Personel

Araştırma Görevlisi Mustafa Efe Ateş
Araştırma Görevlisi
Mustafa Efe Ateş
@ E-posta
mefeates@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3188

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 18.06.2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe A.B.D. 14.08.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe A.B.D. Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ateş.,E., 2015. İnsan Doğası Üzerine Bir Tartışma: Hume ve Nietzsche. Dört Öge
2-) Ateş.,E., 2015. Bilimlerde Düşünce Deneyleri. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ateş Mustafa Efe, 2018. How Harmless are Idealizations in Scientific Models?. Third Belgrade Graduate Conference In Analytic Philosophy
2-) Ateş.,E., 2015. Epistemological Status of Models in Science: Galileo & Falling Bodies. Universität Salzburg VI. Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy
3-) Ateş.,E., 2013. A Pluralist Account of Thought Experiments. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza IX. Zlot Filozoficzny
4-) Ateş.,E., 2013. Philosophical Accounts of Thought Experiments: A Comparative Study of Pisa Experiment. Erasmus Universiteit I. Onderzoeksschool Wijsbegeerte Conference
5-) Ateş.,E., Reyhani.,N., 2012. The Philosophical Status of Thought Experiments in the Context of Externalism-Internalism Debate. Seventh Quadrennial Fellows Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ateş Mustafa Efe, 2017. Matematiksel Modellemenin Aşamaları ve İşlevleri. II. ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Rescher.,N., . 2016. Presokratik Felsefede Düşünce Deneyleri (çev. Ateş, E.), Arkhe-Logos Felsefe Dergisi,. Yayın Evi: Sentez Yayın & Dağıtım

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Pittsburgh Center for Philosophy of Science Seventh Quadrennial Fellows Conference. Haziran. Muğla/Türkiye. 2012

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Frege Mini-Sempozyumu. Şubat. Muğla/Türkiye. 2013
2-) Akıl - Kişi - Kimlik Sempozyumu. Nisan. Muğla/Türkiye. 2011