Personel

Öğretim Görevlisi Nilay Özsavaş Uluçay
Öğretim Görevlisi
Nilay Özsavaş Uluçay
@ E-posta
nilayozsavas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5461

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu / Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Programı / Yat İnşaatı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2003-2007

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü 2008-2011

Doktora

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü 2012-2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2018. Savaş Sonrası Modernizm: Römerstadt Konutları ve Frankfurt Mutfağı. Online Journal of Art and Design
2-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Görsel Tasarım Eğitiminde Sosyal Medyanın Kullanımı. The Journal of Academic Social Sciences
3-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Sanatın Mekanı ve Mekanın Sanatı. İdil Sanat ve Dil Dergisi
4-) Özsavaş Nilay, 2016. Intercultural Interaction and Popular Culture in Furniture Design. Mugla Journal of Science and Technology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Nalçakan Meral, Canoğlu Seda, Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Televizyon Dizileri Yoluyla Türkiye’de İç Mekan Tasarımında Kültürel Kodların Değerlendirilmesi ve Değişen Konut Algısı. Sanat&Tasarım Dergisi
2-) Özsavaş Nilay, 2016. İç Mekan Tasarımında Renk Algısı. Art-e Sanat Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özsavaş Nilay, 2017. Scrutinizing Social Life in Space Design. IVth International Athens Art & Art Education Symposium, Atina /YUNANİSTAN.
2-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Current Function Assessment of Buildings Constituting Historical Urban Fabric:Bodrum-Foça Case Study. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir.
3-) Özsavaş Uluçay Nilay, Kuleli Tuncay, 2017. An Education Model Proposal for Yacht Building Program in Vocational School. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir.
4-) Özsavaş Uluçay Nilay, Yılmaz Barış, 2017. Eğitimde Sosyal Medya Etkileşimi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği, Antalya.. 3rd International Congress on Education, Dıstance Education and Educational Technology
5-) Özsavaş.,N., 2016. Social Media Interaction in Interior Design. 5th International Interior Architecture Symposium, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
6-) Özsavaş Nilay, 2016. Intercultural Interaction and Popular Culture in Furniture Design. International Furniture Congress, Muğla.
7-) ÖZSAVAŞ.,N., KAPTAN.,B., 2015. Türkiye'de İçmimarlık Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. International Fine Arts Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya.
8-) GÜLER.,K., ÖZSAVAŞ.,N., 2011. 3 boyutlu Hazır Model Kullanımının İçmimari Tasarım Sürecine Etkisi. International Fine Arts Symposium, Selçuk Üniversitesi.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özsavaş Uluçay Nilay, 2018. Bodrum Geleneksel Konut Yapısı ve İç Mekanları. 3rd International Congress on Engineering, Architecture and Design
2-) Özsavaş Uluçay Nilay, Kaptan Buğru Han Burak, 2018. İçmimarlık Mesleği ve Eğitim Tarihi. 3rd International Congress on Engineering, Architecture and Design
3-) Kuleli Tuncay, Özsavaş Uluçay Nilay, 2017. Maritime Education In Turkey Problems and Potential Solutions. I. International Scientific and Vocational Studies Congress
4-) NALÇAKAN.,M., CANOĞLU.,S., ÖZSAVAŞ.,N., 2015. The Evaluation of Cultural Codes in Interior Design Through Television Series and Changing Perception of Housing in Turkey. International Conference on New Trends in Architecture and Interior Desinging, DUBAI.
5-) NALÇAKAN.,M., ÖZSAVAŞ.,N., CANOĞLU.,S., 2015. Effects of The Television Broadcasts In Intercultural Interaction And Space Culture Case Study: Turkey. ICA Lodz Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontier, Lodz / POLONYA.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Özsavaş Nilay, 2017. Ofis İç Mekan Tasarım, Proje ve Uygulaması. III. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖZSAVAŞ.,N., GÜLER.,K., 2012. İçmimarlık Eğitiminde Akreditasyon: ECIA ve CIDA Ölçütleri Karşılaştırması. İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Görsel Tasarım Eğitiminde Sosyal Medyanın Kullanımı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Proje No: 16/081. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İztuzu Sahili Yönetim Planı Projesi, Mevcut Durum Tespiti, Doğal Çevre-Ekolojik Durum, Doğal Süreçler-Proseslerin Belirlenmesi Yürütücü: Prof. Dr. Tuncay KULELİ. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Anadolu Üniversitesi Proje No: 1307E296. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Uyarlanmış Televizyon Dizileri Yoluyla Türkiye'de İç Mekan Tasarımında Kültürel Kodların Değerlendirilmesi, Proje No: 1307E296, Yürütücü: Prof. Dr. Meral NALÇAKAN. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Anadolu Üniversitesi Proje No: 1106E110. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eğitim Kurumları İç Mekanlarının Tekerlekli Sandalye Kullanıcısına Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Yürütücü: Doç. B. Burak KAPTAN. 2011-2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: MOSDER. MOSDER, Yatak Odası Kategorisi Üçüncülük Ödülü, 2010.. 2010

Yurtiçinde Patentlenmiş buluş.

1-) Yatak Odası Mobilyası Tasarım Tescili, 2014. - 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2017. "Zaman Mekan" Mekan Fotoğrafları Sergisi, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi, Bodrum
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2017. "Renk" İç Mekan Tasarımı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya.
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2016. "On" İç Mekan Tasarımı Sergisi, Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum.

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2018. ADD-IST Art and Design Dialogues Symposium & Exhibition, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
2-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2018. 2nd International Art Research Symposium
3-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2018. International Paris Art and Design Symposium - Exhiport
4-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Zaman-Siz Karma Sergisi, III. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Boris Georgiev Varna Şehir Galerisi, BULGARİSTAN.
5-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Expanse Karma Sergisi, IV. International Athens Art & Art Education Symposium, Atina / YUNANİSTAN.
6-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Berlin Çağdaş Sanatlar Sergis, VI. International Berlin Art and Art Education Symposium, Berlin / ALMANYA.
7-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2015. International Fine Arts Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2015. İç Mekanda Renk Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
2-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2015. İç Mekanda Renk Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
3-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği . 2015. İÇMEK 2015, İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölyesi, İç Mekanda Renk Çalıştayı

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Renk Doku Karma Sergisi, Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya.
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Karma Yaz Sergisi, HK Sanat, İstanbul.
3-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Paper Works Karma Sergisi, Buddha, Skala Eressos, Midilli / YUNANİSTAN.
4-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Did You Know? Karma Sergisi, Boris Georgiev City Art Gallery, BULGARİSTAN.
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. International Group Exhibition, Boris Georgiev City Art Gallery, BULGARİSTAN.
6-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2011. 6. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Sergisi, IMOB İstanbul Mobilya Fuarı
7-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Artist 2011, Tüyap Kongre Merkezi, İstanbul
8-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Lisansüstü 2011
9-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2010. Lisansüstü 2010 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci Sergisi
10-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Artist 2010, Tüyap Kongre Merkezi
11-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Ödüllü Projeler Sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Verdiği Dersler

HYK1006 2017-2018 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

TMB1809 2017-2018 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2017-2018 Güz

Teknik Resim Perpektif II

BİP1901 2017-2018 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

HYK1006 2016-2017 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2016-2017 Güz

Teknik Resim Perpektif II

BİP1901 2016-2017 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TMB1809 2016-2017 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK1006 2015-2016 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

BİP1901 2015-2016 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TMB1809 2015-2016 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2015-2016 Güz

Teknik Resim Perpektif II

HYK4904 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II

HYK1006 2014-2015 Bahar

Teknik Resim Perspektif I

HYK4502 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tas. II

HYK4904 2014-2015 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II

HYK4501 2014-2015 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

BİP1901 2014-2015 Güz

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TMB1809 2014-2015 Güz

Teknik Resim Perspektif I

HYK2501 2014-2015 Güz

Teknik Resim Perpektif II