Personel

Prof.Dr. Hulusi Doğan
Prof.Dr.
Hulusi Doğan
@ E-posta
hulusidogan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5681

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Verdiği Dersler

KON3901 2019-2020 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON4905 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

YEG 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

AKD 4000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3901 2018-2019 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON4905 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

TUİ 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 7537 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon

YEG 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL1803 2018-2019 Güz

İNTRODUCTİON TO BUSİNESS

TUİ 6521 2018-2019 Bahar

Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

TUİ 7527 2018-2019 Bahar

Turizmde Karar Verme Teknikleri

YEG 5510 2018-2019 Bahar

Yenilikçi Düşünce ve Stratejik Yönetim

YİŞ 2512 2018-2019 Bahar

MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES

KON3901 2017-2018 Güz

Turizm Sektöründe Girişimcilik

KON3905 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

KON4905 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

TUİ 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 6099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TUİ 7537 2017-2018 Güz

Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon

AKD 3000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON3906 2017-2018 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ 5501 2017-2018 Bahar

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri

TUİ 7501 2017-2018 Bahar

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri

YİŞ2512 2017-2018 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon