Personel

Araştırma Görevlisi İsmail Berat Çantaş
Araştırma Görevlisi
İsmail Berat Çantaş
@ E-posta
ismailcantas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5081

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiricliği 28.06.2011

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2019. Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Çantaş.,B., 2014. Balık Yemlerinde Kullanılan Yem Katkı Maddeleri. Journal of FisheriesSciences.com
3-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Çantaş, İ.B., Türker, A., Farklı Renklerdeki Yemlerin Mozambik Tilapia (Oreochromis mossambicus) Larvalarının Büyüme Performansına Etkileri 2013, Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 2:21-24. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2018. Balık Yemlerinin Çevreye Etkinin Azaltılmasında Alternatif Yöntemler. IMSEC 2018 3th International Mediterrenean Science and Engineering Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2017. Entegre Multi-Tropik Akuakültür Sistemler. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), October 25-27, 2017, Adana/Turkey
2-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2016. Muğla ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan toprak havuz işletmelerinin mevcut durum analizi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2018. RECOMMENDATIONS ON REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE FEEDS IN AQUACULTURE. 3rd International Congress on Applied Ichtyology and Aquatic Environment

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2018. Balıklar ekstrude yemlerdeki totox değerinden memnun mu?. 5. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
2-) Güllü.,K., Yabanlı.,M., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Özkoç.,H., Gökçe.,N., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar .,Ü., Çantaş.,B., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Çantaş.,B., 2013. Yem Renginin Mozambik Tilapia (Oreochromis mossambicus) Larvalarının Büyüme Performansına Etkileri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Yıldırım.,Ö., Türker.,A., Acar.,Ü., Hacisa.,M., Çantaş.,B., 2013. Muğla İli Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Miktar ve Ekonomik Bakımdan Türkiye'deki Yeri. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi . 2013-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. EKSTRUDER BALIK YEMİ TEKNOLOJİSİNDE BAZI BESİN KAYIPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 2017-2018