Personel

Öğretim Görevlisi Kürşat Hazar
Öğretim Görevlisi
Kürşat Hazar
@ E-posta
kursathazar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5436

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük / Rektörlük / Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitim ve Spor 1993

Yüksek Lisans

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hazar Kürşat, Kaya Mustafa, Çelikbilek Sinan, Afyon Yakup Akif, 2018. SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİ TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI VE SPOR DERSLERİNE KATILIM NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
2-) Gürsoy Recep, Şahin Süleyman, Dallı Mehmet, Hazar Kürşat, Aggon Eser, 2017. The Examination of the Relationshipbetween Left-Handedness and Success inElite Female Archers. Advances in Physical Education
3-) Baydar Hacer Özge, Tingaz Emre Ozan, Hazar Muhsin, Hazar Kürşat, Gökyürek Belgin, 2017. Qualitative Research on the Viewpoints of ParentsRegarding Active Games Played by the ChildrenAged Between 4-5. European Scientific Journal
4-) Gürsoy Recep, Akarsu Sedi, Hazar Kürşat, 2017. Farklı branşlarda yer alansporcular ve sedanterlerdebazı biomotor özellikler vereaksiyon zamanı arasındakiilişkilerin incelenmesi. İnsan Bilimleri Dergisi
5-) Dalbudak İbrahim, Akpancar Seyit, Hazar Kürşat, 2017. INVESTIGATION OF INTERNET ADDICTION LEVELS OF STUDENTSIN DEPARTMENT OF COMPUTER TECHNOLOGIES AND FORESTRYAT ATABEY VOCATIONAL SCHOOL (ISPARTA EXAMPLE). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Hazar Zekihan, Hazar Kürşat, Gökyürek Belgin, Hazar Muhsin, Çelikbilek Sinan, 2017. Investigation of the relationship between playfulness, digital game addiction and aggression levels of secondary school students in terms of various variables. Journal of Human Sciences
7-) Merdinoğlu Alin, Gürsoy Recep, Hazar Kürşat, Dallı Mehmet, 2017. ANALYSIS OF BODY PERCEPTION ANDSELF-ESTEEM VALUES CONNECTED WITHAEROBIC EXERCISE IN FEMALE AND MALEADULTS. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
8-) HAZAR.,K., GÜRSOY.,R., GÜNAY.,A.Rahmi., 2016. THE ANALYSIS OF PATELLA FEMORAL (Q) ANGLE’S CORRELATION BETWEEN LEG STRENGTH AND BALANCE IN ATHLETES1. Niğde Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
9-) BAYANSALDUZ.,M., AFYON.,A., OLCUCU.,B., HAZAR.,K., ALBAY.,F., 2016. THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC PERFORMANCE AND ATHLETIC IDENTITY PERCEPTION AMONG FOOTBALL PLAYERS* . Journal of Education and Sociology, ISSN: 2078-032X, Vol. 7. No. 1. 2016
10-) HAZAR.,K., HAZAR.,S., ÖZTÜRK.,U., 2016. THE EFFECT OF CONTINUOUS RUNNING AND FARTLEK TRAINING ON MAXIMAL OXYGEN CONSUMPTION CAPACITY1. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
11-) SUNA.,G., BEYLEROĞLU.,M., HAZAR.,K., 2016. COMPARISON OF AEROBİC, ANAEROBİC POWER FEATURES BASKETBALL AND HANDBALL TEAM PLAYERS’. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
12-) Dalbudak.,İ., Hazar.,K., 2015. "Analysing Burnout Level of Teachers in Private and State Institution", 2015.. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,Yıl:3, Sayı: 17 , s.333-342
13-) Can.,Y., Bayansalduz.,M., Hazar.,K., Eraslan.,M.., Boyacı.,A.., 2015. "The Relationship between Athletic Identity and Self-Efficacy: A Research on Amateur Football Players", 2015.. Journal of Health, Sport and Tourism Vol.6 No.1, 56-60
14-) Hazar.,K., Mamak.,h., Çınar.,V., 2015. INVESTIGATION OF RELATIONSHIP INTERNET UND COMPUTER GAMES ADDICTION WITH SPORTS PARTICIPATION LEVEL UND SOME VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 9, Issue 2, 2015
15-) Afyon.,A., Mülazımoğlu.,O., Hazar.,K., Çelikbilek.,S., Erdoğdu.,M., Tokul.,E., 2015. THE EFFECT OF SIX-WEEK PERIOD SMALL-SIDED GAME TRAINING ON THE AEROBIC ENDURANCE PERFORMANCE AMONG ELITE PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS.. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.
16-) Mülazımoğlu.,O., Afyon.,A., Hazar.,K., Yanar.,Ş., Dallı.,M., Işıkdemir.,E., 2015. THE ANALYSIS OF THE GOALS SCORED IN ROUND OF 16 IN FIFA 2014 WORLD CUP.. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bayram Metin, Hazar Kürşat, 2018. Ağrıda Spor ve Tarihi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BAYANSALDUZ.,M., CAN.,Y., HAZAR.,K., BOYACI.,A., TANIR.,H., 2016. Sporcuların Atletik Performans Düzeyleri ile Algılanan Optimal Performans Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Erpa International congresses on Education 2016 ISBN 978-605-83418-1-4
2-) hazar.,Z., TİNGAZ.,O., BAYDAR.,Ö., HAZAR.,K., 2015. Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Algısı Ve Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Yeterliliklerinin İncelenmesi.. Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hazar Kürşat, Kaya Mustafa, Çelikbilek Sinan, Afyon Yakup Akif, 2018. Rektörlük Seçmelı· Beden Eğı·tı·mı· ve Spor Derslerı·nı· Tercı·h Eden Ünı·versı·te Öğrencı·lerı·ndeBeden Algısı ve Spor Derslerı·ne Katılım Nedenlerı·nı·n Araştırılması. 1. uluslar arası Beden Eğitimi,spor,rekreasyon ve dans kongresi
2-) Ceylan Halil İbrahim, Günay Ahmet Rahmi, Gürsoy Recep, Hazar Kürşat, 2018. CİNSİYET VE SPOR BRANŞININ SEZİNLEME ZAMANI PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslar arası herkes için spor ve wellnes kongresi
3-) Hazar Zekihan, Hazar Kürşat, Gökyürek Belgin, Hazar Muhsin, Çelikbilek Sinan, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Oyunsallik, Dijital Oyun Bağimliliği Ve Saldirganlik Düzeyleri Arasindaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi “Investigation Of The Relationship Between Playfulness, Digital Game Addiction And Aggression Levels Of Secondary School Students In Terms Of Various Variables”. 15. Uluslar arası Spor bilimleri kongresi Antalya
4-) Bayansalduz.,M., Afyon.,A., Ölçücü.,B., Hazar.,K., Albay.,F., 2015. The Relationship Between Athletic Performance and Athletic Identity Perception Among Football Players.. International Congress on Sport Education and Healt Science.
5-) Can.,Y., Bayansalduz.,M., Hazar.,K., Eraslan.,M., Boyacı.,A., 2015. THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC IDENTITY AND SELF-EFFICACY A RESEARCH ON AMATEUR FOOTBALL PLAYERS. INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) INVESTIGATION OF RELATIONSHIP INTERNET UND COMPUTER GAMES ADDICTION WITH SPORTS PARTICIPATION LEVEL UND SOME VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı meslek guruplarında yer alan yetişkin bireyler, sedanterler ve aynı yaş gurubu sporcuların kemik mineral yoğunluk düzeylerinin incelenmesi. 2017--1