Personel

Doktor Öğretim Üyesi İzzet Pembeci
Doktor Öğretim Üyesi
İzzet Pembeci
@ E-posta
pembeci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3158

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ODTÜ Mühendislik Bilgisayar Müh. 23.06.1995
ODTÜ Fen Fak. Matematik 23.06.1995

Yüksek Lisans

ODTÜ Mühendislik Bilgisayar Müh. 30.01.1998

Doktora

Johns Hopkins University Computer Science 18.07.2003

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Lane.,W., Fitzgerald.,J., Yau.,M., Pembeci.,I., Hsiao.,S., 2010. A tactile stimulator for studying passive shape perception. Journal of Neuroscience

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Pembeci.,İ., 2016. Using Word Embeddings for Ontology Enrichment. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering
2-) Tüker.,M., Ballı.,S., Pembeci.,İ., 2013. Çok Etmenli Sistemlerde NetLogo İle Karınca Kolonisi Optimizasyonu. Pamukkale Journal of Engineering Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Pembeci, I.; Hager, G., "Functional reactive programming as a hybrid system framework," Robotics and Automation, 2003. Proceedings. ICRA '03. IEEE International Conference on , vol.1, no., pp.727,734 vol.1, 14-19 Sept. 2003 - 2003
2-) Izzet Pembeci, Henrik Nilsson, and Gregory Hager. 2002. Functional reactive robotics: an exercise in principled integration of domain-specific languages. In Proceedings of the 4th ACM SIGPLAN international conference on Principles and practice of declarative programming (PPDP '02). ACM, New York, NY, USA, 168-179 - 2002
3-) Pembeci.,I., Bozşahin.,C., Zeyrek.,D., 1998. Computer-aided Learning of Turkish Morphology. Joint Conf. of ACH and ALLC
4-) Pembeci.,I., 1997. Combinator Parsing Approach to Morphological Analysis. 8th European Summer School in Logic, Language and Information

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Etmen-tabanlı Modelleme ve Simulasyon. Akademik Bilişim 2014. Mersin Üniversitesi. - 2014
2-) Türkçede Öbek Yapıların İmlenmesi: Bir Derlem Çalışması. Özkan Aslan, Bekir Taner Dinçer, İzzet Pembeci. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 2-4 Mayıs 2013. Antalya. - 2013
3-) Drupal Kullanılarak Bir Ders Yönetim Sistemi Oluşturulması. Akademik Bilişim 2010. Muğla Üniversitesi. - 2010

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Pembeci.,İ., 2015. D3.js ile Web-tabanlı Veri Görselleştirme. XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A tactile stimulator for studying passive shape perception - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
2-) A tactile stimulator for studying passive shape perception - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
3-) A tactile stimulator for studying passive shape perception - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: MOBİL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BİR ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMASIYLA YETERLİLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: Bu çalışmada, eğitim sisteminin ölçme ve değerlendirme aşamasını hedefleyen, mobil teknolojileri de destekleyen bir web uygulamasını geliştirilmiştir.. Melih. 2015

Verdiği Dersler

CENG 3514 2018-2019 Güz

Fuzzy Logic Systems

CENG 4012 2017-2018 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3514 2017-2018 Bahar

Fuzzy Logic Systems

CENG 4011 2017-2018 Bahar

Senior Design Project I

CENG 3507 2017-2018 Güz

Web Development and Programming

CENG 1003 2017-2018 Güz

Programming Fundamentals

BINF5700 2016-2017 Bahar

SPECIAL STUDIES

CENG 4012 2016-2017 Güz

Senior Design Project II

CENG 3514 2016-2017 Güz

Fuzzy Logic Systems

CENG 2002 2015-2016 Bahar

Programming Language Concepts

ELB 700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ELB 500 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

CENG 4012 2015-2016 Bahar

Senior Design Project II

ELB700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ELB500 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

CENG 4011 2015-2016 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2015-2016 Güz

Senior Design Project II

CENG 1003 2015-2016 Güz

Programming Fundamentals

CENG 3507 2015-2016 Güz

Web Development and Programming

ELB 700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

CENG 3514 2014-2015 Bahar

Fuzzy Logic Systems

CENG 4012 2014-2015 Bahar

Senior Design Project II

CENG 2002 2014-2015 Bahar

Programming Language Concepts

CENG 3528 2014-2015 Bahar

Web Mining

ELB 700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ELB 500 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ELB500 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ELB700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ELB700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

CENG 1003 2014-2015 Güz

Programming Fundamentals

CENG 3507 2014-2015 Güz

Web Development and Programming

CENG 3514 2014-2015 Güz

Fuzzy Logic Systems

CENG 3502 2014-2015 Güz

Dynamic Web Programming

CENG 4011 2014-2015 Güz

Senior Design Project I