Personel

Doç.Dr. İsmail Aydın
Doç.Dr.
İsmail Aydın
@ E-posta
ismailaydin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5426

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 12.07.1999

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı 14.07.2003

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı 12.11.2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) AYDIN.,İ., 2015. Fıkhî Yorumların Kur'an Lafızlarındaki Anlam Kaymalarına Etkisi ("Saî'd ( ??????? )" Örneği). Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) AYDIN.,İ., 2013. Hakikat ve Mecazın Terimleşme Süreci. İslami İlimler Dergisi
2-) AYDIN.,İ., 2012. Kur'an'da Münferit Anlamlı Kelimeler. EKEV Akademi Dergisi
3-) AYDIN.,İ., 2011. Kur’ân’da Efdaliyyet Meselesi. Marife Dergisi
4-) AYDIN.,İ., 2011. Kur'an Perspektifinden Dillerin Kökeni Meselesi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
5-) AYDIN.,İ., 2011. İbn Abbâs: Filolojik Tefsirin Öncüsü. EKEV Akademi Dergisi
6-) AYDIN.,İ., 2011. İlk Filolojik Tefsirin Tespiti Konusunda Cereyan Eden Tartışmalar. İslami Araştırmalar Dergisi
7-) AYDIN.,İ., 2011. Filolojik Tefsirin İmkânı Üzerine. EKEV Akademi Dergisi
8-) AYDIN.,İ., 2011. Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi . Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
9-) AYDIN.,İ., 2010. Kur’ân Üslubunun Edebi Sanatlara Etkisi. Marife Dergisi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AYDIN.,İ., . 2012. Kur'an'da Furkan Kavramı. Yayın Evi: Tibyan Yayıncılık

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kur'an Müphemleri Olarak Zamirler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
2-) Kur'an'ın Filolojik Yorumu - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tefsir Tarihi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Kur'an'ın Filolojik Yorumu - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı:4

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kur'an-i Kerim'de Takdim-Tehir ve Anlam Uzerindeki Etkisi. Konu: Kur'an'da Takdim-Tehir Üslubu. Ahmet. 2013

Verdiği Dersler

TAR 5535 2017-2018 Güz

Arapça I