Personel

Öğretim Görevlisi Şebnem İlhan Agan
Öğretim Görevlisi
Şebnem İlhan Agan
@ E-posta
isebnem@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4966

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 30.06.1997
gazi üniversitesi eğitim fakültesi ingiliz dili eğitimi

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 15.06.2004
muğla sıtkı koçman üniversitesi eğitim fakültesi

Yayin Bilgileri

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) TÜRKOĞLU.,A., YILDIRIM.,C., İLHAN AGAN.,Ş., 2012. Türkoğlu, A., Yıldırım, C., İlhan Agan, Ş., "Öğretmenlerin Demokrasi Algısı Üzerine Bir İnceleme",2012, Marmara Üniversitesi 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri.. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 21. EĞİTİM BİLİMLERİ, KONGRESİ
2-) EKMEKÇİ.,N., İLHAN AGAN.,Ş., 2006. Ekmekçi, N., İlhan Agan, Ş., "Muğla üniversitesi'nde, Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Alan Eğitim Ve Fen-Edebiyat Öğrencilerinin Program Sonunda Avrupa konseyi Dil Kriterleri Doğrultusunda Kendi Seviyelerini Algılamaları ve Program ile İlgili Görüşleri. XV. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksek Okullarındaki Yabancı Dil Öğretimi Sorunları Kurultayı . Türkiye. Türkiye. 2008
2-) XV. UlusalEğitim Bilimleri Kongresi. Türkiye. Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

YDB1811 2019-2020 Güz

İngilizce I

YDB2811 2019-2020 Güz

İngilizce III

YDB1812 2019-2020 Bahar

İngilizce II

YDB2812 2019-2020 Bahar

İngilizce IV

YDB1811 2018-2019 Güz

İngilizce I

YDB2811 2018-2019 Güz

İngilizce III

YDB3801 2018-2019 Güz

Mesleki İngilizce I

YDB1812 2018-2019 Bahar

İngilizce II

YDB2812 2018-2019 Bahar

İngilizce IV

YDB3802 2018-2019 Bahar

Mesleki İngilizce II