Personel

Öğretim Görevlisi Murat Kaan Kasar
Öğretim Görevlisi
Murat Kaan Kasar
@ E-posta
kkaan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1779

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Güzel Sanatlar Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü / Çalgı Eğitimi Ana Bilim Dalı 1998

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Müzik Öğretmenliği 2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) M. Kaan Kasar1, Kemal Yurumezoglu2, and Serap Kaya Sengoren2 "Teaching the Concept of Resonance with the Help of a Classical Guitar " The Physics Teacher -- December 2012 -- Volume 50, Issue 9, pp. 558 - 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) M. Kaan Kasar, Sadık Yondem, "Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Klasik Gitar İle İlgili Bilgi ve Tutumları" Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2006, Sayı 16 - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Z.S. Usta, K. Yürümezoğlu, M.K. Kasar, "Klasik Gitar Yardımıyla Ses Kavramlarının Öğretimi" I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi 12-14 Eylül 2013 Hacettepe Üniversitesi - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) K. Yürümezoğlu, A. Oğuz Ünver, K. Kasar, S. Seyhan, Ö. Seçmen, H. Z. Okulu. P. Ertekin, A. Erbudak, H. Çetin, E. Dilman, S. Bozbay"Ses Kavramlarının Öğretimi " 7. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2010 ERG - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4005 "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ İZMİR AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ EĞİTİMİ I" 1-7 Eylül 2014. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Akyaka Doğa Bilim Kampı, TÜBİTAK 4004 Projesi, BITO -108B006 -. 2009-2010

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kalite Okulları Merkezi - Bilişimci Martılar Projesi 2010 - 2010

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) MUBEM Doğa Okulu Yaz Bilim Kampı. Haziran. Türkiye. 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Metinbilim Enstitüsü Derneği /Sanatın İçinde Müziğin Dili Konferansı. Mart 2012. Türkiye / Muğla. 2012

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) Muğla Üniversitesi Klasik Gitar Dinletisi III 21.05.2014 - 2014
2-) Muğla Üniversitesi Klasik Gitar Dinletisi II - 2011
3-) Muğla Üniversitesi Klasik Gitar Dinletisi I - 2007

Verdiği Dersler

GSM1950 2017-2018 Bahar

Gitar

GSM1950 2017-2018 Bahar

Gitar

GSM1950 2017-2018 Güz

Gitar

GSM1950 2017-2018 Güz

Gitar

GSM1950 2016-2017 Bahar

Gitar

GSM1950 2016-2017 Bahar

Gitar

GSM1950 2016-2017 Güz

Gitar

GSM1950 2016-2017 Güz

Gitar

GSM1950 2015-2016 Bahar

Gitar

GSM1950 2015-2016 Bahar

Gitar

GSM1950 2015-2016 Güz

Gitar

GSM1950 2015-2016 Güz

Gitar

GSM1950 2015-2016 Güz

Gitar

GSM1950 2014-2015 Bahar

Gitar

GSM1950 2014-2015 Bahar

Gitar

GSM1950 2014-2015 Güz

Gitar

GSM1950 2014-2015 Güz

Gitar

GSM1950 2014-2015 Güz

Gitar