Personel

Doktor Öğretim Üyesi Murat Erten
Doktor Öğretim Üyesi
Murat Erten
@ E-posta
merten@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5476

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Türk-islam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Felsefe Bölümü 19.06.2001

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Erten.,M., 2015. Dede Cöngî Siyâsetnâme'sinde Kâdının ve Vâlinin Siyâsal Görevleri: Hukuk-Siyâset İlişkisi Üzerine Bir Karşılaştırma . Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
2-) ERTEN.,M., 2015. Fârâbî'de Din-Felsefe Özdeşliği I - Farklı Öğrenme Teknikleri. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) ERTEN.,M., 2003. Gazâlî ve Mevlânâ'da Adâlet. HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi
4-) ERTEN.,M., 2002. Hukuk, Adâlet ve Hukuk Uygulaması Üzerine. HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ERTEN.,M., 2014. Mevlânâ'da Kavram ve Bir Yöntem Olarak Adâlet . III. Uluslararası Mesnevî Sempozyumu-Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlânâ
2-) ERTEN.,M., 2013. Ferîdu'd-Dîn Attâr'ın İlâhînâme'sinde Meczûb Kavrayışı . UTEK Uluslararası Türk Dili ve Edebiyâtı Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ERTEN.,M., 2013. Ferîdu'd-Dîn Attâr'ın İlâhînâme'sinde Meczûb Kavrayışı . UTEK Uluslararası Türk Dili ve Edebiyâtı Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ERTEN.,M., 2015. Fârâbî ve Eğitimde Farklı Yöntemler Meselesi. Felsefe, Eğitim ve Bilim Târihi Sempozyumu
2-) ERTEN.,M., 2008. Akdeniz'in Bir Ucundan Diğerine Kültür Geçişi: İslâm Medeniyetinde İlk Çeviri Fâaliyeti . Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GSE Güzel Sanatlar Etkinlikleri
3-) ERTEN.,M., 2008. Felsefî Düşüncenin Evrimi: Üç Örnek Üzerinden İslâm Düşüncesinin Felsefeye Katkısı . Mantık, Matematik ve Felsefe VI. Ulusal Sempozyumu - Evrim
4-) Yıldırım .,L., Neziroğlu .,F., ERTEN.,M., 2008. Kuantum Teorisi Açısından Sanatta Evrim Olgusunun Değerlendirilmesi . Mantık, Matematik ve Felsefe, VI. Ulusal Sempozyumu-Evrim
5-) ERTEN.,M., 2003. Gazâlî ve Mevlânâ'da Adâlet . Felsefe Günleri II-Adâlet Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Erten, M., Nesrin Kale ile; "Bir Hümanistin Ölüm Söylemi/Ölüm Denen Kriz", 2004, (Paul Kurtz, "The Crisis Called Death, Moral Problems in Contemporary Society; Essays in Humanistic Ethics", New Jersey 1969, Prentice Hall, Inc., ss.281-284), Nesrin Kale, "Etik Sorunsallar ve Eğitim" içinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004; ss.25-27. - 2004
2-) Erten, M., Nesrin Kale ile; "Din dışı Etik", 2004, (Paul Kurtz, "Ethics Without Religion, Moral Problems in Contemporary Society; Essays in Humanistic Ethics", New Jersey 1969, Prentice Hall, Inc., ss.17-33), Nesrin Kale, "Etik Sorunsallar ve Eğitim" içinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004; ss.177-188. - 2004
3-) Erten, M., "Tercüme ve Kültür: 9.-11. Yüzyıl İslâm Medeniyetinde Çeviri", 2003, Mehmet Küçük'e Anı Kitabı, haz. Doğan Özlem, ed. Şahabettin Yalçın, Doğu Batı Yayınları, Ankara; ss.111-122. - 2003

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Erten, M., "Batı ve İslâm: Çatışma Noktaları ve Diyalog-Yeni İslâmî söylemin Yapısı: Birkaç Tanım Cümlesi", 2007, (Dr. Abdelwahab M. ElMessiri, Ayn Şems Üniversitesi 15-23 Şubat 1997, 21. Century Trust), İslâmî Araştırmalar 20/3, Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı, Ankara, 2007; ss.367-76. - 2007

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: "Wilhelm Worringer'in Soyutlama (Abstraktion) ve Özdeşleyim (Einfülung) Teorisi Üzerine Bir İnceleme". Konu: Estetik kavramlar. Gamze. 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Erten, M., Mantık, Matematik ve Felsefe, XI. Ulusal Sempozyumu-Düşüncenin İletişim Aracı Olarak, Edebiyât, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında Dil 06-09 Eylül 2011, Foça, İzmir.. Eylül. Türkiye. 2011
2-) Erten, M., "Muğla University International Kant symposium", 2004, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyât Fakültesi Felsefe Bölümü 06-08 Ekim 2004, Muğla.. Ekim. Türkiye. 2004

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Erten, M., "Islamic Philosophical Tradition", 2010, WOCMES World Congress of Middle East Studies, 19-24 July 2010, Barcelona.. Temmuz. İspanya. 2010

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Kötekli Gençlik Merkezi Kitap Okuma Halkası - Muğla. Türkiye. . 2016
2-) Ula İlçe Müftülüğü-"Kur'ânî Değerler ve Meal Okumak". Ocak. Türkiye. 2015
3-) Muğla Müftülüğü Konak Sohbetleri-"Kur'ânî Değerler ve Bir Meal Okuması Örneği". Ocak. Türkiye. 2015
4-) "Ahlak ve Gündelik Hayat", 2015, MSKÜ Matematiksel Düşünce ve Eğitim Topluluğu, Muğla.. Mart. Türkiye. 2015
5-) "İhsan Kavramı ve İmân", Muğla İl Müftülüğü, Muğla.. Şubat. Türkiye. 2015
6-) Erten, M., "Mevlânâ ve Tevhîd" 2015, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kötekli Gençlik Merkezi, 10 Aralık 2015, Muğla.. Türkiye. . 2015
7-) Erten, M., "Mahmud Celâleddîn Ökten ve Nûreddîn Topçu-İki Rûh İnsan", 2015, İlim Yayma Cemiyeti Muğla Şubesi, 24 Kasım 2015, Muğla.. Türkiye. . 2015
8-) Erten, M., "Ahlâk ve Gündelik Hayat", 2015, MSKÜ Matematiksel Düşünce ve Eğitim Topluluğu, 13 Mart 2015, Muğla.. Türkiye. . 2015
9-) Erten, M., "Kur'ân ve Ahlâk", 2015, Akademik Sohbetler, Diyânet Vakfı Öğrenci Yurdu, Muğla.. Türkiye. . 2015
10-) Erten, M., "Mahmud Celâleddîn Ökten", Ula İmam-Hatip Ortaokulu, Muğla.. Türkiye. . 2015
11-) "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesi", 2015, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muğla Gençlik Merkezi, 25 Aralık 2015, Muğla.. Türkiye. . 2015
12-) "Hz. Mevlânâ ve Hürriyet". Aralık. Türkiye. 2014
13-) "Hz. Mevlânâ'da Adâlet Kavramı". Aralık. Türkiye. 2014
14-) Erten, M., "Problem Çözme ve Müzâkere Teknikleri-Arabuluculukta İnsânî İlişkiler", 2010, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 05 Şubat 2010, Ankara.. Şubat. Türkiye. 2010
15-) Erten, M., "Bir Hatt-ı Humâyûn Örneğinde Hukuk-Ahlâk İlişkisi", 2010, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi-Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar V 13-17 Eylül 2010, İstanbul.. Ekim. Türkiye. 2010
16-) Erten, M., "Minkârizâde Dede Efendî'nin Hukuk Teorisi", 2008, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi-Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar IV 25-29 Eylül 2008, İstanbul.. . . 2008

Verdiği Dersler

FEL2501 2014-2015 Yaz

Değer Felsefesi

FEL2502 2014-2015 Yaz

Eğitim Felsefesi

FEL4505 2014-2015 Yaz

Türk Düşüncesi Tarihi

FEL3504 2014-2015 Yaz

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

FEL2003 2014-2015 Yaz

Ortaçağ Felsefesi

FEL2004 2014-2015 Yaz

İslam Felsefesi

FEL3501 2014-2015 Yaz

Din Felsefesi

FEL2502 2018-2019 Bahar

Eğitim Felsefesi

FEL 5534 2018-2019 Bahar

İbn-i Haldun

FEL 6532 2018-2019 Bahar

Tasavvuf ve Felsefe Metinleri

FEL3504 2018-2019 Bahar

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

FEL2004 2018-2019 Bahar

İslam Felsefesi

FEL2501 2018-2019 Güz

Değer Felsefesi

FEL2003 2018-2019 Güz

Ortaçağ Felsefesi

FEL3501 2018-2019 Güz

Din Felsefesi

FEL3504 2017-2018 Bahar

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

FEL2004 2017-2018 Bahar

İslam Felsefesi

FEL2502 2017-2018 Bahar

Eğitim Felsefesi

FEL 5536 2017-2018 Bahar

İslam ve Estetik

FEL3501 2017-2018 Güz

Din Felsefesi

FEL 6533 2017-2018 Güz

İslam Felsefesi Metinleri

FEL 5537 2017-2018 Güz

Gazali ve Felsefe

FEL2501 2017-2018 Güz

Değer Felsefesi

FEL2003 2017-2018 Güz

Ortaçağ Felsefesi

FEL3501 2016-2017 Yaz

Din Felsefesi

FEL2004 2016-2017 Bahar

İslam Felsefesi

FEL2004 2016-2017 Bahar

İslam Felsefesi

FEL2502 2016-2017 Bahar

Eğitim Felsefesi

FEL 5534 2016-2017 Bahar

İbn-i Haldun

FEL 6533 2016-2017 Güz

İslam Felsefesi Metinleri

FEL 5537 2016-2017 Güz

Gazali ve Felsefe

FEL2003 2016-2017 Güz

Ortaçağ Felsefesi

FEL3503 2016-2017 Güz

Klasik İslam Filozofları

FEL4505 2016-2017 Güz

Türk Düşüncesi Tarihi

FEL2004 2015-2016 Bahar

İslam Felsefesi

FEL 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5510 2015-2016 Bahar

Alman İdealizmi

FEL3504 2015-2016 Bahar

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL2004 2015-2016 Bahar

İslam Felsefesi

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

FEL2502 2015-2016 Bahar

Eğitim Felsefesi

FEL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5527 2015-2016 Güz

Felsefe ve Tasavvuf

FEL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 6527 2015-2016 Güz

Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL4505 2015-2016 Güz

Türk Düşüncesi Tarihi

FEL3501 2015-2016 Güz

Din Felsefesi

FEL2003 2015-2016 Güz

Ortaçağ Felsefesi

FEL2501 2015-2016 Güz

Değer Felsefesi

FEL 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL3504 2014-2015 Bahar

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

FEL3504 2014-2015 Bahar

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

FEL2004 2014-2015 Bahar

İslam Felsefesi

FEL2502 2014-2015 Bahar

Eğitim Felsefesi

FEL2004 2014-2015 Bahar

İslam Felsefesi

FEL 5526 2014-2015 Bahar

Modern Sanat Felsefesi

FEL 5510 2014-2015 Bahar

Alman İdealizmi

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

PFD 4004 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 5090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL4505 2014-2015 Güz

Türk Düşüncesi Tarihi

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL2003 2014-2015 Güz

Ortaçağ Felsefesi

FEL 6090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 5527 2014-2015 Güz

Felsefe ve Tasavvuf

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL3501 2014-2015 Güz

Din Felsefesi

FEL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması