Personel

Öğretim Görevlisi Melek Akbay Pişkin
Öğretim Görevlisi
Melek Akbay Pişkin
@ E-posta
melekakbay@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4940

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yabancı Dil Derslerinde Eylem Odaklı Öğretme-Öğrenme İlişkisi ve Kültür Aktarımı İlişkisi: Ampirik Nitel Araştırma - 2013

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yabancı Dil Eğitiminde Telkin Yöntemi - 2013

Verdiği Dersler

ADE1001 2018-2019 Güz

Almanca Dilbilgisi I

ADÖ10001 2018-2019 Güz

ALMANCANIN YAPISI I

EBB4803 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi

YDB1813 2018-2019 Güz

Almanca I

ADE1002 2018-2019 Bahar

Almanca Dilbilgisi II

ADÖ10002 2018-2019 Bahar

ALMANCANIN YAPISI II

EBB4804 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

YDB4804 2018-2019 Bahar

Almanca IV

H Hazırlık (Almanca)

Almanca

H Hazırlık (Almanca)

Almanca