Personel

Araştırma Görevlisi Rifat Tezel
Araştırma Görevlisi
Rifat Tezel
@ E-posta
rifattezel@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5083

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojileri Bölümü 12.11.2009
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 27.05.2019

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Anabilimdalı 10.07.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Anabilimdalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Tezel.,R., 2015. Producing Silage from Fisheries Industrial Waste . Ekoloji
2-) Güllü.,K., Acar.,Ü., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., 2014. Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Pakistan Journal of Zoology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tezel Rifat, Güllü Kenan, 2017. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research
2-) Tezel.,R., Güllü.,K., Alişarlı.,M., Ekici.,K., Güzel.,Ş., 2016. A Study on Chemical and Microbiological Composition of Silage made of Industrial Fisheries Processing Waste. Mugla Journal of Science and Technology

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Milas, Avşar, Yaşyer, Ekinambarı Havzasındaki Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretim Sektörünün Mevcut Durumunun Tespiti ve Sektörel Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasının Oluşturulması. 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
2-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Eşen Çayı Havzasında Tarımın, Hayvancılığın, Balıkçılığın ve Konutların Eşen Çayına Olan Etkisi ile İlgili Mevcut Durum Tespitinin Yapılması ve Sürdürülebilirlik için Yol Haritasının Oluşturulması. 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
3-) Yabanlı Murat, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Şener İdris, 2017. A Research on Lethal Concentration 50 (LC50) Value of the Pesticides with Active Substances Like Avermectin- Bisamide in Juvenile Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS
4-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Yapıcı Sercan, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. The Determination of Future Strategies for Aquaculture Activities in Avşar and Eşen Basins in Mugla Province where Aquaculture Production is Intense. Limnofish-2017
5-) Güllü.,K., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Yapıcı.,S., Acar.,Ü., Özdal.,İ., Öğretmen.,F., Tekin.,M., 2016. Creating a Feasibility Report for Sustainable Management of Işıklı and Gökgöl Wetlands. FABA 2016 International Symposium On Fisheries and Aquatic Science

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ateş Celal, Güllü Kenan, Tezel Rifat, 2017. Current Situation Of Aquaculture Production In Muğla Province, Turkey. World Aquaculture 2017
2-) Tezel.,R., Güllü.,K., Acar.,Ü., Yozukmaz.,A., 2016. Effects of Partial Use of Fisheries Processing Waste Silage in feeds of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) on Amino Acids Profile. FABA 2016 International Symposium On Fisheries and Aquatic Science
3-) Uyan.,U., Çelik.,M., Tezel.,R., Ateş.,C., 2016. Otolith Biometry and Fish Length Relation of Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Caught from Ildır Bay . International Grouper Workshop
4-) Uyan.,U., Tezel.,R., Çelik.,M., Güllü.,K., 2016. Determination of Some Morphometric Characteristics of Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Lives in Aegean Sea. International Grouper Workshop
5-) Güllü.,K., Tezel.,R., Acar.,Ü., 2014. Strategic Position of Muğla in Turkey’s Aquaculture Production. 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tezel.,R., Güllü.,K., Özdal.,İ., Yozukmaz.,A., 2016. Eşen Çayı Havzasında Sürdürülebilir Alabalık Üretimi için İyi Yönetişim Zemini Oluşturulması. 4. ULUSAL ALABALIK KONGRESİ
2-) Güllü.,K., Tezel.,R., Kahraman.,N., Önem.,M., Özcan.,M., Özdal.,İ., Tekin.,M., 2015. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması Projesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
3-) Güllü.,K., Özdal.,İ., Tezel.,R., 2015. Muğla İli, Seydikemer İlçesindeki Alabalık İşletmelerine Kadın İş Gücü İstihdamı Sağlamak İçin Mesleki Kapasite Oluşturma Projesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
4-) Güllü.,K., Yabanlı.,M., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Özkoç.,H., Gökçe.,N., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar.,Ü., Çantaş.,B., Özdal.,İ., Urçuk.,H., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
5-) Güllü.,K., Tezel.,R., 2014. Muğla’nın Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sorunlarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu
6-) Güllü.,K., Tezel.,R., Acar.,Ü., Yozukmaz.,A., Türker.,A., 2014. Balık İşleme Atıklarından Elde Edilen Silajın Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Kullanılabilirliği. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
7-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Alişarlı.,M., Ekici.,K., Tezel.,R., 2013. Su Ürünleri İşleme Sanayi Atıklarından Yapılan Silajın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kompozisyonunun Araştırılması. FABA, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Tezel.,R., Güllü.,K., 2015. Milas Bölgesindeki Toprak Havuz İşletmelerinin Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Sürdürülebilirlikleri için Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Güllü.,K., Tezel.,R., 2013. Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği İçin Yönetim ve Mesleki Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Örnek Bir Proje. 3. Alabalık Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Güllü.,K., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar.,Ü., Özdal.,İ., Gökçe.,N., Yabanlı.,M., Özkoç.,H., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Çantaş.,İ., Urçuk.,H., . 2016. Eşen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma. Yayın Evi: Can Gözde Matbaacılık
2-) Güllü.,K., Güven.,G., Bağçeli.,A., Öğretmen.,F., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Yapıcı.,S., Acar.,Ü., Ağdamar.,S., Özdal.,İ., Bozçiçek.,M., Kapar.,İ., Ceylan.,İ., . 2015. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması Projesi Teknik Rapor Kitabı. Yayın Evi: Art Ajans
3-) Güllü.,K., Kahraman.,N., Önem.,M., Özcan.,M., Tezel.,R., . 2014. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması Projesi Teknik Rapor Kitabı. Yayın Evi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Matbaası

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) GÜLLÜ.,K., TEZEL.,R., YOZUKMAZ.,A., ÖZDAL.,İ., . 2016. 2023 - 2071 VİZYONUYLA TARIM, Cilt 2, Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Ruhsatlar, Destekler, Denetlemeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Sektör İlişkileri. Yayın Evi: Semih Ofset

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
3-) Otolith Biometry and Fish Length Relation of Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Caught from Ildır Bay - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Producing Silage from Fisheries Industrial Waste - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Producing Silage from Fisheries Industrial Waste - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
7-) Producing Silage from Fisheries Industrial Waste - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Muğla’nın Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sorunlarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Producing Silage from Fisheries Industrial Waste - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Muğla’nın Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sorunlarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejisinin Belirlenmesi. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması . 2014-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi . 2013-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Havuz Sistemlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Balık işleme atıklarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kullanılabilirliği üzerine bir çalışma. 2014-2015