Personel

Doç. Şinasi Öztürk
Doç.
Şinasi Öztürk
@ E-posta
osinasi@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1617

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Sosyal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ODTÜ Fen-Edebiyat Sosyoloji 1993

Yüksek Lisans

Morehead State Unv. Kentucky, ABD Art and Science Sosyoloji 1997

Doktora

Kansas State Unv. Art and Science Sosyoloji 2003

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürk.,Ş., 2015. Politik Organizasyon Olarak Devlet ve Kapitalizm. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Öztürk.,Ş., 2015. Yoksullaşan Köyler: Muğla Köylerinde Bir Araştırma. Sosyologca
3-) Ürker.,O., Yılmas.,T., Öztürk.,Ş., Çoban.,N., 2014. Anadolu Sığla Ormanları’nın Çevre Sosyolojisi Kapsamında İncelenmesi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
4-) Öztürk.,Ş., Nas.,F., Öztürk.,P., İçöz.,E., Çalış.,F., Özdemir.,S., Kaygısız.,E., 2009. Küresel ve Ulusal Politikaların Yerel Tarım Üzerindeki Etkisi: Muğla Köyleri Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Öztürk.,Ş., 2008. Kırsal Yoksulluluk ve Neo-liberal Ekonomi Politikaları. The Journal of International Social Research

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öztürk.,Ş., 2009. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Küçük Meta Üretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk.,Ş., 2012. The Career of Sociometry within Sociology. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
2-) Öztürk.,Ş., 2010. Tarım Politikaları ve Tarımsal Faaliyetlerin Değişimi: Muğla Köyleri Örneği. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
3-) Öztürk.,Ş., 2009. Impact of the Development of Agribusiness Companies on Agricultural Sectors: The U.S. Case. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimiler Enstitüsü Dergisi
4-) Öztürk.,Ş., Nas.,F., İçöz.,E., 2008. 24 Ocak Kararları, Neo-Liberal Politikalar ve Türkiye Tarımı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimiler Enstitüsü Dergisi
5-) Öztürk.,Ş., 2007. Küreselden Yerele Tarım Politikaları. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
6-) Öztürk.,Ş., 2007. Violence and TV Shows. Aile ve Toplum Dergisi
7-) Öztürk.,Ş., 2005. Crime, Patriarchy and Capitalism. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
8-) Öztürk.,Ş., 2004. Socio-Economic Role of Underclass. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk, Şinasi. (2010). “The Effects of Agricultural Policies on Family Farming: The Case of Muğla Villages” 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2010). Singapore 2010. World Academic Union. p. 587-591. - 2010
2-) Oktik, N., Öztürk Ş., Gökalp G., Değer, F. (2009). “Integrated coastal zone management action plan for the Inner Gökova Bay and Sedir Island within the Gökova Specially Protected Area: An analysis of the link between human resources”. International Conference on Sustainable Tourism Management protected areas and methods for sustainable tourism management. 27-29 Mart 2009, Chiang Mai, Tayland. - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk, Şinasi. (2009). “Tarım Politikaları ve Tarımsal Faaliyetlerin Değişimi: Muğla Köyleri Örneği.” VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi. - 2009
2-) Öztürk, Şinasi. (2004). “Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni, Neo-Liberal Ekonomi Politikaları ve Yoksulluk”. IV. Aile Şurası: 2000’li Yıllarda Yoksulluk ve Yoksulluk Araştırmaları Komisyonu Bildirileri 2004. - 2004

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öztürk, Şinasi. (2009). Privatization in the Turkish Economy. Almanya: VDM Verlag. - 2009

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öztürk.,Ş., . 2014. Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları Küreselden Yerele Tarım Politikaları ve Yoksulluk. Yayın Evi: Doğu Kitabevi
2-) Oktik, Nurgün ve Öztürk, Şinasi. (2007). Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması: Muğla Sosyolojik Yapı Araştırması. Muğla: Muğla Üniversitesi Basımevi. - 2007

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öztürk, Şinasi. (2012). “İktisat Sosyolojisi”. (Ed. Muammer Tuna. Sosyolojiye Giriş: Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Ankara: Detay Yayıncılık. Syf: 299-311. - 2012
2-) Öztürk, Şinasi. (2012). “Klasik Sosyoloji”. (Ed. Muammer Tuna). Sosyolojiye Giriş: Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Ankara: Detay Yayıncılık. Syf: 19-48. - 2012
3-) Öztürk, Şinasi. (2008). “Kırsal Yoksulluk”. Yoksulluk Çalışmaları. Ed. Nurgün Oktik. İzmir: Yakın Kitabevi. - 2008

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Eğitim Bilim Toplım.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Socio-Economic Role of Underclass - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Küçük Meta Üretimi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: TURİZM SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN KOŞULLARI VE SONUÇLARI: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Konu: TURİZM SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN KOŞULLARI VE SONUÇLARI: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Ertan. 2016

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Sosyolojide Bir Yol Ayrımı: "Dualiteé : Çağdaş Sosyologların Dualiteye Yaklaşımları. Konu: Sosyolojide Bir Yol Ayrımı: "Dualite" Çağdaş Sosyologların Dualiteye Yaklaşımları. Mirace. 2016
2-) Tez Adı: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL DIŞLANMA SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Konu: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL DIŞLANMA SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Filiz. 2016
3-) Tez Adı: Kırsal Yoksulluk ve Kırsal Emeğin Proleterleşmesi: “Gökçe ve Bakırça Köylerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”. Konu: Kırsal Yoksulluk ve Kırsal Emeğin Proleterleşmesi: “Gökçe ve Bakırça Köylerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”. Tolga. 2015
4-) Tez Adı: Sınıfın İlişkisel Analizi: İzmir Kapılar Bölgesi Deri İşçileri. Konu: Sınıfın İlişkisel Analizi: İzmir Kapılar Bölgesi Deri İşçileri. Ercan . 2011
5-) Tez Adı: Kırsal Yoksulluk: Muğla Köyleri Örneği. Konu: Kırsal Yoksulluk: Muğla Köyleri Örneği. Seçil . 2010
6-) Tez Adı: 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Muğla Doğanköy ve Özlüce Köyü Örneği. Konu: 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Muğla Doğanköy ve Özlüce Köyü Örneğ. Ergün . 2009

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Avrupa Birliği Gökova Körfezi Sosyolojik Yapı ve Bilinçlendirme Çalışması (AB Projesi 01 Ocak 2006 – 30 Ağustos 2009) - 2009

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Kırsal Yoksulluk: Muğla Köyleri Örneği (TÜBİTAK projesi Temmuz 2008 – Temmuz 2010) - 2010
2-) 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyolojik Etkileri: Muğla Köyleri Örneği. (TÜBİTAK Projesi-Şubat 2007-Temmuz 2008) - 2008

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması: Muğla Sosyolojik Yapı Araştırması. (2005-2006). Nurgün Oktik ile birlikte. - 2006

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Tolga Yılmaz: Kırsal Yoksulluk ve Kırsal Emeğin Proleterleşmesi: Gökçe ve Bakırça Köylerinin Karşılaştırmalı İncelemesi” (Haziran 2013) - 2013
2-) Ergün İçöz: 1980 Sonrası Değişen Tarım Politikalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Muğla Doğanköy ve Özlüce Köyü Örneği. (Ocak 2009). - 2009

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim-2013, Muğla, Bilim Kurulu Üyesi.. . . 2013
2-) Demokrasi, Özgürlük ve Haklar: 2. Ulusal Sıtkı Koçman Sempozyumu: 15-16 Kasım 2007. Muğla Üniversitesi. Düzenleme Kurulu Üyesi.. . . 2007
3-) Türk Aydınlanma Devrimi Sempozyumu: 31 Ekim–1 Kasım 2006. Muğla Üniversitesi. Düzenleme Kurulu Üyesi.. . . 2006

Verdiği Dersler

SOS3003 2018-2019 Güz

Sosyal Değişme

SOS 5524 2018-2019 Güz

Temel Metin Okumaları

SOS2501 2018-2019 Güz

Köy Sosyolojisi

SOS2001 2018-2019 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS3003 2018-2019 Güz

Sosyal Değişme

SOS2001 2018-2019 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS 5524 2017-2018 Bahar

Temel Metin Okumaları

SOS 6515 2017-2018 Bahar

Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişme

SOS4001 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS1008 2017-2018 Bahar

Akademik Yazım Teknikleri

SOS 4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3502 2017-2018 Bahar

Gelişme Sosyolojisi

SOS3003 2017-2018 Güz

Sosyal Değişme

SOS2001 2017-2018 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS2501 2017-2018 Güz

Köy Sosyolojisi

SOS4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS2001 2017-2018 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS3003 2017-2018 Güz

Sosyal Değişme

SOS 6512 2017-2018 Güz

Sosyolojik Metin İncelemeleri

SOS3502 2016-2017 Bahar

Gelişme Sosyolojisi

SOS1008 2016-2017 Bahar

Akademik Yazım Teknikleri

SOS 4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5507 2016-2017 Bahar

Eleştirel Sosyoloji

SOS 6512 2016-2017 Bahar

Sosyolojik Metin İncelemeleri

SOS4001 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS3004 2016-2017 Bahar

Alan Araştırması

SOS4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS2001 2016-2017 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS 6512 2016-2017 Güz

Sosyolojik Metin İncelemeleri

SOS2001 2016-2017 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS2501 2016-2017 Güz

Köy Sosyolojisi

SOS 5524 2016-2017 Güz

Temel Metin Okumaları

SOS3004 2015-2016 Bahar

Alan Araştırması

SOS 5507 2015-2016 Bahar

Eleştirel Sosyoloji

SOS3502 2015-2016 Bahar

Gelişme Sosyolojisi

SOS1008 2015-2016 Bahar

Akademik Yazım Teknikleri

SOS4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS 4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS 5524 2015-2016 Güz

Temel Metin Okumaları

SOS2501 2015-2016 Güz

Köy Sosyolojisi

SOS2001 2015-2016 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 6512 2015-2016 Güz

Sosyolojik Metin İncelemeleri

SOS2001 2015-2016 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS 6090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS3003 2013-2014 Yaz

Sosyal Değişme

SOS3512 2014-2015 Bahar

Siyaset Sosyolojisi

SOS1008 2014-2015 Bahar

Akademik Yazım Teknikleri

SOS3502 2014-2015 Bahar

Gelişme Sosyolojisi

SOS 6512 2014-2015 Bahar

Sosyolojik Metin İncelemeleri

SOS4001 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS 4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS2001 2014-2015 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS2501 2014-2015 Güz

Köy Sosyolojisi

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 5090 2014-2015 Güz

Seminer

SOS3003 2014-2015 Güz

Sosyal Değişme

SOS2001 2014-2015 Güz

Sosyal Düşünce Tarihi

SOS4002 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS3003 2014-2015 Güz

Sosyal Değişme