Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hayati Yılmaz
Doktor Öğretim Üyesi
Hayati Yılmaz
@ E-posta
hyilmaz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1572

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Güney-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümü 1994

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi ABD 1996

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD 2005

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) YILMAZ.,H., 2014. Yılmaz, H., "Mahdum Kulı Divanı'nın İmla ve Ses Bilgisi Özellikleri", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Mart. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
2-) YILMAZ.,H., 2012. Yılmaz, H., "Mirza Ali Ekber Sâbir", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish Studies XII/1, (Yaz 2012), s.361-386. . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish Studies XII/1
3-) YILMAZ.,H., 2006. "Mahdum Kulı Divanının Nüshaları ve Türkmenbaşı Milli Elyazmaları Enstitüsü 400-E Numarada Kayıtlı A Nüshası”nda Bulunmayan Şiirleri", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YILMAZ.,H., 2007. Yılmaz, H., "Mahdum Kulı’nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirlerinden Örnekler", Atatürk Kültür Merkezi BİLGE Dergisi, C. 13, S. 50, s.108-125.. Atatürk Kültür Merkezi BİLGE Dergisi
2-) YILMAZ.,H., 2006. "Mahdum Kulı ve Türkmen Birliği". KÖK Araştırmalar, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C. VII, S. 2, s.39-53.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) YILMAZ.,H., NAHMEDOV.,A., 2006. "Russskiye zaimstvovaniya v govore severo-vostoçnıh oblastey Turskii (Türkiye’nin Kuzey-Doğu Ağızlarında Rusça Alıntılar)", Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsya Vostokovedenie i Afrikanistika, v Universitetah Sank-Peterburga, Rossii, Evropı. Aktualnıe Problemı i Perspekteivı (Avrupa Üniversitelerinde Doğu ve Afrika Araştırmaları Güncel Problemler ve Perspektifler Uluslar Arası Sempozyumu) 4-6 Nisan 2006 St. Petersburg / Rusya Federasyonu. Tebliğ Özetleri St. Petersburg, 2006, s. 289-290.. , Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsya Vostokovedenie i Afrikanistika, v Universitetah Sank-Peterburga, Rossii, Evropı. Aktualnıe Problemı i Perspekteivı (Avrupa Üniversitelerinde Doğu ve Afrika Araştırmaları Güncel Problemler ve Perspektifler Uluslar Arası Sempozyumu) 4-6 Nisan 2006 St. Petersburg / Rusya Federasyonu.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) YILMAZ.,H., 2007. "Mahdum Kulı Divanı’nda Deyimler", . 27-30 Kasım 2007 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu.
2-) yılmaz .,h., 2004. "Büyük Türkmen Şairi Mahdum Kulı ve Divanı", . 5-8 Mayıs 2004 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çulpan ZAripova Çetin- Hayati Yılmaz, “Ayaz İshaki Hikayeler (Seçmeler)”, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla - 2009

Verdiği Dersler

ÇTL 5564 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Grameri II

ÇTL 5518 2018-2019 Bahar

Çağdaş Türkmen Edebiyatı II

ÇTL 5532 2018-2019 Bahar

Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları II

ÇTL 5517 2018-2019 Bahar

Çağdaş Türkmen Edebiyatı I

ÇTL 5563 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Grameri I

ÇTL 5531 2018-2019 Bahar

Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE3510 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Halk Edebiyatı

TLE3510 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Halk Edebiyatı

TLE4514 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2004 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE4514 2018-2019 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE3004 2018-2019 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2018-2019 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3502 2018-2019 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

ÇTL 5563 2018-2019 Güz

Azerbaycan Türkçesi Grameri I

ÇTL 5517 2018-2019 Güz

Çağdaş Türkmen Edebiyatı I

ÇTL 5531 2018-2019 Güz

Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları

TLE3001 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3517 2018-2019 Güz

Türkmen Halk Edebiyatı

TLE4515 2018-2019 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4003 2018-2019 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4515 2018-2019 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE3509 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3517 2018-2019 Güz

Türkmen Halk Edebiyatı

TLE3509 2017-2018 Yaz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5525 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Dil Aktarmaları I

TLE 5579 2017-2018 Bahar

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE3004 2017-2018 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2017-2018 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3502 2017-2018 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE4514 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4514 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2004 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE3510 2017-2018 Bahar

Azerbaycan Halk Edebiyatı

TLE 5511 2017-2018 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı I

TLE4515 2017-2018 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5523 2017-2018 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE 5525 2017-2018 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları I

TLE 5516 2017-2018 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı II

TLE 5518 2017-2018 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı II

TLE 5528 2017-2018 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları II

TLE 5530 2017-2018 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları II

TLE 5579 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5581 2017-2018 Güz

Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi

TLE3517 2017-2018 Güz

Türkmen Halk Edebiyatı

TLE3509 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3517 2017-2018 Güz

Türkmen Halk Edebiyatı

TLE4515 2017-2018 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE3001 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2017-2018 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5513 2017-2018 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı I

TLE 5523 2016-2017 Bahar

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE2004 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE 5528 2016-2017 Bahar

Türkmen Dil Aktarmaları II

TLE 5530 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Dil Aktarmaları II

TLE 5581 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi

TLE3004 2016-2017 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2016-2017 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3508 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE2004 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE4514 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4518 2016-2017 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4514 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4518 2016-2017 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE3004 2016-2017 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2016-2017 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3508 2016-2017 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5579 2016-2017 Bahar

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5516 2016-2017 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı II

TLE 5518 2016-2017 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı II

TLE 5528 2016-2017 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları II

TLE 5530 2016-2017 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları II

TLE 5511 2016-2017 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı I

TLE 5513 2016-2017 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı I

TLE 5523 2016-2017 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE 5525 2016-2017 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları I

TLE 5579 2016-2017 Güz

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5581 2016-2017 Güz

Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi

TLE4003 2016-2017 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4505 2016-2017 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4515 2016-2017 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4515 2016-2017 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE3001 2016-2017 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2016-2017 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2016-2017 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3001 2016-2017 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2016-2017 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2016-2017 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4003 2016-2017 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4505 2016-2017 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5523 2015-2016 Bahar

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE3508 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5579 2015-2016 Bahar

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5528 2015-2016 Bahar

Türkmen Dil Aktarmaları II

TLE 5530 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Dil Aktarmaları II

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE3004 2015-2016 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2015-2016 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3508 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE2004 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE4514 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4518 2015-2016 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4514 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4518 2015-2016 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2004 2015-2016 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE3004 2015-2016 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2015-2016 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE3001 2015-2016 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5579 2015-2016 Güz

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5581 2015-2016 Güz

Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5511 2015-2016 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı I

TLE 5513 2015-2016 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı I

TLE 5523 2015-2016 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE 5525 2015-2016 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları I

TLE 5516 2015-2016 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı II

TLE 5518 2015-2016 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı II

TLE 5528 2015-2016 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları II

TLE 5530 2015-2016 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları II

TLE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TLE3509 2015-2016 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2015-2016 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4003 2015-2016 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4505 2015-2016 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4515 2015-2016 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4003 2015-2016 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4505 2015-2016 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4515 2015-2016 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE3001 2015-2016 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2015-2016 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2015-2016 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TLE 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TLE3508 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5513 2014-2015 Bahar

Modern Azerbaycan Edebiyatı I

TLE 5516 2014-2015 Bahar

Modern Türkmen Edebiyatı II

TLE 5518 2014-2015 Bahar

Modern Azerbaycan Edebiyatı II

TLE 5528 2014-2015 Bahar

Türkmen Dil Aktarmaları II

TLE 5530 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Dil Aktarmaları II

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TLE 5525 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Dil Aktarmaları I

TLE 5579 2014-2015 Bahar

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5581 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5523 2014-2015 Bahar

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE4514 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4518 2014-2015 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2004 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE3004 2014-2015 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2014-2015 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3508 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE4514 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4518 2014-2015 Bahar

Türkmen Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2004 2014-2015 Bahar

Azerbaycan Türkçesi

TLE3004 2014-2015 Bahar

Türkmen Edebiyatı

TLE3502 2014-2015 Bahar

Türkmen Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5511 2014-2015 Bahar

Modern Türkmen Edebiyatı I

TLE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TLE4515 2014-2015 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5513 2014-2015 Güz

Modern Azerbaycan Edebiyatı I

TLE 5523 2014-2015 Güz

Türkmen Dil Aktarmaları I

TLE 5525 2014-2015 Güz

Azerbaycan Dil Aktarmaları I

TLE 5579 2014-2015 Güz

Türkmen Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5581 2014-2015 Güz

Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE3001 2014-2015 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2014-2015 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2014-2015 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3001 2014-2015 Güz

Türkmen Türkçesi

TLE3509 2014-2015 Güz

Türkmen Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3511 2014-2015 Güz

Azerbaycan Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4003 2014-2015 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4505 2014-2015 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4515 2014-2015 Güz

Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE4003 2014-2015 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE4505 2014-2015 Güz

Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5511 2014-2015 Güz

Modern Türkmen Edebiyatı I