Personel

Prof.Dr. Önder Yıldırım
Prof.Dr.
Önder Yıldırım
@ E-posta
onderyildirim@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1891

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Önder, Acar Ümit, 2016. Defatted Peanut Meal Arachis hypogea as aComplementary Protein Source in Diets forMozambique Tilapia Oreochromis mossambicus Fry and Effect on Fatty Acid Composition. Pakistan J. Zool.
2-) Yıldırım Önder, Güroy Derya, 2015. Effects of dietary olive pomace meal levels on growth performance feed utilization and bio economic analysis of juvenile tilapia Tilapia zillii. Romanian Biotechnological Letters
3-) Tuba Çatlı, Yıldırım Önder, Türker Ali, 2015. The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
4-) Gültepe.,N., Acar.,Ü., Kesbiç.,S., Yılmaz.,S., Yıldırım.,Ö., Türker.,A., 2014. Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus.. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
5-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Türker.,A., Sunar.,C., Kesbiç.,S., 2014. Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus). Pakistan Journal of Zoology
6-) Acar Ümit, Türker Ali, Bulut Musa, Yıldırım Önder, Yılmaz Sevdan, Kesbiç Osman Sabri, 2013. The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire. Iranian Journal of Fisheries Sciences
7-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Türker.,A., Sunar.,C., Yılmaz.,S., 2013. The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio). The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh
8-) Türker.,A., Yıldırım.,Ö., 2011. The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater. Afr. J. Biotechnol.
9-) Türker Ali, Yıldırım Önder, 2011. Interrelationship of photoperiod with growth performance and feeding of seawater farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Turk. J. Fish. Aquat. Sci
10-) Yıldırım.,Ö., Türker.,A., Şenel.,B., 2009. Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry. Fresen. Environ. Bull.
11-) Yıldırım.,Ö., Türker.,A., Ergün.,S., Yiğit.,M., Gülşahin.,A., 2009. Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. . Afr. J. Biotechnol.
12-) Yıldırım.,Ö., Ergün.,S., Yaman.,S., Türker.,A., 2009. Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Kafkas Univ Vet Fak Derg
13-) Yıldırım.,Ö., Karaçuha.,A., 2008. Effect of Salinity on Growth Performance and Survival Rate of Aphanius chantrei (Galliard, 1895). Journal of Applied Ichthyology
14-) Yıldırım.,Ö., 2008. Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. . Turk. J. Fish. Aquat. Sci.
15-) Yıldırım.,Ö., Karacuha.,A., 2007. A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae. Acta Tropica

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yapıcı Sercan, Yıldırım Önder, 2017. First record of Pterois volitans (Linnaeus, 1758) from the Aegean Sea. International Journal of Science and Research Methodology
2-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Çantaş.,B., 2014. Balık Yemlerinde Kullanılan Yem Katkı Maddeleri. Journal of FisheriesSciences.com
3-) Yıldırım Önder, Korkut Ali Yıldırım, 2004. Effect of aquafeeds on the environment Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., 2013. Gökkuşağı Alabalığı, Avrupa Deniz Levreği ve Çipura İçin Alternatif Bitkisel Yağ Kaynakları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Çantaş.,B., Türker.,A., 2013. Farklı Renklerdeki Yemlerin Mozambik Tilapia (Oreochromis mossambicus) Larvalarının Büyüme Performansına Etkileri. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
3-) Yıldırım.,Ö., Özdemir.,N., 2008. Muğla İli Dalaman Havzası'ndaki içsu Kaynaklarının Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönünden Değerlendirilmesi. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi (SÜMDER)
4-) Yıldırım.,Ö., 2007. Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Unu ve Yağı Kullanımına Bir Bakış . Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi (SÜMDER)
5-) Yıldırım.,Ö., 2006. Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.
6-) Yıldırım.,Ö., Okumuş.,İ., 2004. Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
7-) Yıldırım.,Ö., Korkut.,Y., 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi
8-) Korkut.,Y., Yıldırım.,Ö., 2003. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları. Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi,
9-) Yıldırım.,Ö., Mazlum.,D., Güllü.,K., 2002. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalığının (O. mykiss W.,1792) Beslenmesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Balıkların Biyo-Ekonomisine Üzerine Etkisi. Y.Yıl Üniv., Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
10-) Yıldırım.,Ö., Çelikkale.,S., Korkut.,Y., Hoşsu.,B., 1999. Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları. Ege Üniv.Su Ürünleri.Fak., Su Ürünleri Dergisi
11-) Yıldırım.,Ö., 1999. Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Açık Deniz (Off-Shore) Balıkçılığı. Hasad Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldırım.,Ö., 2008. Türkiye ve AB’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TarımTürk Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Meriç İlknur, Yıldırım Önder, Demir Ayşe Nilsun, 2015. Bio Economic Analysis Of Diets Comprised Of Sunflower Seed Meal As A Substitution Of Fish Meal In Carp. AQUACULTURE EUROPE 15
2-) Yıldırım.,Ö., Erdem.,M., Özdemir.,N., 2007. The Evaluation Lagoon of Köyceğiz Lake for Aquaculture. 1st Symposium for Protection of natural lakes in Republic of Macedonia,
3-) Özdemir.,N., Yıldırım.,Ö., Yılmaz.,F., Yorulmaz.,B., 2007. Present situation of environmental problems in the protected basin of Köyceğiz Lagoon and Protection Strategies. 1st Symposium for Protection of natural lakes in Republic of Macedonia,

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2018. Balık Yemlerinin Çevreye Etkinin Azaltılmasında Alternatif Yöntemler. IMSEC 2018 3th International Mediterrenean Science and Engineering Congress
2-) Yıldırım Önder, 2016. Dünya ve Türkiye'de Balık Unu-Yağı Endüstrisi ve Geleceği. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
3-) Meriç.,İ., Yıldırım.,Ö., Demir.,N., 2015. Meriç, İ., Yıldırım, Ö., Demir, N., 2015. Bio-Economic Analysis Of Diets Comprised Of Sunflower Seed Meal As A Substitution Of Fish Meal In Carp.. AQUA 2015
4-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Türker.,A., Sunar.,C., Kesbiç.,S., 2013. Effects of total replacement of fish oil by peanut oil in the diets of common carp (Cyprinus carpio). The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus
5-) Gülşahin.,N., Tarkan.,N., Yıldırım.,Ö., İşinibilir Okyar.,M., 2009. Present Status of Phyto-Zooplankton Organisms in Fish Culturing of Turkey. 1st Conference of Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes
6-) Yıldırım.,Ö., Erdem.,M., Türker.,A., Bolel.,B., 2008. A model county for European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) culturing in the earth-pond: Milas-Muğla. Symposium on Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture
7-) Erdem.,M., Yıldırım.,Ö., Türker.,A., Bolel.,B., 2008. A study on demographic structure of trout farmer workers in Fethiye region at Muğla. Symposium on Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture . Symposium on Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture
8-) Değirmenci.,A., Çelikkale.,S., Okumuş.,İ., Erkebay.,C., Yıldırım.,Ö., Kurtoğlu.,Z., Başçınar.,N., 1998. Comparison of Growth, Food Intake and Conversion in Normal and Albino Varieties of Rainbow Trout (Onchorynchus mykiss). Proceedings of First International Symposium on Fisheries and Ecology
9-) Yıldırım.,Ö., Çelikkale.,S., Erkebay.,C., Kurtoğlu.,Z., 1998. Possibility of Feeding Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) with fish Monger By-Products. Proceedings of First International Symposium on Fisheries and Ecology

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2017. Entegre Multi-Tropik Akuakültür Sistemler. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), October 25-27, 2017, Adana/Turkey
2-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2016. Muğla ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan toprak havuz işletmelerinin mevcut durum analizi. 1st 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2018. RECOMMENDATIONS ON REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE FEEDS IN AQUACULTURE. 3rd International Congress on Applied Ichtyology and Aquatic Environment
2-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2018. Balıklar ekstrude yemlerdeki totox değerinden memnun mu?. 5. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
3-) Çördük Meryem, Yıldırım Önder, 2017. Organik Balık Yetiştiriciliğinde Türkiye. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Yıldırım Önder, 2016. Dünya ve Türkiye'de Balık Unu-Yağı Endüstrisi ve Geleceği. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
5-) Yıldırım Önder, 2016. Dünya ve Türkiye'de Balık Unu-Yağı Endüstrisi ve Geleceği. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
6-) Güllü.,K., Yabanlı.,M., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Özkoç.,H., Gökçe.,N., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar.,Ü., Çantaş.,B., Özdal.,İ., Urçuk.,H., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Yıldırım.,Ö., Canibey.,S., 2014. Yem Üretim Teknolojilerinin Bazı Besin Maddeleri Üzerine Etkileri (Effects of Feed Manufacturing Technologies on Aquafeed: A Nutritional Approach) . III. Balık Besleme Çalıştayı
8-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Türker.,A., Sunar.,C., Kesbiç.,S., 2013. Tilapia (Oreochromis mosssambicus) Yemlerinde Balık Unu Yerine Yerfıstığı Ununun Kullanılma Potansiyeli. . Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu
9-) Yıldırım.,Ö., 2012. Türkiye Su Ürünleri Yem Sektörü ve Geleceği. II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
10-) Yıldırım.,Ö., 2011. Türkiye balık yemi sektörünün mevcut durumu ve sürdürülebilirliği. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Çoker.,T., Yıldırım.,Ö., Güllü.,K., Acar.,Ü., Perktaş.,M., Döndü.,M., 2011. Muğla İli Balık Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VII. Öğrenci Kurultayı

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çantaş.,B., Yıldırım.,Ö., 2015. Farklı Oranlarda Aspir Küspesi ve Mikrobiyal Fitaz Eklenen Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı Balıklarının Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Çantaş.,B., 2013. Yem Renginin Mozambik Tilapia (Oreochromis mossambicus) Larvalarının Büyüme Performansına Etkileri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., Türker.,A., Hacisa.,M., Çantaş.,B., 2013. Muğla İli Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Miktar ve Ekonomik Bakımdan Türkiye'deki Yeri. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu
4-) Çatlı.,T., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Acar.,Ü., 2012. Farklı Müzik Türlerinin Kalkan Balığının (Psetta maeotica, Pallas 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
5-) Yıldırım.,Ö., Karakaş.,Ö., Yanık.,T., 2011. Muğla ve Aydın’daki tatlı su ve denizel kuluçkahanelerinin mevcut durumları. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
6-) Yıldırım.,Ö., Karaböcek.,U., Türker.,A., 2011. Muğla-Milas ilçesindeki toprak havuzlarda çipura ve levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Yıldırım.,Ö., Yıldız.,A., Türker.,A., 2011. Türkiye’de bazı illerde (Muğla, Tokat) gökkuşağı alabalığı yetiştiricilik işletmelerinin mevcut durumu, yapısal ve biyoekonomik analizi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
8-) Yıldırım.,Ö., Tekinay.,A., Türker.,A., Güroy.,D., Şenel.,B., 2009. Yemdeki Pirina Seviyelerinin Tilapia (Tilapia zillii) Yavrularinin Büyüme Performansi, Yem Değerlendirmesi Üzerine Etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
9-) Yıldırım.,Ö., Türker.,A., Gürsel.,G., 2009. Çipura ve Levrek Yetiştiriciliğinde iki Lider Ülke: Yunanistan- Türkiye. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
10-) Baygar.,T., Yıldırım.,Ö., 2009. Antioksidantların Balıklardaki Oksidatif Stres ile İlişkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Yıldırım.,Ö., Gürsel.,G., 2009. Su Ürünleri Üretiminin Türkiye Ekonomisine Olan Katkısı. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
12-) Yıldırım.,Ö., Türker.,A., 2009. Balık Beslemede Kullanılan Bazı Hammaddeler ve Biyo-Kimyasal Özellikleri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
13-) Karakurt.,Ö., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., 2008. Ege Bölgesi Muğla Fethiye Yöresinde Tatlı Suda Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu
14-) Tekinay.,A., Yıldırım.,Ö., Güroy.,D., Güroy.,B., 2007. Akarsu Alabalık Üretim İşletmelerinde Atık Yönetimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
15-) Yıldırım.,Ö., 2007. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2017. Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi Metodu İle Akuakültürün Çevresel EtkilerininDeğerlendirilmesi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2016. Eşen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürüdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma/. Yayın Evi: Can Gözde Matbaa

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Aquatic Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Global Journal of Fisheries and Aquaculture.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. International Journal of Zoology and Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Fisheries and Aquaculture.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Zoology and Research (IJZR).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Fisheries and Aquaculture.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. International Journal of Zoology and Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Feed Planet.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Global Journal ofFisheries and Aquaculture.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Aquaculture Aquarium Conservation Legislation International Journal of the Bioflux Society.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Fisheries and Aquaculture.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. AQUACULTURE RESEARCH.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Applied Aquaculture.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Aquatic Sciences.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Aquatic Sciences.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pakistan Journal of Zoology.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pakistan Journal of Zoology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Advances in Biology Biotechnology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Open Journal of Modern Hydrology.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. GEO-MARINE LETTERS.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bioflux.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation - International Journal of the Bioflux Society.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation - International Journal of the Bioflux Society.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Global Science Research Journals.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Global Science Research Journals.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. American Journal of Experimental Agriculture .
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Advances in Research .
15-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Nobel International Journals.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
6-) The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
8-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
9-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
11-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
12-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
14-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
15-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
16-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
17-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
18-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
19-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
20-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
21-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
22-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
23-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
24-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
25-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
26-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
27-) Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Nobel International Journals - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
2-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
3-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1
4-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye’de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. Konu: Türkiye’de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. Meryem-Çördük. 2016
2-) Tez Adı: Aspir Küspesi Unu İçerikli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine İlave Edilen Mikrobiyal Fitaz Enzimlerinin, Balıkların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirme ve Vücut Biyokimyasına Etkilerinin Araştırılması. Konu: Aspir Küspesi Unu İçerikli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine İlave Edilen Mikrobiyal Fitaz Enzimlerinin, Balıkların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirme ve Vücut Biyokimyasına Etkilerinin Araştırılması. İsmail Berat- ÇANTAŞ. 2015
3-) Tez Adı: Balık Yağı Yerine Farklı Oranlarda Pirina Yağı İlave Edilen Yemlerle Beslemenin Tilapia Balığı (Tilapia zillii) Yavrularının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. Konu: Türkiye’de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. Bahattin-Bolel. 2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Balık Yemi Üretim Teknolojilerinin (Pres-Pelet ve Ekstruder-Pelet), Balık Yemlerin Biyokimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. 2014-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tilapya (Oreochromis mossambicus) balığı yemlerinde balık unu yerine yerfıstığı küspesinin kullanılmasının büyüme performansı, yem kullanımı ve vücut kompozisyonuna etkileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, BAP 2012/56. 2012-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinde Müziğin Büyüme ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi.. 2010-2011

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) SKV - 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. . . 2014
2-) II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. Ekim. Türkiye. 2012

Verdiği Dersler

SÜM5551 2018-2019 Bahar

AB VE TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI

SÜM3005 2018-2019 Güz

Balık Besleme

SÜM5551 2017-2018 Bahar

AB VE TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI

SÜM5528 2017-2018 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

SÜM4514 2017-2018 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜM5526 2017-2018 Bahar

BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ

SÜM3005 2017-2018 Güz

Balık Besleme

SÜM5528 2017-2018 Güz

SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

SÜM5526 2017-2018 Güz

BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ

SÜM5526 2016-2017 Bahar

BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ

SÜM4514 2016-2017 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5507 2016-2017 Bahar

BALIK BESLEMEDE ALTERNATİF YEM HAMMEDDELERİ

SÜM6542 2016-2017 Güz

ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM3005 2016-2017 Güz

Balık Besleme

SÜM5528 2016-2017 Güz

SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

SÜM6531 2016-2017 Güz

KARMA YEMLER VE ANALİZ TEKNİKLERİ

SÜM6542 2015-2016 Bahar

ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM4514 2015-2016 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4514 2015-2016 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SUM6090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM6529 2015-2016 Bahar

BALIK BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM6531 2015-2016 Bahar

KARMA YEMLER VE ANALİZ TEKNİKLERİ

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3005 2015-2016 Güz

Balık Besleme

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜR2503 2015-2016 Güz

ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM6542 2015-2016 Güz

ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM3005 2015-2016 Güz

Balık Besleme

KÜL1009 2015-2016 Güz

KÜLTÜR BALIKÇILIĞINA GİRİŞ

SÜM4514 2014-2015 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4514 2014-2015 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜR2502 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI

SÜR1502 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4514 2014-2015 Güz

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

SÜM3005 2014-2015 Güz

Balık Besleme

SÜM3005 2014-2015 Güz

Balık Besleme

SÜR2503 2014-2015 Güz

ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ