Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hafize Neyyire Dereoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Hafize Neyyire Dereoğlu
@ E-posta
neyir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3229

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü / Grafik Anabilim Dalı