Personel

Öğretim Görevlisi Nilay Özsavaş Uluçay
Öğretim Görevlisi
Nilay Özsavaş Uluçay
@ E-posta
nilayozsavas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5461

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Programı / Yat İnşaatı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2003-2007

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü 2008-2011

Doktora

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü 2012-2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2018. Savaş Sonrası Modernizm: Römerstadt Konutları ve Frankfurt Mutfağı. Online Journal of Art and Design
2-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Görsel Tasarım Eğitiminde Sosyal Medyanın Kullanımı. The Journal of Academic Social Sciences
3-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Sanatın Mekanı ve Mekanın Sanatı. İdil Sanat ve Dil Dergisi
4-) Özsavaş Nilay, 2016. Intercultural Interaction and Popular Culture in Furniture Design. Mugla Journal of Science and Technology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özsavaş Nilay, 2016. İç Mekan Tasarımında Renk Algısı. Art-e Sanat Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özsavaş Nilay, 2017. Scrutinizing Social Life in Space Design. IVth International Athens Art & Art Education Symposium, Atina /YUNANİSTAN.
2-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Current Function Assessment of Buildings Constituting Historical Urban Fabric:Bodrum-Foça Case Study. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir.
3-) Özsavaş Uluçay Nilay, Kuleli Tuncay, 2017. An Education Model Proposal for Yacht Building Program in Vocational School. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir.
4-) Özsavaş Uluçay Nilay, Yılmaz Barış, 2017. Eğitimde Sosyal Medya Etkileşimi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği, Antalya.. 3rd International Congress on Education, Dıstance Education and Educational Technology
5-) Özsavaş.,N., 2016. Social Media Interaction in Interior Design. 5th International Interior Architecture Symposium, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
6-) Özsavaş Nilay, 2016. Intercultural Interaction and Popular Culture in Furniture Design. International Furniture Congress, Muğla.
7-) ÖZSAVAŞ.,N., KAPTAN.,B., 2015. Türkiye'de İçmimarlık Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. International Fine Arts Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya.
8-) GÜLER.,K., ÖZSAVAŞ.,N., 2011. 3 boyutlu Hazır Model Kullanımının İçmimari Tasarım Sürecine Etkisi. International Fine Arts Symposium, Selçuk Üniversitesi.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kuleli Tuncay, Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Maritime Education In Turkey Problems and Potential Solutions. I. International Scientific and Vocational Studies Congress
2-) NALÇAKAN.,M., CANOĞLU.,S., ÖZSAVAŞ.,N., 2015. The Evaluation of Cultural Codes in Interior Design Through Television Series and Changing Perception of Housing in Turkey. International Conference on New Trends in Architecture and Interior Desinging, DUBAI.
3-) NALÇAKAN.,M., ÖZSAVAŞ.,N., CANOĞLU.,S., 2015. Effects of The Television Broadcasts In Intercultural Interaction And Space Culture Case Study: Turkey. ICA Lodz Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontier, Lodz / POLONYA.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖZSAVAŞ.,N., GÜLER.,K., 2012. İçmimarlık Eğitiminde Akreditasyon: ECIA ve CIDA Ölçütleri Karşılaştırması. İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Görsel Tasarım Eğitiminde Sosyal Medyanın Kullanımı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Proje No: 16/081. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İztuzu Sahili Yönetim Planı Projesi, Mevcut Durum Tespiti, Doğal Çevre-Ekolojik Durum, Doğal Süreçler-Proseslerin Belirlenmesi Yürütücü: Prof. Dr. Tuncay KULELİ. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Anadolu Üniversitesi Proje No: 1307E296. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Uyarlanmış Televizyon Dizileri Yoluyla Türkiye'de İç Mekan Tasarımında Kültürel Kodların Değerlendirilmesi, Proje No: 1307E296, Yürütücü: Prof. Dr. Meral NALÇAKAN. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Anadolu Üniversitesi Proje No: 1106E110. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eğitim Kurumları İç Mekanlarının Tekerlekli Sandalye Kullanıcısına Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Yürütücü: Doç. B. Burak KAPTAN. 2011-2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: MOSDER. MOSDER, Yatak Odası Kategorisi Üçüncülük Ödülü, 2010.. 2010

Yurtiçinde Patentlenmiş buluş.

1-) Yatak Odası Mobilyası Tasarım Tescili, 2014. - 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2017. "Zaman Mekan" Mekan Fotoğrafları Sergisi, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi, Bodrum
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2017. "Renk" İç Mekan Tasarımı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya.
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2016. "On" İç Mekan Tasarımı Sergisi, Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum.

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Zaman-Siz Karma Sergisi, III. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Boris Georgiev Varna Şehir Galerisi, BULGARİSTAN.
2-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Expanse Karma Sergisi, IV. International Athens Art & Art Education Symposium, Atina / YUNANİSTAN.
3-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Berlin Çağdaş Sanatlar Sergis, VI. International Berlin Art and Art Education Symposium, Berlin / ALMANYA.
4-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2015. International Fine Arts Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2015. İç Mekanda Renk Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
2-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2015. İç Mekanda Renk Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
3-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2015. İÇMEK 2015, İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölyesi, İç Mekanda Renk Çalıştayı

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Renk Doku Karma Sergisi, Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya.
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Karma Yaz Sergisi, HK Sanat, İstanbul.
3-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Paper Works Karma Sergisi, Buddha, Skala Eressos, Midilli / YUNANİSTAN.
4-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Did You Know? Karma Sergisi, Boris Georgiev City Art Gallery, BULGARİSTAN.
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. International Group Exhibition, Boris Georgiev City Art Gallery, BULGARİSTAN.
6-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2011. 6. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Sergisi, IMOB İstanbul Mobilya Fuarı
7-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Artist 2011, Tüyap Kongre Merkezi, İstanbul
8-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2010. Lisansüstü 2010 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci Sergisi
9-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Artist 2010, Tüyap Kongre Merkezi
10-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Ödüllü Projeler Sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Verdiği Dersler

HYK1006 2017-2018 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2017-2018 Güz

Teknik Resim Perpektif II

TMB1809 2017-2018 Güz

Teknik Resim Perspektif I

BİP1901 2017-2018 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

HYK1006 2016-2017 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

BİP1901 2016-2017 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

HYK2501 2016-2017 Güz

Teknik Resim Perpektif II

TMB1809 2016-2017 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK1006 2015-2016 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2015-2016 Güz

Teknik Resim Perpektif II

BİP1901 2015-2016 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TMB1809 2015-2016 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK4502 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tas. II

HYK4904 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II

HYK1006 2014-2015 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

HYK4904 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II

HYK4501 2014-2015 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

TMB1809 2014-2015 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2014-2015 Güz

Teknik Resim Perpektif II

BİP1901 2014-2015 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI