Personel

Prof.Dr. Mehmet Kır
Prof.Dr.
Mehmet Kır
@ E-posta
mkir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1896 , 0 252 211 2265

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı 1999

Doktora

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı 2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kır Mehmet, Sunar Murat Can, Altındağ Barş Can, 2017. Thermal tolerance and preferred temperature range of juvenile meagre acclimated to four temperatures. Journal of Thermal Biology
2-) Kır.,M., Şahan.,K., Okur.,Ö., 2016. Kır M, Şahan AK, Okur, Ö. 2016. Induction of triploidy in Melicertus kerathurus (Forskal, 1775) with temperature shock, Aquaculture Research 47: 51-55. . Aquaculture Research
3-) Kır.,M., Topuz.,M., Sunar.,C., Topuz.,H., 2016. Kır M, Topuz, M, M. Sunar M.C., Topuz H. Acute toxicity of ammonia in Meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) at different temperatures Aquaculture Research 47:3593–3598.. Aquaculture Research
4-) Kır.,M., Öz.,O., 2015. Kır M, Öz Osman. 2015. Effects of salinity on acute toxicity of ammonia and oxygen consumption rates in common prawn, Palaemon serratus (Pennat, 1777) Journal of the World Aquaculture Society. Vol:46, No:1, 76-82.. Journal of the World Aquaculture Society
5-) Kır.,M., Topuz.,H., Sunar.,C., Topuz.,M., 2015. Kır M, Topuz, H, M. Sunar M.C., Topuz M. Effect of temperature on acute toxicity of nitrite to meagre, Argyrosomus regius (Asso, 1801) Journal of the World Aquaculture Society. Vol:46, No:5, 564-568. Journal of the World Aquaculture Society
6-) Kır.,M., Tarhan.,G., Okur.,Ö., 2015. Kır M, Tarhan G, Okur, Ö. 2015. Triploid Induction of Green Tiger Shrimp, Penaeus semisulcatus (De Haan, 1844) Using Temperature and Chemical Shock Journal of the World Aquaculture Society. Vol:46, No:6, 636-642. . Journal of the World Aquaculture Society
7-) Kumlu.,M., Kır.,M., Yılmaz.,Ö., Göçer.,M., 2010. Kumlu,M., Kır,M., Yılmaz,Ö., Göçer,M., Eroldoğan,O.T. 2010. Growth of Over-wintered and Pre-seasonally Produced Post-larvae of Penaeus semisulcatus in the Subtropics, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 269-276.. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
8-) Kır.,M., 2009. Kır, M. 2009. Nitrification performance of a submerged biofilter in a laboratory scale size of the recirculating shrimp system, , 9: 209-214 . Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
9-) Kır.,M., Kumlu.,M., 2008. Kır, M., Kumlu, M. 2008. Critical Thermal Minima of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) acclimated to four temperature levels, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:39, No:4, 535-540.. Journal of the World Aquaculture Society
10-) Kır.,M., Kumlu.,M., 2008. Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106.. Aquaculture Research
11-) Kır.,M., Kumlu.,M., 2006. Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235.. Journal of the World Aquaculture Society
12-) Kumlu.,M., Kır.,M., 2005. Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143.. Aquaculture Research
13-) Eroldoğan.,O.Tufan., Kumlu.,M., Kır.,M., Kiriş İnan.,A., 2005. Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369. Aquaculture Research
14-) KIR.,M., KUMLU.,M., EROLDOĞAN.,T., 2004. Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles. Aquaculture
15-) KİRİŞ İNAN.,A., EROLDOĞAN.,O.TUFAN., KIR.,M., KUMLU.,M., 2004. Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, . Comparative Biochemistry and Physiology, Part A

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kır.,M., Timur.,M., 2009. Kır, M., Timur, M. 2009. Nitrification Performance of the Submerged Biofilter Related to Time Intervals after Backwashing, Ozean Journal of Applied Sciences 2(4), 461-467.. Ozean Journal of Applied Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kır.,M., Arslan.,T., 2007. Kır, M., Arslan, T. 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yavrularında ağırlık ve akut amonyak toksisitesi ilişkisi, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt:3, 2:50-55.. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kır.,M., Sunar.,C., 2015. Kır, M., Sunar, M.C. 2015. Temperature preference and oxygen consumption rate of meagre (Argyrosomus regius) Aquaculture 2015, Cutting Edge Science in Aquaculture, 23-26 Ağustos 2015, Montpellier, Fransa . Aquaculture 2015, Cutting Edge Science in Aquaculture, 23-26 Ağustos 2015, Montpellier, Fransa

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kır.,M., Sunar.,C., 2015. Kır, M., Sunar, M.C. 2015. Tolerance of meagre (Argyrosomus regius) to ammonia and nitrite relation to temperature Aquaculture 2015, Cutting Edge Science in Aquaculture, 23-26 Ağustos 2015, Montpellier, Fransa . Aquaculture 2015, Cutting Edge Science in Aquaculture, 23-26 Ağustos 2015, Montpellier, Fransa

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kır.,M., Çetin.,G., 2009. Kır, M., Gürcan Ç. 2009. Akuaponik balık üretim sistemleri, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.
2-) Kır.,M., Kuyumcu.,N.Sami ., Kıldıran.,Z., Şahan.,K., 2009. Kır, M., Kuyumcu, N.S., Kıldıran, Z., Şahan A.K. 2009. Sıcaklık ve tuzluluğun Artemia salina (L., 1758) kistlerinin inkübasyon süresi ve açılma oranı üzerindeki etkileri, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.
3-) Kır.,M., Çakır.,Ü., 2009. Kır, M., Çakır, Ü. 2009. Kapalı devre levrek balığı üretim sisteminde filtre malzemesinin biyolojik filtrelerin nitrifikasyon performansı üzerindeki etkisi, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.
4-) Şahan.,K., Kır.,M., 2009. Şahan, A.K., Kır, M. 2009. Türkiye ve Dünyadaki Midye Üretimi ve Midye Yetiştiricilik Yöntemleri, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009 Rize.
5-) Çetin.,G., Kır.,M., 2009. Çetin G., Kır, M., Çakır, Ü. 2009. Akuaponik balık üretim sistemlerinde azot bileşikleri, 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 Nevşehir.. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 Nevşehir.
6-) Kır.,M., Yıldırım.,B.Serdar., 2009. Kır, M., Yıldırım, B.S. 2009 Balık çiftliklerinden atılan suların çevreye olan etkilerini azaltmak için uygulanan arıtım yöntemleri, 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 Nevşehir.. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009 Nevşehir.
7-) Kır.,M., Kumlu.,M., 2007. Kır, M., Kumlu, M. 2007. Alıştırma Periyodu ve Tuzluluğun Yeşil Kaplan karidesinde (Penaeus semisulcatus) Soğuğa Tolerans Üzerine Etkisi. Ulusal Su Günleri 2007, 16-18 Mayıs 2007Antalya.. Ulusal Su Günleri 2007, 16-18 Mayıs 2007Antalya
8-) Kır.,M., 2007. Kır, M., Filtre malzemesi su İçerisine batırılmış biyolojik filtrelerde sıcaklık ve amonyağın nitrifikasyon performansı üzerindeki etkileri, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla. . 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla
9-) Kır.,M., 2007. Kır, M., Sıcaklığının Penaus semisulcatus’ un düşük tuzluluk toleransı üzerindeki etkileri, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2007, 4-7 Eylül 2007 Muğla.. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla
10-) Kır.,M., Arslan.,T., 2007. Kır, M., Aslan, T. 2007. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın amonyağa olan toleransında Ağırlık Tolerans İlişkisi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla.. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla
11-) Coşkun.,F., Kıldıran.,Z., Kır.,M., 2006. Coşkun, F., Kıldıran, Z., Kır, M. 2006. Üretim Sistemlerinde katı Madde Kontrolü III. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2006 Muğla.. III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2006 Muğla.
12-) Kıldıran.,Z., Coşkun.,F., Kır.,M., 2006. Kıldıran, Z., Coşkun, F., Kır, M. 2006. Orkinos Yetiştiriciliği III. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2006 Muğla.. III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2006 Muğla.
13-) Kaymaz.,M., Kır.,M., 2006. Kaymaz, Ş.M., Kır, M. 2006. Açık Deniz Kafes Sistemleri III. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2006 Muğla. . III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2006 Muğla.
14-) Kır.,M., Arslan.,T., 2006. Kır, M., Arslan, T. 2006. Çevresel Parametrelerin Penaeus semisulcatus Larvalarının Amonyak Toleransı Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006 Kuşadası.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. Kuşadası.
15-) Arslan.,T., Kır.,M., 2006. Arslan, T,. Kır, M. 2006. Monoseks Balık Kültürü. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006 Kuşadası.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. Kuşadası.
16-) Çolak.,A., Arslan.,T., Kır.,M., Çolak.,S., 2006. Çolak, A., Arslan, T., Kır, M., Çolak, S. 2006. Orkinos Yetiştiriciliğinin Türkiye’deki Mevcut Durumu ve Geleceği. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. Kuşadası.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. Kuşadası.
17-) Dikel.,S., Alev.,M.Vedat., Kır.,M., Kiriş.,A., 2001. Dikel, S., Alev, M.V., Kır, M., Kiriş, G. A., 2001. Seyhan Baraj Gölünde Hapa Modeli Kafeslerde Tilapya (Oreochromis aureus) Yavrularını Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 04-06 Eylül 2001 Hatay. . XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 04-06 Eylül 2001 Hatay

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kır.,M., . 2005. Kır, M. 2005. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yemler ve Çevre, Dikel, S., Kafes Balıkçılığı. Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi. Adana Yayın No:18 s. 175-191 (Ulusal kitapta bölüm yazarlığı). Yayın Evi: Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi. Adana Yayın No:18

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Thermal Biology.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Turkish Fisheries and Aquatic Science.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Turkish Fisheries and Aquatic Science.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. The Korean Journal of Chemical Engineering .
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Turkish Fisheries and Aquatic Science.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Turkish Fisheries and Aquatic Science.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
3-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
4-) Kır M, Öz Osman. 2015. Effects of salinity on acute toxicity of ammonia and oxygen consumption rates in common prawn, Palaemon serratus (Pennat, 1777) Journal of the World Aquaculture Society. Vol:46, No:1, 76-82. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Critical Thermal Minima of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) acclimated to four temperature levels, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:39, No:4, 535-540. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
6-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
7-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
9-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
10-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
11-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
12-) Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
13-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Critical Thermal Minima of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) acclimated to four temperature levels, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:39, No:4, 535-540. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
14-) Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
15-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
16-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
17-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
18-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:3
19-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
20-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
21-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
22-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
23-) Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
24-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Critical Thermal Minima of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) acclimated to four temperature levels, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:39, No:4, 535-540. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
25-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Critical Thermal Minima of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) acclimated to four temperature levels, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:39, No:4, 535-540. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:3
26-) Kır, M., Kumlu, M. 2008. Effect of temperature and salinity on low thermal tolerance of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae) Aquaculture Research, 39:1101-1106. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:4
27-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:3
28-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
29-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
30-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:3
31-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
32-) Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
33-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
34-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:2
35-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:3
36-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
37-) Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
38-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
39-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:2
40-) Kır, M., Kumlu, M. 2006. Acute toxicity of ammonia to Penaeus semisulcatus post-larvae in relation to salinity, Journal of the World Aquaculture Society. Vol:37, No:2, 231-235. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:4
41-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
2-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
3-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
4-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:6
5-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
6-) Kumlu,M., Kır,M., Yılmaz,Ö., Göçer,M., Eroldoğan,O.T. 2010. Growth of Over-wintered and Pre-seasonally Produced Post-larvae of Penaeus semisulcatus in the Subtropics, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 269-276. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
7-) Kır, M., Timur, M. 2009. Nitrification Performance of the Submerged Biofilter Related to Time Intervals after Backwashing, Ozean Journal of Applied Sciences 2(4), 461-467. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
8-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
9-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
10-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:3
11-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
12-) Eroldoğan, O.T., Kumlu, M., Kır, M., Kiriş, Inan, G.A. 2005. Enhancement of Growth and Feed Utilization of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fed Suplementary Dietary Salt in Freshwater, Aquaculture Research, 36:361-369 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:3
13-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
14-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
15-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2
16-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2
17-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
18-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:5
19-) Kiriş, Inan, G.A., Eroldoğan, O.T., Kır, M., Kumlu, M. 2004. Influence of Neuropeptide Y (NPY) on Food Intake and Growth of Penaeid Shrimps Marsupenaeus japonicus and Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae), Comparative Biochemistry and Physiology, - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
20-) Kumlu, M., Kır, M. 2005. Food Consuption, Moulting and Survival of Penaeus semisulcatus During Over-wintering, Aquaculture Research, 36:137-143. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
21-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:2

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effect of Temperature on Acute Toxicity of Ammonia to Penaeus semisulcatus Juveniles - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus semisulcatus) Kimyasal Şoklamayla Triploidi Uygulaması . Konu: Su Ürünleri Biyoteknolojisi. Gökhan . 2012
2-) Tez Adı: Isı Şoklamasıyla Yeşil Kaplan Karidesinden (Penaeus semisulcatus) Triploid Embriyo Elde Edilmesi, . Konu: Su Ürünleri Biyoteknoloji. Ali Kemal . 2010

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus semisulcatus) Triploidi Uygulaması TÜBİTAK Projesi, Proje No: 109O431. 2010-2011

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ağ Kafeslerde Çipura ve Levrek Yetiştiriciliğine Halat ve Sal Yöntemi Kullanılarak Midye Yetiştiriciliğinin Entegre Edilmesi. TÜBİTAK Proje No: 3130612. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Akuakültürde İmmünizasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi; Balık Larva Aşı ve İmmünostimülan Kullanıma İle Yaşama Oranının Artırılması TÜBİTAK Projesi, Proje No: 7110640. 2012-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Alabalık Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Model: Yarı kapalı Devre Sistem İle Alabalık Yetiştiriciliği TÜBİTAK Projesi No: 3120337. 2011-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sarıağız Balığı (Argyrosomus regius) Su Kalite Gereksinimlerinin Tespiti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP Projesi No: 2015-10. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çipura Sparus aurata Termal Tolerans ve Oksijen Tüketim Oranlarının Tespiti. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su kaltesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Levrekte Dicentrarchus labrax Termal Tolerans ve Oksijen Tüketim Oranlarının Tespiti. 2015-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus semisulcatus) Kimyasal Şoklamayla Triploidi Uygulaması, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: 2011-2. 2011-2012
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Melicertus kerathurus’ ta Triploidi Optimizasyonu Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: 2009-26. 2009-2010
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Isı Şoklamasıyla Melicertus kerathurus’ tan Triploid Embriyo Elde Edilmesi. Muğla Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: 2008-11. 2008-2009
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kapalı Devre Üretim Sistemlerinde Biyolojik Filtrelerin Su kalitesi Üzerindeki Etkisi. İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu. Proje No: T-533 / 180398. 1998-1999

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Bölgesinin Ar-Ge ve İnovatif Potansiyelinin Tespiti. Muğla Sıtkı Koçman Üniverstesi BAP Projesi. 2013-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeşil Kaplan Karidesi (Penaeus semisulcatus)’nin Soğuğa Toleransı Ve Kışlatılma Olanakları. Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi Proje No: FBE-2002- D166 . 2002-2004

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü. 2015
2-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2015
3-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2015
4-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2015
5-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2015
6-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü. 2009
7-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2009
8-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2008
9-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2008
10-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü. 2008
11-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü. 2006
12-) Kurum Adı: SITKI KOÇMAN VAKFI. Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü. 2006
13-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü. 2005
14-) Kurum Adı: TÜBİTAK. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü. 2005

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Recirculation Systems and Their Application in Acuaculture (13-18 Aralık 2015), Zaragoza, International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM Bursu). . . 2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Recirculation Systems and Their Application in Acuaculture (10-14 Mart 2008), Aquaculture Centre of IRTA, International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM Bursu). 0,25. İspanya. 2008
2-) Shrimp Hatchery Management Course (22 Ekim / 5 Aralık 2007), Department of Fisheries Malaysia, Ministry of Agriculture and Agro Based Industries, Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP ). 1,5. Malezya. 2007
3-) Aquaculture: Production & Management (15 Aralık 2003 / 8 Ocak 2004 ), The Hebrew University of Jerusalem Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences, Israel Ministry of Foreign Affairs International Cooperation Division (MASHAV). 0,75. İsrail. 2003

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. Türkiye. . 2016
2-) IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

SÜM6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SÜM5531 2018-2019 Bahar

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM6526 2018-2019 Bahar

KARİDES KULUÇKAHANE YÖNETİMİ

SÜM4002 2018-2019 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM5516 2018-2019 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM6524 2018-2019 Güz

KARİDES BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM6526 2018-2019 Güz

KARİDES KULUÇKAHANE YÖNETİMİ

SÜM4001 2018-2019 Güz

Canlı Yem Kültürü

SÜM4515 2018-2019 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SÜM6099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SÜM4002 2017-2018 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM5099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SÜM5516 2017-2018 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM6533 2017-2018 Bahar

AKUAPONİK SİSTEM DİZAYNI

SÜM4515 2017-2018 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SÜM5531 2017-2018 Güz

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM4001 2017-2018 Güz

Canlı Yem Kültürü

SÜM5516 2017-2018 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM6526 2016-2017 Bahar

KARİDES KULUÇKAHANE YÖNETİMİ

SÜM5531 2016-2017 Bahar

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM6524 2016-2017 Bahar

KARİDES BİYOTEKNOLOJİSİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 6000 2016-2017 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5516 2016-2017 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4002 2016-2017 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM5516 2016-2017 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM6533 2016-2017 Güz

AKUAPONİK SİSTEM DİZAYNI

SÜM4001 2016-2017 Güz

Canlı Yem Kültürü

SÜM4515 2016-2017 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM5531 2016-2017 Güz

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM5558 2016-2017 Güz

PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5516 2015-2016 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM5531 2015-2016 Bahar

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM5558 2015-2016 Bahar

PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ

SÜM6000 2015-2016 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM4002 2015-2016 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM4002 2015-2016 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4515 2015-2016 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM4001 2015-2016 Güz

Canlı Yem Kültürü

SÜM4515 2015-2016 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM6533 2015-2016 Güz

AKUAPONİK SİSTEM DİZAYNI

SÜM5531 2015-2016 Güz

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 6000 2015-2016 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM4001 2015-2016 Güz

Canlı Yem Kültürü

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5516 2015-2016 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM5558 2015-2016 Güz

PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ

SÜM4002 2014-2015 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM5558 2014-2015 Bahar

PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ

SÜM 6000 2014-2015 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5531 2014-2015 Bahar

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM4002 2014-2015 Bahar

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM5516 2014-2015 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5558 2014-2015 Güz

PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ

SÜM4002 2014-2015 Güz

Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM5531 2014-2015 Güz

KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM4515 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM4515 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu

SÜM4001 2014-2015 Güz

Canlı Yem Kültürü

SÜM5516 2014-2015 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4001 2014-2015 Güz

Canlı Yem Kültürü