Personel

Araştırma Görevlisi Orhan Kahya
Araştırma Görevlisi
Orhan Kahya
@ E-posta
orhankahya@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (ELT) 11.06.2012

Yüksek Lisans

Lithuanian University of Educational Sciences Social Communication Enstitute Social Work 20.12.2013
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 27.01.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2018. Comparing inclusive education in Turkey and Argentina. International Online Journal of Education and Teaching
2-) UŞUN.,S., YAKAR.,A., KAHYA.,O., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yakar.,A., Sarıcaoğlu.,H., Kahya.,O., 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Ve Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK-2016)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2017. Türkiye ve Arjantin'de Kaynaştırma Eğitimi. Innovation and Global Issues in Social Sciences I
2-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2017. Pedagojik Formasyon Eğitiminde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimin Niteliği İleÖğrencilerin Kopya Çekme ve Devamsızlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. 26th International Conference on Educational Sciences
3-) Sarıcaoğlu.,H., Kahya.,O., 2016. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Mental İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 1st Eurasian Positive Psychology Congress
4-) Kahya.,O., Altınkurt.,Y., Ekinci.,E., Yılmaz.,K., 2016. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişki. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
5-) Sarıcaoğlu.,H., Kahya.,O., Yakar.,A., 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
6-) Kahya.,O., Yakar.,A., Sarıcaoğlu.,H., 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye ve Devamsızlığa İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
7-) Altınkurt.,Y., Yılmaz.,K., Karacagil.,K., Kahya.,O., 2014. Relationship between the Levels of Teachers' Job Satisfaction and Burnout. New Issues in Teacher Education (ISNITE II)
8-) Kahya.,O., 2014. Öğretmen Yetiştirme Bir Politika mı, Kişisel Gelişim Programı mı?. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V)
9-) Kahya.,O., 2013. Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği: Türkiye’nin OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması. III. Eleştirel Pedagoji Kongresi
10-) Kahya.,O., Oyman.,N., 2013. Köy Enstitülerini İdeolojik Yaklaşımlar Açısından Yeniden Okumak. XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
11-) Gökçe.,F., Kahya.,O., Özbek.,Ş., 2010. İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kahya.,O., 2013. Örgütlerde Etik Dışı Bir Davranış Olarak Kayırmacılık ve Türleri . II. Kamu Etiği Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kahya, O. (Mayıs 2014). Aileden Öğretmen Olmak. Sever, M., Aypay, A. (Ed.). Öğretmenlik Halleri: Türkiye'de Öğretmen Olmak Üzerine Nitel Bir Araştırma içinde (s.483-503). Ankara: Pegem. - 2014

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri Projesi - 2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu araştırmada Pedagojik Formasyon Eğitimi öğrencilerinin devamsızlığa ve kopya çekmeye yönelik tutumları ile devamsızlık eğilimlerinin ile incelenmesi hedeflenmektedir. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE DEVAMSIZLIK EĞİLİMLERİ KARMA BİR ARAŞTIRMA. 2016-2017

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
2-) III th International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
3-) 24. Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi (24-27 Nisan 2014). Nisan. Türkiye. 2014

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Kasım. Türkiye. 2015