Personel

Doç.Dr. Murat Yabanlı
Doç.Dr.
Murat Yabanlı
@ E-posta
muratyabanli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3176

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü / Deniz Biyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 22.07.1999

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 22.08.2003

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı 12.02.2007

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Tokul Ölmez Özge, 2019. Microplastic pollution at the intersection of the Aegean and Mediterranean Seas: A study of the Datça Peninsula (Turkey). marine pollution bulletin
2-) Şaşı Hüseyin, Yozukmaz Aykut, Yabanlı Murat, 2018. Heavy metal contamination in the muscle of Aegean chub (Squalius fellowesii) and potential risk assessment. Environmental Science and Pollution Research
3-) Yozukmaz Aykut, Yabanlı Murat, Sel Fatma, 2018. Heavy Metal Bioaccumulation in Enteromorpha intestinalis,(L.) Nees, a Macrophytic Algae: The Example of Kadin Creek (Western Anatolia). BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY
4-) TÜRK ÇULHA.,S., YABANLI.,M., BAKİ.,B., YOZUKMAZ.,A., 2016. Heavy Metals in Tissues of Scorpionfish (Scorpaena porcus) Caught from Black Sea (Turkey) and Potential Risks to Human Health. Environmental Science and Pollution Research
5-) YABANLI.,M., COŞKUN.,Y., ÖZ.,B., 2015. Detection of Heavy Metal Concentrations in Three Freshwater Fish Species in Lake Marmara (Western Anatolia) and Heavy Metal Human Health Risk Assessment. Fresenius Environmental Bulletin
6-) YABANLI.,M., ALPARSLAN.,Y., 2015. Potential Health Hazard Assessment in Terms of Some Heavy Metals Determined in Demersal Fishes Caught in Eastern Aegean Sea. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
7-) YABANLI.,M., KATALAY.,S., YOZUKMAZ.,A., İNANAN.,E., 2015. Comparative study of heavy metals and selenium accumulation in the digestive gland and gills of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) caught in Izmir Bay (Turkey). Turkish Journal of Biochemistry
8-) YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., 2014. Heavy Metal Accumulation In the Leaves, Stem and Root of the Invasive Submerged Macrophyte Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae): An Example of Kadın Creek (Mugla, Turkey). Brazilian Archives of Biology and Technology
9-) YABANLI.,M., 2013. Assessment of the heavy metals contents of Sardina pilchardus sold in Izmir (Turkey). Ekoloji
10-) AKSU.,Ö., YABANLI.,M., CAN.,E., KUTLUYER.,F., KEHAYIAS.,G., SEYHANEYILDIZ CAN.,Ş., KOCABAŞ.,M., DEMİR.,V., 2012. Comparison of heavy metals bioaccumulation by Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) and Unio elongatulus eucirrus (Bourguignat, 1860) from Keban Dam Lake, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin
11-) CAN.,E., YABANLI.,M., KEHAYIAS.,G., AKSU.,Ö., KOCABAŞ.,M., DEMİR.,V., KAYIM.,M., KUTLUYER.,F., ŞEKER.,S., 2012. Determination of Bioaccumulation of Heavy Metals and Selenium in Tissues of Brown Trout Salmo trutta macrostigma (Duméril, 1858) from Munzur Stream, Tunceli,Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) YABANLI.,M., 2012. Evaluation of the trace metal quality of bottled waters sold in İzmir (Turkey). Ekoloji

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) YABANLI.,M., TAY.,S., GIANNETTO.,D., 2016. Human health risk assessment from arsenic exposure after sea bream (Sparus aurata) consumption in Aegean Region, Turkey. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
2-) YABANLI.,M., ALPARSLAN.,Y., YAPICI.,S., HACIHASANOĞLU YAPICI.,H., YOZUKMAZ.,A., 2016. Determination of Heavy Metal Content in Commercial Marine Fish Hunted From South East of Aegean Sea (Turkey) and Their Potential Risk For Public Health. Caspian Journal of Environmental Sciences
3-) GENÇ.,O., İNANAN.,E., YABANLI.,M., YILMAZ.,F., 2015. Japon Balığı (Carassius auratus Linnaeus, 1758) Dokularında Bor Akümülasyonu. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
4-) YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., 2014. Bioaccumulation of Heavy Metals in Tissues of the Gibel Carp Carassius gibelio: Example of Marmara Lake, 5(3): 217-224.. Russian Journal of Biological Invasions
5-) YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., ALPARSLAN.,Y., ACAR.,Ü., 2014. Evaluation of heavy metals and selenium contents in the muscle tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Western Anatolia. Journal of Food, Agriculture & Environment
6-) TÜRK.,N., YABANLI.,M., BABA.,E., ONTAŞ.,C., AYDIN.,A., 2013. Detection of bacterial diseases and determination of antibacterial susceptibilities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey. Journal of FisheriesSciences.com
7-) YABANLI.,M., ALPARSLAN.,Y., BAYGAR.,T., 2012. Assessment of cadmium, mercury and lead contents of frozen European sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) and gilthead seabream (Sparus auratus L., 1758) fillet from Turkey. Agricultural Sciences
8-) YABANLI.,M., EGEMEN.,Ö., 2009. Monitoring The Environmental Impacts of Marine Aquaculture Activities on Water Column and Sediment in Vicinity of The Karaburun Peninsula (Turkey - Eastern Aegean Sea). Journal of Fisheries Sciences.com, 3 (3): 207-213.. Journal of Fisheries Sciences.com

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) YABANLI.,M., 2009. Entegre Balık-DenizYosunu Yetiştiriciliğine Bir Bakış. Journal of Fisheries Sciences.com

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YABANLI.,M., COŞKUN.,Y., ÖZ.,B., YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., ÖNDEŞ.,S., 2013. Bafa Gölü'nden Elde Edilen Levreklerde (Dicentrarchus labrax) ve Göl Suyunda Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi ve Balık/Halk Sağlığı Açısından Durum Değerlendirmesi. Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi
2-) YABANLI, M., TÜRK, N., TENEKECİOĞLU, E., ULUDAĞ, R., 2011. Bafa Gölü'ndeki Toplu Balık Ölümleri Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15 (1): 36-40. - 2011
3-) TÜRK.,N., YABANLI.,M., AVSEVER.,L., AYDIN.,A., 2011. Çift kabuklu yumuşakçalardan Vibrio parahaemolyticus izolasyonu. Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi
4-) YABANLI.,M., 2010. Deniz Yosunlarında Arsenik Biyoakümülasyonu. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
5-) TÜRK.,N., YABANLI.,M., 2009. Balık Hastalıkları İle İlgili Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) COŞKUN.,Y., ERDOĞDU.,T., YABANLI.,M., ÖZ.,B., 2010. Arılarda Bir Karbamat Pestisid Olan Karbarilin Sebep Olduğu Zehirlenme Olgusu. Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Çetin Esra, 2018. The Evaluation of Physico-Chemical and Microbiological WaterQuality of Iztuzu Beach (Caretta caretta Beach). Marfresh 2018
2-) YOZUKMAZ.,A., YABANLI.,M., ŞENER.,İ., BARLAS.,M., 2016. The Seasonal Analysis of Heavy Metal Content in Soft Tissues and Shell of the Species Mytilaster marioni (Locard, 1889), Gathered from the Lake Bafa. 41th Rapp. Comm. int. Mer Médit.(CIESM)
3-) KATALAY.,S., YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., İNANAN.,E., 2013. Comparative Study Of Heavy Metals And Selenium Accumulation in the Digestive Gland and Gills of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) Caught in Izmir Bay (Turkey). 40th Rapp. Comm. int. Mer Médit.(CIESM)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, Öner Süleyman, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, 2018. Risk Assessment of Consumer Health by Determination of Heavy Metals Concentrations in Marinated and Smoked Seafood. The 4th International Symposium on Eurosian Biodiversity
2-) Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, 2017. Arsenic Levels in Seven Marine Fish Species from the Eastern Aegean Sea and Health Risks Assessment for Consumers. The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity
3-) Şener İdris, Yabanlı Murat, Yozukmaz Aykut, 2017. An Investigation of the Effects of Arsenite (As 3) and Arsenate (As 5) Ions on Antioxidant Enzyme System of The Species, Echinodorus amazonicus Rataj. The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity
4-) YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., 2015. Heavy Metal Bioaccumulation in Enteromorpha intestinalis, (L.) Nees, A Macrophytic Algae: Example of Kadin Creek (Western Anatolia). International Congress on Applied Biological Sciences
5-) YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., 2013. Bioaccumulation of heavy metals in tissues of the gibel carp Carassius gibelio: Example of Marmara Lake, Turkey. IV. International Symposium “Invasion of alien species in Holarctic” 22-28 September 2013, Borok, Russia.. IV. International Symposium “Invasion of alien species in Holarctic

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) YABANLI.,M., YOZUKMAZ.,A., SEL.,F., 2014. Determination of the Content of Heavy Metal in Mugil cephalus L. 1758 Obtained from Bafa Lake (Turkey) and Its Evaluation in terms of Public Health. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology, 15-17 May 2014, Girne-Cyprus.. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology
2-) YABANLI.,M., SEL.,F., YOZUKMAZ.,A., 2014. The Evaluation of Selenium Concentrations in Mullus barbatus L., 1758 and Mullus surmelatus L., 1758 Obtained From Eastern Aegean Sea. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology, 15-17 May 2014, Girne-Cyprus. . 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology
3-) ALPARSLAN.,Y., METİN.,C., HASANHOCAOĞLU YAPICI.,H., BAYGAR.,T., YABANLI.,M., 2014. Production of Meatball of Silver Crucian Carp (Carassius gibelio, Bloch, 1782) and Sensory Evaluation of the Product. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology, 15-17 May 2014, Girne-Cyprus.. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TÜRK.,N., YABANLI.,M., 2006. Balık, Balıkçılık Ürünleri ve İnsan Sağlığı, I. Türkiye Zoonotik Hastalıkları Sempozyumu, 14-15 Kasım 2006, Ankara.. I. Türkiye Zoonotik Hastalıkları Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) YABANLI.,M., SEL.,F., 2012. Myriophyllum spicatum Bitkisinde Aluminyum, Mangan, Kobalt, Nikel ve Arsenik Birikimi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
2-) YABANLI.,M., SEL.,F., ALPARSLAN.,Y., BAYGAR.,T., 2012. Bazı Balık Türlerinin Kas Dokularında Selenyum Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması. V. Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta.. V. Limnoloji Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) SEL.,F., YABANLI.,M., 2013. Sulu Ortamdan Cr+6 Arıtımınında Biyosorbent olarak Kızılçam ve Fıstık Çamı Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 17. Su Ürünleri Sempozyumu, 03-06 Eylül 2013, İstanbul.. 17. Su Ürünleri Sempozyumu
2-) TÜRK ÇULHA.,S., YABANLI.,M., Baki.,B., 2013. Sinop Ve Kastamonu (İnebolu) Bölgesinden Avlanan İskorpit Balığının (Scorpaena porcus, Linne., 1758) Dokularındaki Ağır Metal Seviyeleri. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs – 01 Haziran 2013, Erzurum. . FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu
3-) COŞKUN.,Y., YABANLI.,M., 2010. Ege Bölgesi’nde Meydana Gelen Zehirlenme Şüpheli Hayvan Ölümlerinin Pestisitler Yönünden Değerlendirilmesi. III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Kuşadası, Aydın. . III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Brazilian Archives of Biology and Technology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Agriculture and Food Chemistry .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ecotoxicology and Environmental Safety.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Potential Health Hazard Assessment in Terms of Some Heavy Metals Determined in Demersal Fishes Caught in Eastern Aegean Sea - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
2-) Comparative study of heavy metals and selenium accumulation in the digestive gland and gills of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) caught in Izmir Bay (Turkey) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
3-) Heavy Metal Accumulation In the Leaves, Stem and Root of the Invasive Submerged Macrophyte Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae): An Example of Kadın Creek (Mugla, Turkey) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:5
4-) Determination of Bioaccumulation of Heavy Metals and Selenium in Tissues of Brown Trout Salmo trutta macrostigma (Duméril, 1858) from Munzur Stream, Tunceli,Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Detection of bacterial diseases and determination of antibacterial susceptibilities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Assessment of cadmium, mercury and lead contents of frozen European sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) and gilthead seabream (Sparus auratus L., 1758) fillet from Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Heavy Metal Accumulation In the Leaves, Stem and Root of the Invasive Submerged Macrophyte Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae): An Example of Kadın Creek (Mugla, Turkey) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Determination of Bioaccumulation of Heavy Metals and Selenium in Tissues of Brown Trout Salmo trutta macrostigma (Duméril, 1858) from Munzur Stream, Tunceli,Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Assessment of cadmium, mercury and lead contents of frozen European sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) and gilthead seabream (Sparus auratus L., 1758) fillet from Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Heavy Metal Accumulation In the Leaves, Stem and Root of the Invasive Submerged Macrophyte Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae): An Example of Kadın Creek (Mugla, Turkey) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: su kirliliği sosyoloji arkeoloji. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Bafa Gölü ve Çevresinde Toplum Destekli Eko Turizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi GEKA TR32 14 DFD 0043 . 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Su Ürünleri, Biyoteknoloji. Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Termal Su Siyanobakterisi Pseudanabaena sp.’nin esansiyel yağ ve fikobiliprotein içeriğinin tespiti; yüksek saflıkta C fikosiyan ve C fikoeritrin Üretimi (2013- devam ediyor).. 2014-2016
3-) Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi (2013- devam ediyor). - 2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çevre kirliliği, Ağır metaller, Limnoloji, Su kalitesi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Bafa (Aydın), Gölcük (İzmir) ve Marmara (Manisa) Göl Ekosistemlerindeki İç Su Balıklarında Ağır Metal Varlığının Belirlenmesi . 2011-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu Dalyanı’nın fiziko-kimyasal ve mikrobiyal su kalitesinin belirlenmesi. 2016-2017
2-) Kargı Çayı (Fethiye-Muğla) Su ve Sedimentinde Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi (2013-2014) - 2014
3-) Toprak Havuzda ve Denizel Kafes Tesislerinde Yetiştirilen Çipura (Sparus aurata)/Levrek (Dicentrarchus labrax) balıkları ile Doğal Çipura/Levrek Balıklarında İz Element Seviyelerinin Karşılaştırılması (Şubat 2014 – Ağustos 2014) - 2014
4-) Bafa Gölü'nde Yayılış Gösteren Mytilaster marioni Türünün Etli Dokularındaki Ağır Metal İçeriğinin Mevsimsel Olarak İncelenmesi (2014 – devam ediyor). - 2014
5-) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Sahil Kesimlerinde Deniz Suyunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi (2013-2014) - 2014
6-) Güney Ege’de Avlanan Ekonomik Değere Sahip Deniz Balıklarında Ağır Metal İçeriğinin Tespiti ve Halk Sağlığı Açısından Olası Risklerin Saptanması (2012 - 2014). - 2014
7-) Kızılçam Kozalağı (Pinus brutia) ve Fıstık Çamı (Pinus pinea) Kozalağı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Metal İyonunun Biyosorbsiyonu (Nisan 2013 – Ağustos 2013) - 2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Borik Asitin Zebra Balığında (Danio rerio Hamilton, 1822) sperm parametreleri, sperm dondurulması ve embriyogenesis üzerine etkileri (2012-2014). - 2014
2-) Köyceğiz Dalyan Sulak Alanı’nda (2013-2014) İhtiyoplankton ve Su Kalitesi Üzerine Belirlemeler (2013-devam ediyor) - 2013

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Yayın Teşvik Ödülü. 2015

Verdiği Dersler

SÜM5585 2018-2019 Bahar

SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ

SÜM6535 2018-2019 Bahar

SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU

SÜM2506 2018-2019 Bahar

Tehlikeli ve Zehirli Sucul Canlılar

SÜM4008 2018-2019 Bahar

Seminer

SÜM2507 2018-2019 Güz

Su Bitkileri

SÜM5574 2018-2019 Güz

ÖTROFİKASYON

SÜM6512 2018-2019 Güz

SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜM4009 2018-2019 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM1008 2017-2018 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM4008 2017-2018 Bahar

Seminer

SÜM2503 2017-2018 Güz

Sucul Ekotoksikoloji

SÜM5566 2017-2018 Güz

SU ÜRÜNLERİNDE ENSRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜM5574 2017-2018 Güz

ÖTROFİKASYON

SÜM6512 2017-2018 Güz

SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜM4009 2017-2018 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM2507 2017-2018 Güz

Su Bitkileri

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4008 2016-2017 Bahar

Seminer

SÜM6535 2016-2017 Bahar

SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU

SÜM5585 2016-2017 Bahar

SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ

SÜM5587 2016-2017 Bahar

SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6000 2016-2017 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4009 2016-2017 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM5574 2016-2017 Güz

ÖTROFİKASYON

SÜM2507 2016-2017 Güz

Su Bitkileri

SÜM2503 2016-2017 Güz

Sucul Ekotoksikoloji

SÜM6512 2016-2017 Güz

SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜM5556 2016-2017 Güz

SUCUL MAKROTİFLER

SÜM4008 2015-2016 Bahar

Seminer

SÜM 5585 2015-2016 Bahar

SU KALİTESİ İZLEME SİSTEMLERİ

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM1008 2015-2016 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM1008 2015-2016 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM6512 2015-2016 Bahar

SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜM5556 2015-2016 Bahar

SUCUL MAKROTİFLER

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5528 2015-2016 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

SÜM6000 2015-2016 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5574 2015-2016 Güz

ÖTRİFİKASYON

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM2503 2015-2016 Güz

Sucul Ekotoksikoloji

SÜM2507 2015-2016 Güz

Su Bitkileri

SÜM 6000 2015-2016 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SÜM5585 2015-2016 Güz

SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ

SÜM5587 2015-2016 Güz

SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM2503 2015-2016 Güz

Sucul Ekotoksikoloji

SÜM2507 2015-2016 Güz

Su Bitkileri

SÜM4009 2015-2016 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM6512 2014-2015 Bahar

SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜM1008 2014-2015 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM1008 2014-2015 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM 6000 2014-2015 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5528 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

SÜM5556 2014-2015 Bahar

SUCUL MAKROTİFLER

SÜM 6700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM2507 2014-2015 Güz

Su Bitkileri

SÜM2503 2014-2015 Güz

Sucul Ekotoksikoloji

SÜM2507 2014-2015 Güz

Su Bitkileri

SÜM2503 2014-2015 Güz

Sucul Ekotoksikoloji

SÜM5574 2014-2015 Güz

ÖTRİFİKASYON

SÜM 5587 2014-2015 Güz

SU KİRLİLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SÜM 5585 2014-2015 Güz

SU KALİTESİ İZLEME SİSTEMLERİ

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ