Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nur Taluy
Doktor Öğretim Üyesi
Nur Taluy
@ E-posta
nurtaluy@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5724

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Mimarlık 1987

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji/Sosyal Psikoloji 2007

Doktora

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji/Sosyal Psikoloji 2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taluy Nur, 2018. The Responses to Dissatisfaction in Close Relationships-Accommodation Instrument: A Validity and Reliability Testing Study. Studies in Psychology / Psikoloji Çalışmaları
2-) Taluy Nur, 2018. İKİLİ İLİŞKİLERDE OLUMLU OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Taluy Nur, Büyükşahin Sunal Ayda, 2016. Yapıcı ve yıkıcı çatışma çözme tepkilerinin karşılıklı etkileşiminin ilişki doyumu üzerindeki etkileri. . Journal of Human Sciences
4-) Taluy Nur, Büyükşahin Sunal Ayda, 2012. Yakın İlişkilerde Michelangelo Olgusu: İdeal Benliğin Heykeltraşı Olarak Partner Onaylaması.. Türk Psikoloji Yazıları
5-) Büyükşahin Sunal Ayda, Taluy Nur, 2008. Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması.. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taluy Nur, Kosova Jülide Ece, 2018. Kadınların Kariyer Geleceğinde Kadın Benliği Merkeziliğinin, Kadının Çalışmasına İlişkin Tutumlarının ve Annelerinin Rolü.. IWSC, International Congress on Contemporary Women’xxs Studies, 8-9 Mart 2018, İstanbul: İstanbul Üniversitesi
2-) Taluy Nur, 2018. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİ VE SOSYAL AĞ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararasi Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress 14-16 KASIM, 2018 Kuşadası
3-) Taluy Nur, Büyükşahin Sunal Ayda, 2009. Yakın İlişkilerde Algılanan Sorun Düzeyi: Yatırım Modeli Değişkenleri Açısından Bir İnceleme. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taluy Nur, 2017. Uygulamalı Terapötik İletişim Teknikleri. 7. Onkoloji Eczacılığı Kongresi
2-) Taluy Nur, 2008. Yatırım Modeline göre bir İnceleme ve Yakın İlişkilerde Stres ve Stresle Başa Çıkma. II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Büyükşahin Sunal Ayda, Ok Afife Başak, Kaynak Malatyalı Meryem, Taluy Nur, 2018. Evlilik Gücünün İş-Aile Çatışması ile İlişkisi. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Ankara, TED Üniversitesi
2-) Büyükşahin Sunal Ayda, Taluy Nur, 2010. Yakın İlişkilerde Duygusal Değişimleme Teknikleri: Cinsiyet açısından bir inceleme. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi
3-) Büyükşahin Sunal Ayda, Gökler Danışman Ilgın, Taluy Nur, 2006. Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması,. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları I/Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutum ve Kariyer İyimserliği Açısından Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Karşılaştırılması. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi

Alanında kitap çevirisi

1-) . 2015. Yakın İlişkiler Psikolojisi/. Yayın Evi: Nobel Yayınevi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. DTCF Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Yakın İlişkilerde Michelangelo Olgusu: İdeal Benliğin Heykeltraşı Olarak Partner Onaylaması. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
4-) Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. Kayda Değer Eser Ödülü. 2010

Verdiği Dersler

PSİ2902 2018-2019 Bahar

Sosyal Psikoloji

PSİ2902 2018-2019 Bahar

Sosyal Psikoloji

PSİ2901 2018-2019 Güz

Öğrenme Psikolojisi

PSİ4903 2018-2019 Güz

Psikolojide Seçme Konular

PSİ3902 2017-2018 Bahar

Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri

PSİ3902 2017-2018 Bahar

Öğrenme ve Belleği Biyolojik Temelleri