Personel

Araştırma Görevlisi Nur Çelik İlal
Araştırma Görevlisi
Nur Çelik İlal
@ E-posta
nurcelik@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1829

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 10.05.2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bahar Ozan, Çelik İlal Nur, 2019. An evaluation on sustainable tourism demand: The case of Muğla, Turkey. Journal of Tourism Theory and Research
2-) Artun Cemal, Çelik Nur, 2017. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizm Boyutlarına Yönelik Farkındalıklarının Tespiti: Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği. The Journal of Academic Social Science
3-) Çelik Nur, Bahar Ozan, Tatar Selma, 2017. Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Vatansever Deviren Nursen, Çelik Nur, 2017. Dünya'da ve Türkiye'de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Eser Kadir, Çelik İlal Nur, Yıldız Onur, 2018. Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Muğla-Akyaka Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Emine, Çelik Nur, Ön Esen Funda, Akçay Salim, 2018. Adult-Only vs Child-Friendly: A Research about Adult-Only Hotels with The Case of Marmaris. 11th Tourism Outlook Conference
2-) Çelik Nur, Bahar Ozan, Karzaoğlu Pınar, 2018. The Potential Effect of New Silk Road Tourism in Turkish Economy. 15th KIMEP International Research Conference Special Joint Conference: The Silk Road and the Tourism and Hospitality Industries
3-) Çelik Nur, Bahar Ozan, 2015. Sürdürülebilir Turizmin Talep Tahminlemesi. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
4-) Avcı Mehmet, Yıldız Onur, Çelik Nur, 2015. Sürdürülebilir Turizm Açısından Yeşil İnovasyon: Muğla Örneği. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eser Kadir, Çelik Nur, Yıldız Onur, 2017. Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Muğla Akyaka Örneği. Uluslararası Turizm, Seyahat, Eğlence ve Misafirperverlik Kongresi
2-) Bahar Ozan, Çelik Nur, 2017. Sığla Ormanlarının Alternatif Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Köyceğiz Örneği. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability
3-) Bahar Ozan, Avcı Mehmet, Çelik Nur, Yıldız Onur, 2017. Kültür Turizminin Dalyan Bölgesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Nur, Yılmaz Emine, 2018. Taşıma Çamurla Kaplıca Döner Mi?. 19. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Çelik Nur, Bahar Ozan, 2014. Sürdürülebilir Turizmin Turizm Talebi Üzerine Etkisi. 15. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gümüş Dönmez Filiz, Çelik Nur, 2018. Yerel Kalkınma Kapsamında Köyceğiz İkinci El Yabancı Pazarının Yerel Yönetim Paydaşları Açısından Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Kırsal Turizm ve 2. IRTAD Kongresi
2-) Tatar Selma, Topaloğlu Cafer, Çelik Nur, 2016. Bir Seyahat Motivasyonu Olarak Yoga’ nın Turizmdeki Yeri ve Önemi. 3. Ulusal Çevre Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2016. Farklı Boyutları İle Sürdürülebilir Turizm. Yayın Evi: Süre Yayınevi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry/Personnel Selection Criteria in Tourism Business: An Application by the Method of ARAS. Yayın Evi: IGI Global Disseminator of Knowlegde Publishing, USA
2-) . 2016. Avrupa Birliği ve Turizm/Türkiye de Turizmin Gelişimi, AB nin Yeri ve Rekabetçi Gücü. Yayın Evi: Süre Yayınevi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. Sürdürülebilir Turizm (Temel Kavramlar ve İlkeler) / Sürdürülebilir Turizm Kavramı ve Gelişimi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kırsal Kalkınmada Glamping Turizmin Rolü: Club Amazon Bördübet Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Sürdürülebilir Turizmin Talep Tahminlemesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Avrupa Birliği ve Turizm/Türkiye de Turizmin Gelişimi, AB nin Yeri ve Rekabetçi Gücü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Farklı Boyutları İle Sürdürülebilir Turizm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mevcut Ekonomik Durum. 2016-2017