Personel

Öğretim Görevlisi Nihal Tataroğlu
Öğretim Görevlisi
Nihal Tataroğlu
@ E-posta
nihaltataroglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2204

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / Yerel Yönetimler

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü 20.12.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü Devam Ediyor

Verdiği Dersler

MUH2505 2014-2015 Yaz

KAMU MALİYESİ

YRY 1010 2017-2018 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY1004 2017-2018 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1004 2017-2018 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1010 2017-2018 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY2004 2017-2018 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY2004 2017-2018 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY2001 2017-2018 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY 2513 2017-2018 Güz

BELEDİYE HİZMETLERİ

YRY 2513 2017-2018 Güz

BELEDİYE HİZMETLERİ

YRY1005 2017-2018 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2017-2018 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY1005 2017-2018 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2017-2018 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY2001 2017-2018 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY2001 2016-2017 Yaz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY1004 2016-2017 Yaz

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1004 2016-2017 Yaz

YEREL YÖNETİMLER I

YRY 1010 2016-2017 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY1004 2016-2017 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY 2516 2016-2017 Bahar

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

YRY2004 2016-2017 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY 2516 2016-2017 Bahar

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

YRY2004 2016-2017 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY1004 2016-2017 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1010 2016-2017 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY2001 2016-2017 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY1005 2016-2017 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1005 2016-2017 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2016-2017 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY 2517 2016-2017 Güz

MESLEK SEMİNER

YRY 2517 2016-2017 Güz

MESLEK SEMİNER

YRY1007 2016-2017 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY2001 2016-2017 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY2001 2015-2016 Yaz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY1004 2015-2016 Yaz

YEREL YÖNETİMLER I

MUH2505 2015-2016 Yaz

KAMU MALİYESİ

YRY 2516 2015-2016 Yaz

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

YRY 2516 2015-2016 Yaz

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

YRY 1010 2015-2016 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY 2516 2015-2016 Bahar

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

YRY 2516 2015-2016 Bahar

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

YRY1004 2015-2016 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY2004 2015-2016 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY1004 2015-2016 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY 2006 2015-2016 Bahar

TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI

YRY 2006 2015-2016 Bahar

TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI

YRY1010 2015-2016 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY2004 2015-2016 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY 2517 2015-2016 Güz

MESLEK SEMİNER

YRY1007 2015-2016 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY1005 2015-2016 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2015-2016 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY1005 2015-2016 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY2001 2015-2016 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY 2517 2015-2016 Güz

MESLEK SEMİNER

YRY2001 2015-2016 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY1006 2014-2015 Bahar

TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI

YRY1004 2014-2015 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1004 2014-2015 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1006 2014-2015 Bahar

TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY2004 2014-2015 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY2506 2014-2015 Bahar

YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY1005 2014-2015 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2014-2015 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

MUH2505 2014-2015 Güz

KAMU MALİYESİ

YRY2505 2014-2015 Güz

MESLEK ETİĞİ

MUH2505 2014-2015 Güz

KAMU MALİYESİ

YRY2001 2014-2015 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY1005 2014-2015 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2014-2015 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY2503 2014-2015 Güz

MESLEK SEMİNERİ