Personel

Doç.Dr. Özgür Avşar
Doç.Dr.
Özgür Avşar
@ E-posta
ozguravsar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Maden Yatakları-jeokimya Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2004

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2019. Evaluating the thermal stratification of Köyceğiz Lake (SW Turkey) using in-situ and remote sensing observations. Journal of African Earth Sciences
2-) Gülşen Rothmund Halil İbrahim, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Tunca Evren, 2018. Spatial distribution of some elements and elemental contamination in the sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey). Environmental Earth Sciences
3-) Avşar Özgür, Altuntaş Göktuğ, 2017. Hydrogeochemical evaluation of Umut geothermal field (SW Turkey). Environmental Earth Sciences
4-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Niedermann Samuel, Güleç Nilgün Türkan, 2017. Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations, chemistry and origins. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH
5-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürsu Semih, Kuşcu Gonca, Kaçaroğlu Fikret, 2016. Geochemical and isotopic characteristics of structurally controlled geothermal and mineral waters of Muğla SW Turkey. Geothermics
6-) Avşar Ulaş, Jonsson Sigurjon, Avşar Özgür, Schmidt Sabine, 2016. Earthquake induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake SW Turkey. Journal of Geophysical Research: Solid Earth
7-) Avşar Özgür, Akgün Haluk, Koçkar Mustafa Kerem, 2014. Investigation of the failure mechanism and stabilization of a landslide in weathered tuffite Giresun northeastern Turkey. Environmental Earth Sciences
8-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2013. Hydrogeochemical characterization and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, 2017. Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi
2-) Kurtuluş Bedri, Sağır Çağdaş, Avşar Özgür, 2016. KARABAĞLAR POLYESİNDE YERALTI SUYU METAL-METALOİT İÇERİĞİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (MUĞLA, TÜRKİYE). Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kurtuluş Bedri, Erdem Günseli, Sağır Çağdaş, Kurtuluş Dilek Funda, Avşar Özgür, Razack Moumtaz, 2018. Spring Temperature Monitoring Using Thermal-UAV: Azmak Spring, Gokova, Turkey. International Symposium on sustainable Aviation, 9-11 July 2018 Rome, Italy
2-) Parlaktuna Mahmut, Avşar Özgür, 2015. Evaluation of Dikili Kaynarca Geothermal Field NW Turkey. World Geothermal Congress
3-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2015. Geothermal Potential Assessment of Edremit Geothermal Field NW Turkey. World Geothermal Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sağır Çağdaş, Erdem Günseli, Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürler Mutlu, 2019. Hydrogeological assessment of a geothermal source near Yatagan, SW Turkey.. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
2-) Yeşilmaden Hande Mahide, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, 2019. Evaluation of the Characteristics of Surface Ice Layer of Çıldır Lake with Remote Sensing. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
3-) Sağır Çağdaş, Düztaş Erkan, Erdem Günseli, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Kurtuluş Dilek Funda, Razack Moumtaz, 2019. Assessment of karst spring geometry using electrical resistivity tomography on Azmak Springs, Ula, Muğla, Turkey. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
4-) Erdem Günseli, Kurtuluş Bedri, Sağır Çağdaş, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Razack Moumtaz, 2019. Environmental Isotope Variations in the Azmak Springs: Implication for Water Mixing and Recharge Conditions. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
5-) Biltekin Demet, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Tunca Evren, Sözer Adil, 2018. Distribution of Mollusc Fauna in Surface Sediments from Fethiye-Göcek Gulf, Lake Köyceğiz and Dalyan Canal. International Technological Sciences and Design Symposium
6-) Gülşen Rothmund Halil İbrahim, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Tunca Evren, 2018. Heavy Metal Contamination Analysis of Bottom Sediments of Köyceğiz Lake and Fethiye - Göcek Bay, SW Turkey. European Geosciences UnionGeneral Assembly 2018
7-) Razack Moumtaz, Meddi Mohamed, Kurtuluş Bedri, Le Coz Mathieu, Sağır Çağdaş, Günseli Erdem, Bilal Saidani, Abdelmadjid Boufekane, Avşar Özgür, 2017. GRECPIMA: An EU funded project on groundwater resilience to climate change and high pressure. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
8-) Düztaş Erkan, Kurtuluş Bedri, Günseli Erdem, Sağır Çağdaş, Gürcan Tuğba, Avşar Özgür, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2017. Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Induced Polarization (IP) Applied to Karst Alluvium: Case Study from Azmak Spring, Mugla, Turkey.. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
9-) Erdem Günseli, Sağır Çağdaş, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Tunca Evren, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2017. Nitrate assessment of karst springs in Gökova, SW Turkey. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
10-) Sağır Çağdaş, Günseli Erdem, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Kurtuluş Dilek Funda, Tunca Evren, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2017. Potential of unmanned aerial vehicle (UAV) remote sensing in karst springs: Muğla, Turkey. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
11-) Avşar Özgür, Arslan Şebnem, 2017. Heavy Metal Pollution in Köyceğiz-Dalyan Coastal Lagoon Watershed (Muğla) SW Turkey: an indexing approach. Geological Society of America (GSA) Annual Meeting
12-) Arslan Şebnem, Niedermann Samuel, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2017. Gas geochemistry studies in geothermal and mineral waters of Muğla (SW Turkey). 44th International Association of Hydrogeologists (IAH) Congress
13-) Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, Kurtuluş Bedri, Avşar Ulaş, Niedermann Samuel, Avşar Özgür, 2016. Noble gas isotopes and gas compositions of on land and subaqueous thermal springs in the Koycegiz Lake and Dalaman plain area Turkey. 43rd IAH Congress
14-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, 2014. Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake and Dalyan Channel SW Turkey. European Geoscience Union 2014 Assembly
15-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Türe Orkun, Güleç Nilgün Türkan, 2014. Discovery of a subaqueous hot spring by a new method in Fethiye Göcek Bay SW Turkey. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
16-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2013. Geochemical evaluation and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey. European Geoscience Union 2013 Assembly
17-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, 2013. Determination of spatial distribution and hydrochemistry of subaqueous thermal springs in the lacustrine and nearshore environments in southwest Anatolia. European Geoscience Union 2013 Assembly

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2018. Monitoring sea/depth surface temperature using Landsat thermal data and in-situ measurement in Fethiye-Gocek Bay, Turkey. International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-2018)
2-) Gülşen Esra, Kurtuluş Bedri, Yaylım Tolga Necati, Avşar Özgür, 2017. Transmissivity interpolation using Fluid Flow Log data at different depth level in Liwa Aquifer, UAE. European Geoscience Union 2017 Assembly
3-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2017. 3D Thermal Stratification of Köycegiz Lake, Turkey. European Geoscience Union 2017 Assembly
4-) Kurtuluş Bedri, Yaylım Tolga Necati, Avşar Özgür, 2016. Interpretation of Nonlinear Well Loss Coefficients for Rorabaugh 1953 Method. 2016 AGU Fall meeting
5-) Sağır Çağdaş, Kurtuluş Bedri, Erdem Günseli, Avşar Özgür, Kurtuluş Dilek Funda, Tunca Evren, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2016. UAV Applications in Hydrology A Case Study in Gökova Basin Muğla Turkey. 2016 AGU fall meeting
6-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, 2016. Mapping of Hot Cold Springs in a Large Lake Using Thermal Remote Sensing and In situ Measurement. 2016 AGU Fall Meeting
7-) Avşar Özgür, Uslular Göksu, Türe Orkun, 2015. Web based Computer Application for Assessment of Hydrogeochemistry Data of Geothermal Sites of Turkey Muğla SW Turkey Example. World Geothermal Congress
8-) Avşar Özgür, Türe Orkun, 2014. Water chemistry of hot waters of Umut geothermal field SW Turkey. European Geoscience Union 2014 Assembly
9-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Kaçaroğlu Fikret, 2014. Comparison of Wet and Arid Season Stable Isotope Characteristics of Thermal and Mineral Waters in Muğla SW Turkey. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
10-) Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Schmıdt Sabıne, Jonsson Sigurjon, 2014. Varved lake sediments from SW Anatolia Köyceğiz Lake paleoclimatic reconstructions and sedimentary earthquake record for the last 400 years. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
11-) Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Yaylım Tolga Necati, Günay Engin, 2014. Estimation of Hydraulic Properties of Liwa Aquifer from an Unconfined Pumping Test Data and Evaluation of Data by using Boulton 1963 and Neuman 1975 models. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
12-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Kaçaroğlu Fikret, Kuşcu Gonca, Gürsu Semih, 2013. Hydrogeochemical characterization of thermal and mineral waters of Muğla SW Turkey. European Geoscience Union 2013 Assembly

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Ankut Zeynep, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Güleç Nilgün Türkan, 2015. FETHİYE GÖCEK KÖRFEZİNDEKİ SUALTI HİDROTERMAL AKTİVİTENİN SEDİMANLAR ÜZERİNDEKİ JEOKİMYASAL İZLERİ. III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu-2015

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tosun Levent, Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Dondurur Derman, Kaymakcı Nuretdin, 2018. SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
2-) Avşar Özgür, Altuntaş Göktuğ, 2018. DENİZLİ UMUT JEOTHERMAL SAHASININ HİDROJEOKİMYASAL KAVRAMSAL MODELİ. IV. JeotermalKaynaklar ve Mineralli Sular Sempozyumu
3-) Erdem Günseli, Sağır Çağdaş, Üçüncü Esra, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Razack Moumtaz, 2018. Statistical Analysis of Metal Contents of the Azmak Karstic spring (Muğla), Turkey. National hydrogeology and water resources symposium
4-) Tosun Levent, Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Dondurur Derman, Kaymakcı Nuretdin, 2017. Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği. ATAG21 Aktif Tektonik Çalışma Grubu 21. Çalıştayı
5-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürsu Semih, Kaçaroğlu Fikret, Kuşcu Gonca, 2014. Jeolojik Unsurların Muğla Termal Ve Mineralli Su Kaynaklarının Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi. VI. Jeokimya Sempozyumu
6-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürsu Semih, Kaçaroğlu Fikret, Kuşcu Gonca, 2013. Muğla nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sularının Jeolojik Hidrolojik Hidrojeokimyasal ve İzotopik Özellikleri. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı
7-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2012. Edremit Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Kavramsal Modellemesi. V. Jeokimya Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, 2018. KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NÜN ÇEVRESİNDEKİ VE TABANINDAKİ SICAK SU KAYNAKLARININ GÖLÜN SU VE TABAN SEDİMANI SICAKLIKLARINA ETKİSİ. IV. JeotermalKaynaklar ve Mineralli Sular Sempozyumu
2-) Avşar Ulaş, Bozkurt Erdin, Avşar Özgür, Tokay Bülent, 2016. Güney Ege ve Levant denizlerinde bir paleotsunami kronolojisine doğru: EASTMED-PALEOTSUNAMI Projesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları ATAG20 Çalıştayı
3-) Ankut Zeynep, Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Güleç Nilgün Türkan, 2015. KÖYCEĞİZ GÖLÜ TABANINDAKİ ÇÖKELLERİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ALANSAL DAĞILIMININ İNCELENMESİ VE SUALTI JEOTERMAL KAYNAKLARIN BU ÖZELLİKLERE ETKİSİ. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı
4-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, 2014. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalının Tabanındaki Termal Kaynakların Alansal Dağılımı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı
5-) Gül Murat, Aksoy Murat Ersen, Akçer Ön Sena, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2013. Babadağ Formasyonu Jura Kretase Çörtlü Kireçtaşları ve Kalsitürbiditlerinin Litolojik Özellikleri Tavas Napı Ortaca Muğla Gb Türkiye. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2002. TMOBB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2000. Mavi Gezegen.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Arabian Journal of Geosciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Arabian Journal of Geosciences.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Groundwater for Sustainable Development.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Spatial distribution of some elements and elemental contamination in the sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Investigation of the failure mechanism and stabilization of a landslide in weathered tuffite Giresun northeastern Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) Earthquake induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake SW Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:7
4-) Geochemical and isotopic characteristics of structurally controlled geothermal and mineral waters of Muğla SW Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:6
5-) Hydrogeochemical characterization and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:8

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Investigation of the failure mechanism and stabilization of a landslide in weathered tuffite Giresun northeastern Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Earthquake induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake SW Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations, chemistry and origins - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Hydrogeochemical characterization and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: HYDROGEOCHEMICAL CONCEPTUAL MODEL OF DENIZLI UMUT GEOTHERMAL FIELD. Konu: Jeotermal. Göktuğ -Altuntaş. 2017
2-) Tez Adı: SPATIAL DISTRIBUTION OF GEOCHEMICAL PROPERTIES OF KÖYCEĞİZ LAKE AND FETHİYE-GÖCEK BAY BOTTOM SEDIMENTS AND EFFECT OF SUBAQUEOUS GEOTHERMAL SPRINGS ON THESE PROPERTIES. Konu: Sediman Jeokimyası. Zeynep-Ankut. 2017
3-) Tez Adı: POLLUTION ANALYSIS OF BOTTOM SEDIMENTS OF KÖYCEĞİZ LAKE AND FETHİYE – GÖCEK BAY, SW TURKEY. Konu: Sediman kirlilik analizi. Halil İbrahim-Gülşen. 2017

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu proje ekonomik ve ekolojik çevrelerin talepleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi hedef alarak karst kaynaklarının tespiti ve gözlenmesinin termal kamera kullanımını ile yapılmasını amaçlamaktadır Muğla ili Ula ilçesi Gökova beldesinde bulunan karstik kaynaklar aylık bir şekilde veri toplama araçları ile zamansal ve alansal olarak ölçülecektir Bunun neticesinde karstik kaynak verisinde daha yüksek çözünürlük sağlanacak karstın küresel iklim değişikliği ile etkileşimlerinin bilimsel araştırmaları desteklenecek ve yerel yönetimlerin bütünleşik su yönetimi yaklaşımını benimsemesi kolaylaştırılacaktır. Proje Türü: Avrupa Birliği. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi BSKY Yaklaşımıyla Yeraltı Suyunun İklim Değişikliği ve Artan Talebe Olan Direnci. 2016-2020
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi eyaletinde gerçekleştirilecek olan su kuyularının açılacağı ve kuyu pompaj testlerinin yapılacağı “Strategic Water Storage/Recovery Project Liwa” isimli proje kapsamında, kuyu pompaj testlerinin değerlendirme raporlarının (300 adet) hazırlanması işidir. Hazırlanacak olan raporlar su sondaj kuyularındaki zamana bağlı debi ve su seviyesi düşüm ölçümleri kullanılarak transmisivite ve kuyu verimi hesaplanmalarını kapsamaktadır.. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Strategic Water Storage Recovery Project Liwa. 2012--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Jeotermal. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 1001 (COST) PROJESİ: FETHİYE GÖCEK KÖRFEZİ İLE KÖYCEĞİZ ALAGÖL SÜLÜNGÜR VE KOCAGÖL GÖLLERİNİN TABANINDAKİ TERMAL KAYNAKLARIN ALANSAL DAĞILIMININ VE HİDROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 2012-2015

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Şehir Merkezi ve Çevresinin Su Kaynaklarının Araştırılması ile Bağyaka Jeotermal Kaynağının Araştırılması ve İncelenmesi. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Muğla Şehir Merkezi ve Çevresinin Su Kaynaklarının Araştırılması ile Bağyaka Jeotermal Kaynağının Araştırılması ve İncelenmesi. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Jeotermal Envanter. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. MUĞLA NIN JEOTERMAL KAYNAKLARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARININ ENVANTERİ. 2012-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projenin konusu göl/deniz tabanındaki sedimanların mineralojik özelliklerinin XRD analizi yöntemiyle inceleyerek alansal dağılımının çıkarılması ve öncel sonuçlarla karşılaştırılmasıdır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Boğazı Tabanındaki Sualtı Jeotermal Kaynakların Taban Sedimanları Üzerindeki Mineralojik İzlerinin Araştırılması. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu proje hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Umut Jeotermal (Denizli-Sarayköy) sahasının jeotermal enerji potansiyelinin blirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Denizli Umut Jeotermal Sahasının Su Kimyası ve Duraylı İzotop Analizleri Yoluyla Hidrojeokimyasal Modelinin Çıkarılması. 2016-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışmanın amacı 14C ve 3H analiz sonuçlarını, su kimyası analiz sonuçları, kuyu jeolojisi ve kuyu testleri ile birleştirerek Umut jeotermal sahasının hidrojeokimyasal kavramsal modeline bir yaklaşımda bulunmaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Denizli Umut Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Kavramsal Modeli. 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projede Fethiye Göcek Körfezi ve Köyceğiz Gölünde insan kaynaklı olarak bölgede birikim gösteren metal miktarı tespit edilmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye Göcek Körfezi ile Köyceğiz Gölü Tabanındaki Sedimanların Kirlilik Analizi. 2016-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu proje, Muğla ilinin jeotermal ve mineralli su kaynaklarının kurak dönemdeki duraylı izotop bileşimlerinin belirlenmesini konu almaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla İli Jeotermal ve Mineralli Sularının Kurak Dönem Duraylı İzotop Bileşimlerinin Belirlenmesi. 2013-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MERMER PLAKA KESİM ARTIKLARINDAN KAPLANMIŞ MİKRONİZE KALSİT ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Buçalışmada paleontolojik analizler Fethiye-Göcek Körfezi (99 adet), Köyceğiz Gölü (105 adet) ve Dalyan Kanalından (29 adet) alınan toplam 233 adet sondaj karotu yüzey çökel örneklerinde gerçekleştirilmiştir. Proje hedeflenen sürede hedeflendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Deniz ve göl tabanından alınan çökel örneklerinde gerçekleştirilen foraminifer ve mollusk (pelesipoda ve gastropod) tür ve cins tayinleri ile bölgede detaylı taksonomik çeşitlilik ortaya çıkarılmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojikyönden araştırılması. 2016-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Su kirliliği. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla ili Karabağlar karst polyesindeki kuyu sularından faydalanılarak bölgedeki su sisteminde ağır metal birikiminin araştırılması. 2012-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje, hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Edremit-Balıkesir sahasının jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. EDREMİT JEOTERMAL SAHASININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. 2008-2009

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Jeoloji Mühendisleri Odası. Altın Çekiç. 2017

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference. Muğla-TÜRKİYE. . 2019
2-) isemg2014. Türkiye. . 2014

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi. Türkiye. . 2018
2-) PAÜ SARAYKÖY MYO UYGULAMALI JEOTERMAL EĞİTİMİ. Türkiye. . 2018
3-) TJK. Türkiye. . 2017
4-) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi. . . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) PAÜ SARAYKÖY MYO UYGULAMALI JEOTERMAL EĞİTİMİ. Türkiye. . 2018
2-) TÜBİTAK paneli. Türkiye. . 2017
3-) TÜBİTAK paneli. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

GEOE 4524 2018-2019 Bahar

GEOTHERMAL SYSTEMS

GEOE 3016 2018-2019 Bahar

Geochemistry

GEOE 2512 2018-2019 Bahar

DRILLING

GEOE 1001 2018-2019 Güz

Introduction to Geological Engineering

GEOE6513 2018-2019 Güz

MEDİCAL GEOLOGY

GEOE 4523 2018-2019 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE 2512 2017-2018 Bahar

DRILLING

JEO3802 2017-2018 Bahar

Jeoloji

GEOE 4001 2017-2018 Bahar

Geological Engineering Design I

GEOE 3016 2017-2018 Bahar

Geochemistry

GEOE 4524 2017-2018 Bahar

GEOTHERMAL SYSTEMS

GEOE 4523 2017-2018 Bahar

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE 4523 2017-2018 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE 4002 2017-2018 Güz

Geological Engineering Design II

GEOE 5700 2016-2017 Bahar

Special Studies

GEOE 5090 2016-2017 Bahar

Graduate Seminar

GEOE 2512 2016-2017 Bahar

Drilling

GEOE 4524 2016-2017 Bahar

Geothermal Systems

GEOE 5002 2016-2017 Bahar

Research and Thesis

GEOE 4002 2016-2017 Bahar

Geological Engineering Design II

GEOE 5540 2016-2017 Bahar

Geothermal Sites of Turkey

GEOE 3002 2016-2017 Bahar

Geochemistry

GEOE 5533 2016-2017 Güz

Geothermal Drilling

GEOE 5535 2016-2017 Güz

Geothermal Energy Utilization

GEOE 4001 2016-2017 Güz

Geological Engineering Design I

GEOE 4002 2016-2017 Güz

Geological Engineering Design II

GEOE 4523 2016-2017 Güz

Borehole Geology

GEOE 4523 2015-2016 Bahar

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE 5533 2015-2016 Bahar

Geothermal Drilling

GEOE5700 2015-2016 Bahar

Special Studies

GEOE5700 2015-2016 Bahar

Special Studies

GEOE5090 2015-2016 Bahar

Graduate Seminar

GEOE 5540 2015-2016 Bahar

Geothermal Sites of Turkey

GEOE 4524 2015-2016 Bahar

GEOTHERMAL SYSTEMS

GEOE 3002 2015-2016 Bahar

Geochemistry

GEOE 5002 2015-2016 Bahar

Research and Thesis

GEOE 2512 2015-2016 Bahar

DRILLING

GEOE 5700 2015-2016 Güz

Special Studies

GEOE 5700 2015-2016 Güz

Special Studies

GEOE 4523 2015-2016 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE 5533 2015-2016 Güz

Geothermal Drilling

GEOE 5003 2015-2016 Güz

Research and Thesis

GEOE 5535 2015-2016 Güz

Geothermal Energy Utilization

GEOE 4002 2015-2016 Güz

Geological Engineering Design II

GEOE 4001 2015-2016 Güz

Geological Engineering Design I

GEOE 3002 2014-2015 Bahar

Geochemistry

GEOE 4002 2014-2015 Bahar

Geological Engineering Design II

GEOE 5540 2014-2015 Bahar

Geothermal Sites of Turkey

GEOE 4524 2014-2015 Bahar

GEOTHERMAL SYSTEMS

GEOE 2512 2014-2015 Bahar

DRILLING

GEOE5700 2014-2015 Bahar

Special Studies

GEOE5090 2014-2015 Bahar

Graduate Seminar

GEOE 4002 2014-2015 Güz

Geological Engineering Design II

MINE 4007 2014-2015 Güz

Drilling Technology

GEOE 5700 2014-2015 Güz

Special Studies

GEOE 5533 2014-2015 Güz

Geothermal Drilling

GEOE 2803 2014-2015 Güz

General Geology

GEOE 5003 2014-2015 Güz

Research and Thesis

GEOE 4001 2014-2015 Güz

Geological Engineering Design I

GEOE 4523 2014-2015 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE 5700 2014-2015 Güz

Special Studies