Personel

Okutman Kürşat Hazar
Okutman
Kürşat Hazar
@ E-posta
kursathazar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük / Rektörlük / Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitim ve Spor 1993

Yüksek Lisans

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BAYDAR.,Ö., TİNGAZ.,O., HAZAR.,M., HAZAR.,K., GÖKYÜREK.,B., 2017. Qualitative Research on the Viewpoints of ParentsRegarding Active Games Played by the ChildrenAged Between 4-5 . European Scientific Journal February 2017 edition vol.13, No.5 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) HAZAR.,K., GÜRSOY.,R., GÜNAY.,A.Rahmi., 2016. THE ANALYSIS OF PATELLA FEMORAL (Q) ANGLE’S CORRELATION BETWEEN LEG STRENGTH AND BALANCE IN ATHLETES1. Niğde Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
2-) BAYANSALDUZ.,M., AFYON.,A., OLCUCU.,B., HAZAR.,K., ALBAY.,F., 2016. THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC PERFORMANCE AND ATHLETIC IDENTITY PERCEPTION AMONG FOOTBALL PLAYERS* . Journal of Education and Sociology, ISSN: 2078-032X, Vol. 7. No. 1. 2016
3-) HAZAR.,K., HAZAR.,S., ÖZTÜRK.,U., 2016. THE EFFECT OF CONTINUOUS RUNNING AND FARTLEK TRAINING ON MAXIMAL OXYGEN CONSUMPTION CAPACITY1. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
4-) SUNA.,G., BEYLEROĞLU.,M., HAZAR.,K., 2016. COMPARISON OF AEROBİC, ANAEROBİC POWER FEATURES BASKETBALL AND HANDBALL TEAM PLAYERS’. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
5-) Dalbudak.,İ., Hazar.,K., 2015. "Analysing Burnout Level of Teachers in Private and State Institution", 2015.. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,Yıl:3, Sayı: 17 , s.333-342
6-) Can.,Y., Bayansalduz.,M., Hazar.,K., Eraslan.,M.., Boyacı.,A.., 2015. "The Relationship between Athletic Identity and Self-Efficacy: A Research on Amateur Football Players", 2015.. Journal of Health, Sport and Tourism Vol.6 No.1, 56-60
7-) Hazar.,K., Mamak.,h., Çınar.,V., 2015. INVESTIGATION OF RELATIONSHIP INTERNET UND COMPUTER GAMES ADDICTION WITH SPORTS PARTICIPATION LEVEL UND SOME VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 9, Issue 2, 2015
8-) Afyon.,A., Mülazımoğlu.,O., Hazar.,K., Çelikbilek.,S., Erdoğdu.,M., Tokul.,E., 2015. THE EFFECT OF SIX-WEEK PERIOD SMALL-SIDED GAME TRAINING ON THE AEROBIC ENDURANCE PERFORMANCE AMONG ELITE PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS.. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.
9-) Mülazımoğlu.,O., Afyon.,A., Hazar.,K., Yanar.,Ş., Dallı.,M., Işıkdemir.,E., 2015. THE ANALYSIS OF THE GOALS SCORED IN ROUND OF 16 IN FIFA 2014 WORLD CUP.. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BAYANSALDUZ.,M., CAN.,Y., HAZAR.,K., BOYACI.,A., TANIR.,H., 2016. Sporcuların Atletik Performans Düzeyleri ile Algılanan Optimal Performans Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Erpa International congresses on Education 2016 ISBN 978-605-83418-1-4
2-) hazar.,Z., TİNGAZ.,O., BAYDAR.,Ö., HAZAR.,K., 2015. Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Algısı Ve Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Yeterliliklerinin İncelenmesi.. Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayansalduz.,M., Afyon.,A., Ölçücü.,B., Hazar.,K., Albay.,F., 2015. The Relationship Between Athletic Performance and Athletic Identity Perception Among Football Players.. International Congress on Sport Education and Healt Science.
2-) Can.,Y., Bayansalduz.,M., Hazar.,K., Eraslan.,M., Boyacı.,A., 2015. THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC IDENTITY AND SELF-EFFICACY A RESEARCH ON AMATEUR FOOTBALL PLAYERS. INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) INVESTIGATION OF RELATIONSHIP INTERNET UND COMPUTER GAMES ADDICTION WITH SPORTS PARTICIPATION LEVEL UND SOME VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1