Personel

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Rifat Kahyaoğlu
@ E-posta
rkahyaoglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1198 , 0 252 211 1646

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Geoteknik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Temmuz 4, 2001

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geoteknik Temmuz 29, 2005

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geoteknik Ocak 29,2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, Kayalar Arif Şengün, 2017. Numerical simulations of landslide-stabilizing piles: A remediation project in Söke, Turkey. Environmental Earth Science
2-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Önal Okan, Kayalar Arif Şengün, 2012. Numerical Analyses of Piles Subjected to Lateral Soil Movement. KSCE Journal of Civil Engineering
3-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Önal Okan, İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, Kayalar Arif Şengün, 2012. Soil Arching and Load Transfer Mechanism for Slope Stabilized Piles. Journal of Civil Engineering and Management
4-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Seçer Mutlu, Kayalar Arif Şengün, 2012. Cam elyaf takviyeli plastik profilli pasif kazık grup davranışının deneysel olarak incelenmesi. Teknik Dergi
5-) İmançlı Gökhan, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Özden Gürkan, Kayalar Arif Şengün, 2009. Performance functions for laterally loaded single concrete piles in homogeneous clays. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
6-) Imancli, G., Kahyaoglu, M. R., Ozden, G., Kayalar, A. S., "Performance Functions for Laterally Loaded Single Concrete Piles in Homogeneous Clays", 2009, Structural Engineering Mechanics, 33-4, 529-537 - 2009
7-) Kahyaoglu, M. R., Imancli, G., Ozturk, A. U., Kayalar, A. S., "Computational 3D Finite Element Analyses of Model Passive Piles", 2009, Computational Materials Science, 46, 193–202 - 2009
8-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Öztürk Ali Uğur, Kayalar Arif Şengün, 2009. Computational 3D finite element analyses of model passive piles. Computational Materials Science

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2017. Settlement behavior of reinforced embankments supported by encased columns. International Journal of New Technology and Research

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, 2017. Geotekstil donatılı istinat duvarı deplasman davranışının arazi model çalışmaları ile belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, İmançlı Gökhan, Özden Gürkan, 2009. Determination of Lateral Loads on Slope Stabilizing Piles. journal of engineering science
3-) Kahyaoğlu, M. R., Imancli, G., Ozden, G.,"Determination of Lateral Loads on Slope Stabilizing Piles", 2009, Pamukkale University Journal of Engineering Science, 15-2, 194-202 - 2009
4-) Imancli, G., Kahyaoğlu, M. R., Ozden, G., "Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in a Local OC Clay",2009, Pamukkale University Journal of Engineering Science, 15-3, 235-245 - 2009
5-) Kahyaoğlu, M. R., Imancli, G., "Stabilization of a Failed Slope with Piled Structures", 2008, Pamukkale University Journal of Engineering Science, 14-1, 91-99. - 2008
6-) Imancli, G., Kahyaoğlu, M. R., Şengöz, B., Topal, A., Erdoğan, H. Ü., "Yol inşaatında kullanılan geotekstillerin çekme dayanımlarının doku farklılığı yönünden incelenmesi", 2007, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, in Turkish, 13-3, 111-126 - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kahyaoğlu, M.R., Vanicek, M., Vanicek, I., "A Numerical Study of Geosynthetic Encased Stone Columns", 2014, International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians - 2014
2-) Koca, F., Kahyaoğlu, M.R., Saygılı, A., Ulgen, D.,"Design of a Pond in Muğla Sıtkı Kocman Campus: Rainwater-Harvesting Project", 2014, International Environmental Sciences Semposium of Van, IESSV - 2014
3-) Kahyaoglu, M.R., Imancli, G., Kayalar, A. S., "Load-displacement behavior of passive piles in cohesive soils", 2012, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, North Cyprus, 157-164. - 2013
4-) Imancli, G., Kahyaoğlu, M. R., Şengöz, B., Topal, A., "The Determination of tensile strength of different textured geotextiles used in road construction", 2007, Fourth International Conference Bituminous Mixtures and Pavements, Greece, 291-299. - 2007
5-) Kahyaoğlu, M. R., Kayalar, A. S., Ozden, G., Imancli, G., "3D FEM Simulation of a laboratory model passive pile", 2007, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, İstanbul, 120-131. - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saygılı Altuğ, Dayan Meral, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2017. Effects of silica fume and synthetic fibers on strength properties of lime-rich clay. 3rd International Conference on Innovations in Civil, Architectural and Transport Engineering-ICATE-2017
2-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, Saygılı Altuğ, 2017. Numerical study on the behavior of geogrid reinforced earth retaining wall with eps blocks. 3rd International Conference on Innovations in Civil, Architectural and Transport Engineering-ICATE-2017
3-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Şahin Mehmet, Saygılı Altuğ, 2017. Experimental study on the behavior of earth retaining wall reinforced with polymer strips. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE 2017
4-) Saygılı Altuğ, Seyfioğlu Ezgi, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2016. Geosynthetics In Coastal Applications. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS
5-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Ülgen Deniz, 2016. Settlement Behavior of Geosynthetic Encased Column Supported Embankments. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS
6-) Ülgen Deniz, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Özkan Yener, 2016. Response of flexible box shaped culverts under dynamic loading. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS
7-) Koca Feray, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, 2016. Restructuring of a Coastal Town since the Earthquake in 1957 Fethiye Turkey. 17th IPHS Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin, M., Kahyaoğlu, M.R., Saygılı A., "Geotekstil Donatılı Zemin İstinat Duvarının Statik Yükler Altındaki Davranışı Üzerine Sonlu Elemanlar Model Çalışması", 2013, 5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye. - 2013
2-) Birgül, R., Yılmaz, N., Saygılı, A., Zeybek, Ö., Kahyaoğlu, M.R., Aktan, E., "Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans eğitimi programı güncelleme çalışması", 2011, İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla - 2011
3-) Imancli, G., Işık, F., Başarı, E., Kahyaoğlu, M. R., 2010, "Katı atık depolama sahalarında geosentetiklerin kullanımında çakılların etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, 88-98. - 2010
4-) Ozden, G., Kayalar, A. S., Kahyaoğlu, M. R., Ülküdaş, M. E., "Analysis of a landslide in Söke-Aydın", 2004, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, 104-111. - 2004

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi.
3-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Mountain Science.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Teknik Dergi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. KSCE Journal of Civil Engineering .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Geotechnical Engineering.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)

Verdiği Dersler

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4521 2019-2020 Güz

FOUNDATION ENG. II(G)

CE5519 2019-2020 Güz

DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES

CE5522 2019-2020 Bahar

SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4521 2018-2019 Güz

FOUNDATION ENG. II(G)

CE5511 2018-2019 Güz

GEOTECHNICS IN PRACTICE

CE 3504 2018-2019 Bahar

FOUNDATION ENGINEERING I (G)

CE 4000 2018-2019 Bahar

SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS)

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4518 2018-2019 Bahar

COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENG(G)

CE5522 2018-2019 Bahar

SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING

CE 4000 2017-2018 Güz

SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS)

CE 4001 2017-2018 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2017-2018 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4521 2017-2018 Güz

FOUNDATION ENG. II(G)

CE5099 2017-2018 Güz

SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS

CE5511 2017-2018 Güz

GEOTECHNICS IN PRACTICE

CE5519 2017-2018 Güz

DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES

CE 3504 2017-2018 Bahar

FOUNDATION ENGINEERING I (G)

CE 4001 2017-2018 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2017-2018 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4518 2017-2018 Bahar

COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENG(G)