Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hafize Neyyire Dereoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Hafize Neyyire Dereoğlu
@ E-posta
neyir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3229

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü / Grafik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 1985
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 1995
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 1995
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 1995

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) 1998 "Resimsel Oluşumun Gelişimi". Makale,Türkçe, Yurtiçi. Art-Decor Dergisi İstanbul, Sayı:64-65 Temmuz-Ağustos Sayfa: 120-121-122 1999 "Sesler ve Semboller". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Art-Decor Dergisi İstanbul. Sayı: 74 Mayıs Sayfa:146,147,148,149,150 1999 "Semboller -İşaretler ve Anlamları". Makale, Türkçe, Yurtiçi, Sanat Çevresi Dergisi İstanbul. Sayı:254 Aralık Sayfa>: 80,81,82 2000 "Antik Çağda Tanrı Semboller Astroloji ve Mitoloji Figürleri". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi İstanbul. Sayı: 258 Nisan Sayfa: 58,59,60,61 2000 "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve Semboller". Bildiri Özeti, Türkçe, Yurtiçi. AÜ ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını Ankara, Mayıs 2000 Sayfa:44 2000 "Antik Çağda İşaretler ve Mühürler". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi İstanbul, Sayı:261-262 Temmuz-Ağustos Sayı: 70,71,72 2000 "Toplumsal Haberleşmede Görsel Bildirişim ve İletişim Sembolleri". Makale,Türkçe, Yurtiçi, Sanat Çevresi Dergisi İstanbul, Sayı: 263 Eylül Sayfa: 36,37,38 2000 "Piktogramlar ve Kamuya Ait Semboller: Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi, İstanbul. Sayı:264 Ekim. Sayfa: 78, 79, 80 2000 "Yazının Oluşumu ve Gelişmesi". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi İstanbul. Sayı: 265 Kasım. Sayfa:68,69,70 2000 "Alfabenin Başlangıcı". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi, İstanbul. Sayı:265 Aralık. Sayfa:96,97,98,99 2001 "Foto"-Grafik Anlatımlar". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi İstanbul. Sayı:267 Ocak Sayfa:80,81 2001 "Tasarım ve Tasarım İlkeleri". Makale, Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi İstanbul. Sayı: 269 Mart. Sayfa: 98, 99 2001 "Fotoğraf Kültürü ve Sanat" Makale, Türkçe, Yurtiçi. Fotoğraf Dergisi İstanbul. Sayı: 37 Haziran-Temmuz Sayfa:46,47,48 2001 "Anlatım Aracı Olarak Afiş". Makale,Türkçe, Yurtiçi. Sanat Çevresi Dergisi İstanbul. Sayı: 273-274 Temmuz-Ağustos Sayı: 273, 274 2001 - 2015

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uluslararası İletişimi Sempozyumu için Bildiri: "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve Semboller" ,Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - 2014
2-) Uluslararası İletişimi Sempozyumu için Bildiri: "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve Semboller", 2000, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, sayfa ; 385, 386, 387, 388, 389, 390,391, 392, 393, 394, 395, 396. - 2014
3-) Uluslararası İletişimi Sempozyumu için Bildiri: "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve Semboller", 2000, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, sayfa ; 385, 386, 387, 388, 389, 390,391, 392, 393, 394, 395, 396. - 2014
4-) Uluslararası İletişimi Sempozyumu için Bildiri: "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve Semboller", 2000, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, sayfa ; 385, 386, 387, 388, 389, 390,391, 392, 393, 394, 395, 396. - 2014
5-) Uluslararası İletişimi Sempozyumu için Bildiri: "İletişimin Gelişmesi Açısından İşaret ve Semboller", 2000, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, sayfa ; 385, 386, 387, 388, 389, 390,391, 392, 393, 394, 395, 396. - 2000

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: “Tıbbi İllüstrasyonun Türkiye’de Oluşumu ve Gelişimi Açısından İncelenmesi” . Konu: Türkiye'de Tıbbi İllüstrasyonlar. Mustafa-Akman. 2018
2-) Tez Adı: “Türkiye’de Sanat ve Pozitif Bilimlerin Ortak Çalışma Alanı Olarak Bilimsel İllüstrasyonlar” . Konu: Türkiye'de Bilimsel İllüstrasyonlar. Neşe-Şahin. 2018

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Ordine Accademico Internazionale “Greci-Marino” İtalya - 2005
2-) Kurum Adı: Ordine Accademico Internazionale “Greci-Marino". Honorary National Adviser fort the Turkey. 2005
3-) Kurum Adı: Acaademia Internazionale 'Greci-Marino. The Highest Title of Corresponding Academician. 2000
4-) Acaademia Internazionale 'Greci-Marino' İtalya tarafından Sanat departmanında - 2000
5-) Kurum Adı: Accademia Internazionale 'Greci-Marino. The Highest Title of “Corresponding Academician". 1999

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) "Bodrum Caz Festivali" Afiş Yarışması. Türkiye. . 2018
2-) Bodrum Belediye Başkanlığı, Atık Nesnelerden Heykel Yarışması. Türkiye. . 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Bodrum Marmara Koleji “3.Marmara FEST” . Türkiye. . 2018
2-) Bodrum Marmara Koleji “2.Marmara FEST” . Türkiye. . 2017

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Sürüm21” 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) “6.Erkan Dülgeroğlu Sanat Çalıştayı” . Türkiye. . 2018
2-) “4. Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı” . Türkiye. . 2016
3-) Sanat,Gerçeklik ve Paradoks Sempozyumu. Türkiye. . 2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Kişisel Sergiler 1994 MSÜ GSF Grafik Bölümü, Fındıklı İstanbul 1999 Maltepe Üniversitesi, Dragos İstanbul 2000 Fransız Kültür Merkezi, Taksim-İstanbul 2002 Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi İstanbul 2007 Saint-Benoit Fransız Lisesi İstanbul 2007 Saint-Joseph Fransız Lisesi İstanbul 2012 Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Haluk Elbe Sanat Galerisi Bodrum Muğla - 2015
2-) Karma Sergiler 1989 GMK 9.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1990 MSÜ "Kassel Almanya Sergisi" Kassel Üniversitesi, Almanya 1990 MSÜ GSF "Öğretim Kadrosu Sergisi" Kadıköy Belediyesi KSM, İstanbul 1990 GMK 10.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1991 GMK 11.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1992 GMK 12.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1993 MSÜ GSF "Bosna-Hersek'te İnsanlık Suçlarını Durdurun" CRR Harbiye, İstanbul 1995 "Bosna-Hersek"li Sanatçılarla Dayanışma Sergisi" Resim Heykel Müzesi, Ankara 1997 MSÜ GSF "Öğretim Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" Borusan Showroom Salıpazarı, İstanbul 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" BMW Merkezi Avcılar, İstanbul 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" Borusan Oto Bursa 1998 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 115. Yıl Sergisi" İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Beyoğlu, İstanbul 1998 MSÜ GSF "Araştırma Görevlileri Sergisi 1" MSÜ Fındıklı, İstanbul 1999 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 116.Yıl MSÜ Kültür Kuşakları" Destek Reasürans Sanat Galerisi Maçka, İstanbul 1999 GSF "Araştırma Görevlileri Sergisi 2" "Ayna" Temalı Sergi, MSÜ Fındıklı-İstanbul 1999 MSÜ GSF 116. Yılı nedeniyle GSF'nin "Bir Geleneğin Temsilcileri Sergisi" MSÜ Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi, İstanbul 1999 "Kosova İçin Her Renk Bir Umut" karma sergi Star Mar Görüntüleme Merkezi Sanat Galerisi Şişli/İstanbul 2000 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 117. Yıl" sergisi Beytem Plazza Sanat Galerisi Şişli-İstanbul 2001 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Elemanları Sergisi" Yunus Emre Kültür Merkezi Ataköy – İstanbul 2002 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları "Fotoğraf Sergisi" Türk – Amerikan Kültür Derneği Kavaklıdere Ankara 2002 MSÜ GSF Öğretim Elemanları "Karma Sergi" TKM Sami Güner Sanat Galerisi Bursa 2003 MSÜ GSF 120. yıl sergisi "Siyah Beyaz" Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi 2005 Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği “Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi” Tophane-i Amire Binası, Tophane İstanbul 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları “Siyah” Temalı sergi. Uludağ Üniversitesi, Bursa 2008 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul 2011 Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2012 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2013 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2014 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10.Kuruluş Yılı Öğretim Elemanları Sergisi.Kişisel Sergiler 1994 MSÜ GSF Grafik Bölümü, Fındıklı İstanbul 1999 Maltepe Üniversitesi, Dragos İstanbul 2000 Fransız Kültür Merkezi, Taksim-İstanbul 2002 Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi İstanbul 2007 Saint-Benoit Fransız Lisesi İstanbul 2007 Saint-Joseph Fransız Lisesi İstanbul 2012 Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Haluk Elbe Sanat Galerisi Bodrum Muğla - 2015
3-) Karma Sergiler 1989 GMK 9.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1990 MSÜ "Kassel Almanya Sergisi" Kassel Üniversitesi, Almanya 1990 MSÜ GSF "Öğretim Kadrosu Sergisi" Kadıköy Belediyesi KSM, İstanbul 1990 GMK 10.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1991 GMK 11.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1992 GMK 12.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1993 MSÜ GSF "Bosna-Hersek'te İnsanlık Suçlarını Durdurun" CRR Harbiye, İstanbul 1995 "Bosna-Hersek"li Sanatçılarla Dayanışma Sergisi" Resim Heykel Müzesi, Ankara 1997 MSÜ GSF "Öğretim Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" Borusan Showroom Salıpazarı, İstanbul 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" BMW Merkezi Avcılar, İstanbul 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" Borusan Oto Bursa 1998 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 115. Yıl Sergisi" İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Beyoğlu, İstanbul 1998 MSÜ GSF "Araştırma Görevlileri Sergisi 1" MSÜ Fındıklı, İstanbul 1999 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 116.Yıl MSÜ Kültür Kuşakları" Destek Reasürans Sanat Galerisi Maçka, İstanbul 1999 GSF "Araştırma Görevlileri Sergisi 2" "Ayna" Temalı Sergi, MSÜ Fındıklı-İstanbul 1999 MSÜ GSF 116. Yılı nedeniyle GSF'nin "Bir Geleneğin Temsilcileri Sergisi" MSÜ Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi, İstanbul 1999 "Kosova İçin Her Renk Bir Umut" karma sergi Star Mar Görüntüleme Merkezi Sanat Galerisi Şişli/İstanbul 2000 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 117. Yıl" sergisi Beytem Plazza Sanat Galerisi Şişli-İstanbul 2001 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Elemanları Sergisi" Yunus Emre Kültür Merkezi Ataköy – İstanbul 2002 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları "Fotoğraf Sergisi" Türk – Amerikan Kültür Derneği Kavaklıdere Ankara 2002 MSÜ GSF Öğretim Elemanları "Karma Sergi" TKM Sami Güner Sanat Galerisi Bursa 2003 MSÜ GSF 120. yıl sergisi "Siyah Beyaz" Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi 2005 Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği “Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi” Tophane-i Amire Binası, Tophane İstanbul 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları “Siyah” Temalı sergi. Uludağ Üniversitesi, Bursa 2008 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul 2011 Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2012 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2013 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2014 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10.Kuruluş Yılı Öğretim Elemanları Sergisi. 2014 “Büyük Buluşma” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi” 24 Ekim-7 Kasım 2014 Galeri Işık Maslak - 2015
4-) Karma Sergiler 1989 GMK 9.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1990 MSÜ "Kassel Almanya Sergisi" Kassel Üniversitesi, Almanya 1990 MSÜ GSF "Öğretim Kadrosu Sergisi" Kadıköy Belediyesi KSM, İstanbul 1990 GMK 10.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1991 GMK 11.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1992 GMK 12.Grafik Ürünler Sergisi, Dolmabahçe Sarayı 1.Hareket Köşkü, İstanbul 1993 MSÜ GSF "Bosna-Hersek'te İnsanlık Suçlarını Durdurun" CRR Harbiye, İstanbul 1995 "Bosna-Hersek"li Sanatçılarla Dayanışma Sergisi" Resim Heykel Müzesi, Ankara 1997 MSÜ GSF "Öğretim Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" Borusan Showroom Salıpazarı, İstanbul 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" BMW Merkezi Avcılar, İstanbul 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi" Borusan Oto Bursa 1998 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 115. Yıl Sergisi" İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Beyoğlu, İstanbul 1998 MSÜ GSF "Araştırma Görevlileri Sergisi 1" MSÜ Fındıklı, İstanbul 1999 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 116.Yıl MSÜ Kültür Kuşakları" Destek Reasürans Sanat Galerisi Maçka, İstanbul 1999 GSF "Araştırma Görevlileri Sergisi 2" "Ayna" Temalı Sergi, MSÜ Fındıklı-İstanbul 1999 MSÜ GSF 116. Yılı nedeniyle GSF'nin "Bir Geleneğin Temsilcileri Sergisi" MSÜ Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi, İstanbul 1999 "Kosova İçin Her Renk Bir Umut" karma sergi Star Mar Görüntüleme Merkezi Sanat Galerisi Şişli/İstanbul 2000 MSÜ Mezunlar Derneği "Geçmişten Günümüze 117. Yıl" sergisi Beytem Plazza Sanat Galerisi Şişli-İstanbul 2001 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü "Öğretim Elemanları Sergisi" Yunus Emre Kültür Merkezi Ataköy – İstanbul 2002 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları "Fotoğraf Sergisi" Türk – Amerikan Kültür Derneği Kavaklıdere Ankara 2002 MSÜ GSF Öğretim Elemanları "Karma Sergi" TKM Sami Güner Sanat Galerisi Bursa 2003 MSÜ GSF 120. yıl sergisi "Siyah Beyaz" Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi 2005 Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği “Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi” Tophane-i Amire Binası, Tophane İstanbul 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları “Siyah” Temalı sergi. Uludağ Üniversitesi, Bursa 2008 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul 2011 Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2012 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2013 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü “27 Nisan Dünya Grafik Günü” Sergisi, Ortakent Yerleşkesi Bodrum 2014 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10.Kuruluş Yılı Öğretim Elemanları Sergisi. 2014 “Büyük Buluşma” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi” 24 Ekim-7 Kasım 2014 Galeri Işık Maslak - 2015
5-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. ”Doğanın Gizleri” Fotoğraf Sergisi
6-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2007. “Fotoğraf-Şiir Buluşması” kişisel sergi
7-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2007. Makro Fotoğraf Sergisi
8-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2002. “Deneysel Fotograf” Sergisi
9-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2001. MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları ”Fotoğraf Sergisi”
10-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2000. “Kolajla İstanbul Sergisi”
11-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 1999. “Fotoğraf ve Kolaj Sergisi”
12-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 1994. “Kolaj” Sergisi

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. Dünya Sanat Günü”Bir Arada” Resim-Heykel-Baskı-Fotograf-Seramik
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. “Touch” Dokunuş Karma Sergi
3-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Öğretim Elemanları Sergisi
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. “Sürüm21” 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Öğretim Elemanları Sergisi
6-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
7-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. “SINIR-SİZ” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
8-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. ”ART 212” Sanat ve Kültür Platformu
9-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Büyük Efes Art Days Büyük Efes Sanat Günleri Bead’xx15
10-) SERGİLER. 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
11-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. ”Çapraz Tonoz” SERGİ Exhibition 10.Yıl Öğretim Elemanları Sergisi
12-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. 27 Nisan Dünya Grafik Günü Sergisi
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2012. 27 Nisan Dünya Grafik Günü Sergisi
15-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. 27 Nisan Dünya Grafik Günü Sergisi
16-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2008. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi
17-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2007. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ”50.Yılda Büyük Buluşma” Öğretim Üyeleri Sergisi
18-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2007. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları ”Siyah”Temalı Sergi
19-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2005. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi
20-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2003. MSÜ GSF 120. Yıl Sergisi ”Siyah Beyaz”
21-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2001. MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Elemanları ”Karma Sergi”
22-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2000. MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü ”Öğretim Elemanları Sergisi”
23-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2000. MSÜ Mezunlar Derneği ”Geçmişten Günümüze 117. Yıl” sergisi
24-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1999. MSÜ GSF ”Kosova İçin Her Renk Bir Umut” Karma Sergi
25-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1999. MSÜ GSF ”Araştırma Görevlileri Sergisi 2” ”Ayna” Temalı Sergi
26-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1999. MSÜ GSF 116. Yılı nedeniyle GSF’nin ”Bir Geleneğin Temsilcileri Sergisi”
27-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1999. 1999 MSÜ Mezunlar Derneği ”Geçmişten Günümüze 116.Yıl MSÜ Kültür Kuşakları”
28-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1998. MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü ”Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi”
29-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1998. MSÜ GSF ”Araştırma Görevlileri Sergisi 1”
30-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1998. MSÜ Mezunlar Derneği ”Geçmişten Günümüze 115. Yıl Sergisi
31-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1997. MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi “Öğretim Üyeleri Sergisi”
32-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1997. MSÜ GSF ”Fotoğraf Bölümü ”Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi
33-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1997. 1997 MSÜ GSF Fotoğraf Bölümü ”Öğretim Üyeleri Fotoğraf Sergisi”
34-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 1995. ”Bosna-Hersek”li Sanatçılarla Dayanışma Sergisi”
35-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 1993. MSÜ GSF ”Bosna-Hersek’xxte İnsanlık Suçlarını Durdurun”
36-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 1992. Grafikerler Meslek Kuruluşu 12.Grafik Ürünler Sergisi
37-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 1991. Grafikerler Meslek Kuruluşu 11.Grafik Ürünler Sergisi
38-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 1990. MSÜ GSF ”Öğretim Kadrosu Sergisi”
39-) SERGİLER/Karma sergiler /. 1989. Grafikerler Meslek Kuruluşu 9.Grafik Ürünler Sergisi

Sergi Yapımcılığı (Küratörlükler)

1-) KURATÖRLÜK . 2015. Resimleme İllüstrasyon Sergisi
2-) KURATÖRLÜK . 2015. Yaratıcı Tasarımlar Modelaj Sergisi
3-) KURATÖRLÜK . 2015. Sanata Giriş 4

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER. 2015. Ege Üniversitesi 6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri – Sanatsal Çözümlere Akademik Yaklaşımlar

Verdiği Dersler

GRF1009 2019-2020 Güz

Desen I

TMB1803 2019-2020 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

TMB2903 2019-2020 Güz

Modelaj ve Tasarım I

TMB2903 2019-2020 Güz

Modelaj ve Tasarım I

TMB1803 2019-2020 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

GRF 5517 2019-2020 Güz

Resimleme I

GRF 5518 2018-2019 Bahar

Resimleme II

TMB2904 2018-2019 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

GRF1010 2018-2019 Bahar

Desen II

TMB1804 2018-2019 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

TMB2904 2018-2019 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

TMB1804 2018-2019 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

GRF3901 2018-2019 Güz

Resimleme I

TMB1803 2018-2019 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

GRF1009 2018-2019 Güz

Desen I

TMB2903 2018-2019 Güz

Modelaj ve Tasarım I

TMB2903 2018-2019 Güz

Modelaj ve Tasarım I

TMB1803 2018-2019 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

GRF 5517 2018-2019 Güz

Resimleme I

GRF1010 2017-2018 Bahar

Desen II

TMB1803 2017-2018 Bahar

Temel Sanat Eğitimi I

GRF 5518 2017-2018 Bahar

Resimleme II

TMB2904 2017-2018 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

TMB1804 2017-2018 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

TMB2904 2017-2018 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

TMB2903 2017-2018 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF3901 2017-2018 Güz

Resimleme I

GRF1009 2017-2018 Güz

Desen I

TMB1803 2017-2018 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

TMB2903 2017-2018 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF3501 2017-2018 Güz

Resimleme I

GRF 5517 2017-2018 Güz

Resimleme I

GRF2506 2016-2017 Bahar

Desen IV

TMB2904 2016-2017 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

TMB1804 2016-2017 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

GRF1010 2016-2017 Bahar

Desen II

TMB2904 2016-2017 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

GRF 5518 2016-2017 Bahar

Resimleme

TMB2903 2016-2017 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF3901 2016-2017 Güz

Resimleme I

GRF3501 2016-2017 Güz

Resimleme I

GRF1009 2016-2017 Güz

Desen I

TMB1803 2016-2017 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

TMB2903 2016-2017 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF 5517 2016-2017 Güz

Resimleme

TMB2904 2015-2016 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

GRF3004 2015-2016 Bahar

Grafik Tasarım Tarihi II

GRF3502 2015-2016 Bahar

Resimleme II

GRF3004 2015-2016 Bahar

Grafik Tasarım Tarihi II

TMB2904 2015-2016 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

TMB1804 2015-2016 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

GRF1010 2015-2016 Bahar

Desen II

GRF 5518 2015-2016 Bahar

Resimleme

GRF3902 2015-2016 Bahar

Resimleme II

GRF 5090 2015-2016 Güz

Seminer

GRF3003 2015-2016 Güz

Grafik Tasarım Tarihi I

GRF3901 2015-2016 Güz

Resimleme I

TMB1803 2015-2016 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

GRF1009 2015-2016 Güz

Desen I

GRF 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TMB2903 2015-2016 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF3003 2015-2016 Güz

Grafik Tasarım Tarihi I

GRF 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5517 2015-2016 Güz

Resimleme

GRF 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

GRF 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TMB2903 2015-2016 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF3501 2015-2016 Güz

Resimleme I

GRF 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

GRF3902 2014-2015 Bahar

Resimleme II

GRF 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

GRF3502 2014-2015 Bahar

Resimleme II

TMB2904 2014-2015 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

GRF2008 2014-2015 Bahar

Görsel İletişim

GRF1004 2014-2015 Bahar

Desen II

TMB1804 2014-2015 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

TMB2904 2014-2015 Bahar

Modelaj ve Tasarım II

GRF3004 2014-2015 Bahar

Grafik Tasarım Tarihi II

GRF 5518 2014-2015 Bahar

Resimleme

GRF 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

GRF 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

GRF1003 2014-2015 Güz

Desen I

TMB1803 2014-2015 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

GRF 5517 2014-2015 Güz

Resimleme

GRF 5518 2014-2015 Güz

Resimleme

GRF 5090 2014-2015 Güz

Seminer

GRF 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

GRF3501 2014-2015 Güz

Resimleme I

GRF3003 2014-2015 Güz

Grafik Tasarım Tarihi I

TMB2903 2014-2015 Güz

Modelaj ve Tasarım I

GRF3901 2014-2015 Güz

Resimleme I

GRF 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi