Personel

Doktor Öğretim Üyesi Kubilay Hoşgör
Doktor Öğretim Üyesi
Kubilay Hoşgör
@ E-posta
khosgor@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1633

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2002

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe A. B. D. 2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe A. B. D. 2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hoşgör Kubilay, 2018. DİL ve MİTOSUN DÜNYASI: Kültürün Arkeolojisine İlişkin Bir İnceleme. DTCF Dergisi
2-) Hoşgör Kubilay, 2017. Davos, Heidegger, Cassirer: Felsefi Bir Tartışma. Felsefi Düşün
3-) Hoşgör Kubilay, 2017. Between Kant and Hegel: Ernst Cassirer. Hegel-Jahrbuch
4-) Hoşgör Kubilay, 2017. Ernst Cassirer in Fonksiyonalist Kavram Teorisi. Felsefe Tartışmaları
5-) Hoşgör Kubilay, 2016. Algı Problemi Üzerine. Kilikya Felsefe Dergisi
6-) Hoşgör Kubilay, 2016. SİMBİYOTİK BİR BAKIŞLA DİLİN EVRİMİ. DTCF Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Hoşgör.,K., 2005. Tarihe Eşlik Eden Anlama ve Yorum. Özne: Felsefe ve Sanat Seçkisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hoşgör Kubilay, 2014. Between Kant and Hegel: Ernst Cassirer. Hegels Antwort auf Kant

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hoşgör Kubilay, 2014. Ernst Cassirer s Approach to the Enlightenment in Die Philosophie der Aufklärung. The Third Seminar of the Mediterranean Society for the Study of the Scottish Enlightenment

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hoşgör Kubilay, 2016. HOLOGENOM EVRİM TEORİSİ VE FELSEFEDE SEBEP OLABİLECEĞİ BAZI PROBLEMLER. FKSD Felsefe Seminerleri
2-) Hoşgör Kubilay, 2015. Algı Problemi. Logos Seminerleri: Algı ve Gerçeklik Buluşması

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. Felsefe Tarihi III XX Yüzyıl Filozofları/Kantçılık ve NeoKantçılık. Yayın Evi: Sentez
2-) . 2016. Felsefe Diyalogları/DAVOS TARTIŞMASI Ernst Cassirer – Martin Heidegger. Yayın Evi: Sentez

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2006. Felsefe ve Sosyal Bilimler Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Özne.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) The Third Seminar of the Mediterranean Society for the Study of the Scottish Enlightenment, in Memory of Michael Heyd, Dokuz Eylül University, İzmir, May 28-30. Turkey. . 2014
2-) Pittsburgh Center For Philosophy of Science Seventh Quadrennial Fellows Conference, Haziran 12-14.. Türkiye. Muğla-Türkiye. 2012
3-) Uluslararası Kant Sempozyumu, Ekim 6-8.. Turkey. Türkiye. 2004

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ekim 5-7.. Türkiye. Türkiye. 2005

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Kültürel Evrim. İnsan Kültürünün Felsefesi Üzerine" ARA BOYUTLAR Bilim Felsefe Sanat Grubu. 24 Nisan 2018 . Bodrum, Türkiye. . 2018
2-) Türkiye Felsefe Kurumu, 30. İstanbul Semineri. Türkiye. . 2018
3-) "Hologenom Evrim Teorisi ve Felsefede Sebep Olabileceği Bazı Problemler", Felsefe Kültür Sanat Derneği-Ankara, Mart 12. Türkiye. . 2016
4-) Radyoda Felsefe Söyleşileri, "Davos Tartışması: Heidegger ve Cassirer". Türkiye. . 2016
5-) “Algı Problemi” (Seminer), Logos Seminerleri: Algı ve Gerçeklik Buluşması, Nesin Matematik Köyü, Ekim 28-31. . Türkiye. . 2015
6-) “Kavram Teorisinin 'Eleştirel' Analizi” (Konferans), Aralık 21.. Türkiye. Muğla S. K. Üni.. 2012
7-) Doğan Özlem ile Söyleşi (Güçlü Ateşoğlu ile birlikte), Virgül Dergisi, Sayı 73. 2004. (y.b. Doğan Özlem, Söyleşiler, 2013 içinde). Muğla. . 2004