Personel

Öğretim Görevlisi Havva Nur Zorba
Öğretim Görevlisi
Havva Nur Zorba
@ E-posta
nurzorba@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kırımoğlu Hüseyin, Zorba Ercan, Zorba Havva Nur, Dikkaya Selin, 2017. Türkiye Basketbol Federasyonu klasman hakemlerinin karar verme stillerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Zorba Havva Nur, Zorba Ercan, Karaman Merve, 2017. AN ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ USE OFTECHNOLOGY STATES TO REACH INFORMATION. The Online Journal of Recreation and Sport

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zorba Ercan, Zorba Havva Nur, Göksel Ali Gürel, 2017. The ınvestigationof assertiveness level of sports science at faculty students. the 3. international sport nutrition conferance transdisciplinary research in physical therapy phisical activity and sports nutrition
2-) Zorba Ercan, Zorba Havva Nur, Göksel Ali Gürel, 2017. The ınvestigation of stress coping situations of sports science faculty students. the 3. international sport nutrition conferance transdisciplinary research in physical therapy phisical activity and sports nutrition
3-) Zorba Ercan, Göksel Ali Gürel, Zorba Havva Nur, 2017. Spor lisesinde ve normal lisade öğrenim gören öğrencilerin öz yeterlilik algılarının incelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Zorba Ercan, Göksel Ali Gürel, Caz Çağdaş, Zorba Havva Nur, Ekici Sümmani, 2017. Basketbol hakemlerinin sürekli kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İbad 2017
5-) Ekici Sümmani, Göksel Ali Gürel, Zorba Havva Nur, Caz Çağdaş, 2017. Futbol Hakemlerinin Özgüven Düzeylerinin İncelenmes:Muğla İlindeki Futbol Hakemleri Üzerine Bir Uygulama. İBAD 2017
6-) Zorba Ercan, Zorba Havva Nur, Göksel Ali Gürel, Öntürk Yavuz, 2017. Spor Eğitimi veren Yükdeköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sporda şiddet ve sebepleri algısının incelenmesi. IX uluslararası Eğitim Araştırmaları kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Zorba Havva Nur, Zorba Ercan, Bayrakdar Akan, 2011. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bilgiye Ulaşmada Teknolojiyi Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 22. TAFISA: Dünya Kongresi Herkes İçin Spor: Köprüler Kurmak
2-) Zorba Havva Nur, Bayrakdar Akan, Zorba Ercan, Mutlu Tonguç Osman, 2010. Sporda Kadınlar ve Kadın Sorunlarının İncelenmesi. 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Verdiği Dersler

BSD160 2017 Bahar Ek Sınav 2

FUTBOL ÖĞRETİMİ VE TEORİSİ

BSD1970 2017 Bahar Ek Sınav 2

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD380 2017 Bahar Ek Sınav 2

GÜREŞ ÖĞRETİMİ VE TEORİSİ

BEB101 2017 Bahar Ek Sınav 2

BEDEN EĞİTİMİ I

BSD2940 2017 Bahar Ek Sınav 2

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017 Bahar Ek Sınav 1

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2018-2019 Güz

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2018-2019 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017-2018 Bahar

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017-2018 Bahar

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017-2018 Bahar

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017-2018 Güz

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017-2018 Güz

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2017-2018 Güz

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2017-2018 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2017-2018 Güz

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1960 2016-2017 Bahar

Futbol Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2016-2017 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2016-2017 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD2940 2016-2017 Bahar

Aerobik Öğretimi ve Teorisi

BSD1970 2016-2017 Bahar

Basketbol Öğretimi ve Teorisi

SGP2801 2016-2017 Güz

İLKYARDIM

SGP1833 2016-2017 Güz

İLK YARDIM

SGP1833 2016-2017 Güz

İLK YARDIM

SGP1801 2016-2017 Güz

İLK YARDIM

SGP1801 2016-2017 Güz

İLK YARDIM

SGP2801 2016-2017 Güz

İLKYARDIM

SGP2801 2016-2017 Güz

İLKYARDIM