Personel

Prof.Dr. Murat Polat
Prof.Dr.
Murat Polat
@ E-posta
muratpolat@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4891

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 27.03.1981

Doktora

Atatürk Üniv Tıp Fakültesi Genel Cerahi Anabilim dalı 16.09.1986

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ustundag Budak.,Y., Polat.,M., Huysal.,K., 2016. The use platelet indices, plateletcrit, mean platelet volume and platelet distribution width in emergency non-traumatic abdominal surgery: asystematic reviev. Biochemia Medica
2-) Polat.,M., Ozcan.,O., Sahan.,L., Üstündag.,Y., Alisik.,M., Yilmaz.,N., Erel.,O., 2016. Changes in thiol-disulfide homeostasis of the body to surgical trauma in laparoscopic cholecystectomy patients. Journal of laparoendoscopic &advanced surgical techniques
3-) Huysal.,K., U.Budak.,Y., Ulusoy Karaca.,A., Aydos.,M., Kahvecioğlu.,S., Bulut.,M., Polat.,M., 2013. Diagnostic accuracy of UriSed automated urine microscopic sediment analyzer and dipstick parameters in predicting urine culture test results. Bichemia Medica
4-) .,., .,., .,., .,., 2013. Evaluation in an emergency department of rapid separator tubes containing thrombin for serum preparation prior to hs-cTnT CK-MB analyses. BMC Clinical Pathology
5-) U. Budak.,Y., Huysal.,K., Polat.,M., 2012. Use of blood gas analyzer and a laboratory autoanalyzer in routine practice to measure electrolytes in intensive care unit patients. BMC Anesthesiology
6-) U. Budak.,Y., Huysal.,K., Polat.,M., Tarakçı.,G., Uçar.,H., 2012. Evaluation of the Steelex M600H coagulometer prothrombin time-international normalized ratio assay with Steelex test reagents. Biochemia Medica
7-) Akcay MN, Capan MY, Gündogdu C, Polat M, Oren D., ''Bacterial translocation in experimental intestinal obstruction'', 1996, The Journal of International Medical Research 24(1), 17-26 - 1996
8-) Akçay.,N., Capan.,Y., Cemel.,G., Polat.,M., Oren.,D., 1996. Bacterial translocation in experimental intestinal obstruction. The Journal of International Medical Research
9-) Akcay, M. N., Polat, M., Cadirci, M., & Gencer, B. (1994). Tumor-induced ileo-ileal invagination in adults. The American surgeon, 60(12), 980-981. - 1994
10-) Atamanalp.,S., Polat.,M., Yıldırgan.,İ., Ertaş.,E., Bakan.,N., Akçay.,F., 1993. The effects of superoxide dismutase, deferoxamine and their combination on gastric mucosal damage due to ischemia-reperfusion. Tr. J. of Medical Sciences
11-) Akdemir D, Atamanalp SS, Polat m; Ertaş E, Tamer İ., ''Abdominal Incision Closure With Polydioxanone'', 1993Turkish Journal of Medical Sciences 18, 333-340 - 1993
12-) Ören D, Akçay M, Bakan E, Polat M, Bakan N., ''The effect of trauma, surgery and burn stress on serum gastrin levels'', 1993, Turkish Journal of Medical Sciences 17, 231-233 - 1993
13-) Atamanalp SS, Polat M, Bakan E, Çiftçioğlu MA, Yıldırgan Mİ, Ören D., ''Serum pancreas-specific protein levels in experimental traumatic acute pancreatitis'' 1993, Turkish Journal of Medical Sciences 18, 289-293 - 1993
14-) Atamanalp.,S., Polat.,M., Bakan.,E., Çiftçioğlu.,A., Yıldırgan.,İ., Ören.,D., 1993. Serum Pancreas-Spesific Protein Levels in Experimental TraumaticAcute Pancreatitis. Tr. J. of Medical Sciences
15-) Akdemir.,D., Atamanalp.,S., Polat.,M., Ertaş.,E., Tamer.,İ., 1993. Abdominal Incision Closure with Polidioxanane. Tr. J. of Medical Sciences

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Atamanalp.,S., Gündoğdu.,C., Polat.,Y., Çapan.,Y., Polat.,M., 1995. Papillary Carcinama Arising in Fibroadenoma. Tr. J. of Medical Sciences
2-) Akçay.,N., Polat.,M., Çadirci.,M., Gencer.,B., 1994. Tumor-induced Ileo-IlealInvagination in Adults. The American Surgeon
3-) Ören.,D., Akçay.,M., Bakan.,E., Polat.,M., Bakan.,N., 1993. The Effect of Trauma, Surgery and Burn Stress on Serum Gastrin Levels. Tr. J. of Medical Sciences

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akbaba.,G., Omar.,M., Polat.,M., Özcan.,Ö., Belli.,K., Şahan.,M., Çullu.,N., 2014. Cutaneous Sinus Formation Is a Rare Complication of Thyroid Fine Needdle Aspiration Biopsy. Case Reports in Endocrinology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ören D, Polat KY, Polat M, Yıldırgan İ, Başoğlu M.,'' Karaciğer hidatik kistinde cerrahi tedavi(126 olgunun değerlendirilmesi)'', 1992, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 24-3, 795-803 - 2015
2-) Polat M, Atamanalp SS, Balcı D, Ören D., ''Arteria thyroidea inferiorun bilateral ligasyonunun serum kalsiyum düzeylerine etkisi'', 1992, Karadeniz Tıp Dergisi 5-4, 211-215 - 2015
3-) Akan.,K., Tihan .,D., Duman.,U., Özgün.,Y., Erol.,F., Polat.,M., 2013. Pilonidal sinüs tedavisinde cerrahi Limberg flep yöntemi ile kristalize fenol uygulamasının retrospektif karşılaştırılması. Ulusal Cer Derg
4-) Akçay MN, Yıldırgan Mİ, Çelebi F, Çapan MY, Çelik S, Polat M, Ören D., '' Künt karın travmalarının 10 yıllık retrospektif analizi'', 1996, Ulusal Travma Dergisi 2-2, 151-155 - 1996
5-) Akdemir D, Atamanalp SS, Polat M, Polat KY, Yıldırgan İ., Sigmoid kolon volvulusunun tek seansta rezeksiyon ve anastomoz ile tedavisi'', 1994, Kolon ve Rektum Hast Dergisi 4-21, 2125 - 1994
6-) Adam B, Akçay F, Sarı İ, Polat M., ''The effect of human growth hormone levels to the cancer growth'', 1993, THOD 3-1, 18-21 - 1993
7-) Polat M, Polat KY, Yiğitoğlu MR, Akçay M, Akçay F, Demirtaş T., ''Deneysel olarak iskemi ve reperfüzyon oluşturulan kobaylarda desferrioksamin(deferoksamin) ve süperoksit dismutaz kombinasyonunun karaciğer malondialdehit düzeyine etkisi'' , 1993, T Klin Gastroenterohepatoloji 4, 126-129 - 1993
8-) Ören D, Atamanalp SS, Polat KY, Polat M, Yıldırgan Mİ, Başoğlu M., ''İleosigmoidal düğümlenme(yirmi yıllık retrospesifik inceleme)'' 1993, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 3-4, 167-170 - 1993
9-) Polat.,M., Ören.,D., Yıldırgan.,İ., Demirci.,M., Balcı.,D., 1992. Tandır Yanıkları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
10-) Akçay MN, Polat M, Başoğlu M, Akdemir D., ''Üst gastrointestinal (GİS) sistem kanamalarının tedavisinde ranitidine'in etkisi'', 1992, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 24-4, 915-920 - 1992
11-) Ören D, Polat KY, Polat M, Başoğlu M., ''Elektif kolesistektomilerde antibitik profilaksisinin değeri(125 vak'alık prospektif kontrollu bir çalışma)'', 1992, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 24-3, 805-817 - 1992
12-) Polat.,M., Atamanalp.,S., Ören.,D., Çadırcı.,M., Yerdelen.,U., 1992. Karaciğer abseleri(123 olgunun analizi). Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
13-) Atamanalp.,S., Polat.,M., Demirtaş.,T., Mutlutürk.,Ü., Yiğitoğlu.,R., 1992. Akut kolesistitli hastalarda plazma PMN granulosit elastaz enzim düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
14-) Polat.,M., Polat.,Y., Akçay.,N., Balcı.,D., Ertaş.,E., 1992. Gastrointestinal perforasyonlar sonucu batında meydana gelen mantar enfeksiyonları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
15-) Polat.,M., Yiğitoğlu.,R., Atamanalp.,S.Selçuk., Adam.,B., Balcı.,D., Çapan.,Y., Demirtaş.,T., 1992. Pankreas kanserinin tanı ve ayırıcı tanısında serum CA 19-9, CEA, amilaz ve elastaz düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi(T.H.O.D)
16-) Polat M, Ören D, Yıldırgan İ, Demirci M, Balcı D., ''Tandır Yanıkları'', 1992, Atatürk Üniversitesi Tıp Fak. Bülteni 24-2, 289-2962, - 1992
17-) Polat.,M., Yiğitoğlu.,R., Atamanalp.,S., Çapan.,Y., Aksoy.,H., 1992. Nonmetastatik ve metastatik meme kanserlerinde serum fibronektin düzeyler. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
18-) Öztürk.,A., Demirci.,M., Polat.,M., Selimoğlu.,E., Sütbeyaz.,Y., Ural.,T., 1992. Flep nekrozlarının önlenmesinde klorpromazin hidroklorid etkisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
19-) Karakaş.,K., Polat.,Y., Polat.,M., Yılmaz.,M., Yıldız.,L., 1992. Travma ve ameliyatların serum immunglobulin düzeylerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
20-) Polat.,Y., Polat.,M., Ören.,D., Akçay.,M., Ertaş.,E., 1992. Kolon yaralanmaları(53 olgunun analizi). Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
21-) Ören D, Atamanalp SS, Polat m, Yerdelen Ü, Polat KY, Özek C., '' Perfore apandisite bağlı generalize peritonitli hastalarda peritoneal yıkama ve sistemik antiyotik kullanımı(66 olguluk kontrollu, prospektif bir klinik çalışma)'', 1992, 24-3, 609-619 - 1992
22-) Polat M, Akçay MN, Ertaş E, Çadırcı M., '' Kolostomi kapatmalarının morbidite ve mortalite yönünden retrospektif analizi'', 1992, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 24-3, 679-686 - 1992
23-) Ören.,D., Polat.,M., Çalış.,H., Polat.,K.Yalçın., Uyan.,M., 1991. Travmaya bağlı splenektomi sonrası hücresel immünite değişiklikleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
24-) Ören.,D., Demircan.,A., Kesim.,M., Polat.,M., 1988. Gastrointestinal sistem malignitelerinde prostoglandin-E2(PGE2) düzeyi. Atatürk Üni. Tıp Fak. Tıp Bülteni
25-) Ören.,D., Taşyürek.,C., Karakaş.,K., Polat.,M., Güney.,Ş., 1987. Postoperatif adeziv obstrüksiyonlar(255 Vak'anın analizi). Atatürk Üni. Tıp Fak. Tıp Bülteni
26-) Ören.,D., Polat.,M., Taşyürek.,C., Demirtaş.,T., Erez.,N., 1986. Elektif kolorectal cerrahide nazogastrik aspirasyon'un değeri. Atatürk Üni. Tıp Fak. Tıp Bülteni

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Polat M.,'' Laparoskopik kolesistektomide 2 mm trokar ve el aletleri ile ilk deneyimimiz isimli makale için editöre mektup'', 1998, End.-Lap ve Minimal Cerrahi 1, 132 - 1998
2-) Polat M, Atamanalp SS, Polat KY, Akdemir D, Gündoğdu., ''Akut batını taklit eden çekumda lokalize bir '' ameboma olgusu''., 1994, Kolon Rektum Hast derg 4, 143-145 - 1994
3-) Okçu N, Onuk D, Polat M, Yılmaz A, Gündoğdu M,Paç M., ''Budd-Chiari Sendromu(3 olgu)'', 1993, Turk J Gastroenterohepatol 4, 7780 - 1993
4-) Ören D, Polat M, Atamanalp SS, Ertaş E, Özek C., '' A sonographically diagnosed biliary ascariasis'', 1993, Med. Bull. İstanbul 26, 121-123 - 1993
5-) Polat.,M., Karakaş.,K., Küçük.,M., Akdemir.,D., 1992. Umbilikal endometriozis( 1 Vak'a Nedeniyle). Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni
6-) .,., .,., .,., 1990. Abdominal gebelik. Atatürk Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Bülteni
7-) Polat M, Atamanalp SS., '' Kongenital polikistik hastalık(Bir vak'a raporu)'',1990, Atatürk Üniversitesi Tıp Fak , Tıp Bülteni 22-1, 39-42 - 1990
8-) Polat.,M., Atamanalp.,S., 1990. Kongenital polikistik hastalık(Bir vak'a raporu). Atatürk Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Bülteni

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bacterial translocation in experimental intestinal obstruction - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
2-) Evaluation in an emergency department of rapid separator tubes containing thrombin for serum preparation prior to hs-cTnT CK-MB analyses - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) The use platelet indices, plateletcrit, mean platelet volume and platelet distribution width in emergency non-traumatic abdominal surgery: asystematic reviev - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:9
4-) Changes in thiol-disulfide homeostasis of the body to surgical trauma in laparoscopic cholecystectomy patients - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Use of blood gas analyzer and a laboratory autoanalyzer in routine practice to measure electrolytes in intensive care unit patients - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation in an emergency department of rapid separator tubes containing thrombin for serum preparation prior to hs-cTnT CK-MB analyses - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) The use platelet indices, plateletcrit, mean platelet volume and platelet distribution width in emergency non-traumatic abdominal surgery: asystematic reviev - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:9
3-) Changes in thiol-disulfide homeostasis of the body to surgical trauma in laparoscopic cholecystectomy patients - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Comparison of surgical Limberg flap technique and crystallized phenol application in the treatment of pilonidal sinus disease a retrospective study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
5-) Use of blood gas analyzer and a laboratory autoanalyzer in routine practice to measure electrolytes in intensive care unit patients - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:5