Personel

Öğretim Görevlisi Özge Demir Başak
Öğretim Görevlisi
Özge Demir Başak
@ E-posta
odemir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5143

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yatağan Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yatağan Meslek Yüksekokulu / Elektrik Ve Enerji Bölümü / Elektrik Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği 15.07.2004
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme 15.06.2006

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji 20.06.2008

Doktora

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Başak.,Ö., Sazak.,S., 2014. EFFECT OF COMPONENTS ON A SOLAR PANEL SYSTEM EFFICIENCY. International Journal of Research in Engineering and Technology

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Seyfioğlu.,E., Demir Başak.,Ö., 2015. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERINDEKI ÖĞRENCILERIN GENEL PROFILININ DERS BAŞARISINA ETKISI. UMYOS 2015
2-) Basak, Ozge Demir; Sazak, Bekir Sami, "Effect of Developments on a PV Systen Efficiency" Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), 2013 4. International Symposium on; vol., no. pp.1,6, 11-13 Oct. 2013 Galati/Romania - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Başak, Ö., Sazak, B.S., "Güneş Panellerinde Verimi Etkileyen Faktörler ve Bu Faktörlerin Sınıflandırılması" ,2013, Muğla Değerleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 234-242. 26-28 Eylül 2013 Muğla - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Verdiği Dersler

ELK1004 2017-2018 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ETP1802 2017-2018 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2004 2017-2018 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2017-2018 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ELK2508 2017-2018 Bahar

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ETP2804 2017-2018 Bahar

GÜÇ ELEKTRONİĞİ II

ELK1004 2017-2018 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ETP1802 2017-2018 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2004 2017-2018 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2508 2017-2018 Bahar

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ELK2006 2017-2018 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ELK2510 2017-2018 Bahar

MESLEKİ MATEMATİK

ETP2807 2017-2018 Güz

KONTROL SİSTEMLERİ

ETP2803 2017-2018 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ETP2801 2017-2018 Güz

SAYISAL ELEKTRONİK

ELK2009 2017-2018 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK1005 2017-2018 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ELK1507 2017-2018 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ELK2513 2017-2018 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ELK1005 2017-2018 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ELK1507 2017-2018 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ETP2801 2017-2018 Güz

SAYISAL ELEKTRONİK

ETP2803 2017-2018 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ELK2009 2017-2018 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ETP2801 2016-2017 Yaz

SAYISAL ELEKTRONİK

ELK1004 2016-2017 Yaz

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ELK1004 2016-2017 Yaz

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ELK1004 2016-2017 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ETP1802 2016-2017 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2004 2016-2017 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2016-2017 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ELK2508 2016-2017 Bahar

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ELK2004 2016-2017 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2016-2017 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ELK2508 2016-2017 Bahar

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ELK2510 2016-2017 Bahar

MESLEKİ MATEMATİK

ETP2804 2016-2017 Bahar

GÜÇ ELEKTRONİĞİ II

ELK1004 2016-2017 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ETP1802 2016-2017 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK1005 2016-2017 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ELK1507 2016-2017 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ELK1005 2016-2017 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ELK1507 2016-2017 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ELK2009 2016-2017 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ETP2807 2016-2017 Güz

KONTROL SİSTEMLERİ

ETP2803 2016-2017 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ELK2009 2016-2017 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK2513 2016-2017 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ETP2801 2016-2017 Güz

SAYISAL ELEKTRONİK

ETP2803 2016-2017 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ETP2801 2016-2017 Güz

SAYISAL ELEKTRONİK

ELK1005 2015-2016 Yaz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ETP1802 2015-2016 Yaz

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2004 2015-2016 Yaz

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2015-2016 Yaz

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ETP2803 2015-2016 Yaz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ELK2009 2015-2016 Yaz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK2501 2015-2016 Yaz

SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA

ELK2513 2015-2016 Yaz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ETP2801 2015-2016 Yaz

SAYISAL ELEKTRONİK

ELK2508 2015-2016 Yaz

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ELK2508 2015-2016 Bahar

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ELK2510 2015-2016 Bahar

MESLEKİ MATEMATİK

ETP2804 2015-2016 Bahar

GÜÇ ELEKTRONİĞİ II

ELK2004 2015-2016 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2015-2016 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ELK1004 2015-2016 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ELK2798 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI ( 30 işgünü )

ELK2508 2015-2016 Bahar

ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

ELK1004 2015-2016 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ETP1802 2015-2016 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2004 2015-2016 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2015-2016 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ETP1802 2015-2016 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2009 2015-2016 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK1005 2015-2016 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ETP2801 2015-2016 Güz

SAYISAL ELEKTRONİK

ETP2803 2015-2016 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ELK1507 2015-2016 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ELK2513 2015-2016 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ETP2807 2015-2016 Güz

KONTROL SİSTEMLERİ

ELK1005 2015-2016 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ELK1507 2015-2016 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ETP2801 2015-2016 Güz

SAYISAL ELEKTRONİK

ETP2803 2015-2016 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ELK2009 2015-2016 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK2501 2015-2016 Güz

SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA

ELK2513 2015-2016 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ELK1004 2014-2015 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ETP1802 2014-2015 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ETP2804 2014-2015 Bahar

GÜÇ ELEKTRONİĞİ II

ELK2004 2014-2015 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2510 2014-2015 Bahar

MESLEKİ MATEMATİK

ELK1004 2014-2015 Bahar

TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

ELK2004 2014-2015 Bahar

ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

ELK2006 2014-2015 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ETP1802 2014-2015 Bahar

TEMEL ELEKTRONİK

ELK2006 2014-2015 Bahar

ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI

ELK2009 2014-2015 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK2501 2014-2015 Güz

SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA

ELK2513 2014-2015 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ETP2803 2014-2015 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ETP2807 2014-2015 Güz

KONTROL SİSTEMLERİ

ELK2513 2014-2015 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

ELK1507 2014-2015 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ELK1005 2014-2015 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ

ELK1507 2014-2015 Güz

ENERJİ YÖNETİMİ

ETP2803 2014-2015 Güz

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

ELK2009 2014-2015 Güz

ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

ELK1005 2014-2015 Güz

ÖLÇME TEKNİĞİ