Personel

Prof.Dr. Kaan İren
Prof.Dr.
Kaan İren
@ E-posta
kaaniren@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1652 , 0 252 211 3129

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1990

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim dalı 1993

Doktora

Ruhr-Universität, Bochum 1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Oybak Dönmez.,E., Akyol.,A., Karadağ.,R., Torgan.,E., İren.,K., 2016. Ancient plant remains with special reference to buckthorn, Frangula alnus Mill., pyrenes from Dascyleum, Balıkesir, NW Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae
2-) İren, K. (1993), „Archaische ostgriechische Keramik 1991“. Ausgrabungen in Assos 1991. Asia Minor Studien 10, 37-52. - 1993

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İren.,K., 2012. Dascyleum. The Multicultural Society of a Persian Satrapy Capital 54, 2012, 49-51. Current World of Archaeology
2-) .,., 2012. The Koru Tumulus. Current World of Archaeology
3-) İren.,K., Atay.,Ç., 2012. Bir Satrabın Gölgesinde: Daskyleion. Aktüel Arkeoloji
4-) İren, K. (2009), “Vergilius, Aeneas, Umar ve bir “Corrigendum””, Arkeloji ve Sanat Dergisi 131: 142-144 - 2009
5-) İren, K. (2006), “Ein neuer nordionischer Maler” Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Athen 121: 105-125. - 2006
6-) İren, K. –M. Gürbüzer (2006), „İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2005 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması” Journal of the Cultural Inventory 5: 7-22. - 2006
7-) İren, K. –M. Gürbüzer (2005), „İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2004 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması” Journal of the Cultural Inventory 4: 7-31. - 2005
8-) İren, K. (2002), „Die Werkstatt des Londoner Dinos: Eine phokäische Werkstatt?“ Istanbuler Mitteilungen 52, 165-207 - 2002

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İren Kaan, Atalar Büşra, 2017. Daskyleion'da Lydia Mutfağı. Aktüel Arkeoloji
2-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2004), “2003 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması” Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17, , 25 - 2004
3-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2003),“2002 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması” Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 15, 20 - 2003
4-) İren, K. (2002), “Bir Lydia Amphorası Üzerine”, Anadolu Araştırmaları Dergisi 16, 295-303 - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İren.,K., 2016. Daskyleion 2015 Kazıları. 38. Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) İren.,K., Kasar.,Ö., 2015. Daskyleion 2014 Yılı Kazı Çalışmaları. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) İren.,K., Yıldızhan.,H., 2014. Daskyleion 2013 Yılı Kazı Çalışmaları. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı
4-) New investigations at Dascyleum. (the 8 ICAANE the 8th International Congress Varşova 2012.) - 2012
5-) A. Büyüksaraç ile birlikte. Investigation at Daskyleion Antique City (Nw Turkey) by Geophysical Methods (SOMA Symposium on Mediterranean Archaeology 1- 3 mart 2012 Floransa). - 2012
6-) İren, K. (2010). A New Discovery in Dascylium: the Persian Destruction Layer, içinde: P. Matthiae et al. [Der.], Proceedings of the 6th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East. 5 May-10 May 2009, Sapienza, Universita die Roma. Wiesbaden: 249-264. - 2010
7-) İren, K. (2009), “On the Ethnic Origin of the Dot Style Pottery in Southern Aeolis”, içinde: H. Öniz (Ed.), SOMA 2008. Proceedings of the XII Symposium on Mediterranean Archaeology, Famagusta, North Cyprus, 5-8 March 2008: 81-90. - 2009
8-) İren, K. (2009), “Daskyleion 2007 Yılı Kazıları” içinde: 30. Kazı Sonuçları Toplantısı II: 12-32 - 2009
9-) İren, K. (2009), ”2007 yılı İlk Çağ Kenti İdyma ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması” içinde: 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı I: 255-262. - 2009
10-) İren, K. (2008), “Problems of the Dark Age Pottery from Southern Aeolis” içinde: Brandherm, D. – Trachsel, M. [Der.] A New Dawn for the Dark Age Shifting Paradigms in Mediterranean Iron Age Chronology. International Union for Prehistoric and Protohistoric. 4-9 September 2006. Lisbon: 29-43. - 2008
11-) İren, K. (2007), “2004-2005 yılı İdyma Antik Kenti ve Çevresinde Yüzey Araştırmaları” içinde: 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 399-420. - 2007
12-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2005), “2003 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması” içinde: 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bd. 1, 259-270 - 2005
13-) Erkanal-Öktü, A. – İren, K. (2004), “2002 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması”, içinde: 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı Bd. 2, 245-252 - 2004
14-) Erkanal-Öktü, A.–Akalın, A.–İren, K.–Lichter, C. (2003), “2001 yılı Kuzey İzmir, Menemen Ovasında Yüzey Araştırması” içinde: 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı Bd. 1, 301-314. - 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) İren.,K., 2015. Multicultural Face of Dascyleum. University of Crete
2-) İren.,K., 2015. The Tumuli of Daskyleion: New Reflections on Early Excavations and new Discoveries . Monumental grave mounds and urban necropoleis
3-) İren.,K., 2015. Pers İmparatorluğunda bir eyalet başkenti: Daskyleion. ESKİ İRAN: MEDLER-PERSLER-PARTLAR

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kasar.,Ö., İren.,K., 2016. Daskyleion Buluntusu Tunç Ok Uçları. Kazı Buluntusu Ok Uçları

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İren.,K., . 2015. “Akurgal, Ekrem” in: The Encyclopedia of Ancient History.. Yayın Evi: Wiley-Blackwell
2-) Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği - 2003

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İren.,K., . 2003. Aiolische Orientalisierende Keramik. Yayın Evi: Ege

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İren.,K., Ünlü.,A., . 2012. “Burning in Geometric Teos” içinde: Stephanephoros de l’économie antique a l’Asie Mineure. Hommages a Raymon Descat. Yayın Evi: Ausonius Editions
2-) İren, K, “Aiolis” içinde: Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine,and Sabine R. Huebner (der.). The Encyclopedia of Ancient History . First Edition; Oxford: Wiley-Blackwell - 2012
3-) İren, K, “Daskyleion” içinde: Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine,and Sabine R. Huebner (der.). The Encyclopedia of Ancient History . First Edition; Oxford: Wiley-Blackwell - 2012
4-) İren, K. (2011), “The First North Ionian Despotes Theron” içinde: K. Duistermaat-I. Regulski (Der.) Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean Peeters Nv: 447-465. - 2011
5-) İren, K. (2004), “İlkçağ boyunca Muğla ili”, içinde: Çınar, A. A. [Der.], Muğla Kitabı. İzmir. 27-46 - 2004

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Iren, K. (2008), "The Necropolis Of Kyme Unveiled: Some Observations On The New Finds", içinde: I. Delemen et al. (der.), Prof. Dr. Haluk Abbasoğluna 65. Yaş Armağanı. Euergetes. Antalya: Suna-Kiraç Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü. 613-638. - 2008
2-) İren, K., (2006): “Les Vases « étrangers » d’un Musée de Mysie”, içinde : Günel, S. [Der.], Prof. Dr. Hayat Erkanal’a Armağan Kitabı, Ankara. Homer, 451-457 - 2006

Alanında kitap çevirisi

1-) Noah, S. (1991), Tarih Sümer’de başlar (L‘histoire commence à Sumer). Istanbul. Kabalci - 1993

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Metzger, H. (1993) “İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir kırmızı figür hydria” (Sur l’hydrie attique de Rhodes au musée d’Istanbul), Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi 60-61, 9-11 - 1993
2-) Noah, S. (1991), Tarih Sümer’de başlar (L‘histoire commence à Sumer). Istanbul. Kabalci - 1991

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Aktüel Arkeoloji.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. OLBA.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-)
11-)
12-)
13-)
14-)
15-)
16-)
17-)

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Burning in Geometric Teos” içinde: Stephanephoros de l’économie antique a l’Asie Mineure. Hommages a Raymon Descat - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Antandros Nekropolisi'nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları. Konu: Antandros Nekropolisi'nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları. Taylan. 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Arkaik ve Klasik Dönem Phryg , Lydia ve Pers Günlük Kullanım Eşyaları. Konu: Arkaik ve Klasik Dönem Phryg , Lydia ve Pers Günlük Kullanım Eşyaları. Çiçek. 2012
2-) Tez Adı: İdyma'da Hellenistik Dönem Oda Mezarı. Konu: İdyma'da Hellenistik Dönem Oda Mezarı. Mehmet . 2006
3-) Tez Adı: Halikarnassos Yarımadası Şehir Surları. Konu: Halikarnassos Yarımadası Şehir Surları. Levent. 2004

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: DASKYLEİON İLK ÇAĞ KENTİNDEN ELE GEÇEN BİR GRUP TUNÇ OK UCUNUN ARKEOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. DASKYLEİON İLK ÇAĞ KENTİNDEN ELE GEÇEN BİR GRUP TUNÇ OK UCUNUN ARKEOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. 2017-2018

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. Korrespondierender Mitglieder. 2017
2-) Kurum Adı: Deutsches Archäologisches Institut, Athenische Abteilung. Gasteinladung für auslaendische Wissenschaftler.. 2015
3-) - 2010
4-) Kurum Adı: Kamu. Gasteinladung für auslaendische Wissenschaftler.. 2010
5-) - 2006
6-) - 2005
7-) Kurum Adı: Sivil Toplum Kuruluşu. Aegean Exchange Fellowship. 2005
8-) Kurum Adı: Sivil Toplum Kuruluşu. A. Onassis Fellowship. 2004

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TUBA - 2004
2-) Kurum Adı: Kamu. Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı. 2004
3-) Kurum Adı: Kamu. Yurtdışı Doktora Bursu. 1994

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2016. Daskyleion İlk Çağ Kenti Arkeolojik Kazıları

Verdiği Dersler

ARK1009 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK2513 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı İlk Çağ Mitolojileri ve Teorileri

ARK1009 2018-2019 Güz

Klasik Mitoloji

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK1008 2017-2018 Bahar

Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi

ARK4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK1009 2017-2018 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK 5509 2017-2018 Güz

Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri

ARK2513 2017-2018 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri II

ARK 5532 2017-2018 Güz

Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği

ARK 5519 2017-2018 Güz

Arkeolojinin Tarihi

ARK 6512 2017-2018 Güz

Yunan Vazolarında İkonografi

ARK 6510 2017-2018 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK1009 2017-2018 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK 4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 6515 2017-2018 Güz

Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları

ARK 6517 2017-2018 Güz

Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi

ARK 5518 2017-2018 Güz

Arkeoloji ve Politika

ARK1008 2016-2017 Bahar

Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 6510 2016-2017 Bahar

Ege’de Kült Yerleri

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 5532 2016-2017 Güz

Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği

ARK 6510 2016-2017 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK 6512 2016-2017 Güz

Yunan Vazolarında İkonografi

ARK 6515 2016-2017 Güz

Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları

ARK 6517 2016-2017 Güz

Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi

ARK1009 2016-2017 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK2513 2016-2017 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri II

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK1009 2016-2017 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5509 2016-2017 Güz

Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri

ARK 5518 2016-2017 Güz

Arkeoloji ve Politika

ARK 5519 2016-2017 Güz

Arkeolojinin Tarihi

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK2511 2015-2016 Güz

Doğu Ege’de Doğu Esinli Çömlek Ressamlığı

ARK2513 2015-2016 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri II

ARK3501 2015-2016 Güz

Attika Kırmızı Figürlü Vazoları

ARK 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 6090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5509 2015-2016 Güz

Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri

ARK 6512 2015-2016 Güz

Yunan Vazolarında İkonografi

ARK 6515 2015-2016 Güz

Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları

ARK 6517 2015-2016 Güz

Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi

ARK 6510 2015-2016 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK 5518 2015-2016 Güz

Arkeoloji ve Politika

ARK 5532 2015-2016 Güz

Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5519 2015-2016 Güz

Arkeolojinin Tarihi

ARK1009 2015-2016 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6512 2014-2015 Güz

Yunan Vazolarında İkonografi

ARK 5518 2014-2015 Güz

Arkeoloji ve Politika

ARK 5532 2014-2015 Güz

Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği

ARK 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 5509 2014-2015 Güz

Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri

ARK 5519 2014-2015 Güz

Arkeolojinin Tarihi

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 6517 2014-2015 Güz

Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi

ARK 6515 2014-2015 Güz

Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları

ARK1009 2014-2015 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri I

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 6510 2014-2015 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK3501 2014-2015 Güz

Attika Kırmızı Figürlü Vazoları

ARK2513 2014-2015 Güz

Karşılaştırmalı Mitoloji ve Söylence Teorileri II

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I