Personel

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Günlük
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Günlük
@ E-posta
mehmetgunluk@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / İşletme Yönetimi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1996
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 2009
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 25.01.2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetimde Muhasebe ve Finansal Kontrol Bölümü 2000

Doktora

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Karakoç Emine, Özer Gökhan, Günlük Mehmet, 2014. Do Organizational Politics and Organizational Commitment Affect Budgetary Slack Creation in Public Organizations. Procedia - Social and Behavioral Sciences
2-) Özer Gökhan, Günlük Mehmet, 2010. The effects of discrimination perception and job satisfaction on Turkish public accountants turnover intention. African Journal of Business Management

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Günlük Mehmet, Özer Gökhan, Özcan Murat, 2018. Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
2-) Günlük Mehmet, Özer Gökhan, Özcan Murat, 2017. Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Günlük Mehmet, Özer Gökhan, Özcan Murat, 2017. Meslek Memnuniyeti ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. International Review of Economics and Management
4-) Özcan Murat, Geçici Erol, Günlük Mehmet, 2016. Muhasebecilerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. Ege Akademik Bakış
5-) Özcan Murat, Geçici Erol, Günlük Mehmet, 2016. Muhasebe Meslek Mensuplarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Meslek Ünvanları Meslekteki Deneyim Süreleri ve Eğitim Seviyelerine Göre Farklılıkları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
6-) Günlük Mehmet, Özer Gökhan, Yılmaz Karakoç Emine, 2014. Cost Analysis of Three Phased Olive Mills in Turkey with Life Cycle Costing Approach The Case of Milas Region. Agriculture & Forestry
7-) Günlük Mehmet, Özer Gökhan, Özcan Murat, 2013. İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
8-) Özer Gökhan, Günlük Mehmet, 2010. Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9-) Yücel Rahmi, Günlük Mehmet, 2007. Effects of Budgetary Control and Justice Perceptions on the Relationship Between Budgetary Participation and Performance. Journal of Global Strategic Management
10-) Rahmi Yücel, Mehmet Günlük, 2007. Effects of budgetary control and justice perceptions on the relationship between budgetary particıpation and performance. Journal of Global Strategic Management
11-) Ülker Miraç Sema, Günlük Mehmet, Erbey Senem Nil, 2006. Muhasebe Öğretim Elemenalarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kazan Halim, Günlük Mehmet, 2006. Esnek Üretim Sisteminde Modüler İmalatın İşletmeler ve Müşteriler Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma. Verimlilik Dergisi
2-) Günlük Mehmet, Çeken Gülşah, 2003. Finansal Kiralama Leasing ve Turizm İşletmelerinde Uygulanması. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Günlük.,M., Özer.,G., Özcan.,M., 2016. Örgütsel Bağlılık ve Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Özer.,G., Günlük.,M., Yüksel.,S., 2016. Duygusal Tükenme ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Meslek Memnuniyeti Bir Ara Değişken mi? Muhasebeciler Üzerinde Bir Araştırma. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı
3-) Günlük.,M., Özer.,G., Özcan.,M., 2016. Muhasebecilerin Meslek Memnuniyetleri ve Mesleki Bağlılıklarının Bireysel İş Performansları Üzerindeki Etkisi. International Congress of Management Economy and Policy
4-) Özcan.,M., Geçici.,E., Günlük.,M., 2016. Muhasebecilerin Duygusal Zeka Düzeyleri Meslek Ünvanları, Meslekteki Deneyim Süreleri ve Eğitim Seviyelerine Göre Farklılık Gösteriyor mu?. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı
5-) Yılmaz.,E., Özer.,G., Günlük.,M., 2014. Do organizational politics and organizational commitment affect budgetary slack creation in public organizations? . 10th Strategic Management Conference
6-) Günlük.,M., Özer.,G., Yılmaz.,E., 2014. Cost Analyses of Three Phased Olive Mills in Turkey with Life Cycle Costing Approach: The Case of Milas Region. V International Agricultural Symposium "Agrosym 2014"
7-) Özer.,G., Günlük.,M., 2009. The Effect of Organizational Justice and Job Satisfaction on Turkish Public Accountants’ Turnover Intention. MÖDAV 6th. Annual International Accounting Conference
8-) Yücel.,R., Günlük.,M., 2007. Effects of budgetary control and justice perceptions on the relationship between budgetary participation and performance . III. International Strategic Management Conference
9-) Uzun.,Ç., Günlük.,M., 2006. Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Hareket Noktaları ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Muğla İli Araştırması. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Mehmet Günlük, Gökhan Özer, Murat Özcan, 2017. Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Review of Economics and Management.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Asian Journal of Business Management.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. International Review of Economics and Management.

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Organik Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlama Stratejileri Paneli, 2. Milas Zeytin Hasat Şenliği, 21-22 Kasım 2015, Milas. Türkiye. . 2015
2-) Milas Zeytinciliği ve Geleceği Paneli, 1. Milas Zeytin Hasat Şenliği, 29-30 Kasım 2014, Milas. 2014. Türkiye. 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

MUH2004 2017 Bahar Ek Sınav 2

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH2004 2017 Bahar Ek Sınav 2

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH1802 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL MUHASEBE II

İŞY2510 2017 Bahar Ek Sınav 2

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY2506 2017 Bahar Ek Sınav 2

E-TİCARET

İŞY2505 2017 Bahar Ek Sınav 2

STRATEJİK YÖNETİM

İŞY2503 2017 Bahar Ek Sınav 2

KOOPERATİFÇİLİK

MUH211 2017 Bahar Ek Sınav 2

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2506 2017 Bahar Ek Sınav 2

E-TİCARET

MUH1802 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL MUHASEBE II

MUH1801 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL MUHASEBE I

İŞY2510 2017 Bahar Ek Sınav 1

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

MUH1802 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL MUHASEBE II

MUH1801 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL MUHASEBE I

İŞY2506 2017 Bahar Ek Sınav 1

E-TİCARET

MUH1802 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL MUHASEBE II

İŞY2505 2017 Bahar Ek Sınav 1

STRATEJİK YÖNETİM

MUH211 2017 Bahar Ek Sınav 1

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2503 2017 Bahar Ek Sınav 1

KOOPERATİFÇİLİK

MUH103 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL MUHASEBE

İŞY2506 2017 Bahar Ek Sınav 1

E-TİCARET

MUH2004 2017 Bahar Ek Sınav 1

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH2004 2017 Bahar Ek Sınav 1

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY2505 2018-2019 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

MUH1801 2018-2019 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2503 2018-2019 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

MUH1801 2018-2019 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2007 2018-2019 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2503 2018-2019 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2505 2018-2019 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

İŞY2007 2018-2019 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH2004 2017-2018 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY2506 2017-2018 Bahar

E-TİCARET

İŞY2510 2017-2018 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY1006 2017-2018 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

MUH1802 2017-2018 Bahar

GENEL MUHASEBE II

MUH2004 2017-2018 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY2506 2017-2018 Bahar

E-TİCARET

İŞY2510 2017-2018 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

MUH2802 2017-2018 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

MUH2802 2017-2018 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

MUH1802 2017-2018 Bahar

GENEL MUHASEBE II

İŞY1006 2017-2018 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

İŞY2503 2017-2018 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2505 2017-2018 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

İŞY2007 2017-2018 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2503 2017-2018 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2505 2017-2018 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

MUH1801 2017-2018 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2007 2017-2018 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH1801 2017-2018 Güz

GENEL MUHASEBE I

MUH2802 2016-2017 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

MUH1802 2016-2017 Bahar

GENEL MUHASEBE II

İŞY1006 2016-2017 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

MUH2004 2016-2017 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY2506 2016-2017 Bahar

E-TİCARET

MUH2802 2016-2017 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞY1006 2016-2017 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

MUH2004 2016-2017 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY2510 2016-2017 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY2506 2016-2017 Bahar

E-TİCARET

İŞY2510 2016-2017 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

MUH1802 2016-2017 Bahar

GENEL MUHASEBE II

İŞY2007 2016-2017 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2503 2016-2017 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2505 2016-2017 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

MUH1801 2016-2017 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2505 2016-2017 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

MUH1801 2016-2017 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2503 2016-2017 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2007 2016-2017 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH2802 2015-2016 Yaz

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞY2510 2015-2016 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY2506 2015-2016 Bahar

E-TİCARET

MUH1802 2015-2016 Bahar

GENEL MUHASEBE II

İŞY1006 2015-2016 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

MUH2004 2015-2016 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY1006 2015-2016 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

MUH2802 2015-2016 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞY2510 2015-2016 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY2506 2015-2016 Bahar

E-TİCARET

MUH1802 2015-2016 Bahar

GENEL MUHASEBE II

MUH2004 2015-2016 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH2802 2015-2016 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

MUH2801 2015-2016 Güz

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

İŞY2505 2015-2016 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

İŞY2503 2015-2016 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2007 2015-2016 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH1801 2015-2016 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2505 2015-2016 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

İŞY2503 2015-2016 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

MUH1801 2015-2016 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2007 2015-2016 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY1006 2014-2015 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

İŞY1006 2014-2015 Bahar

TİCARİ MATEMATİK

MUH2802 2014-2015 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞY2510 2014-2015 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

MUH2802 2014-2015 Bahar

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞY2510 2014-2015 Bahar

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

İŞY2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

MUH1802 2014-2015 Bahar

GENEL MUHASEBE II

MUH2004 2014-2015 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH1802 2014-2015 Bahar

GENEL MUHASEBE II

MUH2004 2014-2015 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH1801 2014-2015 Güz

GENEL MUHASEBE I

MUH1801 2014-2015 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY2007 2014-2015 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2503 2014-2015 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2505 2014-2015 Güz

STRATEJİK YÖNETİM

İŞY2007 2014-2015 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

İŞY2503 2014-2015 Güz

KOOPERATİFÇİLİK

İŞY2505 2014-2015 Güz

STRATEJİK YÖNETİM