Personel

Öğr.Gör.Dr. Perihan Korkut
Öğr.Gör.Dr.
Perihan Korkut
@ E-posta
pkocaman@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1821

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Korkut.,P., Ertaş.,A., 2017. The Materials Mode in the Local Context of Muğla and the Role of Mother Tongue. Universal Journal of Educational Research
2-) Korkut.,P., 2017. Classroom Management in Pre-service Teachers’ Teaching Practice Demo Lessons: A Comparison to Actual Lessons by In-service English Teachers. Journal of Education and Training Studies
3-) Şener Sabriye, Korkut Perihan, 2017. Teacher Trainees’ Awareness Regarding Mother Tongue Use in English as a Foreign Language Classes. Journal of Language and Linguistic Studies
4-) Paker.,T., Kocaman.,P., 2009. Beliefs and Practices of ELT Teachers on the Use of Group Work. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Korkut.,P., 2016. İngilizce dersinde çevirinin doğru ve yerinde kullanılması. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
2-) Korkut.,P., Ertaş.,A., 2016. The interactional features of English classroom discourse in the Muğla context. The Online Journal of Quality in Higher Education (TOJQIH)
3-) Korkut.,P., 2016. The Dispositions of Student Teachers Regarding the Use of Technology in Education. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE
4-) Kocaman.,P., Dolmacı.,M., Bür.,B., 2013. Identifying and Comparing the Attitudes of 1st, 2nd, 3rd and 4th grade ELT Students Towards Drama Activities. . Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Korkut.,P., 2016. The dispositions of student-teachers regarding the use of technology for teaching purposes. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Korkut.,P., 2015. The Interactional Features of English Classroom Discourse in the Muğla Context. International Conference on Quality in Higher Education

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Korkut Perihan, 2017. İngilizce Öğretmen Adayları Tarafından Yazılmış Yöntem Boyutunda Drama Ders Planlarının Değerlendirilmesi. EJER 2017
2-) Korkut.,P., 2016. How in-service and pre-service English teachers manage their classes differently. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
3-) Korkut.,P., Dolmacı.,M., Bür.,B., 2016. "Don't misunderstand me..." Cultural misunderstandings of Erasmus students. 3rd Eurasian Educational Research Congress
4-) Korkut.,P., Şahin.,G., 2016. An analysis of the pre-service ELT teachers' grammatical errors in their written exam answers. International Contemporary Education Research Congress
5-) Dolmacı.,M., Bür.,B., Kocaman.,P., 2012. Öğretmenlik Mesleğine Karşı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretimi 1. sınıf ve 4. sınıf Öğrencileri Arasındaki Tutum Farklılıkları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları

Verdiği Dersler

İDE2003 2014-2015 Yaz

Dilbilim I

İDE3003 2014-2015 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE3009 2014-2015 Yaz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

EBB2812 2014-2015 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE2004 2014-2015 Yaz

Dilbilim II

İDE3002 2014-2015 Yaz

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

İDE3009 2017-2018 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

İDE2003 2017-2018 Güz

Dilbilim I

İDE3003 2017-2018 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE3009 2017-2018 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

İDE2003 2017-2018 Güz

Dilbilim I

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

İDE3003 2017-2018 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE2003 2016-2017 Yaz

Dilbilim I

EBB2812 2016-2017 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE2004 2016-2017 Yaz

Dilbilim II

İDE3003 2016-2017 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE1008 2016-2017 Bahar

Sözlü İletişim Becerileri

İDE2004 2016-2017 Bahar

Dilbilim II

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

EBB2812 2016-2017 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE2004 2016-2017 Bahar

Dilbilim II

İDE2008 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

EBB4804 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

EBB2812 2016-2017 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE1008 2016-2017 Bahar

Sözlü İletişim Becerileri

İDE2008 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İDE2009 2016-2017 Güz

Öğrenme Stratejileri

İDE2009 2016-2017 Güz

Öğrenme Stratejileri

İDE3003 2016-2017 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE3009 2016-2017 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

İDE3009 2016-2017 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

İDE3003 2016-2017 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE2004 2015-2016 Yaz

Dilbilim II

İDE2004 2015-2016 Bahar

Dilbilim II

EBB2812 2015-2016 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE2004 2015-2016 Bahar

Dilbilim II

EBB2812 2015-2016 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE3002 2015-2016 Bahar

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

İDE3002 2015-2016 Bahar

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE2003 2015-2016 Güz

Dilbilim I

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

İDE3009 2015-2016 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

İDE3003 2015-2016 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE2003 2015-2016 Güz

Dilbilim I

İDE3003 2015-2016 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri II

İDE3009 2015-2016 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Drama

EBB2812 2014-2015 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE3002 2014-2015 Bahar

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE3002 2014-2015 Bahar

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

EBB2812 2014-2015 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

İDE2004 2014-2015 Bahar

Dilbilim II

İDE2004 2014-2015 Bahar

Dilbilim II

İDE2003 2014-2015 Güz

Dilbilim I

İDE2003 2014-2015 Güz

Dilbilim I

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi