Personel

Araştırma Görevlisi Mustafa Sargın
Araştırma Görevlisi
Mustafa Sargın
@ E-posta
msargin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1807

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 30.06.1997

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 11.10.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve edebiyatı Ana Bilim Dalı Devam Ediyor

Verdiği Dersler

TEB1801 2014-2015 Yaz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB3901 2014-2015 Yaz

Diksiyon ve Sunum

TEB1801 2014-2015 Yaz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB4512 2017-2018 Bahar

Diksiyon

TEB1002 2017-2018 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB2010 2017-2018 Bahar

Genel Dilbilimi

TEB2010 2017-2018 Bahar

Genel Dilbilimi

TEB4002 2017-2018 Bahar

Dil ve Kültür

TEB1002 2017-2018 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB4002 2017-2018 Bahar

Dil ve Kültür

TEB4501 2017-2018 Güz

Türkçenin Anlambilimi

TEB2009 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TEB2003 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB2001 2017-2018 Güz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB4501 2017-2018 Güz

Türkçenin Anlambilimi

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

TEB2003 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB2001 2017-2018 Güz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB2009 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TEB2001 2016-2017 Yaz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB4512 2016-2017 Bahar

Diksiyon

TEB1002 2016-2017 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB2002 2016-2017 Bahar

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB1002 2016-2017 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

TEB1003 2016-2017 Güz

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

TEB1001 2016-2017 Güz

Yazı Yazma Teknikleri

TEB1801 2016-2017 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB1801 2016-2017 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB3901 2016-2017 Güz

Diksiyon ve Sunum

TEB3901 2016-2017 Güz

Diksiyon ve Sunum

TEB2003 2016-2017 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB2001 2016-2017 Güz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB1003 2016-2017 Güz

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

TEB1001 2016-2017 Güz

Yazı Yazma Teknikleri

TEB 1802 2016-2017 Güz

TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM

TEB 1802 2015-2016 Yaz

TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM

SBÖ3004 2015-2016 Bahar

Sosyal Bilimlerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri

TEB1802 2015-2016 Bahar

Türkçe II: Sözlü Anlatım

TEB 1802 2015-2016 Bahar

TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM

SBÖ3004 2015-2016 Bahar

Sosyal Bilimlerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri

TEB3901 2015-2016 Bahar

Diksiyon ve Sunum

TEB1802 2015-2016 Bahar

Türkçe II: Sözlü Anlatım

TEB3901 2015-2016 Güz

Diksiyon ve Sunum

TEB3901 2015-2016 Güz

Diksiyon ve Sunum

TEB4002 2013-2014 Yaz

Dil ve Kültür

TEB4002 2013-2014 Yaz

Dil ve Kültür

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB2003 2014-2015 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB3901 2014-2015 Güz

Diksiyon ve Sunum

TEB1007 2014-2015 Güz

Yazılı Anlatım I

TEB1003 2014-2015 Güz

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB2003 2014-2015 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB3901 2014-2015 Güz

Diksiyon ve Sunum

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TEB1003 2014-2015 Güz

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi