Personel

Öğr.Gör.Dr. Levent Karadağ
Öğr.Gör.Dr.
Levent Karadağ
@ E-posta
leventk@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 14/06/2006

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 13.06.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 13.06.2016

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akçura.,M., Karadağ.,L., 2015. Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Turizmin Uygulanabilirliği: Datça Örneği. IJSES International Journal of Social and Economic Sciences
2-) Kozak, M. ve , Karadağ, L., "Who influences aspects of family decision making?", 2012 International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 6 (1), 8-20 - 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dalgın.,T., Karadağ.,L., Bingöl.,Z., 2015. TÜRKİYE’DE TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE TURİZMLE İLGİLİ SAĞLANAN TEŞVİKLER. MSKÜ Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Köroğlu.,Ç., Karadağ.,L., Biçici.,F., 2014. Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin İncelenmesi: Marmaris Örneği. Niğde Üniversitesi İİBF DErgisi
3-) "Restoran İşletmeleri WEB Sitelerinin İçerik Analizi: Marmaris-Bodrum Örneği", 2013, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2), 133-150 - 2013
4-) Karadağ, L., "Çocuk Pazarları, Çocukların Aile Kararlarına Etkisi: Marmaris Örneği", 2011, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (9), 73-92 - 2011
5-) "Küreselleşme ve Uluslararası Turizm Arasındaki İlişki, 2009, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 21-36 - 2009
6-) "Turizm Talebine Bağlı Olarak Uluslararası Turizm Hareketlerindeki Gelişmeler", 2008 7 (26), 71-85 - 2008
7-) "Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye'ye Yönelik Teorik Bir Çalışma", 2007, 8 (1), 1-14 - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cemil.,G., Harun.,K., Levent.,K., 2016. Üniversite Gençliğinin Örgütsel Sorunları ve Baş Etme Yolları: Muğla S.K. Ünv. Öğrenci Konseyi Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Civelek.,M., Dalgın.,T., Karadağ.,L., 2015. Agro Turizm, Tarım Ve Yenilenebilir Enerji Kapsamında Bir Girişimcilik Öneris. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
3-) Taner.,D., Levent.,K., Zekeriya.,B., 2013. Türkiye'de Turizm Girişimciliğinin Gelişimi ve Turizmle İlgili Sağlanan Teşvikler,. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Harun.,K., Cemil.,G., Levent.,K., 2016. Online Seyahat Acentaların Sosyal Medyayı Kullanımının Gncelenmesi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zekeriya.,B., Levent.,K., Ergün.,K., Ümit.,K., 2016. Turizm Sektöründe İş Gören Tatmininin İncelenmesi: Aşçılık Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Gastronomi Turizmi Kongresi
2-) Ergün.,K., Zekeriya.,B., Levent.,K., Kadir.,B., 2016. Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yöresel Ürünlerin Turizme Kazandırılması: Marmaris Bal Evi Örneği. Gastronomi Turizmi Kongresi
3-) Zekeriya.,B., Levent.,K., 2013. Muğla ve Çevresinin Kültür Ve İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Muğla Değerleri Sempozyumu
4-) Aytekin.,F., Funda.,K., Levent.,K., 2009. Şehirlerin Pazarlamasında Turizm Bölgeleri İmajının Algılama Haritalarıyla İncelenmesi. 14. Ulusal Turizm Pazarlama Kongresi
5-) Levent.,K., Metin.,K., 2008. Ailelerin Tatille Kararlarında İç ve Dış Beşeri Faktörlerin Etkisinin Analizi. III. Ulusal EğirdirTurizm Sempozuymu
6-) Taner.,D., Levent.,K., 2007. Otel İşletmelerinin İnternet Teknolojisini Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir İçerik Analizi. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Levent.,K., 2008. Satın Alma Süreci: Türkiye’yi Ziyaret Eden Aile Grupları Üzerine Bir Araştırma. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Zekeriya.,B., Levent.,K., Ergün.,K., 2015. Meslek Yüksekokullarında Turizm Meslek Eğitimin Öğrenci Perspektifinden SWOT Analizi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karadağ.,L., . 2016. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER / (TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN UYGULANABİLECEK ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİ). Yayın Evi: Detay Yayınevi
2-) "Ailelerin Tatil İle İlgili Alt Kararlarında İç ve Dış Beşeri Faktörlerin Etkisinin Analizi", Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı, 1-16, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. - 2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gençliğin sorunları ve çözüm önerilerinin sunulduğu akademik bir etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. 2016-2016

Verdiği Dersler

TRP2001 2017-2018 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TOİ 1001 2017-2018 Güz

Ön Büro Hizmetleri

TAP2503 2017-2018 Güz

TURİZM COĞRAFYASI

TOİ 2009 2017-2018 Güz

Turizm Coğrafyası I

TOİ 2009 2017-2018 Güz

Turizm Coğrafyası I

TAP2503 2017-2018 Güz

TURİZM COĞRAFYASI

AŞÇ2497 2017-2018 Güz

MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)

TRP2001 2017-2018 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TRP2001 2017-2018 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TOİ 1001 2017-2018 Güz

Ön Büro Hizmetleri

TRP2001 2017-2018 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TOİ 2010 2016-2017 Bahar

Turizm Coğrafyası II

TOİ 2006 2016-2017 Bahar

Barda Servis

TOİ 2010 2016-2017 Bahar

Turizm Coğrafyası II

TOİ 2006 2016-2017 Bahar

Barda Servis

TOİ 1010 2016-2017 Bahar

Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri

TOİ 1010 2016-2017 Bahar

Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri

TOİ 2005 2016-2017 Güz

Ön Büroda Oda İşlemleri

TOİ 1001 2016-2017 Güz

Ön Büro Hizmetleri

TOİ 2005 2016-2017 Güz

Ön Büroda Oda İşlemleri

TOİ 1001 2016-2017 Güz

Ön Büro Hizmetleri

TRP1015 2016-2017 Güz

GENEL TURİZM BİLGİSİ

TRP1015 2016-2017 Güz

GENEL TURİZM BİLGİSİ

TOİ1001 2016-2017 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2005 2016-2017 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ1001 2016-2017 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2005 2016-2017 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TSH2804 2015-2016 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI

TOİ2010 2015-2016 Bahar

TURİZM COĞRAFYASI II

TOİ2008 2015-2016 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2798 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI

TOİ2512 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TOİ2008 2015-2016 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ1010 2015-2016 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ1010 2015-2016 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2010 2015-2016 Bahar

TURİZM COĞRAFYASI II

PZR2809 2015-2016 Güz

TURİZM PAZARLAMASI

TOİ2009 2015-2016 Güz

TURİZM COĞRAFYASI I

TOİ2005 2015-2016 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ1005 2015-2016 Güz

GENEL TURİZM

TOİ1001 2015-2016 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2009 2015-2016 Güz

TURİZM COĞRAFYASI I

TOİ2005 2015-2016 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

PZR2809 2015-2016 Güz

TURİZM PAZARLAMASI

TOİ1005 2015-2016 Güz

GENEL TURİZM

TOİ2507 2015-2016 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ1001 2015-2016 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2010 2014-2015 Bahar

TURİZM COĞRAFYASI II

TOİ1010 2014-2015 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2008 2014-2015 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TSH2804 2014-2015 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI

TOİ2514 2014-2015 Bahar

KAT KONTROLÜ

TOİ2512 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TOİ2010 2014-2015 Bahar

TURİZM COĞRAFYASI II

TOİ2008 2014-2015 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ1010 2014-2015 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TSH2804 2014-2015 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI

TOİ2798 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI

TOİ2512 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TOİ2005 2014-2015 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ2507 2014-2015 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

PZR2809 2014-2015 Güz

TURİZM PAZARLAMASI

TOİ2009 2014-2015 Güz

TURİZM COĞRAFYASI I

TOİ2005 2014-2015 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

PZR2809 2014-2015 Güz

TURİZM PAZARLAMASI

TOİ1001 2014-2015 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ1005 2014-2015 Güz

GENEL TURİZM

TOİ1001 2014-2015 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2009 2014-2015 Güz

TURİZM COĞRAFYASI I

TOİ1005 2014-2015 Güz

GENEL TURİZM