ VE SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. 2014-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bafa Gölü, Balık faunası, Balıkçılık, Populasyon, Boy-Ağırlık, Büyüme, Sürdürülebilirlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAFA GÖLÜ’NÜN BALIK FAUNASI VE BAZI EKONOMİK TÜRLERİN BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 2013-2015
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Balık fauna, büyüme, Populasyon, Kondisyon. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAFA GÖLÜ’NÜN BALIK FAUNASI VE BAZI EKONOMİK TÜRLERİN BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . 2013-2016
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bafa Gölü, Göl ekoloji, Bentik, Omurgasızlar, Su kalitesi, Sıklık. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAFA GÖLÜ’NÜN MAKROBENTİK OMURGASIZLARININ BELİRLENMESİ. 2013-2016
8-) ŞAŞI, H., YABANLI, M., 2013. Dalaman Çayı (Muğla)'nda Balık Türlerinin ve Bazı Ekonomik Balıkların Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP). s. 89. - 2013
9-) ŞAŞI, H. ve TUZKAYA, T., 2012. Güney Ege Bölgesi’nde Savran Mevkiinde Balık Yetiştiriciği Yapılan Kaynakların Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP). - 2012
10-) ŞAŞI, H. ve AKMAN, M., 2011. Köyceğiz Gölü’nün Makro-Bentik Omurgasızlarının ve Su Kalitesinin Belirlenmesi. Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), (Proje Raporu sunulmuştur). S. 68 - 2011
11-) ŞAŞI, H., 2010. Köyceğiz Gölü (Muğla)’ndeki Tilapia zillii (Gervais, 1848) Türünün Biyo - Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP). S. 52. - 2010

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Balık faunası, Göl ekolojisi, Balık populasyonu, Baraj Göl yönetimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gümüşi Havuz Balığı Carasius gibelio Bloch 1782 nın Farklı İşleme Yöntemleri İle Değerlendirilerek Ekonomiye Kazandırılması. 2012-2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Bafa Gölü ve Çevresinde Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetleri Çalıştayı. Türkiye. . 2017
2-) İztuzu Sahili Yönetim Planı Çalıştayı. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

SÜM6539 2018-2019 Bahar

LİMNOEKOLOJİ

SÜM1004 2018-2019 Bahar

Limnoloji

SÜM4516 2018-2019 Bahar

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM2505 2018-2019 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM1004 2017-2018 Bahar

Limnoloji

SÜM2505 2017-2018 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM3507 2017-2018 Güz

İçsularda Balıklandırma

KÜL1503 2017-2018 Güz

İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ

SÜM5509 2017-2018 Güz

TÜRKİYE SULAK ALANLARI

SÜM5541 2017-2018 Güz

TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ

SÜM5527 2016-2017 Bahar

LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ

SÜM5561 2016-2017 Bahar

BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4516 2016-2017 Bahar

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM1004 2016-2017 Bahar

Limnoloji

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5541 2016-2017 Bahar

TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ

SÜM5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM2505 2016-2017 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM5541 2016-2017 Güz

TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ

SÜM5515 2016-2017 Güz

AKARSU EKOLOJİSİ

SÜM5509 2016-2017 Güz

TÜRKİYE SULAK ALANLARI

KÜL1503 2016-2017 Güz

İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ

SÜM3507 2015-2016 Yaz

İçsularda Balıklandırma

SÜM2505 2015-2016 Yaz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM4516 2015-2016 Bahar

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM5561 2015-2016 Bahar

BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ

SÜM6537 2015-2016 Bahar

İÇSU BALIKLARI POPULASYON TEKNİKLERİ

SÜM4516 2015-2016 Bahar

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5527 2015-2016 Bahar

LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ

SÜM4008 2015-2016 Bahar

Seminer

SÜM1004 2015-2016 Bahar

Limnoloji

SÜM1004 2015-2016 Bahar

Limnoloji

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM2505 2015-2016 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5509 2015-2016 Güz

TÜRKİYE SULAK ALANLARI

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5541 2015-2016 Güz

TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ

SÜM5515 2015-2016 Güz

AKARSU EKOLOJİSİ

SÜM2505 2015-2016 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM3507 2015-2016 Güz

İçsularda Balıklandırma

KÜL1503 2015-2016 Güz

İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ

SÜM4009 2015-2016 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3507 2015-2016 Güz

İçsularda Balıklandırma

SÜM4516 2014-2015 Bahar

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM1004 2014-2015 Bahar

Limnoloji

SÜM1004 2014-2015 Bahar

Limnoloji

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4516 2014-2015 Bahar

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM5527 2014-2015 Bahar

LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5561 2014-2015 Bahar

BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ

SÜM5536 2014-2015 Bahar

GÖL VE REZERVUAR EKOLOJİSİ

SÜM4516 2014-2015 Güz

Sulak Alanlar Ekolojisi

SÜM1004 2014-2015 Güz

Limnoloji

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3507 2014-2015 Güz

İçsularda Balıklandırma

SÜM2505 2014-2015 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM5509 2014-2015 Güz

TÜRKİYE SULAK ALANLARI

SÜM2505 2014-2015 Güz

Türkiye Tatlısu Balıkları

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5541 2014-2015 Güz

TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ

SÜM5515 2014-2015 Güz

AKARSU EKOLOJİSİ

SÜM1005 2014-2015 Güz

Genel Biyoloji

SÜM3507 2014-2015 Güz

İçsularda Balıklandırma