Personel

Okutman Dr. Merve Ceylan
Okutman Dr.
Merve Ceylan
@ E-posta
merveceylan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü / Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO REKREASYON 2006

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. REKREASYON 2009

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENST. SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR 2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ceylan.,M., Altıparmak.,E., Akçakoyun.,F., 2016. The analysis of the relationship between personality traits of extreme athletes and sports consumption motives. International Journal of Human Sciences

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Duman.,S., Sukan.,D., Ceylan.,M., 2016. The Impact of Physical Activity on Socializing Mentally Handicapped Children. International Journal of Humanities and Social Science Invention
2-) Akçaoyun.,F., Tezcan.,E., Ceylan.,M., Mutlu.,V., 2016. The Investigation of the Communication Skill Levels of University Students according to Physical Activity Participation. International Journal of Science Culture and Sport
3-) Ceylan.,M., Altıparmak.,E., Akçakoyun.,F., 2015. Examination of Turkish extreme athletes' personality traits in terms of gender and some demographic factors. International Journal of Human Sciences
4-) Ceylan.,M., Akçakoyun.,F., Mutlu.,V., 2015. An examination of anger levels of the individuals doing extreme sport. Turkish Journal of Sport and Exercise

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ceylan.,M., Akçakoyun.,F., Sukan.,D., 2016. Bir Ekstrem Spor Olarak Uçurtma Sörfünün Sosyotropi ve Otonomi Düzeyi Üzerindeki Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
2-) Ceylan.,M., Tekin.,A., Özdağ.,S., Ceylan.,Ö., 2010. Uçurtma Ve Rüzgar Sörfü Yapan Bireylerin Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akçakoyun.,F., Tezcan.,E., Ceylan.,M., Mutlu.,V., 2016. Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi
2-) Akçakoyun.,F., Tezcan.,E., Ceylan.,M., Mutlu.,V., 2016. Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre Egzersiz Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi
3-) Ceylan.,M., Tekin.,A., Yıldız.,M., 2009. Rekreasyonel Uçurtma Sörfü Ve Rüzgar Sörfü Yapan Bireylerin Atılganlık, Tükenmişlik, Depresyon, Öfke, Sosyotropi Ve Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
4-) Ceylan.,M., Yıldız.,M., 2009. Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerinde İnsan Kaynaklarına Yönelik İç Kaynak İle Dış Kaynak Kullanan Turistik İşletmelerin Hizmet Kalitesi Açısından İncelenmesi . 1. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Akçakoyun.,F., Ağılönü.,A., Ceylan.,M., Toköz.,E., 2014. Bedensel Engelli Bireylerin Sportif ve Rekreatif Etkinliklere olan İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
2-) Ceylan.,M., Akçakoyun.,F., 2014. Ekstrem Spor Katılımcılarında Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzının İncelenmesi. 13th International sport sciences Congress
3-) Demirkan.,M., Tekin.,A., Zorba.,E., Ceylan.,Ö., Müftüler.,M., 2006. Spor Turizmi: Gökova Körfezi’nde Su Sporlarına Uygun Alanların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi - 2006

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Spor İletişimi zirvesi. . Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

BSD1990 2017-2018 Güz

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2017-2018 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2017-2018 Güz

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2017-2018 Güz

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2017-2018 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2017-2018 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2016-2017 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2016-2017 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2016-2017 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2016-2017 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2016-2017 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2015-2016 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2015-2016 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2015-2016 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD3990 2015-2016 Bahar

Uçurtma Sörfü Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2014-2015 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2014-2015 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1980 2014-2015 Bahar

Yüzme Öğretimi ve Teorisi

BSD1980 2014-2015 Bahar

Yüzme Öğretimi ve Teorisi

BSD1980 2014-2015 Bahar

Yüzme Öğretimi ve Teorisi

BSD3990 2014-2015 Bahar

Uçurtma Sörfü Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2014-2015 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2014-2015 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2014-2015 Bahar

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD1980 2014-2015 Bahar

Yüzme Öğretimi ve Teorisi

BSD1990 2014-2015 Güz

Tenis Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2014-2015 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi