Personel

Prof.Dr. Nilsun Sarıyer
Prof.Dr.
Nilsun Sarıyer
@ E-posta
nilsunsariyer@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kadro Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölümü / Muhasebe Ve Finansal Yönetim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

Doktora

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Sarıyer Nilsun, Altun Didem, 2019. Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları. The Journal of International Scientific Researches
2-) Sarıyer Nilsun, Ceylan Muammer, 2018. Consumer Profile Purchasing Social Media Product. Journal of Awareness
3-) Sarıyer Nilsun, Ceylan Muammer, 2018. Measurement of Hope- A Survey About Facebook Users. Journal of Awareness
4-) Sarıyer Nilsun, 2017. The Relationship Between The Personality of Urbanites and City Brand Personality - An Application In Turkey. Eurasian Journal of Business and Management
5-) Sarıyer Nilsun, Ayar Hayat, 2013. Filmlere Yerleştirilen Markaların Çocuklar Tarafından Hatırlanması-Toy Story III Filmi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
6-) Sarıyer Nilsun, 2009. Characteristics that Form Customer Value in Banks A Research on ATMs Automated Teller Machine. Finance Challenges of the Future
7-) Sarıyer Nilsun, 2005. Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıyer Nilsun, Altun Didem, Cakmak Nurhan, 2018. İnternet Gazetelerinde Dijital Doğal Reklamların İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sarıyer Nilsun, 2008. GLOVAL Ölçeği ile Belediye Hizmetlerinde Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi Kayseri Büyükşehir Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2-) Sarıyer Nilsun, 2007. Çağrı Merkezi Tüketici Profili Banka Çağrı Merkezlerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sarıyer Nilsun, Zümrüt Seçil, 2017. Instagramda Farklı Süre Geçiren Kullanıcılar, Instagram Reklamlarından Farklı Mı Etkilenir?. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİPAD)
2-) Sarıyer Nilsun, 2013. Kutsal Yer Hacılığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı nda Yabancı Turistlerle Bir Araştırma. International Journal of Social and Economic Sciences
3-) Sarıyer Nilsun, Ayar Hayat, 2013. Ürün Yerleştirmede Sahne Farkındalığı Toy Story III Filmi Üzerine Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Sarıyer Nilsun, 2011. Hayırsever Tüketici Davranışı-Çanakkale Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
5-) Sarıyer Nilsun, 2009. Girişimciler Açısından Televizyon Reklamlarının Marka Tanınırlılığına Etkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
6-) Sarıyer Nilsun, 2009. Sigara İçen Gençler Arasında Marka Tercihi Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri
7-) Sarıyer Nilsun, 2008. Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Gençlerde Danışma Gruplarının Sigara Marka Seçimine Etkisinin Belirlenmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
8-) Sarıyer Nilsun, 2007. Banka Çağrı Merkezi Pazarının Bölümlendirilmesi Yozgat İl Merkezi nde Bir Uygulama. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9-) Sarıyer Nilsun, M. Necdet Timur, 2004. Kayseri deki Otomobil Bayilerinde Müşteri Tatmin Aracı Olarak Şikayet Toplama Yöntemlerine İlişkin Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıyer Nilsun, 2019. Effect of Fear on Purchasing Sensitivity-A Netnographic Study. 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences
2-) Sarıyer Nilsun, 2019. CUSTOMER ALIENATION TO SOCIAL MEDIAENTREPRENEURSHIP PRODUCTS. IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS
3-) Sarıyer Nilsun, 2019. Savunmasız Tüketici Eğitimi. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Sarıyer Nilsun, 2019. Yabancılaşmış Müşterinin Özellikleri. II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences
5-) Sarıyer Nilsun, Akçetin Eyüp, 2018. MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
6-) Sarıyer Nilsun, Ceylan Muammer, 2018. Consumer Profile Purchasing Social Media Product. 2. International Conference on Creative and Innovative Approaches
7-) Sarıyer Nilsun, 2018. Internet Aracılığıyla Yöresel Bal Satın Alan Tüketici Profili. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
8-) Sarıyer Nilsun, Altun Didem, 2018. Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları. International Brand and Brand City Congress
9-) Sarıyer Nilsun, Ceylan Muammer, 2018. Umudun Ölçümü- Facebook Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi
10-) Sarıyer Nilsun, 2018. Tüketicilerin Farkedemedikleri Araç: Televizyonda Ürün Yerleştirme!. 2nd International Symposion on Innovative Approaches in Scientific Studies
11-) Sarıyer Nilsun, Altun Didem, 2018. VATANDAŞIN MEMNUNİYET DÜZEYİ, ŞEHRİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMASINI DEĞİŞTİRİR Mİ?. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
12-) Sarıyer Nilsun, Kaya Ali, 2015. Sosyal Medya Girişimcilerin Kişilik Özellikleri -Instagram Örneği. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
13-) Sarıyer Nilsun, 2012. Ahilik İle İlgili Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu
14-) Sarıyer Nilsun, Harman Serhat, 2009. Adil Ticaret Sisteminde Kar Amacı Gütmeyen Örgütler. 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
15-) Sarıyer Nilsun, Harman Serhat, 2008. Social Responsibility Projects of The Banks Which Are Traded in İstanbul Stock Exchange’s(ISE) Banking Index. 5th International Symposium on Business Administration

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sarıyer Nilsun, Altun Didem, Çakmak Nurhan, 2018. İnternet Gazetelerinde Doğal Reklamların İçerik Analiziyle İncelenmesi. International EMI Social Sciences Congress
2-) Sarıyer Nilsun, Çelikten Müjgan Oflaz, Altun Didem, Çakmak Nurhan, 2017. Instagram Girişimcilerinin Paralel Kariyer Arama Nedenleri. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
3-) Sarıyer Nilsun, Oralhan Burcu, Oralhan Zeki, Uyar Kumru, 2016. Troubleshootıng Analysis In Telecommunication Services. International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT Rome)
4-) Sarıyer Nilsun, Polat Ebru Kanyılmaz, Harman Serhat, 2009. Social Responsibility Projects of The Service Firms Which Are Traded in İstanbul Stock Exchange’s (ISE) Services Index. 5th International Strategic Management Conference

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıyer Nilsun, Bada Hacer Kübra, Dinç Büşra, 2016. Kayseri Şehrinin Marka Kişilik Boyutlarının Belirlenmesi. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2-) Sarıyer Nilsun, Kaya Ali, Uyar Kumru, 2015. Sosyal Girişimci Profili- Instagram Girişimleri Üzerine Bir Araştırma. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu
3-) Sarıyer Nilsun, Harman Serhat, 2010. Etkinliklere Katılım Motivasyonu-ANZAK Torunları Üzerinde Bir Araştırma. 15. Pazarlama Kongresi
4-) Sarıyer Nilsun, Harman Serhat, 2009. Glokalleşme Kapsamında Adil Ticaretin Değerlendirilmesi ve Adil Ticarete Konu Olan Ürünlerin Pazarlama Karması Stratejileri Üzerine Yapılan Bir Yazın Taraması. 14. Ulusal Pazarlama Kongresi
5-) Sarıyer Nilsun, Kanten Pelin, 2009. İhracat Firmalarının Tutundurma Stratejilerinin Uluslararası Pazarlara Uyumu Üzerine Bir Araştırma. . Anadolu İşletmecilik Kongresi
6-) Sarıyer Nilsun, Kılıç Eren, 2009. Uluslararası Pazarlara Yerel Ambalajla Gönderilen Üründen Türk Tüketicilerinin Beklentilerinin Tespiti- Almanya Pazarında Bir Uygulama. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi
7-) Sarıyer Nilsun, Sezen Kışlalıoğlu Ruşen, 2009. Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Politikaları- Balıkesir Gıda Sektöründe Pilot Bir Çalışma. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi
8-) Sarıyer Nilsun, 2007. Yabancı Turistlerin İntepe Şarabından Bekledikleri Niteliklerinin Belirlenmesi. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları Bayramiç Sempozyumu
9-) Sarıyer Nilsun, Marangoz Mehmet, 2007. Lapseki’deki Şeftali ve Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Sorunları. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları Lapseki Sempozyumu
10-) Sarıyer Nilsun, Varinli İnci, Kurtoğlu Ramazan, 2006. Tüketicilerin Marka Değeri Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 11. Ulusal Pazarlama Kongresi
11-) Sarıyer Nilsun, Kurtoğlu Ramazan, 2005. İngilizce Markalanan Ürünlere Yönelik Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Marka Yönetimi Sempozyumu
12-) Sarıyer Nilsun, Nakip Mahir, 1999. İki Pazar Bölümle Tekniğinin Uygulamalı Karşılaştırması. 4. Ulusal Pazarlama Kongresi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sarıyer Nilsun, Çelikten Müjgan Oflaz, 2015. Sosyal Medyanın Etkisi- Kozmetik Ürünlerin Satın Alınmasında Bir Uygulama. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: SARIYER NİLSUN. 2018. Pazarlama İletişimi Araçları. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: -

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: SARIYER NİLSUN,ÖZKAN BAHAR,TOYGAR ERKAN. 2017. Kayseri Mobilya Sektörü Stratejik Eylem Planı (2017-2023). Yayın Evi: Oran Kalkınma Ajansı Editör Adı: -
2-) Yazar Adı: SARIYER NİLSUN. 2011. Müşteri Hizmeti. Yayın Evi: Beta Basım Dağıtım Editör Adı: Nilsun Sarıyer

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: SARIYER NİLSUN,AKÇETİN EYÜP. 2018. Education, Youth and Future/Muhasebe ve Finans Yönetimi Öğrencilerinin Sosyal ve Kültürel Özellikleri. Yayın Evi: LAM LAMBERT Editör Adı: Nevide Akpınar Dellal, Özgür Yıldız
2-) Yazar Adı: SARIYER NİLSUN. 2011. Cases on Adoption Diffusion and Evaluation of Global E Governance Systems Impact at the Grass Roots. Yayın Evi: IGI Global Publishing Editör Adı: Hakikur Rahman

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: KAYABAŞI AYDIN,ÖZKAN ÖZDEMİR PINAR,MUCAN BURCU,HAŞILOĞLU SELÇUK BURAK,AYDIN ALİ EMRE,AKKILIÇ MEHMET EMİN,ÖZBEK VOLKAN,BÜYÜKER İŞLER DİDAR,KOÇ FATİH,KARATAŞ YÜCEL EZGİ,BAYRAKDAROĞLU FUNDA,AKYILDIZ MURAT,FIRAT AYTEKİN,KIZGIN YILDIRAY,SARIYER NİLSUN,ER İÇLEM. 2016. PAZARLAMA YÖNETİMİ/. Yayın Evi: BETA Editör Adı: Mehmet Marangoz
2-) Yazar Adı: Nilsun Sarıyer,Oktay KOÇ. 2009. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar/. Yayın Evi: Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları Editör Adı: İ. Hakkı Eraslan

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2018. 21. Pazarlama Kongresi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2015. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. IRP Journals Business and Economics Business Research Review.

(D-8)Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2008. 5th International Symposium on Business Administration Proceeding Book.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. II . Uluslarası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Çağrı Merkezi Tüketici Profili Banka Çağrı Merkezlerinde Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Çağrı Merkezi Tüketici Profili Banka Çağrı Merkezlerinde Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Kayseri deki Otomobil Bayilerinde Müşteri Tatmin Aracı Olarak Şikayet Toplama Yöntemlerine İlişkin Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kurumsal sosyal sorumluluğa sahip işletmelerin ürünlerini satın alan tüketicilerin davranışları -Kayseri'de bir uygulama. Konu: Pazarlama. SÜLEYMAN SIRRI -ÇETİN. 2016
2-) Tez Adı: Sosyal medya reklamlarının tüketici davranışına etkisi-Instagram kullanıcıları üzerine bir çalışma. Konu: Pazarlama. SEÇİL -ZÜMRÜT. 2016
3-) Tez Adı: Tüketicilerin markalı ürünlere yönelik değerlendirmeleri- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi örneği. Konu: Pazarlama. MELİKE -KAPLANOĞLU. 2016
4-) Tez Adı: Tüketicilerin açık hava reklamlarını algılamaları - Kayseri'de billboardlar üzerine bir uygulama. Konu: Pazarlama. NURHAN -ÇAKMAK. 2016
5-) Tez Adı: Tüketicilerin marka şehir algılamaları: Kayseri örneği. Konu: Pazarlama. DİDEM -ALTUN. 2016
6-) Tez Adı: Yöresel ürünlerin pazarlanmasında e-ticaret-Facebook'ta bir uygulama. Konu: Pazarlama. ÖMER -SÜNBÜL. 2016
7-) Tez Adı: İnanç turizmi: Seyyid Burhaneddin Türbesi ziyaretçilerine yönelik bir araştırma. Konu: Pazarlama. SAMET MUSTAFA -ALPARSLAN. 2016
8-) Tez Adı: Oyunlardaki ürün yerleştirmenin tüketiciye etkisi cep telefonları üzerine bir araştırma. Konu: Pazarlama. ELİF -AYDIN. 2016
9-) Tez Adı: Yaş meyve ve sebze pazarlaması –Kayseri'de bir araştırma. Konu: Pazarlama. YÜCEL -ÇOBANOĞLU. 2016
10-) Tez Adı: Retro pazarlama-Kayseri'deki nostaljik mekanlar üzerine bir araştırma. Konu: Pazarlama. AZİZ -MENGE. 2016
11-) Tez Adı: Müşteri ilişkileri yönetiminde bireysel emeklilik sistemi uygulaması. Konu: Pazarlama. GÜLİZAR -DEMİRKIRAN ERÇETİN. 2015
12-) Tez Adı: Sosyal medyanın etkisi-kozmetik ürünlerin satın alınmasında bir uygulama. Konu: Pazarlama. MÜJGAN -OKLAZ ÇELİKTEN. 2014
13-) Tez Adı: Sinema filmlerinde marka yerleştirme stratejilerinin izleyicilerde marka farkındalığı yaratma etkisi: Toy Story III filmi üzerine bir uygulama. Konu: Pazarlama. HAYAT -AYAR. 2011
14-) Tez Adı: Televizyon reklamlarının tüketicilerin marka değeri üzerindeki etkisi: Türkiye'deki süper lig maçları esnasında gösterilen televizyon reklamlarıyla ilgili bir uygulama. Konu: Pazarlama. EREN -KILIÇ. 2011

(G-3)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Stratejik Plan. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kayseri Mobilya Sektörü Stratejik Eylem Planı (2017-2023). 2017-2017

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Stratejik Planlama. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kayseri Mobilya Sektörü Stratejik Eylem Planı (2017-2023). 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Marka Kişiliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kayseri Şehrinin Marka Kişilik Boyutlarının Belirlenmesi. 2016-2016

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Turizm Pazarlaması, Turist Davranışı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı nı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Motivasyonlarının Belirlenmesi. 2012-2014

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kayseri Mobilyası Dünya Pazarında. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geleneksel Çanakkale Seramikleri üretiminin yeniden yapılandırılmasında analitik verilere dayalı hedef eylem planı oluşturulması. 2010-2012

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 4th International Symposion on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS WINTER-2019). Türkiye. . 2019
2-) 4. Uluslararası Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Türkiye. . 2019
3-) 2nd International Symposion on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018). Türkiye. . 2019
4-) 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress. Türkiye. . 2019
5-) 3rd International Symposion on Innovative Approaches in Scientific Studies. Türkiye. . 2019
6-) 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi. Türkiye. . 2018
7-) International EMI Social Sciences Congress. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. . 2018
8-) II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu. Türkiye. . 2012
9-) 2010 World Universities Congress, 20-24 October 2010, Çanakkale Editors of Chapters (Solving The Problems of Global Migration). Türkiye. . 2010
10-) 6th International Symposium on Business Administration. Czech Republic. . 2010
11-) 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi. Türkiye. . 2009
12-) 5th International Symposium on Business Administration. Turkey. . 2008

Verdiği Dersler

MFY1003 2019-2020 Güz

İşletme I

MFY2007 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

PZR2801 2019-2020 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

RTV2801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

UTL1001 2019-2020 Güz

Uluslararası Ticarete Giriş

UTL2001 2019-2020 Güz

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I

UTL4003 2019-2020 Güz

Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon

İŞY1801 2019-2020 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

MFY1004 2019-2020 Bahar

İşletme II

MFY2008 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı I

SHB2010 2019-2020 Bahar

Sosyal Politika ve Planlama

UTL2002 2019-2020 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II

MFY1003 2018-2019 Güz

İşletme I

EKF4508 2018-2019 Bahar

Finansal Hizmetler Pazarlaması

MFY1004 2018-2019 Bahar

İşletme II

TUİ1004 2018-2019 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

İŞL4512 2018-2019 Bahar

Hizmet Pazarlaması