Personel

Öğretim Görevlisi Mustafa Hac İsa
Öğretim Görevlisi
Mustafa Hac İsa
@ E-posta
mustafahacisa@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 23.07.2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 21.08.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ercan Ertan, Yıldırım Pınar, Hac İsa Mustafa, Metin Cansu, Bahrioğlu Ergi, 2018. ALGAE USES FOR ORGANIC LIFE. New Knowledge Journal of Science

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bahrioğlu Ergi, Hac İsa Mustafa, Günlü Ali, Ercan Ertan, 2018. PRELIMINARY STUDY ON USAGE OF DRIED MARINE ALGAE IN A DIET OF THICK SHELLED RIVER MUSSEL Unio crassus. 3rd International Congress onApplied Ichthyology Aquatic Environment
2-) Ercan Ertan, Bahrioğlu Ergi, Metin Cansu, Alparslan Yunus, Hac İsa Mustafa, Hamzaçebi Bülent, 2018. A Case Study: Integrated Aquaculture System, Fish Feed –Polychaeta Model. International Marine Fresh Water SciencesSymposium (MARFRESH2018)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Tülin, Hac İsa Mustafa, 2018. Characteristics and Quality Improvement of Neomale Sperm in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). III. National / I. International Workshop on Gamete Biology in Aquaculture
2-) Hac İsa Mustafa, Ercan Ertan, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2018. Effect of Different Solvent Ratio Usage on Lipid Yield of Schizochytrium sp.. AQUA 2018
3-) Metin Cansu, Hac İsa Mustafa, Alparslan Yunus, Ercan Ertan, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2018. EFFECT OF DIFFERENT TEMPERATURE AND TIME APPLICATION IN ULTRASONIC WATER BATH ON THE LIPID QUALITY OF Schizochytrium sp.. AQUA 2018
4-) Ercan Ertan, Hac İsa Mustafa, Cengiz Sibel, 2018. Effects of Different Types of Feed And Bedding Material to Population Growth and Biochemical Composition On White Worm(Enchytraeus albidus Henle, 1837).. International Conference on Agricultural Science
5-) Ercan Ertan, Yıldırım Pınar, Hac İsa Mustafa, Metin Cansu, Bahrioğlu Ergi, 2018. ALGAE USES FOR ORGANIC LIFE. Jubilee International Scientific Conference”Organic Farming and Sustainable Development”
6-) HACİSA.,M., ARSLAN.,T., 2014. Effects Of Antioxidants In A Diluent On The Quality Of Sex-Reversed Female Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Sperm. FABA

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) 2017. Zebra mussel in Turkish internet trade. II. Workshop on Invasive Species: Global Meeting on Invasive Ecology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ARSLAN.,T., HACİSA.,M., 2016. Kısa Süreli Androjen Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Gonad Gelişimi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
2-) Hacisa Mustafa, Arslan Tülin, 2016. Sperm Kanallı ve Kanalsız Erkekleştirilmiş Dişi Gökkuşağı Alabalığı’ndan (Oncorhynchus mykiss) Elde Edilen Spermanın Bazı Özellikleri. II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
3-) HACİSA.,M., ARSLAN.,T., 2014. Seyreltme Solüsyonu İçeriğindeki Katkı Maddelerinin Erkekleştirilmiş Dişi Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus Mykiss) Sperminin Kalitesi Üzerine Etkisi. 1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı
4-) HACİSA.,M., ARSLAN.,T., 2013. Sperm seyrelticilerin erkekleştirilmiş dişi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperm kalitesi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Hacisa Mustafa, 2017. Balık Sperminde Vitrifikasyon Uygulamaları. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Hacisa Mustafa, Arslan Tülin, 2016. Kısa Süreli Androjen Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Gonad Gelişimi ve Gamet Kalitesi Üzerine Etkileri. III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
3-) YILDIRIM.,Ö., ACAR.,Ü., TÜRKER.,A., HACİSA.,M., ÇANTAŞ.,B., 2013. Muğla İli Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Miktar ve Ekonomik Bakımdan Türkiye'deki Yeri. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu
4-) HACİSA.,M., ARSLAN.,T., 2009. Tuzluluk ve pH’nın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperminin dölleme kapasitesine etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
5-) HACİSA.,M., ARSLAN.,T., 2009. Sulandırıcıların gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) sperminin dondurulma başarısı üzerine etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Gökova Körfezi Deniz Dibi Kirlilik Envanteri Projesi. 2013-2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştay. Türkiye. . 2016