Personel

Prof.Dr. Nebil Reyhani
Prof.Dr.
Nebil Reyhani
@ E-posta
n_reyhani@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1584

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 1992

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Reyhani.,N., 2015. Felsefenin İzinde. Felsefelogos

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Reyhani, N., “Şifre Kavramı Işığında Felsefi İnanç”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5-6, 171-188 (2002). - 2015
2-) Reyhani, N., “İndirgemecilik Problemi'”, Yeditepe'de Felsefe, 8, 59-94 (2009) - 2009
3-) Reyhani, N., “İki Akıl Kavramı”, Baykuş, 3, 29-42 (2008). - 2008
4-) Reyhani, N., “Dilthey, Kant ve Relativizm Sorunu”, Yeditepe'de Felsefe, 7, 125-142 (2008) - 2008
5-) Reyhani, N., “George Büchner, Philosophie und eine Untersuchung über Büchners 'Philosophie'”, Kaygı, 11, 21-39 (2008) - 2008
6-) Reyhani, N., “Kant'ın Sentetik Birlik Fikri”, Cogito, 41-42, 97-103 (2005). - 2005
7-) Reyhani, N., “Irak’a Kant çıkarması”, Cogito, 39, 359-367 (2004). - 2004

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Reyhani, N., “Die Kantischen Wurzeln von Jaspers' Vision einer Weltgeschichte der Philosophie”, Karl Jaspers: Geschichtlice Wirklichkeit mit Blick auf die Grundfragen der Menschheit, ed. A. Cesana and G. J. Walters, 247-256, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 2008 - 2008
2-) Reyhani, N., “Der Europa-Gedanke bei Karl Jaspers und Max Scheler”, Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft, ed. K. Salamun and E. Salamun-Hybašek, Vol. 19, 57-71, Studienverlag, Innsbruck, 2006 - 2006

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Reyhani, N., “Sentetik a priori: Tarihsel Arkaplanı ve Bugün için Anlamı”, Bilgi Felsefesi, ed. Betül Çotuksöken ve Ahu Tunçel, 211-251, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2010 - 2010
2-) Reyhani, N., “Bilgi ve Değer Felsefesi açısından İndirgemecilik Sorunu”, Bilgi ve Değer, ed. Ş. Yalçın, 354-367, Vadi Yayınları, Ankara, 2002 - 2008
3-) Reyhani, N., “Synthetische Einheit und das Problem einer intellektuellen Anschauung in der Kritik der reinen Vernunft”, Immanuel Kant: Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. N. Reyhani, 71-76, Vadi Yayınları, Ankara, 2006 - 2006
4-) Reyhani, N., “Ebedî Barışın Olabilirliğine Kant'ın İnancı”, Barışın felsefesi. 200. Ölüm Yildönümünde Kant, ed. I. Kuçuradi, 75-83, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006 - 2006
5-) Reyhani, N., “Bilgi Teorisinin Klasiklerinde Özne Anlayışları”, Uluğ Nutku'ya Armağan, ed. D. Özlem, 479-494, İnkılâb Kitabevi, İstanbul, 2006 - 2006
6-) Reyhani, N., “Hukuk ve Relativizm”, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, ed. H. Ökçesiz, 11. Kitap, 162-170, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2005 - 2005
7-) Reyhani, N., “Kant’ın 'Ebedî Barış Üzerine' adlı Yazısında İroni”, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, ed. H. Ökçesiz, 9. Kitap, 219-224, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2004 - 2004
8-) Reyhani, N., “Anerkennung”, Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı, ed. A.K. Çüçen, 445-455, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004 - 2004

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Reyhani, N. (ed.), Immanuel Kant: Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, Vadi Yayınları, Ankara, 2006 - 2006

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Algının Grameri: Ernst Cassirer'de Zihin Fonksiyonları Olarak İfade, Temsil, Anlam. Konu: Ernst Cassirer'in Algı Felsefesi. Kubilay. 2015